Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Server Spares

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái
Chọn Systems Blower Spare Kit FHJTBLOWER Launched
Chọn System Rotor PCI Fan FSR1695FAN Launched
Chọn System Power Supply F1U450WPSU Launched
Chọn System Power Distribution Board F1U450WPDB Launched
Chọn System Maintenance Kit FSR1695PMKIT Launched
Chọn System Maintenance Kit FSR1695GPMKIT Launched
Chọn System Maintenance Kit FSR1690PMKIT Launched
Chọn System Maintenance Kit FSR1560SPR Launched
Chọn System Maintenance Kit FSPBPSMK Launched
Chọn System Maintenance Kit FR1304E3V3MSK Launched
Chọn System Fan Kit FUPSNHFANE3 Launched
Chọn System Fan Kit FSR1690FAN Launched
Chọn System Fan Kit FR1000FAN Launched
Chọn System Fan Kit FR1000E3FAN Launched
Chọn System Fan Kit F2UFIXEDFAN Launched
Chọn System Electrical Spares Kit FR1304E3V3ESK Launched
Chọn Storage Battery Back-Up MFSCMBBU Launched
Chọn Spare riser card AXX1UPCIEX16 Launched
Chọn Spare Redundant Hot Swap Fans FXXLHPFAN Launched
Chọn Spare Power Distribution Board FXXLHPPDB Launched
Chọn Spare Power Distribution Board FXXCRPSPDB Launched
Chọn Spare Power Distribution Board FPDBSCPBHP for Intel® Server Board S2400SC in R2000M chassis Launched
Chọn Spare Power Distribution Board FBP750PDB
(for ERP1U 750W Power Supply FXX750GERPS)
Launched
Chọn Spare Power Distribution Board AXXJBDPWRBD Launched
Chọn Spare Non-Hotswap Fan Kit FUPSNHFANE5
(For Intel® Server Chassis P4000S)
Launched
Chọn Spare Node Power Board FH2000NPB Launched
Chọn Spare Left Riser and Right Riser F4S16RISER Launched
Chọn Spare Hot-Swap Fan Kit FUPMLHSFAN
(For Intel® Server Chassis P4000M and P4000L)
Launched
Chọn Spare Hot-Swap Fan FBPIPHSFAN Launched
Chọn Spare Hot-Swap Back Plane FUP8X35HSBP
(8x3.5in for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
Chọn Spare Hot Swap Backplane FUP4X35HSBP Launched
Chọn Spare Heat Sink FEA90X902UHS optimized for Intel® Server Board S2400SC2 in the Intel® R2000M Chassis Launched
Chọn Spare front control panel kit FH2000FPANEL Launched
Chọn Spare Fan Kit FXXBP4028FAN for R1000S Chassis Launched
Chọn Spare Fan FR1000FAN10P Launched
Chọn Spare Fan Board FXXLHPFANBD Launched
Chọn Spare Bridge Board FHWLPBGB Launched
Chọn Spare Bridge Board FHWJFWPBGB Launched
Chọn Spare Board FXX8X25HSBP
(for 2U 8x2.5in Hot-Swap Backplane)
Launched
Chọn Spare Board F2U8X35HSBP
(for 2U 8x3.5in Hot-Swap Backplane)
Launched
Chọn Spare Board F2U12X35HSBP
(for 2U 12x3.5in Hot-Swap Backplane)
Launched
Chọn Spare Board F1U8X25HSBP
(for 1U 8x2.5in Hot-Swap Backplane)
Launched
Chọn Spare Blank Node Filler FH2000BNF Launched
Chọn Spare Backplane FHW16X25HSBP Launched
Chọn Spare Backplane FHW12X35HSBP Launched
Chọn Spare 8x3.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X35HSDK Launched
Chọn Spare 8x2.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X25HSDKS Launched
Chọn Spare 8x2.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X25HSDKO
(in 5.25in cage area)
Launched
Chọn Spare 750W Hot-Swap Power Supply FXX750GERPS
(1U Form Factor, Gold-Efficiency)
Launched
Chọn Spare 6Gb/s SAS module RMS25LB Launched
Chọn Spare 6Gb/s SAS bridge board and riser kit FH20006GBGBR Launched
Chọn Spare 60mm fan FR2000FAN60HS Launched
Chọn Spare 3.5in Hot-Swap HDD Carriers FXX35HSADPB Launched
Chọn Spare 3.5in Fixed HDD Carriers FUP4X35NHDK Launched
Chọn Slot3 riser F1UJPMICRISER Launched
Chọn Slot3 riser F1UJP2X8RISER Launched
Chọn Slot1 riser F1UJP1X16RISER Launched
