Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® 10 Gigabit Server Adapters

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Số cổng Loại hệ thống giao diện
So sánh Intel® Ethernet Converged Network Adapter XL710-QDA1 Launched QSFP+ Direct Attach Twin Axial Cabling up to 10m $399.00 - $415.00 Single PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Converged Network Adapter XL710-QDA2 Launched QSFP+ Direct Attach Twin Axial Cabling up to 10m $459.00 - $476.00 Dual PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m $341.00 - $354.00 Dual PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA4 Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m $399.00 - $415.00 Quad PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550-T2 Launched RJ-45 Category-6 up to 55m; Category-6A up to 100m N/A Dual PCIe v3.0 (8.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550-T1 Launched RJ-45 Category-6 up to 55m; Category-6A up to 100m N/A Single PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Converged Network Adapter X540-T1 Launched RJ-45 Category-6 up to 55m; Category-6A up to 100m $341.00 Single PCIe 2.1 (5.0 GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Converged Network Adapter X540-T2 Launched RJ-45 Category-6 up to 55 m; Category-6A up to 100 m 13,4 W $508.00 - $513.00 Dual PCIe v2.1 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-T2 End of Life RJ-45 Category-6 up to 55 m; Category-6A up to 100 m 19 W $684.00 Dual PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-SR2 Launched MMF up to 300m 10,7 W $458.00 - $472.00 Dual PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-SR1 Launched MMF up to 300m 8 W $385.00 - $395.00 Single PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-QDA1 Launched QSFP+ Direct Attach Twin Axial Cabling up to 10m 20 W $532.00 Single PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-LR1 Launched SMF up to 10km 8 W $683.00 - $687.00 Single PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m 8,6 W $296.00 - $299.00 Dual PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Server Adapter X520-DA1 for Open Compute Project Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m $131.00 Single PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Server Adapter X520-DA2 Announced SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m N/A Dual PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Server Adapter X520-DA2 for Open Compute Project Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m $170.00 Dual PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Server Bypass Adapter X520-LR2 End of Life SMF up to 10km 6,8 W $2064.00 Dual PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Server Bypass Adapter X520-SR2 End of Life **MMF 62.5/50 µm, up to 300 m 6,9 W $1193.00 - $1238.00 Dual PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Server Bypass Adapter X540-T2 End of Life RJ-45 Category-6 up to 55 m; Category-6A up to 100 m 9,8 W $855.00 - $887.00 Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
So sánh Intel® 10 Gigabit AF DA Dual Port Server Adapter End of Life SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m 12,2 W $598.00 Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s)
So sánh Intel® 10 Gigabit AT2 Server Adapter End of Life Cat6A up to 100m 15,5 W $513.00 Single PCIe v2.0 (2.5GT/s)
So sánh Intel® 10 Gigabit CX4 Dual Port Server Adapter End of Life 8 pair, 100ohm Twin Axial Cabling up to 15m 4,9 W $642.00 Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s)
So sánh Intel® 10 Gigabit XF LR Server Adapter End of Life SMF up to 10km 11,5 W N/A Single PCIe v2.0 (2.5GT/s)
So sánh Intel® 10 Gigabit XF SR Server Adapter End of Life MMF up to 300m 10,4 W N/A Single PCIe v2.0 (2.5GT/s)
So sánh Intel® 10 Gigabit XF SR Dual Port Server Adapter End of Life MMF up to 300m 14 W N/A Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s)
So sánh NetEffect™ Ethernet Server Cluster Adapter CX4 End of Life 8 pair, 100ohm Twinax up to 15m 6,2 W N/A Single PCIe v1.1 (2.5GT/s)
So sánh NetEffect™ Ethernet Server Cluster Adapter SFP+ SR End of Life MMF up to 300m 9 W N/A Single PCIe v1.1 (2.5GT/s)
So sánh NetEffect™ Ethernet Server Cluster Adapter DA End of Life SFP+ Direct Attach Twin Axial Cabling up to 10m 8,5 W N/A Single PCIe v1.1 (2.5GT/s)