Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Server Accessories

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái
Chọn Value Rail AXXELVRAIL Launched
Chọn Value Rack Rail AXXVRAIL Launched
Chọn Value Plus Short RailAXXVPSRAIL Launched
Chọn Universal Rack Mode Cable Management Arm AXXCMA3U7U Launched
Chọn Three Slot PCI-XRriser Assembly ASR26XXFH3XR Launched
Chọn Three Slot Passive PCI-Express Riser ASR26XXFHR Launched
Chọn TPM Module AXXTPME5 Launched
Chọn TPM Module AXXTPME3 Launched
Chọn Tower Heat-Sink FXXRGTHS Launched
Chọn Tool-less Rail Kit AXXMFRAIL Launched
Chọn Tool-less Full Extending Rail Kit AXXHERAIL2 Launched
Chọn Storage control panel A2USTOPANEL Launched
Chọn Standard Front Panel accessory kit ASR1625FP Launched
Chọn Spare Bezel with Door APP3STDBEZEL Launched
Chọn Single Port QDR InfiniBand I/O Module AXXIBQDRIOMOD Launched
Chọn Single Port QDR Infiniband I/O Expansion Module AXXIBQDRIOMV Launched
Chọn SATA/SAS Backplane ASR1500SASBP Launched
Chọn SATA Tape Drive Mounting Kit ASR2500SATAPE Launched
Chọn SATA Slim-line Optical DVD Drive AXXSATADVDROM Launched
Chọn SATA Slim-line Optical DVD +/- Re-writeable Drive AXXSATADVDRWROM Launched
Chọn SATA Backplane ASR1500PASBP Launched
Chọn SAS Midplane-2 with optional Integrated Server RAID FALSASMP2 Launched
Chọn RMM4 & rIOM Carrier Board Kit AXXRMM4IOMW Launched
Chọn RMM4 & rIOM Carrier Board Kit AXXRMM4IOM Launched
Chọn RMM4 & rIOM Carrier Board Kit A1UJPRMM4IOM Launched
Chọn RJ45 To DB9 Cable Kit AXXRJ45DB92 Launched
Chọn Remote Management Module AXXRMM4R Launched
Chọn Remote Management Module AXXRMM4LITE Launched
Chọn Remote Management Module AXXRMM4 Launched
Chọn Remote Management Module 3 Lite AXXRMM3LITE Launched
Chọn Remote Management Module 3 AXXRMM3 Launched
Chọn Redundant Fan Upgrade Kit ASR2600LXFANS Launched
Chọn Rack Cable Management AXX3U5UCMA
(For Use with Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
Chọn Rack Bezel Frame (No Door) AUPBEZEL4UF
(for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
Chọn Rack Bezel Door AUPBEZEL4UD
(for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
Chọn Quad Port Intel® I350-AE4 GbE I/O Module AXX4P1GBPWLIOM Launched
Chọn Quad Port Gigabit Ethernet I/O Expansion Module AXX4GBIOMOD2 Launched
Chọn Pedestal to Rack Conversion Kit ARIGRACK Launched
Chọn Pedestal to Rack Conversion Kit APP3RACKIT Launched
Chọn Pedestal Chassis Hot Swap Drive Kit FUP4X35HSDK Launched
Chọn Passive/Active Combination Heat-Sink with Removable Fan BXSTS100C Launched
Chọn Passive Thermal Solution BXSTS100P Launched
Chọn Mini-SAS cable AXXSR16XXRAIDCA Launched
Chọn Mini-SAS cable AXXE38DRVCBL Launched
Chọn Mini SAS Cable Accessory Kit ASR2612SASCBL Launched
Chọn Local Control Panel Accessory Kit AXLCPRACK2 Launched
Chọn Local Control Panel Accessory Kit ASR2600LCP Launched
Chọn Local Control Panel Accessory Kit ASR1625LCP Launched
Chọn Local Control Panel A4ULCP Launched
Chọn Local Control Panel A1U2ULCP Launched