Chọn SGPIO Cable FXXSGPIOCBL Launched
Chọn SES Cables FXXSESCBL Launched
Chọn SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR2600SASBP Launched
Chọn SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR1690BP Launched
Chọn SAS/SATA Hot-Swap Backplane FSR1530BPSATA Launched
Chọn Riser Board Spare F1US8RISER Launched
Chọn Redundant Power Supply Power Distribution Board FRIGTPDB Launched
Chọn Redundant Power Supply Cage FUPCRPSCAGE
(for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
Chọn Redundant Power Supply Cage FSR1695CAGE Launched
Chọn Redundant Power Supply Cage FPPTBRPCAGE Launched
Chọn Preventative Maintenance Kit FRIGTPMKIT Launched
Chọn Preventative Maintenance Kit FPPTUPPMKIT Launched
Chọn Preventative Maintenance Kit FPPTPMKIT Launched
Chọn Preventative Maintenance Kit FHJTUPPMKIT Launched
Chọn Power Supply Fan Module Blank MFPSUFAN Launched
Chọn Power Distribution Board FXX450WDCPDB for 450W DC Power Supply Launched
Chọn PCI Express Riser Card AR1000FHR Launched
Chọn Passive Narrow Thermal Solution BXSTS200PNRW Launched
Chọn Passive Midplane FURPASMP Launched
Chọn One Slot PCI-Express Passive Riser FSR16XXRISER Launched
Chọn North America Power cable FPWRCABLENA Launched
Chọn Non-Redundant Power Supply Adapter Bracket FUPNRPSADP Launched
Chọn Non-redundant Fan Kit FSR2500BRPFAN Launched
Chọn Midplane MFMIDPLANE2 Launched
Chọn Mechanical Spares Kit FUPSMSK Launched
Chọn Mechanical Spares Kit FSRTCHSPR Launched
Chọn Mechanical Spares Kit FR1304MSK Launched
Chọn Management Module MFCMM2 Launched
Chọn Main Fan Module MFMAINFAN Launched
Chọn Low Current P4000 Chassis Family Power Distribution Board FUPPDBLC Launched
Chọn IPMB Cables FXXIPMBCBL Launched
Chọn Interface Converter Board AXXSAS88CNVRT Launched
Chọn I/O Shield Spare AS2600COIOS Launched
Chọn I/O Shield AXXTIO Launched
Chọn I/O Shield ASCIO Launched
Chọn I/O Shield AS1200V3RPIOS Launched
Chọn I/O Fan Module MFIOFAN Launched
Chọn Hot-Swap Redundant Fan Kit FSR2600LXFAN Launched
Chọn High Current P4000 Chassis Family Power Distribution Board FUPPDBHC Launched
Chọn Hard Drive Carrier FSR1690HDDCAR Launched
Chọn Front Panel Spare FXXFPANEL Launched
Chọn Front Panel Board FXXRIGTFPBRD Launched
Chọn Front Panel Board FXXPPTFPBRD Launched
Chọn Front Panel Board FFPANEL Launched
Chọn Front Panel Accessory Kit FSR2600FP Launched
Chọn Fixed Fan Spare Kit FUPNHFANCPU Launched
Chọn Fixed Fan Spare Kit FUPMNHFANPCI Launched
Chọn Fixed Fan Kit FRIGTFIXFANS Launched
Chọn Fixed Drive Maintenance Kit FHJTFIXPMKIT Launched
Chọn Fan Kit FXX1UFAN Launched
Chọn Electrical Spares Kit FSR26XXEESPR Launched
Chọn Electrical Spares Kit FSR1625EESPR Launched
Chọn Electrical Spares Kit FR1304ESK Launched
Chọn Electrical Spares Kit FFUPSESK Launched
Chọn Dual channel NIC and RMM attach I/O Riser FFCIORISER Launched
Chọn Chassis Spares Kit FHJTRXPMKIT Launched
Chọn Chassis Mechnical Maintenance Kit FUPMMSK
(for Intel® Server Chassis P4000M)
Launched
Chọn Chassis Mechnical Maintenance Kit FUPLMSK
(for Intel® Server Chassis P4000L)
Launched
Chọn Chassis Mechanical Maintenance Kit R2000LHMKTMECH Launched
Chọn Chassis Mechanical Maintenance Kit FBPIPMSK Launched
Chọn Chassis Mechanical and Electrical Maintenance Kit FH2000WPMKIT Launched
Chọn Chassis Mechanical and Electrical Maintenance Kit FH2000LPMKIT Launched
Chọn Chassis Mechanical and Electrical Maintenance Kit FH2000JFMKIT Launched
Chọn Chassis Maintenance Kit FSCPBHPMK
