Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Server Accessories

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng              
So sánh 1U Bezel A1UBEZEL Launched
So sánh 2U Bezel A2UBEZEL Launched
So sánh Rack Bezel Door AUPBEZEL4UD
(for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
So sánh Rack Bezel Frame (No Door) AUPBEZEL4UF
(for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
So sánh Mini-SAS Cable Kit AXXCBL340HDMS Launched
So sánh Mini-SAS Cable Kit AXXCBL570HDMS Launched
So sánh SAS Cable Kit AXXE3PED8DCBL Launched
So sánh SAS Cable Kit AXXE3RACK8DCBL Launched
So sánh 1394 cable and mounting kit accessory AUPM1394CBL Launched
So sánh 1U/2U Cable Management Arm AXX1U2UCMA Launched
So sánh 880mm SATA ODD Cable AXXCBL880SATA Launched
So sánh Accessory DC Power Cable AXXDCCRPSCBL Launched
So sánh Cable kit A2UCBLSSD Launched
So sánh Cable kit AXXCBL1030MR7R Launched
So sánh Cable Kit AXXCBL165MSMS Launched
So sánh Cable Kit AXXCBL185MSMS Launched
So sánh Cable kit AXXCBL1UHRHD Launched
So sánh Cable Kit AXXCBL245MSMS Launched
So sánh Cable Kit AXXCBL500MSMS Launched
So sánh Cable kit AXXCBL550MRMR Launched
So sánh Cable Kit AXXCBL585HDMR Launched
So sánh Cable kit AXXCBL585MSMR Launched
So sánh Cable kit AXXCBL600MSMS Launched
So sánh Cable Kit AXXCBL650HDMS Launched
So sánh Cable kit AXXCBL650MSMS Launched
So sánh Cable kit AXXCBL730HDHD Launched
So sánh Cable Kit AXXCBL730HDMS Launched
So sánh Cable kit AXXCBL730MRMR Launched
So sánh Cable kit AXXCBL730MSMS Launched
So sánh Cable kit AXXCBL770MSMR Launched
So sánh Cable kit AXXCBL800HDHD Launched
So sánh Cable kit AXXCBL800HDMS Launched
So sánh Cable kit AXXCBL850MS7R Launched
So sánh Cable kit AXXCBL875HDHD Launched
So sánh Cable kit AXXCBL875HDMS Launched
So sánh Cable Kit AXXCBL900HD7R Launched
So sánh Cable kit AXXCBL950HDHD Launched
So sánh Cable kit AXXCBL950HDMS Launched
So sánh Cable kit AXXCBLEXPHDMS Launched
So sánh GPGPU cable accessory AXXGPGPUCABLE Launched
So sánh IO Module Cable Kit AXXIOMKIT Launched
So sánh Mini-SAS cable AXXE38DRVCBL Launched
So sánh Mini-SAS Cable Kit AXXCBL380HDHD Launched
So sánh Mini-SAS Cable Kit AXXCBL450HD7S Launched
So sánh Mini-SAS Cable Kit AXXCBL650HDHD Launched
So sánh Rack Cable Management AXX3U5UCMA
(For Use with Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
So sánh SAS cable kit AXXE34DRVCBL Launched
So sánh Video Debug Cable AXXADPVIDCBL Launched
So sánh Local Control Panel A1U2ULCP Launched
So sánh Local Control Panel A4ULCP Launched
So sánh Local Control Panel Module AXXLCPANEL Launched
So sánh Rack Handle Kit for R2000G Family A2UHANDLKIT Launched
So sánh Storage control panel A2USTOPANEL Launched
So sánh 1U Hot-swap Backplane Upgrade Kit with 4x NVMe SSD Support A1U44X25NVMEDK Launched
So sánh 2U 8x2.5in Dual Port Hot-Swap Bay Upgrade A2U8X25DPDK Launched
