Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Server Spares

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng              
So sánh North America Power cable FPWRCABLENA Launched
So sánh Mechanical Spares Kit FUPSMSK Launched
So sánh Electrical Spares Kit FFUPSESK Launched
So sánh Spare 3.5in Hot-Swap HDD Carriers FXX35HSADPB Launched
So sánh Spare 3.5in Fixed HDD Carriers FUP4X35NHDK Launched
So sánh Spare Hot Swap Backplane FUP4X35HSBP Launched
So sánh System Fan Kit FUPSNHFANE3 Launched
So sánh System Fan Kit FR1000FAN Launched
So sánh Non-Redundant Power Supply Adapter Bracket FUPNRPSADP Launched
So sánh 365W Power Supply FUP365SNRPS Launched
So sánh 350W Power Supply FR1000PS350 Launched
So sánh 1U Heat Sink FXXCA84X106HS
(Cu/Al 84mmx106mm)
Launched
So sánh 1U Heat Sink FXXEA84X106HS
(Ex-Al 84mmx106mm)
Launched
So sánh 1U Heat Sink FXXCA91X91HS
(Cu/Al 91mmx91mm)
Launched
So sánh 1U Heat Sink FXXEA91X91HS
(Ex-Al 91mmx91mm)
Launched
So sánh 1U Heat Sink FXXCA90X90HS
(Cu/Al 90mmx90mm)
Launched
So sánh 1U Heat Sink FXXEA90X90HS
(Ex-Al 90mmx90mm)
Launched
So sánh Spare 750W Hot-Swap Power Supply FXX750GERPS
(1U Form Factor, Gold-Efficiency)
Launched
So sánh Spare Power Distribution Board FBP750PDB
(for ERP1U 750W Power Supply FXX750GERPS)
Launched
So sánh 550W Power Supply FUP550SNRPS
(Silver-Efficiency)
Launched
So sánh 460W Common Redundant Power Supply FXX460GCRPS
(Gold-Efficiency)
Launched
So sánh 750W Common Redundant Power Supply FXX750PCRPS
(Platium-Efficiency)
Launched
So sánh 1600W Common Redundant Power Supply FXX1600PCRPS
(Platinum-Efficiency)
Launched
So sánh Redundant Power Supply Cage FUPCRPSCAGE
(for Intel® Server Chassis P4000 Family)
Launched
So sánh Spare 8x3.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X35HSDK Launched
So sánh Spare 8x2.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X25HSDKS Launched
So sánh Spare Non-Hotswap Fan Kit FUPSNHFANE5
(For Intel® Server Chassis P4000S)
Launched
So sánh Spare Hot-Swap Fan Kit FUPMLHSFAN
(For Intel® Server Chassis P4000M and P4000L)
Launched
So sánh Air Duct Spare FSCUPMAD
(For Intel® Server Board S2400SC in P4000M)
Launched
So sánh Chassis Mechnical Maintenance Kit FUPMMSK
(for Intel® Server Chassis P4000M)
Launched
So sánh Chassis Electrical Maintenance Kit FUPMESK
(for Intel® Server Chassis P4000M)
Launched
So sánh 1U PCIE Riser F1UL16RISER
(1 Slot)
Launched
So sánh Spare Fan FR2000FAN10P Launched
So sánh Spare Board FXX8X25HSBP
(for 2U 8x2.5in Hot-Swap Backplane)
Launched
So sánh Spare Board FXX8X25DPBP
(for 2U 8x2.5in Dual Port Hot-Swap Backplane)
Launched
So sánh Spare Board F2U8X35HSBP
(for 2U 8x3.5in Hot-Swap Backplane)
Launched
So sánh Spare Board F1U8X25HSBP
(for 1U 8x2.5in Hot-Swap Backplane)
Launched
So sánh Spare Board F2U12X35HSBP
(for 2U 12x3.5in Hot-Swap Backplane)
Launched
So sánh 2.5in Hot-Swap Drive Carrier FXX25HSCAR Launched
So sánh Front Panel Spare FXXFPANEL Launched
