Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Xeon® Processor E3 Family

Bộ lọc Tính năng
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1220
(8M Cache, 3.10 GHz)
End of Life Q2'11 4 80 W TRAY: $189.00
BOX : $203.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1225
(6M Cache, 3.10 GHz)
End of Life Q2'11 4 95 W TRAY: $194.00
BOX : $209.00
Intel® HD Graphics P3000
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1230
(8M Cache, 3.20 GHz)
End of Life Q2'11 4 80 W TRAY: $215.00
BOX : $230.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1235
(8M Cache, 3.20 GHz)
End of Life Q2'11 4 95 W BOX : $250.00
TRAY: $240.00
Intel® HD Graphics P3000
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1240
(8M Cache, 3.30 GHz)
End of Life Q2'11 4 80 W TRAY: $250.00
BOX : $261.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1245
(8M Cache, 3.30 GHz)
End of Life Q2'11 4 95 W TRAY: $262.00
BOX : $273.00
Intel® HD Graphics P3000
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1260L
(8M Cache, 2.40 GHz)
End of Life Q2'11 4 45 W TRAY: $294.00 Intel® HD Graphics 2000
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1270
(8M Cache, 3.40 GHz)
End of Life Q2'11 4 80 W TRAY: $328.00
BOX : $339.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1275
(8M Cache, 3.40 GHz)
End of Life Q2'11 4 95 W TRAY: $339.00
BOX : $350.00
Intel® HD Graphics P3000
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1280
(8M Cache, 3.50 GHz)
End of Life Q2'11 4 95 W BOX : $623.00
TRAY: $612.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1220L
(3M Cache, 2.20 GHz)
End of Life Q2'11 2 20 W TRAY: $189.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1290
(8M Cache, 3.60 GHz)
End of Life Q3'11 4 95 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1125C
(8M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q2'12 4 40 W TRAY: $519.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1105C
(6M Cache, 1.00 GHz)
Launched Q2'12 4 25 W TRAY: $389.00
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1220
(8M Cache, 3.10 GHz)
End of Life Q2'11 4 80 W TRAY: $189.00
BOX : $203.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1225
(6M Cache, 3.10 GHz)
End of Life Q2'11 4 95 W TRAY: $194.00
BOX : $209.00
Intel® HD Graphics P3000
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1230
(8M Cache, 3.20 GHz)
End of Life Q2'11 4 80 W TRAY: $215.00
BOX : $230.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1235
(8M Cache, 3.20 GHz)
End of Life Q2'11 4 95 W BOX : $250.00
TRAY: $240.00
Intel® HD Graphics P3000
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1240
(8M Cache, 3.30 GHz)
End of Life Q2'11 4 80 W TRAY: $250.00
BOX : $261.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1245
(8M Cache, 3.30 GHz)
End of Life Q2'11 4 95 W TRAY: $262.00
BOX : $273.00
Intel® HD Graphics P3000
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1260L
(8M Cache, 2.40 GHz)
End of Life Q2'11 4 45 W TRAY: $294.00 Intel® HD Graphics 2000
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1270
(8M Cache, 3.40 GHz)
End of Life Q2'11 4 80 W TRAY: $328.00
BOX : $339.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1275
(8M Cache, 3.40 GHz)
End of Life Q2'11 4 95 W TRAY: $339.00
BOX : $350.00
Intel® HD Graphics P3000
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1280
(8M Cache, 3.50 GHz)
End of Life Q2'11 4 95 W BOX : $623.00
TRAY: $612.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1220L
(3M Cache, 2.20 GHz)
End of Life Q2'11 2 20 W TRAY: $189.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1290
(8M Cache, 3.60 GHz)
End of Life Q3'11 4 95 W N/A
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1225
(6M Cache, 3.10 GHz)
End of Life Q2'11 4 95 W TRAY: $194.00
BOX : $209.00
Intel® HD Graphics P3000
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1275
(8M Cache, 3.40 GHz)
End of Life Q2'11 4 95 W TRAY: $339.00
BOX : $350.00
Intel® HD Graphics P3000
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1125C
(8M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q2'12 4 40 W TRAY: $519.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E3-1105C
(6M Cache, 1.00 GHz)
Launched Q2'12 4 25 W TRAY: $389.00