Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Server Accessories

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng
So sánh Intel® C102 Scalable Memory Buffer Launched Không 9 W N/A
So sánh Intel® C104 Scalable Memory Buffer Launched Không 9 W N/A
So sánh Intel® C112 Scalable Memory Buffer Launched Không 9 W N/A
So sánh Intel® C114 Scalable Memory Buffer Launched Không 9 W N/A
So sánh 1U Bezel A1UBEZEL Launched Không N/A
So sánh 2U Bezel A2UBEZEL Launched Không N/A
So sánh Rack Bezel Door AUPBEZEL4UD
(for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched Không N/A
So sánh Rack Bezel Frame (No Door) AUPBEZEL4UF
(for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched Không N/A
So sánh Mini-SAS Cable Kit AXXCBL340HDMS Launched Không N/A
So sánh Mini-SAS Cable Kit AXXCBL570HDMS Launched Không N/A
So sánh SAS Cable Kit AXXE3PED8DCBL Launched Không N/A
So sánh SAS Cable Kit AXXE3RACK8DCBL Launched Không N/A
So sánh 1394 cable and mounting kit accessory AUPM1394CBL Launched Không N/A
So sánh 1U/2U Cable Management Arm AXX1U2UCMA Launched Không N/A
So sánh 880mm SATA ODD Cable AXXCBL880SATA Launched Không N/A
So sánh Accessory DC Power Cable AXXDCCRPSCBL Launched Không N/A
So sánh Cable kit A2UCBLSSD Launched Không N/A
So sánh Cable kit AXXCBL1030MR7R Launched Không N/A
So sánh Cable Kit AXXCBL165MSMS Launched Không N/A
So sánh Cable Kit AXXCBL185MSMS Launched Không N/A
So sánh Cable kit AXXCBL1UHRHD Launched Không N/A
So sánh Cable Kit AXXCBL245MSMS Launched Không N/A
So sánh Cable Kit AXXCBL500MSMS Launched Không N/A
So sánh Cable kit AXXCBL550MRMR Launched Không N/A
So sánh Cable Kit AXXCBL585HDMR Launched Không N/A
So sánh Cable kit AXXCBL585MSMR Launched Không N/A
So sánh Cable kit AXXCBL600MSMS Launched Không N/A
So sánh Cable Kit AXXCBL650HDMS Launched Không N/A
So sánh Cable kit AXXCBL650MSMS Launched Không N/A
So sánh Cable kit AXXCBL730HDHD Launched Không N/A
So sánh Cable Kit AXXCBL730HDMS Launched Không N/A
So sánh Cable kit AXXCBL730MRMR Launched Không N/A
So sánh Cable kit AXXCBL730MSMS Launched Không N/A
So sánh Cable kit AXXCBL770MSMR Launched Không N/A
So sánh Cable kit AXXCBL800HDHD Launched Không N/A
So sánh Cable kit AXXCBL800HDMS Launched Không N/A
So sánh Cable kit AXXCBL850MS7R Launched Không N/A
So sánh Cable kit AXXCBL875HDHD Launched Không N/A
So sánh Cable kit AXXCBL875HDMS Launched Không N/A
So sánh Cable Kit AXXCBL900HD7R Launched Không N/A
So sánh Cable kit AXXCBL950HDHD Launched Không N/A
So sánh Cable kit AXXCBL950HDMS Launched Không N/A
So sánh Cable kit AXXCBLEXPHDMS Launched Không N/A
So sánh GPGPU cable accessory AXXGPGPUCABLE Launched Không N/A
So sánh IO Module Cable Kit AXXIOMKIT Launched Không N/A
So sánh Mini-SAS cable AXXE38DRVCBL Launched Không N/A
So sánh Mini-SAS Cable Kit AXXCBL380HDHD Launched Không N/A
So sánh Mini-SAS Cable Kit AXXCBL450HD7S Launched Không N/A
So sánh Mini-SAS Cable Kit AXXCBL650HDHD Launched Không N/A
So sánh Rack Cable Management AXX3U5UCMA
(For Use with Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched Không N/A
So sánh SAS cable kit AXXE34DRVCBL Launched Không N/A
So sánh Video Debug Cable AXXADPVIDCBL Launched Không N/A
So sánh Local Control Panel A1U2ULCP Launched Không N/A
So sánh Local Control Panel A4ULCP Launched Không N/A
So sánh Local Control Panel Module AXXLCPANEL Launched Không N/A
So sánh Rack Handle Kit for R2000G Family A2UHANDLKIT Launched Không N/A
