Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Server Accessories

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái
Chọn Value Rail AXXELVRAIL Launched
Chọn Value Rack Rail AXXVRAIL Launched
Chọn Value Plus Short Rail AXXVPSRAIL Launched
Chọn Universal Rack Mode Cable Management Arm AXXCMA3U7U Launched
Chọn TPM Module AXXTPME5 Launched
Chọn TPM Module AXXTPME3 Launched
Chọn Storage control panel A2USTOPANEL Launched
Chọn SATA Slim-line Optical DVD Drive AXXSATADVDROM Launched
Chọn SATA Slim-line Optical DVD +/- Re-writeable Drive AXXSATADVDRWROM Launched
Chọn SAS cable kit AXXE34DRVCBL Launched
Chọn RMM4 & rIOM Carrier Board Kit AXXRMM4IOMW Launched
Chọn RMM4 & rIOM Carrier Board Kit AXXRMM4IOM Launched
Chọn RMM4 & rIOM Carrier Board Kit A1UJPRMM4IOM Launched
Chọn Remote Management Module AXXRMM4R Launched
Chọn Remote Management Module AXXRMM4LITE Launched
Chọn Remote Management Module AXXRMM4 Launched
Chọn Rack Cable Management AXX3U5UCMA
(For Use with Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
Chọn Rack Bezel Frame (No Door) AUPBEZEL4UF
(for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
Chọn Rack Bezel Door AUPBEZEL4UD
(for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
Chọn Quad Port Intel® I350-AE4 GbE I/O Module AXX4P1GBPWLIOM Launched
Chọn Pedestal to Rack Conversion Kit ARIGRACK Launched
Chọn Pedestal Chassis Hot Swap Drive Kit FUP4X35HSDK Launched
Chọn Passive/Active Combination Heat-Sink with Removable Fan BXSTS100C Launched
Chọn Passive Thermal Solution BXSTS100P Launched
Chọn Mini-SAS cable AXXE38DRVCBL Launched
Chọn Local Control Panel A4ULCP Launched
Chọn Local Control Panel A1U2ULCP Launched
Chọn Kit of Serial Port DB9 Adapters AXXRJ45DB93 Launched
Chọn IO shield AXX4IOS Launched
Chọn IO shield AXX2IOS Launched
Chọn IO Shield AW2600CR2IOS Launched
Chọn IO Module Cable Kit AXXIOMKIT Launched
Chọn Intel® QuickAssist Accelerator PCIe card AXXQAAPCIE Launched
Chọn Intel® QuickAssist Accelerator I/O Module AXXQAAIOMOD Launched
Chọn Heat Sink AUPSRCBTP Launched
Chọn Heat Sink AUPSRCBTA Launched
Chọn Heat Sink ABPSRCACP Launched
Chọn GPGPU cable accessory AXXGPGPUCABLE Launched
Chọn Front IO Panel AUPLWSFIO Launched
Chọn FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O Module AXX2FDRIBIOM
(Dual Port)
Launched
Chọn FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O Module AXX1FDRIBIOM
(Single Port)
Launched
Chọn Dual RJ-45 port 10GBASE-T IO Module AXX10GBTWLHW Launched
Chọn Dual Port Intel® X540-BT2 10GbE I/O Module AXX10GBTWLIOM Launched
Chọn Dual Port Intel® 82599EB 10GbE I/O Module AXX10GBNIAIOM Launched
Chọn Cable kit AXXCBL850MS7R Launched
Chọn Cable kit AXXCBL770MSMR Launched
Chọn Cable kit AXXCBL730MSMS Launched
Chọn Cable kit AXXCBL730MRMR Launched
Chọn Cable Kit AXXCBL730HDMS Launched
Chọn Cable kit AXXCBL650MSMS Launched
Chọn Cable Kit AXXCBL650HDMS Launched
Chọn Cable kit AXXCBL600MSMS Launched
Chọn Cable kit AXXCBL585MSMR Launched
Chọn Cable kit AXXCBL550MRMR Launched
Chọn Cable Kit AXXCBL500MSMS Launched
Chọn Cable Kit AXXCBL245MSMS Launched
Chọn Cable Kit AXXCBL185MSMS Launched
Chọn Cable Kit AXXCBL165MSMS Launched
Chọn Cable kit AXXCBL1030MR7R Launched
Chọn Bracket and Extension Kit AUPMCOPROBR for P4000M Chassis Family Launched
Chọn Bracket and Extension Kit AUPLCOPROBR for P4000L Chassis Family Launched
Chọn Auxiliary Bracket A2UBKTMFBUSSD Launched
Chọn Air Duct Spare FIPCRUPMAD
(For S2600IP & W2600CR in P4000L)
Launched
Chọn Air Duct FIP2UAD Launched
Chọn Air Duct FCPUPMAD
(Required for Intel® Server Board S2600CP In P4000M)
Launched
Chọn Air Duct FCOUPMAD Launched
Chọn Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL
(For Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
Chọn Active Heat-Sink with Fixed Fan BXSTS100A Launched
Chọn Accessory Heat Sink AXXCA90X902UHS optimized for Intel® P4000 Chassis Launched
Chọn Accessory Fan Kit ASCUPSFLFANKIT for Intel® Server Board S2400SC in P4000S Chassis for full length HBA Launched
Chọn Accessory Airduct AGZCOPRODUCT Launched
Chọn 880mm SATA ODD Cable AXXCBL880SATA Launched
Chọn 750W power supply AXX750WPS Launched
Chọn 750W DC Power Supply AXX750DCCRPS
(Gold Efficiency)
Launched
Chọn 6Gb/s SAS Bridge Board and Cable Accessory Kit AHWJFWP6GBGB Launched
Chọn 6Gb/s SAS Accessory Kit AH2000WP6GKIT Launched
Chọn 6Gb/s SAS Accessory Kit AH2000LP6GKIT Launched
Chọn 6Gb/s SAS Accessory Kit AH2000JF6GKIT Launched
Chọn 6Gb/s SAS Accessoriy Kit A1UJP6GKIT Launched
Chọn 6-Drive Hot-Swap Non-expanded Kit AXX6DRV3GR Launched
Chọn 4-Drive Hot-Swap Non-Expanded Kit AXX4DRV3GR Launched
Chọn 2U PCIE/X Riser A2ULPCIXRISER
(PCI-X)
Launched
Chọn 2U PCIE Riser A2UL8RISER
(3 Slot)
Launched
Chọn 2U PCIE Riser A2UL16RISER
(x16)
Launched
Chọn 2U Bezel A2UBEZEL Launched
Chọn 2U 8x2.5in Hot-Swap Bay Upgrade A2U8X25HSDK Launched
Chọn 2U 8x2.5in Dual Port Hot-Swap Bay Upgrade A2U8X25DPDK Launched
Chọn 1U/2U Premium Rail AXXPRAIL755 Launched
Chọn 1U/2U Premium Rail AXXPRAIL Launched
Chọn 1U/2U Cable Management Arm AXX1U2UCMA Launched
Chọn 1U/2U Brackets AXXRBRACKETS
(Hard Mount)
Launched
Chọn 1U/2U 2 post Brackets AXX2POSTBRCKT
(Hard Mount)
Launched
Chọn 1U x8 Riser A1UL8RISER Launched
Chọn 1U Bezel A1UBEZEL Launched
Chọn 1394 cable and mounting kit accessory AUPM1394CBL Launched