So sánh 2U 8x2.5in Hot-Swap Bay Upgrade A2U8X25HSDK Launched
So sánh 2U Hot-swap Drive Cage Upgrade Kit 8 x 2.5" A2U8X25S3HSDK Launched
So sánh 2U Dual Port Hot-swap Drive Cage Upgrade Kit 8 x 2.5" A2U8X25S3DPDK Launched
So sánh 4P PCIe* SSD Upgrade Kit with x8 Host PCIe Switch Add-In Card A2U44X25NVMEDK2
(for Intel® Server System R2000WT family)
Launched
So sánh 2U Hot-swap Drive Cage Upgrade Kit with 4x NVMe SSD Support A2U44X25NVMEDK Launched
So sánh 3.5in Hot-swap Drive Cage Kit for P4000 Chassis Family FUP4X35S3HSDK Launched
So sánh 6Gb/s SAS Accessory Kit A1UJP6GKIT Launched
So sánh 6Gb/s SAS Accessory Kit AH2000JF6GKIT Launched
So sánh 6Gb/s SAS Accessory Kit AH2000LP6GKIT Launched
So sánh 6Gb/s SAS Bridge Board and Cable Accessory Kit AHWJFWP6GBGB Launched
So sánh 8x2.5in Hot-swap Drive Cage Kit FUP8X25S3HSDK Launched
So sánh Hot-swap Backplane PCIe Combination Drive Cage Kit for P4000 Server Chassis FUP8X25S3NVDK
(2.5in NVMe SSD)
Launched
So sánh ODD Bay Bracket Kit for Single SSD Support AXXSSDODDKIT Launched
So sánh Pedestal Chassis Hot Swap Drive Kit FUP4X35HSDK Launched
So sánh Rear Hot-swap Dual Drive Cage Upgrade Kit A2UREARHSDK Launched
So sánh Accessory Airduct A4UCWDUCT Launched
So sánh Accessory Airduct AGZCOPRODUCT Launched
So sánh Air Duct FCOUPMAD Launched
So sánh Air Duct FCPUPMAD
(Required for Intel® Server Board S2600CP In P4000M)
Launched
So sánh Air Duct FIP2UAD Launched
So sánh Passive Airduct Kit AWTCOPRODUCT Launched
So sánh Accessory Heat Sink AXXCA90X902UHS optimized for Intel® P4000 Chassis Launched
So sánh Heat Sink ABPSRCACP Launched
So sánh Heat Sink AUPSRCBTA Launched
So sánh Heat Sink AUPSRCBTP Launched
So sánh Passive/Active Combination Heat-Sink with Removable Fan BXSTS100C Launched
So sánh Passive/Active Combination Heat-Sink with Removable Fan BXSTS200C Launched
So sánh Passive Heat-Sink AUPCWPBTP
(92mm x 100mm)
Launched
So sánh Passive Heat-Sink AXXAPHS
(80mm x 100mm)
Launched
So sánh Passive Thermal Solution BXSTS100P Launched
So sánh Passive Thermal Solution BXSTS200P Launched
So sánh Dual Port Intel® 82599EB 10GbE I/O Module AXX10GBNIAIOM Launched
So sánh Dual Port Intel® X540-BT2 10GbE I/O Module AXX10GBTWLIOM Launched
So sánh Dual RJ-45 port 10GBASE-T IO Module AXX10GBTWLHW Launched
So sánh Dual RJ-45 port 10GBASE-T IO Module AXX10GBTWLHW3 Launched
So sánh Ethernet I/O Module XL710-QDA1 AXX1P40FRTIOM Launched
So sánh Ethernet I/O Module XL710-QDA2 AXX2P40FRTIOM Launched
So sánh FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O Module AXX1FDRIBIOM
(Single Port)
Launched
So sánh FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O Module AXX2FDRIBIOM
(Dual Port)
Launched
So sánh Intel® I/O Module AXX10GBTWLIOM3 Launched
So sánh Intel® Omni-Path Port Upgrade Kit
(2 Port) AXX2PFABKIT
Launched
So sánh Intel® QuickAssist Accelerator I/O Module AXXQAAIOMOD Launched