So sánh 3.5in Hot-Swap Backplane Spare FXX1304HSBP
(For Intel Server Chassis R1000 Family)
Launched
So sánh Riser Board Spare F1US8RISER Launched
So sánh Spare Power Distribution Board FXXLHPPDB Launched
So sánh Low Current P4000 Chassis Family Power Distribution Board FUPPDBLC Launched
So sánh High Current P4000 Chassis Family Power Distribution Board FUPPDBHC Launched
So sánh Spare Hot-Swap Fan FBPIPHSFAN Launched
So sánh Fixed Fan Spare Kit FUPNHFANCPU Launched
So sánh Fixed Fan Spare Kit FUPMNHFANPCI Launched
So sánh Spare Redundant Hot Swap Fans FXXLHPFAN Launched
So sánh Spare Fan Board FXXLHPFANBD Launched
So sánh Spare Left Riser and Right Riser F4S16RISER Launched
So sánh Chassis Mechanical and Electrical Maintenance Kit FH2000LPMKIT Launched
So sánh Chassis Mechanical Maintenance Kit R2000LHMKTMECH Launched
So sánh Chassis Maintenance kit
(electrical part) R2000LHMKTELEC
Launched
So sánh Chassis Mechanical Maintenance Kit FBPIPMSK Launched
So sánh Chassis Electrical Maintenance Kit FBPIPESK Launched
So sánh I/O Shield Spare AS2600COIOS Launched
So sánh Spare Power Distribution Board FXX450WPDB for AC 450W mini-ERP Power Supply Launched
So sánh Spare riser card AXX1UPCIEX16 Launched
So sánh Spare Fan Kit FXXBP4028FAN for R1000S Chassis Launched
So sánh Air Duct Spare FFPUPSAD
(For Intel® Server Board S1400FP in P4000S)
Launched
So sánh Air Duct Spare FEPBPSMK
(For S2400EP in R1000S)
Launched
So sánh Chassis Maintenance Kit FSCPBHPMK
(For Intel® Server Board S2400SC in R2000M chassis)
Launched
So sánh Spare Bridge Board FHWLPBGB Launched
So sánh Spare 60mm fan FR2000FAN60HS Launched
So sánh Spare Power Distribution Board FXXCRPSPDB Launched
So sánh Spare 6Gb/s SAS bridge board and riser kit FH20006GBGBR Launched
So sánh Spare 6Gb/s SAS module RMS25LB Launched
So sánh Spare 1600W DC Enterprise Redundant Power Supply FXX1600DCRPS Launched
So sánh 750W CRPS Power Distribution Board F1UJP750WPDB Launched
So sánh Slot3 riser F1UJP2X8RISER Launched
So sánh Slot3 riser F1UJPMICRISER Launched
So sánh Slot1 riser F1UJP1X16RISER Launched
So sánh Chassis Maintenance Kit F1UJPMKIT Launched
So sánh 4056 Fan spare F1UJPFAN Launched
So sánh System Fan Kit F2UFIXEDFAN Launched
So sánh System Power Supply F1U450WPSU Launched
So sánh System Power Distribution Board F1U450WPDB Launched
So sánh Bezel Spare FUPBEZELHSD2 for P4000 Chassis Supporting Hot Swap HDDs Launched
So sánh Bezel Spare FUPBEZELFIX2 for P4000 Chassis Supporting Fixed HDD Launched
So sánh Interface Converter Board AXXSAS88CNVRT Launched
So sánh Spare Power Distribution Board AXXJBDPWRBD Launched
So sánh System Maintenance Kit FR1304E3V3MSK Launched
So sánh System Electrical Spares Kit FR1304E3V3ESK Launched
So sánh System Fan Kit FR1000E3FAN Launched
So sánh I/O Shield AS1200V3RPIOS Launched
So sánh Passive Narrow Thermal Solution BXSTS200PNRW Launched
So sánh 1U Heat Sink F1UE3PASSHS Launched
So sánh 2U Riser Spare A2UL16RISER2
(2 Slot)
Launched
