Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Itanium® Processor

Bộ lọc tính năng
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Itanium® Processor 9560
(32M Cache, 2.53 GHz)
Launched Q4'12 $4650.00 8 170 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9550
(32M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q4'12 $3750.00 4 170 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9540
(24M Cache, 2.13 GHz)
Launched Q4'12 $2650.00 8 170 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9520
(20M Cache, 1.73 GHz)
Launched Q4'12 $1350.00 4 130 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9350
(24M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $3838.00 4 185 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9340
(20M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $2059.00 4 185 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9330
(20M Cache, 1.46 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $2059.00 4 155 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9320
(16M Cache, 1.33 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $1614.00 4 155 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9310
(10M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $946.00 2 130 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9152M
(24M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life Q4'07 N/A 2 104 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9150N
(24M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $3692.00 2 104 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9150M
(24M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $3692.00 2 104 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9140N
(18M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $1980.00 2 104 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9140M
(18M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $1980.00 2 104 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9130M
(8M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $1552.00 2 104 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9120N
(12M Cache, 1.42 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $910.00 2 104 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9110N
(12M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $696.00 1 75 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9050
(24M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life N/A 2 104 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9040
(18M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life N/A 2 104 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9030
(8M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life N/A 2 104 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9020
(12M Cache, 1.42 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life N/A 2 104 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9015
(12M Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life Q1'07 N/A 2 104 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 9010
(6M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life N/A 2 104 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 1.50 GHz, 6M Cache, 400 MHz FSB End of Life N/A 1 107 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 1.50 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB End of Life N/A 1 107 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 1.40 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB End of Life N/A 1 91 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 1.30 GHz, 3M Cache, 400 MHz FSB End of Life N/A 1 97 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 1.00 GHz, 3M Cache, 400 MHz FSB End of Life N/A 1 100 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 900 MHz, 1.5M Cache, 400 MHz FSB End of Life N/A 1 90 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 1.60 GHz, 9M Cache, 533 MHz FSB End of Life N/A 1 122 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 1.60 GHz, 6M Cache, 533 MHz FSB End of Life N/A 1 122 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 1.66 GHz, 9M Cache, 667 MHz FSB End of Life N/A 1 122 W
So sánh Intel® Itanium® Processor 1.66 GHz, 6M Cache, 667 MHz FSB End of Life N/A 1 122 W