So sánh Storage control panel A2USTOPANEL Launched Không N/A
So sánh 1U Hot-swap Backplane Upgrade Kit with 4x NVMe SSD Support A1U44X25NVMEDK Launched Không N/A
So sánh 2U 8x2.5in Dual Port Hot-Swap Bay Upgrade A2U8X25DPDK Launched Không N/A
So sánh 2U 8x2.5in Hot-Swap Bay Upgrade A2U8X25HSDK Launched Không N/A
So sánh 2U Hot-swap Drive Cage Upgrade Kit 8 x 2.5" A2U8X25S3HSDK Launched Không N/A
So sánh 2U Dual Port Hot-swap Drive Cage Upgrade Kit 8 x 2.5" A2U8X25S3DPDK Launched Không N/A
So sánh 4P PCIe* SSD Upgrade Kit with x8 Host PCIe Switch Add-In Card A2U44X25NVMEDK2
(for Intel® Server System R2000WT family)
Launched Không N/A
So sánh 2U Hot-swap Drive Cage Upgrade Kit with 4x NVMe SSD Support A2U44X25NVMEDK Launched Không N/A
So sánh 3.5in Hot-swap Drive Cage Kit for P4000 Chassis Family FUP4X35S3HSDK Launched Không N/A
So sánh 6Gb/s SAS Accessory Kit A1UJP6GKIT Launched Không N/A
So sánh 6Gb/s SAS Accessory Kit AH2000JF6GKIT Launched Không N/A
So sánh 6Gb/s SAS Accessory Kit AH2000LP6GKIT Launched Không N/A
So sánh 6Gb/s SAS Bridge Board and Cable Accessory Kit AHWJFWP6GBGB Launched Không N/A
So sánh 8x2.5in Hot-swap Drive Cage Kit FUP8X25S3HSDK Launched Không N/A
So sánh Hot-swap Backplane PCIe Combination Drive Cage Kit for P4000 Server Chassis FUP8X25S3NVDK
(2.5in NVMe SSD)
Launched Không N/A
So sánh ODD Bay Bracket Kit for Single SSD Support AXXSSDODDKIT Launched Không N/A
So sánh Pedestal Chassis Hot Swap Drive Kit FUP4X35HSDK Launched Không N/A
So sánh Rear Hot-swap Dual Drive Cage Upgrade Kit A2UREARHSDK Launched Không N/A
So sánh Accessory Airduct A4UCWDUCT Launched Không N/A
So sánh Accessory Airduct AGZCOPRODUCT Launched Không N/A
So sánh Air Duct FCOUPMAD Launched Không N/A
So sánh Air Duct FCPUPMAD
(Required for Intel® Server Board S2600CP In P4000M)
Launched Không N/A
So sánh Air Duct FIP2UAD Launched Không N/A
So sánh Passive Airduct Kit AWTCOPRODUCT Launched Không N/A
So sánh Accessory Heat Sink AXXCA90X902UHS optimized for Intel® P4000 Chassis Launched Không N/A
So sánh Heat Sink ABPSRCACP Launched Không N/A
So sánh Heat Sink AUPSRCBTA Launched Không N/A
So sánh Heat Sink AUPSRCBTP Launched Không N/A
So sánh Passive/Active Combination Heat-Sink with Removable Fan BXSTS100C Launched N/A
So sánh Passive/Active Combination Heat-Sink with Removable Fan BXSTS200C Launched Không N/A
So sánh Passive Heat-Sink AUPCWPBTP
(92mm x 100mm)
Launched Không N/A
So sánh Passive Heat-Sink AXXAPHS
(80mm x 100mm)
Launched Không N/A
So sánh Passive Thermal Solution BXSTS100P Launched N/A
So sánh Passive Thermal Solution BXSTS200P Launched Không N/A
So sánh Dual Port Intel® 82599EB 10GbE I/O Module AXX10GBNIAIOM Launched Không N/A
So sánh Dual Port Intel® X540-BT2 10GbE I/O Module AXX10GBTWLIOM Launched Không N/A
So sánh Dual RJ-45 port 10GBASE-T IO Module AXX10GBTWLHW Launched Không N/A
So sánh Dual RJ-45 port 10GBASE-T IO Module AXX10GBTWLHW3 Launched Không N/A
So sánh Ethernet I/O Module XL710-QDA1 AXX1P40FRTIOM Launched Không N/A
So sánh Ethernet I/O Module XL710-QDA2 AXX2P40FRTIOM Launched Không N/A
So sánh FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O Module AXX1FDRIBIOM
(Single Port)
Launched Không N/A
So sánh FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O Module AXX2FDRIBIOM
(Dual Port)
Launched Không N/A
So sánh Intel® I/O Module AXX10GBTWLIOM3 Launched Không N/A
So sánh Intel® Omni-Path Port Upgrade Kit