So sánh Intel® QuickAssist Accelerator PCIe card AXXQAAPCIE Launched
So sánh IO shield AXX2IOS Launched
So sánh IO shield AXX4IOS Launched
So sánh Kit of Serial Port DB9 Adapters AXXRJ45DB93 Launched
So sánh Quad Port Intel® I350-AE4 GbE I/O Module AXX4P1GBPWLIOM Launched
So sánh I/O Shield AS1200SPLIOS Launched
So sánh I/O Shield AS1200SPSIOS Launched
So sánh I/O Shield AXXCWIOS Launched
So sánh Remote Management Module 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Launched
So sánh Remote Management Module AXXRMM4 Launched
So sánh Remote Management Module AXXRMM4LITE Launched
So sánh Remote Management Module AXXRMM4R Launched
So sánh RMM4 & rIOM Carrier Board Kit A1UJPRMM4IOM Launched
So sánh TPM Module AXXTPME3 Launched
So sánh TPM Module AXXTPME5 Launched
So sánh TPM Module AXXTPME6 Launched
So sánh TPM Module AXXTPME7 Launched
So sánh SATA Slim-line Optical DVD +/- Re-writeable Drive AXXSATADVDRWROM Launched
So sánh SATA Slim-line Optical DVD Drive AXXSATADVDROM Launched
So sánh 1100W AC Common Redundant Power Supply AXX1100PCRPS
(Platinum Efficiency)
Launched
So sánh 750W DC Power Supply AXX750DCCRPS
(Gold Efficiency)
Launched
So sánh Node Power Board FH2000NPBAP Launched
So sánh Power Adapter FXXSSIPWR Launched
So sánh 1U Premium Rail A1UFULLRAIL
(with CMA support)
Launched
So sánh 1U Premium Rail A1USHRTRAIL Launched
So sánh 1U/2U 2 post Brackets AXX2POSTBRCKT
(Hard Mount)
Launched
So sánh 1U/2U Brackets AXXRBRACKETS
(Hard Mount)
Launched
So sánh 1U/2U Premium Rail AXXPRAIL Launched
So sánh 1U/2U Premium Rail AXXPRAIL755 Launched
So sánh 2/4U Premium Rail AXXFULLRAIL
(with CMA support)
Launched
So sánh 2/4U Premium Rail AXXSHRTRAIL Launched
So sánh Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL
(For Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
So sánh Auxiliary Bracket A2UBKTMFBUSSD Launched
So sánh Bracket and Extension Kit AUPMCOPROBR for P4000M Chassis Family Launched
So sánh Cable Management Arm AXXCMA2
(Use with AXXFULLRAIL only)
Launched
So sánh Value Plus Short Rail AXXVPSRAIL Launched
So sánh Value Rack Rail AXXVRAIL Launched
So sánh Enhanced Value RAIL AXXELVRAIL Launched
So sánh 1U PCI Express rIOM Riser and rIOM Carrier Board Kit AXXKPTPIOM Launched
So sánh 2U PCIE Riser A2UL16RISER
(x16)
Launched
So sánh 2U PCIE Riser A2UL8RISER
(3 Slot)
Launched
So sánh 2U PCIE/X Riser A2ULPCIXRISER
(PCI-X)
Launched
So sánh 2U Spare Short Riser A2UX8X4RISER Launched
So sánh Accessory RoHS Compliant 1U Riser AXX1UPCIEX16R2 Launched
So sánh 1U PCI Express rIOM Riser and rIOM Carrier Board with M.2 Support Kit AXXKPTPM2IOM Launched
So sánh 1U Riser3 Retimer Kit supporting 2x PCIe* SSD drives A1U2PXR3HDAIC
(for Intel® Server System R1000WT family)
Launched
So sánh Full-height, Low-profile PCIe* Switch Add-in Card supporting 4x NVMe* SSD AXX4PX8HDAIC Launched