Chọn Kit of Serial Port DB9 Adapters AXXRJ45DB93 Launched
Chọn IO shield AXX4IOS Launched
Chọn IO shield AXX2IOS Launched
Chọn IO Shield AW2600CR2IOS Launched
Chọn IO Module Cable Kit AXXIOMKIT Launched
Chọn Internal Video Cable to External VGA Port Kit FXXSCVDCBL Launched
Chọn Intel® Storage Controller AXXSCM3S Launched
Chọn InfiniBand I/O Expansion Module AXXIBIOMOD Launched
Chọn Hot-Swap Fan Upgrade Kit FRIGTHSFANKIT Launched
Chọn Hot-Swap Drive Mounting Kit APPTHSDBKIT Launched
Chọn Hot-Swap Drive Mounting Kit APP3HSDBKIT Launched
Chọn Heat Sink AUPSRCBTP Launched
Chọn Heat Sink AUPSRCBTA Launched
Chọn Heat Sink ABPSRCACP Launched
Chọn Gigabit Ethernet Switch Switch Module AXXSW1GB Launched
Chọn GPGPU cable accessory AXXGPGPUCABLE Launched
Chọn Full Length GPGPU support bracket AUPMGPUBR Launched
Chọn Full Length GPGPU support bracket AUPLGPUBR Launched
Chọn Front IO Panel AUPLWSFIO Launched
Chọn Fixed Mount Brackets AXXBRACKETS Launched
Chọn Fixed Drive Kit ASR26XXFXDRV Launched
Chọn Five Slot PCI-Express Active Riser with PCI-X Bridge ASR26XXFHXR Launched
Chọn Five Slot PCI-Express Active Riser ASR26XXFHLPR Launched
Chọn FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O Module AXX2FDRIBIOM
(Dual Port)
Launched
Chọn FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O Module AXX1FDRIBIOM
(Single Port)
Launched
Chọn Dual RJ-45 port 10GBASE-T IO Module AXX10GBTWLHW Launched
Chọn Dual Port Intel® X540-BT2 10GbE I/O Module AXX10GBTWLIOM Launched
Chọn Dual Port Intel® 82599EB 10GbE I/O Module AXX10GBNIAIOM Launched
Chọn Dual Port 10 Gigabit Ethernet I/O Expansion Module AXX10GBIOMOD Launched
Chọn Dual Gigabit Ethernet I/O Expansion Module AXXGBIOMOD Launched
Chọn Dual Gigabit Ethernet I/O Expansion Mezzanine Card AXXGBIOMEZV Launched
Chọn DLT Accessory Kit ARIGDLTRAIL Launched
Chọn Chassis Bezel A1695GPRXBEZEL Launched
Chọn Cable Management Arm AXXRACKARM2 Launched
Chọn Cable kit AXXCBL850MS7R Launched
Chọn Cable kit AXXCBL770MSMR Launched
Chọn Cable kit AXXCBL730MSMS Launched
Chọn Cable kit AXXCBL730MRMR Launched
Chọn Cable Kit AXXCBL730HDMS Launched
Chọn Cable kit AXXCBL650MSMS Launched
Chọn Cable Kit AXXCBL650HDMS Launched
Chọn Cable kit AXXCBL600MSMS Launched
Chọn Cable kit AXXCBL585MSMR Launched
Chọn Cable kit AXXCBL550MRMR Launched
Chọn Cable Kit AXXCBL500MSMS Launched
Chọn Cable Kit AXXCBL245MSMS Launched
Chọn Cable Kit AXXCBL185MSMS Launched
Chọn Cable Kit AXXCBL165MSMS Launched
Chọn Cable kit AXXCBL1030MR7R Launched
Chọn Bracket and Extension Kit AUPMCOPROBR for P4000M Chassis Family Launched
Chọn Bracket and Extension Kit AUPLCOPROBR for P4000L Chassis Family Launched
Chọn Black Bezel with Optional Cosmetic Outer Bezel AHJBEZBLACK Launched
Chọn Black Bezel for Standard Control Panel ASR1550BEZ Launched
Chọn Black Bezel for Standard Control Panel ADWBEZBLACK Launched
Chọn Black Bezel for Standard Control Panel ADRBEZBLACK Launched
Chọn Black Bezel for Mini Control Panel ASR1550MINBEZ Launched