(2 Port) AXX2PFABKIT
Launched Không N/A
So sánh Intel® QuickAssist Accelerator I/O Module AXXQAAIOMOD Launched Không N/A
So sánh Intel® QuickAssist Accelerator PCIe card AXXQAAPCIE Launched Không N/A
So sánh IO shield AXX2IOS Launched Không N/A
So sánh IO shield AXX4IOS Launched Không N/A
So sánh Kit of Serial Port DB9 Adapters AXXRJ45DB93 Launched Không N/A
So sánh Quad Port Intel® I350-AE4 GbE I/O Module AXX4P1GBPWLIOM Launched Không N/A
So sánh I/O Shield AS1200SPLIOS Launched N/A
So sánh I/O Shield AS1200SPSIOS Launched N/A
So sánh I/O Shield AXXCWIOS Launched Không N/A
So sánh Remote Management Module 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Launched Không N/A
So sánh Remote Management Module AXXRMM4 Launched Không N/A
So sánh Remote Management Module AXXRMM4LITE Launched Không N/A
So sánh Remote Management Module AXXRMM4R Launched Không N/A
So sánh RMM4 & rIOM Carrier Board Kit A1UJPRMM4IOM Launched Không N/A
So sánh TPM Module AXXTPME3 Launched Không N/A
So sánh TPM Module AXXTPME5 Launched Không N/A
So sánh TPM Module AXXTPME6 Launched Không N/A
So sánh TPM Module AXXTPME7 Launched Không N/A
So sánh SATA Slim-line Optical DVD +/- Re-writeable Drive AXXSATADVDRWROM Launched N/A
So sánh SATA Slim-line Optical DVD Drive AXXSATADVDROM Launched N/A
So sánh 1100W AC Common Redundant Power Supply AXX1100PCRPS
(Platinum Efficiency)
Launched Không N/A
So sánh 750W DC Power Supply AXX750DCCRPS
(Gold Efficiency)
Launched Không N/A
So sánh Node Power Board FH2000NPBAP Launched Không N/A
So sánh Power Adapter FXXSSIPWR Launched Không N/A
So sánh 1U Premium Rail A1UFULLRAIL
(with CMA support)
Launched Không N/A
So sánh 1U Premium Rail A1USHRTRAIL Launched Không N/A
So sánh 1U/2U 2 post Brackets AXX2POSTBRCKT
(Hard Mount)
Launched Không N/A
So sánh 1U/2U Brackets AXXRBRACKETS
(Hard Mount)
Launched Không N/A
So sánh 1U/2U Premium Rail AXXPRAIL Launched Không N/A
So sánh 1U/2U Premium Rail AXXPRAIL755 Launched Không N/A
So sánh 2/4U Premium Rail AXXFULLRAIL
(with CMA support)
Launched Không N/A
So sánh 2/4U Premium Rail AXXSHRTRAIL Launched Không N/A
So sánh Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL
(For Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched Không N/A
So sánh Auxiliary Bracket A2UBKTMFBUSSD Launched Không N/A
So sánh Bracket and Extension Kit AUPMCOPROBR for P4000M Chassis Family Launched Không N/A
So sánh Cable Management Arm AXXCMA2
(Use with AXXFULLRAIL only)
Launched Không N/A
So sánh Value Plus Short Rail AXXVPSRAIL Launched Không N/A
So sánh Value Rack Rail AXXVRAIL Launched Không N/A
So sánh Enhanced Value RAIL AXXELVRAIL Launched Không N/A
So sánh 1U PCI Express rIOM Riser and rIOM Carrier Board Kit AXXKPTPIOM Launched Không N/A
So sánh 2U PCIE Riser A2UL16RISER
(x16)
Launched Không N/A
So sánh 2U PCIE Riser A2UL8RISER
(3 Slot)
Launched Không N/A
So sánh 2U PCIE/X Riser A2ULPCIXRISER
(PCI-X)
Launched Không N/A
So sánh 2U Spare Short Riser A2UX8X4RISER Launched Không N/A
So sánh Accessory RoHS Compliant 1U Riser AXX1UPCIEX16R2 Launched Không N/A
So sánh 1U PCI Express rIOM Riser and rIOM Carrier Board with M.2 Support Kit AXXKPTPM2IOM Launched Không N/A
So sánh 1U Riser3 Retimer Kit supporting 2x PCIe* SSD drives A1U2PXR3HDAIC
(for Intel® Server System R1000WT family)
Launched Không N/A
So sánh Full-height, Low-profile PCIe* Switch Add-in Card supporting 4x NVMe* SSD AXX4PX8HDAIC Launched Không N/A