Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

2nd Generation Intel® Core™ i3 Processors

Bộ lọc tính năng
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i3-2100 Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
End of Life Q1'11 $120.00 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2100T Processor
(3M Cache, 2.50 GHz)
End of Life Q1'11 $132.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2102 Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
End of Life Q2'11 N/A 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2120 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Launched Q1'11 $111.00 - $120.00 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2120T Processor
(3M Cache, 2.60 GHz)
End of Life Q3'11 $121.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2130 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
End of Life Q3'11 $117.00 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2105 Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
End of Life Q2'11 $134.00 2 65 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2125 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
End of Life Q3'11 $134.00 - $144.00 2 65 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2310M Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2312M Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q2'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2328M Processor
(3M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q3'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2330E Processor
(3M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q2'11 $193.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2330M Processor
(3M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q2'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2348M Processor
(3M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q1'13 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2350M Processor
(3M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q4'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2357M Processor
(3M Cache, 1.30 GHz)
Launched Q2'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2365M Processor
(3M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q3'12 N/A 2 17 W
So sánh Intel® Core™ i3-2367M Processor
(3M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q4'11 $250.00 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2370M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q1'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2375M Processor
(3M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q1'13 N/A 2 17 W
So sánh Intel® Core™ i3-2377M Processor
(3M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q2'12 N/A 2 17 W
So sánh Intel® Core™ i3-2310E Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q1'11 $193.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2340UE Processor
(3M Cache, 1.30 GHz)
Launched Q2'11 $215.00 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2115C Processor
(3M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q2'12 $293.00 2 25 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i3-2310M Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2312M Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q2'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2328M Processor
(3M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q3'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2330E Processor
(3M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q2'11 $193.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2330M Processor
(3M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q2'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2348M Processor
(3M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q1'13 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2350M Processor
(3M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q4'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2357M Processor
(3M Cache, 1.30 GHz)
Launched Q2'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2365M Processor
(3M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q3'12 N/A 2 17 W
So sánh Intel® Core™ i3-2367M Processor
(3M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q4'11 $250.00 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2370M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q1'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2375M Processor
(3M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q1'13 N/A 2 17 W
So sánh Intel® Core™ i3-2377M Processor
(3M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q2'12 N/A 2 17 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i3-2100 Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
End of Life Q1'11 $120.00 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2100T Processor
(3M Cache, 2.50 GHz)
End of Life Q1'11 $132.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2102 Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
End of Life Q2'11 N/A 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2120 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Launched Q1'11 $111.00 - $120.00 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2120T Processor
(3M Cache, 2.60 GHz)
End of Life Q3'11 $121.00 2 35 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2130 Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
End of Life Q3'11 $117.00 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2105 Processor
(3M Cache, 3.10 GHz)
End of Life Q2'11 $134.00 2 65 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2125 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
End of Life Q3'11 $134.00 - $144.00 2 65 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i3-2120 Processor
(3M Cache, 3.30 GHz)
Launched Q1'11 $111.00 - $120.00 2 65 W Intel® HD Graphics 2000
So sánh Intel® Core™ i3-2330E Processor
(3M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q2'11 $193.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2310E Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q1'11 $193.00 2 35 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2340UE Processor
(3M Cache, 1.30 GHz)
Launched Q2'11 $215.00 2 17 W Intel® HD Graphics 3000
So sánh Intel® Core™ i3-2115C Processor
(3M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q2'12 $293.00 2 25 W