Chọn Black Bezel for Local Control Panel ASR1550LCDBEZ Launched
Chọn Black Bezel for Local Control Panel ADWLCDBEZEL Launched
Chọn Black Bezel for Local Control Panel ADRLCDBEZEL Launched
Chọn Black Bezel ASR2612BEZEL Launched
Chọn Black Bezel ADWRXBLACK Launched
Chọn Basic Rail Kit AXXBASRAIL13 Launched
Chọn Basic Rail Kit AXXBASICRAIL Launched
Chọn Auxiliary Bracket A2UBKTMFBUSSD Launched
Chọn Air Duct Spare FIPCRUPMAD
(For S2600IP & W2600CR in P4000L)
Launched
Chọn Air Duct Spare FGPUPMAD
(For Intel® Server Board S2400GP in P4000M)
Launched
Chọn Air Duct FIP2UAD Launched
Chọn Air Duct FCPUPMAD
(Required for Intel® Server Board S2600CP In P4000M)
Launched
Chọn Air Duct FCOUPMAD Launched
Chọn Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL
(For Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
Chọn Active Heat-Sink with Fixed Fan BXSTS100A Launched
Chọn Accessory riser card AXX2UPCIEX8X4 Launched
Chọn Accessory riser card AXX2UPCIEX16 Launched
Chọn Accessory Heat Sink AXXCA90X902UHS optimized for Intel® P4000 Chassis Launched
Chọn Accessory Fan Kit ASCUPSFLFANKIT for Intel® Server Board S2400SC in P4000S Chassis for full length HBA Launched
Chọn Accessory Airduct AGZCOPRODUCT Launched
Chọn 880mm SATA ODD Cable AXXCBL880SATA Launched
Chọn 750W Power Supply AXX750WPSCR Launched
Chọn 750W power supply AXX750WPS Launched
Chọn 6th SAS/SATA Drive Kit ASR2500SIXDRV Launched
Chọn 6Gb/s SAS Bridge Board and Cable Accessory Kit AHWJFWP6GBGB Launched
Chọn 6Gb/s SAS Accessory Kit AH2000WP6GKIT Launched
Chọn 6Gb/s SAS Accessory Kit AH2000LP6GKIT Launched
Chọn 6Gb/s SAS Accessory Kit AH2000JF6GKIT Launched
Chọn 6Gb/s SAS Accessoriy Kit A1UJP6GKIT Launched
Chọn 6-Drive Hot-Swap Non-expanded Kit AXX6DRV3GR Launched
Chọn 6-Drive Hot-Swap Expander Kit AXX6DRV3GEXP Launched
Chọn 650W Power Supply Module ASR1625PS Launched
Chọn 5.25" Slim-Line Optical/Floppy Conversion Kit AXXCDUSBFDBRK Launched
Chọn 4-Drive Hot-Swap Non-Expanded Kit AXX4DRV3GR Launched
Chọn 4-Drive Hot-Swap Expander Kit AXX4DRV3GEXP Launched
Chọn 450W DC Power Supply ASR1695PSDC Launched
Chọn 3.5" to 2.5" Hard Disk Drive Converter Kit AXX25DRVADPTR Launched
Chọn 2U PCIE/X Riser A2ULPCIXRISER
(PCI-X)
Launched
Chọn 2U PCIE Riser A2UL8RISER
(3 Slot)
Launched
Chọn 2U PCIE Riser A2UL16RISER
(x16)
Launched
Chọn 2U Bezel A2UBEZEL Launched
Chọn 2U 8x2.5in Hot-Swap Bay Upgrade A2U8X25HSDK Launched
Chọn 2U 8x2.5in Dual Port Hot-Swap Bay Upgrade A2U8X25DPDK Launched
Chọn 2.5" SATA to SAS Converter Board AXXTM3SATA Launched
Chọn 1U/2U Premium Rail AXXPRAIL755 Launched
Chọn 1U/2U Premium Rail AXXPRAIL Launched
Chọn 1U/2U Cable Management Arm AXX1U2UCMA Launched
Chọn 1U/2U 2 post Brackets AXX2POSTBRCKT
(Hard Mount)
Launched
Chọn 1U x8 Riser A1UL8RISER Launched
Chọn 1U PCI Express Riser Assembly AXXPCIE16RISER Launched
Chọn 1U Bezel A1UBEZEL Launched
Chọn 1394 cable and mounting kit accessory AUPM1394CBL Launched
Chọn 1000W Power Supply Module AXXPSU Launched