Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Previous Generation Intel® Core™ i5 Processor

Bộ lọc tính năng
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i5-760 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 $213.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i5-750S Processor
(8M Cache, 2.40 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $279.00 4 82 W
So sánh Intel® Core™ i5-750 Processor
(8M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 $193.00 - $213.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i5-680 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 $305.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-670 Processor
(4M Cache, 3.46 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $305.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-661 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $177.00 2 87 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-660 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $177.00 - $193.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-655K Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 $177.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-650 Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $177.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-580M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-560UM Processor
(3M Cache, 1.33 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-560M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-540UM Processor
(3M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-540M Processor
(3M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $269.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520UM Processor
(3M Cache, 1.06 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $210.00 - $227.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-480M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-470UM Processor
(3M Cache, 1.33 GHz)
End of Interactive Support Q4'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-460M Processor
(3M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-450M Processor
(3M cache, 2.40 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-430UM Processor
(3M cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-430M Processor
(3M Cache, 2.26 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520E Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q1'10 $210.00 2 35 W Integrated
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i5-580M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-560UM Processor
(3M Cache, 1.33 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-560M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-540UM Processor
(3M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-540M Processor
(3M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $269.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520UM Processor
(3M Cache, 1.06 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $210.00 - $227.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-480M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-470UM Processor
(3M Cache, 1.33 GHz)
End of Interactive Support Q4'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-460M Processor
(3M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-450M Processor
(3M cache, 2.40 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-430UM Processor
(3M cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-430M Processor
(3M Cache, 2.26 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i5-760 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 $213.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i5-750S Processor
(8M Cache, 2.40 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $279.00 4 82 W
So sánh Intel® Core™ i5-750 Processor
(8M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 $193.00 - $213.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i5-680 Processor
(4M Cache, 3.60 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 $305.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-670 Processor
(4M Cache, 3.46 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $305.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-661 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $177.00 2 87 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-660 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $177.00 - $193.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-655K Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 $177.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-650 Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $177.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i5-750 Processor
(8M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q3'09 $193.00 - $213.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i5-660 Processor
(4M Cache, 3.33 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $177.00 - $193.00 2 73 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $210.00 - $227.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520E Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q1'10 $210.00 2 35 W Integrated