So sánh 1U Spare Riser
(1 slot) F1UL16RISER2
Launched
So sánh 2U Riser Spare A2UL8RISER2
(3 Slot)
Launched
So sánh 1U Spare Hot-swap Backplane F1U8X25S3HSBP Launched
So sánh 2U Spare Hot-swap Backplane F2U12X35S3HSBP Launched
So sánh 2U Spare Hot-swap Backplane F2U8X35S3HSBP Launched
So sánh 1U Spare Hot-swap Backplane FR1304S3HSBP Launched
So sánh 1U Spare Fan Assembly
(3 Fans) FR1UFAN10PW
Launched
So sánh 2U Spare Fan
(2 Fans) FR2UFAN60HSW
Launched
So sánh 2U/4U Spare Hot-swap Backplane FXX8X25S3HSBP Launched
So sánh 2U Hot-swap Drive Cage Upgrade Kit 8x3.5 A2U8X35S3HSDK Launched
So sánh Spare 12Gb SAS/SATA 12 x 3.5" Backplane FHW12X35HS12G Launched
So sánh Spare 12Gb SAS/SATA 16 x 2.5" Backplane FHW16X25HS12G Launched
So sánh 1U PCI Express Riser FHW1U16RISER2
(Slot 1)
Launched
So sánh 40x56mm Spare Dual Rotor Fan FXX4056DRFAN2 Launched
So sánh Spare Node Power Board FH2000NPB2 Launched
So sánh Bridge Board Spare FHWKPTPBGB
(for H2000XXKR2 Chassis)
Launched
So sánh Power Distribution Board Spare FXXCRPSPDB2 Launched
So sánh Spare Front Control Panel Kit FH2000FPANEL2 Launched
So sánh Spare 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGB Launched
So sánh Spare 3.5" Hot-swap Drive Carrier FXX35HSCAR Launched
So sánh Breakout Board AHWKPTPBOB
(for S2600KP and S2600TP Families)
Launched
So sánh High Current P4000 Family Chassis Power Distribution Board Spare FUPPDBHC2 Launched
So sánh 3.5in Hot-swap Backplane Spare FUP4X35S3HSBP Launched
So sánh Battery Backup Unit Bracket Kit AWTAUXBBUBKT Launched
So sánh 1U Heat Sink FXXEA91X91HS2
(Ex-Al 91 mm x 91 mm)
Launched
So sánh Front Panel Board FXXFPANEL2 Launched
So sánh 2.5 inch Hot-swap Drive Carrier FXX25HSCAR2 Launched
So sánh 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGBR5
(with RAID 5)
Launched
So sánh Bridge Board Spare FHWKPTPBGB24
(for H2224XXKR2/H2224XXLR2 Chassis)
Launched
So sánh Spare SAS Cable Kit FR130412GCBL Launched
So sánh Electrical Spares Kit FR1304E3V5ESK Launched
So sánh Spare Node Power Board FH2000NPB24 Launched
So sánh Spare Power in Backplane Bridge Board Module FXXCRPSPIB Announced
So sánh Spare 12GB SAS 24 x 2.5’’ Backplane FHW24X25HS12G Announced
So sánh 1U Spare PCIe Riser
(Slot 1) FHW1U16APRISER
Launched
So sánh Bridge Board Spare FHWAPBGB
(for Intel® Server Chassis H2000G Family)
Launched
So sánh 1U Spare PCIe Riser
(Slot 2) FHW1U20APRISER
Launched
So sánh 1U Spare PCIe Riser
(Slot 2) FHW1U4APRISER
Launched
So sánh Spare P4000S Power Distribution Board AP4000E3V5PDB Launched
So sánh Spare RoHS Compliant Front Panel FXXFPANELR Launched
So sánh Spare 450W Power Distribution Board F1U450WPDB2 Launched
So sánh Spare 1U Hot-swap Backplane FR1304S3HSBP2
(4x3.5in 12G SAS Backplane for Intel® Server Chassis R1000G Family)
Launched
So sánh 2130W AC Common Redundant Power Supply FXX2130PCRPS
(Platinum Efficiency)
Launched
So sánh Spare 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGBIT
(SAS without RAID)
Launched