Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Gigabit Server Adapters

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Số cổng Loại hệ thống giao diện
So sánh Intel® Ethernet Server Adapter I210-T1 Launched RJ-45 Category-5, up to 100 m 1 W $64.00 - $68.00 Single PCIe 2.1(2.5GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Server Adapter I340-F4 Launched MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 4,5 W $855.00 - $898.00 Quad PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Server Adapter I340-T2 Launched RJ-45 Category-5, up to 100 m N/A Dual PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Server Adapter I340-T4 Launched Category-5 up to 100m 4,3 W $247.00 - $260.00 Quad PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Server Adapter I350-F2 Launched MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 5,5 W $384.00 - $407.00 Dual PCIe v2.1 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Server Adapter I350-F4 Launched MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 6 W $1112.00 - $1182.00 Quad PCIe v2.1 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2 End of Life Cat 5 up to 100m 4,4 W N/A Dual PCIe v2.1 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2V2 Launched Cat 5 up to 100m 4,4 W $128.00 - $136.00 Dual PCIe v2.1 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4 End of Life Cat 5 up to 100m 5 W N/A Quad PCIe v2.1 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4V2 Launched Cat 5 up to 100m 5 W $299.00 - $318.00 Quad PCIe v2.1 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Gigabit EF Dual Port Server Adapter Launched MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 2,2 W $599.00 - $659.00 Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s)
So sánh Intel® Gigabit ET2 Quad Port Server Adapter Launched Category-5 up to 100m 8,4 W $385.00 - $402.00 Quad PCIe v2.0 (2.5GT/s)
So sánh Intel® Gigabit ET Dual Port Server Adapter Launched Category-5 up to 100m 2,9 W $145.00 - $160.00 Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s)
So sánh Intel® Gigabit ET Quad Port Server Adapter End of Life Category-5 up to 100m 8,4 W N/A Quad PCIe v2.0 (2.5GT/s)
So sánh Intel® PRO/1000 GT Quad Port Server Adapter End of Life Category-5 up to 100m 16,8 W $434.00 Quad PCI-X
So sánh Intel® PRO/1000 MF Dual Port Server Adapter End of Life N/A Dual PCI-X
So sánh Intel® PRO/1000 MF Server Adapter End of Life MMF up to 275m $455.00 - $501.00 Single PCI-X
So sánh Intel® PRO/1000 MF Server Adapter
(LX)
End of Life SMF up to 10km, MMF up to 550m $652.00 - $717.00 Single PCI-X
So sánh Intel® PRO/1000 MT Server Adapter End of Life Category-5 up to 100m $111.00 Single PCI-X
So sánh Intel® PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter End of Life Category-5 up to 100m $152.00 - $167.00 Dual PCI-X
So sánh Intel® PRO/1000 PF Quad Port Bypass Adapter End of Life MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m N/A
So sánh Intel® PRO/1000 PF Dual Port Server Adapter Launched MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 3,3 W $632.00 - $695.00 Dual PCIe v1.0a (2.5GT/s)
So sánh Intel® PRO/1000 PF Quad Port Server Adapter End of Life MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 4,95 W N/A Quad PCIe v1.0a (2.5GT/s)
So sánh Intel® PRO/1000 PF Server Adapter End of Life MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 3,3 W $485.00 Single PCIe v1.0a (2.5GT/s)
So sánh Intel® PRO/1000 PT Quad Port Bypass Adapter End of Life N/A
So sánh Intel® PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter Launched Category-5 up to 100m 4,95 W $147.00 - $162.00 Dual PCIe v1.0a (2.5GT/s)
So sánh Intel® PRO/1000 PT Quad Port Low Profile Server Adapter Launched Category-5 up to 100m 12 W $394.00 - $406.00 Quad PCIe v1.0a (2.5GT/s)
So sánh Intel® PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter End of Life Category-5 up to 100m 12,1 W N/A Quad PCIe
So sánh Intel® PRO/1000 PT Server Adapter End of Life Category-5 up to 100m 3,3 W N/A Single PCIe v1.0a (2.5GT/s)