(For Intel® Server Board S2400SC in R2000M chassis)
Launched
Chọn Chassis Maintenance Kit F1UJPMKIT Launched
Chọn Chassis Maintenance kit
(electrical part) R2000LHMKTELEC
Launched
Chọn Chassis Electrical Maintenance Kit FUPMESK
(for Intel® Server Chassis P4000M)
Launched
Chọn Chassis Electrical Maintenance Kit FUPLESK
(for Intel® Server Chassis P4000L)
Launched
Chọn Chassis Electrical Maintenance Kit FBPIPESK Launched
Chọn Bridge Board Spare FURBRIDGE Launched
Chọn Bezel Spare FUPBEZELHSD2 for P4000 Chassis Supporting Hot Swap HDDs Launched
Chọn Bezel Spare FUPBEZELFIX2 for P4000 Chassis Supporting Fixed HDD Launched
Chọn Air Duct Spare FSCUPSAD
(For Intel® Server Board S2400SC in P4000S)
Launched
Chọn Air Duct Spare FSCUPMAD
(For Intel® Server Board S2400SC in P4000M)
Launched
Chọn Air Duct Spare FFPUPSAD
(For Intel® Server Board S1400FP in P4000S)
Launched
Chọn Air Duct Spare FEPBPSMK
(For S2400EP in R1000S)
Launched
Chọn AC 600W Fixed Power Supply FXX600WFIXPSU
(Gold efficiency)
Launched
Chọn 760W Hot-Swap Power Supply Module FSR2612PS Launched
Chọn 750W Power Distribution Board FSR26XXPDB Launched
Chọn 750W DC Common Redundant Power Supply FXX750DCCRPS Announced
Chọn 750W CRPS Power Distribution Board F1UJP750WPDB Launched
Chọn 750W Common Redundant Power Supply FXX750PCRPS
(Platium-Efficiency)
Launched
Chọn 6Gb/s SAS Module RMS25LB080 Launched
Chọn 6-Drive Backplane without Expander FXX6DRV3GRBRD Launched
Chọn 670W Power Supply FXXRIGT670WPSU Launched
Chọn 650W Power Supply FSR1690PS Launched
Chọn 600W Power Supply Module FSR1600PS Launched
Chọn 600W Power Supply FXXPPT600WPSU Launched
Chọn 550W Power Supply FUP550SNRPS
(Silver-Efficiency)
Launched
Chọn 4-wire Fan Kit FPPTFANKIT4W Launched
Chọn 4-Drive Backplane without Expander FXX4DRV3GRBRD Launched
Chọn 460W Common Redundant Power Supply FXX460GCRPS
(Gold-Efficiency)
Launched
Chọn 450W AC Power Supply FTH450WPS Launched
Chọn 4056 Fan spare F1UJPFAN Launched
Chọn 4056 Dual Rotor Fan Kit FXX4056DRFAN Launched
Chọn 400W Power Supply FSR1695GPRXPS Launched
Chọn 400W High Efficiency Power Supply FXX400PSU Launched
Chọn 400W High Efficiency Power Supply FHJT400WPS Launched
Chọn 36-port SAS Expander RESCV360JBD Launched
Chọn 365W Power Supply FUP365SNRPS Launched
Chọn 350W Power Supply FR1000PS350 Launched
Chọn 350W Power Supply FHJ350WPS Launched
Chọn 3.5in Hot-Swap Backplane Spare FXX1304HSBP
(For Intel Server Chassis R1000 Family)
Launched
Chọn 3.5" Drive Carrier FXX10DVCARBLK Launched
Chọn 3.5" Drive Bay Module Kit MFHDDBAY35 Launched
Chọn 250W Power Supply FR1000PS250 Launched
Chọn 2.5in Hot-Swap Drive Carrier FXX25HSCAR Launched
Chọn 2.5" Drive Carrier FXX25HDDCAR Launched
Chọn 2.5" Drive Bay Module Kit MFHDDBAY25 Launched
Chọn 1UHeat Sink FXXEA91X91HS
(Ex-Al 91mmx91mm)
Launched
Chọn 1U Riser F1UBBPCIEX16 Launched
Chọn 1U PCIE Riser F1UL16RISER
(1 Slot)
Launched
Chọn 1U PCI Express Low Profile Riser FHW1U16RISER Launched
Chọn 1U Heat Sink FXXEA90X90HS
(Ex-Al 90mmx90mm)
Launched
Chọn 1U Heat Sink FXXEA84X106HS
(Ex-Al 84mmx106mm)
Launched
Chọn 1U Heat Sink FXXCA91X91HS
(Cu/Al 91mmx91mm)
Launched
Chọn 1U Heat Sink FXXCA90X90HS
(Cu/Al 90mmx90mm)
Launched
Chọn 1U Heat Sink FXXCA84X106HS
(Cu/Al 84mmx106mm)
Launched
Chọn 1U Heat Sink F1UE3PASSHS Launched
Chọn 1600W Common Redundant Power Supply FXX1600PCRPS
(Platinum-Efficiency)
Launched
Chọn 1200W Common Redundant Power Supply FXX1200PCRPS
(Platinum-Efficiency)
Launched
Chọn 1000W Power Supply FXX1000WHEPS Launched