Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® SSD 500 Family

Bộ lọc Tính năng
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Dung lượng Hệ số dạng Giao Diện
Chọn Intel® SSD 530 Series
(80GB, PCIe Module mSATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Launched 80 GB mSATA SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 530 Series
(80GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Launched 80 GB M.2 SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 530 Series
(80GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Launched 80 GB 2.5" SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 530 Series
(120GB, PCIe Module mSATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Launched 120 GB mSATA SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 530 Series
(120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Launched 120 GB 2.5" SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 530 Series
(180GB, PCIe Module mSATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Launched 180 GB mSATA SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 530 Series
(180GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Launched 180 GB M.2 SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 530 Series
(180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Launched 180 GB 2.5" SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 530 Series
(240GB, PCIe Module mSATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Launched 240 GB mSATA SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 530 Series
(240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Launched 240 GB 2.5" SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 530 Series
(360GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Launched 360 GB M.2 SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 530 Series
(360GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Launched 360 GB 2.5" SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 530 Series
(480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC)
Launched 480 GB 2.5" SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 525 Series
(30GB, mSATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Launched 30 GB mSATA SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 525 Series
(60GB, mSATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Launched 60 GB mSATA SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 525 Series
(120GB, mSATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Launched 120 GB mSATA SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 525 Series
(180GB, mSATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Launched 180 GB mSATA SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 525 Series
(240GB, mSATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Launched 240 GB mSATA SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 520 Series
(60GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Launched 60 GB 2.5" SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 520 Series
(120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Launched 120 GB 2.5" SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 520 Series
(180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Launched 180 GB 2.5" SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 520 Series
(240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Launched 240 GB 2.5" SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 520 Series
(480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
Launched 480 GB 2.5" SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 510 Series
(120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 34nm, MLC)
Launched 120 GB 2.5" SATA 6.0 Gb/s
Chọn Intel® SSD 510 Series
(250GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 34nm, MLC)
Launched 250 GB 2.5" SATA 6.0 Gb/s