Intel® Xeon® Processor E5 Family

Intel® Xeon® Processor E5 Family

Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Xeon® Processor E5-4603 End of Life Q2'12 4 2.00 GHz 10 MB SmartCache $551.00 - $555.00
Intel® Xeon® Processor E5-4607 End of Life Q2'12 6 2.20 GHz 12 MB SmartCache $885.00 - $889.00
Intel® Xeon® Processor E5-4610 End of Life Q2'12 6 2.90 GHz 2.40 GHz 15 MB SmartCache $1219.00 - $1223.00
Intel® Xeon® Processor E5-4617 End of Life Q2'12 6 3.40 GHz 2.90 GHz 15 MB SmartCache $1611.00
Intel® Xeon® Processor E5-4620 End of Life Q2'12 8 2.60 GHz 2.20 GHz 16 MB SmartCache $1611.00 - $1616.00
Intel® Xeon® Processor E5-4640 End of Life Q2'12 8 2.80 GHz 2.40 GHz 20 MB SmartCache $2725.00 - $2730.00
Intel® Xeon® Processor E5-4650 End of Life Q2'12 8 3.30 GHz 2.70 GHz 20 MB SmartCache $3616.00 - $3620.00
Intel® Xeon® Processor E5-4650L End of Life Q2'12 8 3.10 GHz 2.60 GHz 20 MB SmartCache $3616.00 - $3620.00
Intel® Xeon® Processor E5-2603 End of Life Q1'12 4 1.80 GHz 10 MB SmartCache $198.00 - $207.00
Intel® Xeon® Processor E5-2609 End of Life Q1'12 4 2.40 GHz 10 MB SmartCache $294.00 - $299.00
Intel® Xeon® Processor E5-2620 Launched Q1'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB SmartCache $360.00 - $410.00
Intel® Xeon® Processor E5-2630 End of Life Q1'12 6 2.80 GHz 2.30 GHz 15 MB SmartCache $612.00 - $616.00
Intel® Xeon® Processor E5-2630L End of Life Q1'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB SmartCache $662.00
Intel® Xeon® Processor E5-2637 End of Life Q1'12 2 3.50 GHz 3.00 GHz 5 MB SmartCache $885.00
Intel® Xeon® Processor E5-2640 End of Life Q1'12 6 3.00 GHz 2.50 GHz 15 MB SmartCache $885.00 - $889.00
Intel® Xeon® Processor E5-2643 End of Life Q1'12 4 3.50 GHz 3.30 GHz 10 MB SmartCache $885.00
Intel® Xeon® Processor E5-2650 End of Life Q1'12 8 2.80 GHz 2.00 GHz 20 MB SmartCache $1107.00 - $1112.00
Intel® Xeon® Processor E5-2650L End of Life Q1'12 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB SmartCache $1107.00
Intel® Xeon® Processor E5-2660 End of Life Q1'12 8 3.00 GHz 2.20 GHz 20 MB SmartCache $1329.00 - $1333.00
Intel® Xeon® Processor E5-2665 End of Life Q1'12 8 3.10 GHz 2.40 GHz 20 MB SmartCache $1440.00 - $1444.00
Intel® Xeon® Processor E5-2667 End of Life Q1'12 6 3.50 GHz 2.90 GHz 15 MB SmartCache $1552.00
Intel® Xeon® Processor E5-2670 End of Life Q1'12 8 3.30 GHz 2.60 GHz 20 MB SmartCache $1552.00 - $1556.00
Intel® Xeon® Processor E5-2680 End of Life Q1'12 8 3.50 GHz 2.70 GHz 20 MB SmartCache $1723.00 - $1727.00
Intel® Xeon® Processor E5-2687W End of Life Q1'12 8 3.80 GHz 3.10 GHz 20 MB SmartCache $1885.00 - $1890.00
Intel® Xeon® Processor E5-2690 End of Life Q1'12 8 3.80 GHz 2.90 GHz 20 MB SmartCache $2057.00 - $2061.00
Intel® Xeon® Processor E5-2403 End of Life Q2'12 4 1.80 GHz 10 MB SmartCache $188.00 - $195.00
Intel® Xeon® Processor E5-2407 End of Life Q2'12 4 2.20 GHz 10 MB SmartCache $250.00 - $251.00
Intel® Xeon® Processor E5-2420 End of Life Q2'12 6 2.40 GHz 1.90 GHz 15 MB SmartCache $387.00 - $391.00
Intel® Xeon® Processor E5-2430 End of Life Q2'12 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB SmartCache $519.00 - $554.00
Intel® Xeon® Processor E5-2430L End of Life Q2'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB SmartCache $662.00
Intel® Xeon® Processor E5-2440 End of Life Q2'12 6 2.90 GHz 2.40 GHz 15 MB SmartCache $832.00 - $837.00
Intel® Xeon® Processor E5-2450 End of Life Q2'12 8 2.90 GHz 2.10 GHz 20 MB SmartCache $1107.00 - $1112.00
Intel® Xeon® Processor E5-2450L End of Life Q2'12 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB SmartCache $1107.00
Intel® Xeon® Processor E5-2470 End of Life Q2'12 8 3.10 GHz 2.30 GHz 20 MB SmartCache $1440.00 - $1444.00
Intel® Xeon® Processor E5-1620 End of Life Q1'12 4 3.80 GHz 3.60 GHz 10 MB SmartCache $294.00
Intel® Xeon® Processor E5-1650 End of Life Q1'12 6 3.80 GHz 3.20 GHz 12 MB SmartCache $583.00
Intel® Xeon® Processor E5-1660 End of Life Q1'12 6 3.90 GHz 3.30 GHz 15 MB SmartCache $1080.00 - $1083.00
Intel® Xeon® Processor E5-1428L End of Life Q2'12 6 1.80 GHz 15 MB L3 $480.00
Intel® Xeon® Processor E5-2648L Launched Q1'12 8 2.10 GHz 1.80 GHz 20 MB SmartCache $1266.00
Intel® Xeon® Processor E5-2658 Launched Q1'12 8 2.40 GHz 2.10 GHz 20 MB SmartCache $1479.00
Intel® Xeon® Processor E5-2418L Launched Q2'12 4 2.10 GHz 2.00 GHz 10 MB SmartCache $428.00
Intel® Xeon® Processor E5-2428L Launched Q2'12 6 2.00 GHz 1.80 GHz 15 MB SmartCache $692.00
Intel® Xeon® Processor E5-2448L Launched Q2'12 8 2.10 GHz 1.80 GHz 20 MB SmartCache $1266.00

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.