Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

2nd Generation Intel® Core™ i5 Processors

Bộ lọc tính năng
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i5-2500 Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
End of Life Q1'11 N/A 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2500K Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
End of Life Q1'11 N/A 4 95 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2500S Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
End of Life Q1'11 N/A 4 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2500T Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
End of Life Q1'11 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2550K Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
End of Life Q1'12 $235.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i5-2400 Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Launched Q1'11 $177.00 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2400S Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
End of Life Q1'11 N/A 4 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2405S Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
End of Life Q2'11 N/A 4 65 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2450P Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
End of Life Q1'12 $205.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i5-2300 Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
End of Life Q1'11 $187.00 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2310 Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
End of Life Q2'11 N/A 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2320 Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
End of Life Q3'11 $177.00 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2390T Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
End of Life Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2380P Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
End of Life Q1'12 $187.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i5-2520M Processor
(3M Cache, up to 3.20 GHz)
Launched Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2540M Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Launched Q1'11 $269.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2510E Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Launched Q1'11 $241.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2537M Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Launched Q1'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2557M Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Launched Q2'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2410M Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Launched Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2430M Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Launched Q4'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2450M Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Launched Q1'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2467M Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Launched Q2'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2435M Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Launched Q4'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2515E Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Launched Q1'11 $254.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i5-2520M Processor
(3M Cache, up to 3.20 GHz)
Launched Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2540M Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Launched Q1'11 $269.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2510E Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Launched Q1'11 $241.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2537M Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Launched Q1'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2557M Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Launched Q2'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2410M Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Launched Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2430M Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Launched Q4'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2450M Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Launched Q1'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2467M Processor
(3M Cache, up to 2.30 GHz)
Launched Q2'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2435M Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Launched Q4'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i5-2500 Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
End of Life Q1'11 N/A 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2500K Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
End of Life Q1'11 N/A 4 95 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2500S Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
End of Life Q1'11 N/A 4 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2500T Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
End of Life Q1'11 N/A 4 45 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2550K Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
End of Life Q1'12 $235.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i5-2400 Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Launched Q1'11 $177.00 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2400S Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
End of Life Q1'11 N/A 4 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2405S Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
End of Life Q2'11 N/A 4 65 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2450P Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
End of Life Q1'12 $205.00 4 95 W
So sánh Intel® Core™ i5-2300 Processor
(6M Cache, up to 3.10 GHz)
End of Life Q1'11 $187.00 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2310 Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
End of Life Q2'11 N/A 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2320 Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
End of Life Q3'11 $177.00 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2390T Processor
(3M Cache, up to 3.50 GHz)
End of Life Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2380P Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
End of Life Q1'12 $187.00 4 95 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i5-2400 Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Launched Q1'11 $177.00 4 95 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i5-2510E Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Launched Q1'11 $241.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i5-2515E Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Launched Q1'11 $254.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000