Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

2nd Generation Intel® Core™ i7 Processors

Bộ lọc Tính năng
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i7-2720QM Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Launched Q1'11 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2600 Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Launched Q1'11 4 95 W TRAY: $289.00 Intel® HD Graphics 2000
Chọn Intel® Core™ i7-2600K Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
End of Life Q1'11 4 95 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2600S Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
End of Life Q1'11 4 65 W N/A Intel® HD Graphics 2000
Chọn Intel® Core™ i7-2630QM Processor
(6M Cache, up to 2.90 GHz)
Launched Q1'11 4 45 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2820QM Processor
(8M Cache, up to 3.40 GHz)
Launched Q1'11 4 45 W TRAY: $568.00
BOX : $570.00
Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2620M Processor
(4M Cache, up to 3.40 GHz)
Launched Q1'11 2 35 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2635QM Processor
(6M Cache, up to 2.90 GHz)
Launched Q1'11 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2640M Processor
(4M Cache, up to 3.50 GHz)
Launched Q4'11 2 35 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2670QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Launched Q4'11 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2675QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Launched Q4'11 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2710QE Processor
(6M Cache, up to 3.00 GHz)
Launched Q1'11 4 45 W TRAY: $363.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2760QM Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Launched Q4'11 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2860QM Processor
(8M Cache, up to 3.60 GHz)
Launched Q4'11 4 45 W TRAY: $568.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2629M Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Launched Q1'11 2 25 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2649M Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Launched Q1'11 2 25 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2657M Processor
(4M Cache, up to 2.70 GHz)
Launched Q1'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2617M Processor
(4M Cache, up to 2.60 GHz)
Launched Q1'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2677M Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Launched Q2'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2637M Processor
(4M Cache, up to 2.80 GHz)
Launched Q2'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2655LE Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Launched Q1'11 2 25 W TRAY: $339.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2715QE Processor
(6M Cache, up to 3.00 GHz)
Launched Q1'11 4 45 W TRAY: $363.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2610UE Processor
(4M Cache, up to 2.40 GHz)
Launched Q1'11 2 17 W TRAY: $310.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2700K Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
End of Life Q4'11 4 95 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i7-2720QM Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Launched Q1'11 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2630QM Processor
(6M Cache, up to 2.90 GHz)
Launched Q1'11 4 45 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2820QM Processor
(8M Cache, up to 3.40 GHz)
Launched Q1'11 4 45 W TRAY: $568.00
BOX : $570.00
Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2620M Processor
(4M Cache, up to 3.40 GHz)
Launched Q1'11 2 35 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2635QM Processor
(6M Cache, up to 2.90 GHz)
Launched Q1'11 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2640M Processor
(4M Cache, up to 3.50 GHz)
Launched Q4'11 2 35 W TRAY: $346.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2670QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Launched Q4'11 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2675QM Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
Launched Q4'11 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2710QE Processor
(6M Cache, up to 3.00 GHz)
Launched Q1'11 4 45 W TRAY: $363.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2760QM Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Launched Q4'11 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2860QM Processor
(8M Cache, up to 3.60 GHz)
Launched Q4'11 4 45 W TRAY: $568.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2629M Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Launched Q1'11 2 25 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2649M Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Launched Q1'11 2 25 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2657M Processor
(4M Cache, up to 2.70 GHz)
Launched Q1'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2617M Processor
(4M Cache, up to 2.60 GHz)
Launched Q1'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2677M Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Launched Q2'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2637M Processor
(4M Cache, up to 2.80 GHz)
Launched Q2'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i7-2600 Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Launched Q1'11 4 95 W TRAY: $289.00 Intel® HD Graphics 2000
Chọn Intel® Core™ i7-2600K Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
End of Life Q1'11 4 95 W N/A Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2600S Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
End of Life Q1'11 4 65 W N/A Intel® HD Graphics 2000
Chọn Intel® Core™ i7-2700K Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
End of Life Q4'11 4 95 W N/A Intel® HD Graphics 3000
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i7-2600 Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Launched Q1'11 4 95 W TRAY: $289.00 Intel® HD Graphics 2000
Chọn Intel® Core™ i7-2710QE Processor
(6M Cache, up to 3.00 GHz)
Launched Q1'11 4 45 W TRAY: $363.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2655LE Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Launched Q1'11 2 25 W TRAY: $339.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2715QE Processor
(6M Cache, up to 3.00 GHz)
Launched Q1'11 4 45 W TRAY: $363.00 Intel® HD Graphics 3000
Chọn Intel® Core™ i7-2610UE Processor
(4M Cache, up to 2.40 GHz)
Launched Q1'11 2 17 W TRAY: $310.00 Intel® HD Graphics 3000