Intel® Itanium® Processor

Intel® Itanium® Processor

Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Itanium® Processor 9720 Launched Q2'17 4 1.73 GHz 20 MB N/A
Intel® Itanium® Processor 9740 Launched Q2'17 8 2.13 GHz 24 MB N/A
Intel® Itanium® Processor 9750 Launched Q2'17 4 2.53 GHz 32 MB N/A
Intel® Itanium® Processor 9760 Launched Q2'17 8 2.66 GHz 32 MB N/A
Intel® Itanium® Processor 9560 Launched Q4'12 8 2.53 GHz 32 MB $4650.00
Intel® Itanium® Processor 9550 Launched Q4'12 4 2.40 GHz 32 MB $3750.00
Intel® Itanium® Processor 9540 Launched Q4'12 8 2.13 GHz 24 MB $2650.00
Intel® Itanium® Processor 9520 Launched Q4'12 4 1.73 GHz 20 MB $1350.00
Intel® Itanium® Processor 9350 End of Life Q1'10 4 1.87 GHz 1.73 GHz 24 MB L3 $3838.00
Intel® Itanium® Processor 9340 End of Life Q1'10 4 1.73 GHz 1.60 GHz 20 MB L3 $2059.00
Intel® Itanium® Processor 9330 End of Life Q1'10 4 1.60 GHz 1.46 GHz 20 MB L3 $2059.00
Intel® Itanium® Processor 9320 End of Life Q1'10 4 1.47 GHz 1.33 GHz 16 MB L3 $1614.00
Intel® Itanium® Processor 9310 End of Life Q1'10 2 1.60 GHz 10 MB L3 $946.00
Intel® Itanium® Processor 9152M End of Life Q4'07 2 1.66 GHz 24 MB L3 N/A
Intel® Itanium® Processor 9150N End of Life Q4'07 2 1.60 GHz 24 MB L3 $3692.00
Intel® Itanium® Processor 9150M End of Life Q4'07 2 1.66 GHz 24 MB L3 $3692.00
Intel® Itanium® Processor 9140N End of Life Q4'07 2 1.60 GHz 18 MB L3 $1980.00
Intel® Itanium® Processor 9140M End of Life Q4'07 2 1.66 GHz 18 MB L3 $1980.00
Intel® Itanium® Processor 9130M End of Life Q4'07 2 1.66 GHz 8 MB L3 $1552.00
Intel® Itanium® Processor 9120N End of Life Q4'07 2 1.42 GHz 12 MB L3 $910.00
Intel® Itanium® Processor 9110N End of Life Q4'07 1 1.60 GHz 12 MB L3 $696.00
Intel® Itanium® Processor 9050 End of Life 2 1.60 GHz 24 MB L2 N/A
Intel® Itanium® Processor 9040 End of Life 2 1.60 GHz 18 MB L2 N/A
Intel® Itanium® Processor 9030 End of Life 2 1.60 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Itanium® Processor 9020 End of Life 2 1.42 GHz 12 MB L2 N/A
Intel® Itanium® Processor 9015 End of Life Q1'07 2 1.40 GHz 12 MB L2 N/A
Intel® Itanium® Processor 9010 End of Life 2 1.60 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Itanium® Processor 1.50 GHz, 6M Cache, 400 MHz FSB End of Life 1 1.50 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Itanium® Processor 1.50 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB End of Life 1 1.50 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Itanium® Processor 1.40 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB End of Life 1 1.40 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Itanium® Processor 1.30 GHz, 3M Cache, 400 MHz FSB End of Life 1 1.30 GHz 3 MB L2 N/A
Intel® Itanium® Processor 1.00 GHz, 3M Cache, 400 MHz FSB End of Life 1 1.00 GHz 3 MB L2 N/A
Intel® Itanium® Processor 900 MHz, 1.5M Cache, 400 MHz FSB End of Life 1 900.00 MHz 1.5 MB L2 N/A
Intel® Itanium® Processor 1.60 GHz, 9M Cache, 533 MHz FSB End of Life 1 1.60 GHz 9 MB L2 N/A
Intel® Itanium® Processor 1.60 GHz, 6M Cache, 533 MHz FSB End of Life 1 1.60 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Itanium® Processor 1.66 GHz, 9M Cache, 667 MHz FSB End of Life 1 1.66 GHz 9 MB L2 N/A
Intel® Itanium® Processor 1.66 GHz, 6M Cache, 667 MHz FSB End of Life 1 1.66 GHz 6 MB L2 N/A

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.