Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

RAID Products

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài Bộ nhớ nhúng
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS25CB040 Launched Storage Connector Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS25CB080 Launched Storage Connector Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS25JB040 Launched Storage Connector Module 0, 1, 1E, 10 4 0
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS25JB080 Launched Storage Connector Module 0, 1, 1E, 10 8 0
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS25KB040 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 4 0
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS25KB080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 8 0
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS25PB040 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 Launched Storage Connector Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 16 0 2GB
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 Launched Storage Connector Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 1GB
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 Launched Storage Connector Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 1GB
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 Launched Storage Connector Module 0, 1, 10, 5 8
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 Launched Storage Connector Module JBOD Only 16 0 None
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS3JC080 Launched Storage Connector Module 0, 1, 10 8
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMT3CB080 Launched Storage Connector Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 512MB
So sánh Intel® RAID Converter Board RCVT8788 Launched Low Profile MD2 Card
So sánh Intel® RAID/SAS Cable Kit CBL740MS7P Launched
So sánh Backup Unit PCIe Slot Mounting Bracket AXXBBUBRKTP Launched
So sánh Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU2 Launched Battery/RMFBU
So sánh Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU3 Launched Battery/RMFBU
So sánh Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU4 Launched Battery/RMFBU
So sánh Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU5 Launched Battery/RMFBU
So sánh Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU6 Launched
So sánh Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU3 Launched Battery/RMFBU
So sánh Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU4 Launched Battery/RMFBU
So sánh Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU6 Launched Battery/RMFBU
So sánh Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU7 Launched Battery/RMFBU
So sánh Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU8 Launched Battery/RMFBU
So sánh Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9 Launched Battery/RMFBU
So sánh Intel® RAID Controller RS25AB080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
So sánh Intel® RAID Controller RS25DB080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
So sánh Intel® RAID Controller RS25SB008 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB
So sánh Intel® RAID Controller RS2BL040 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 512MB
So sánh Intel® RAID Controller RS2BL080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 512MB
So sánh Intel® RAID Controller RS3DC040 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 1GB
So sánh Intel® RAID Controller RS3DC080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 1GB
So sánh Intel® RAID Controller RS3FC044 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 4 4
So sánh Intel® RAID Controller RS3GC008 Launched Low Profile MD2 Card JBOD 0 8
So sánh Intel® RAID Controller RS3MC044 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 4 1GB
So sánh Intel® RAID Controller RS3SC008 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 1GB
So sánh Intel® RAID Controller RS3UC080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 8 0
So sánh Intel® RAID Controller RS3UC080J Launched Low Profile MD2 Card JBOD Only 8 0
So sánh Intel® RAID Controller RS3WC080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0
So sánh Intel® RAID Expander RES3TV360 Launched Midplane Board Dependent on paired RAID card 36
So sánh Intel® RAID Expander RES3FV288 Launched Low Profile MD2 Card Dependent on paired RAID card 28 8
So sánh Intel® RAID Expander RES2SV240NC Launched
So sánh Intel® RAID Expander RES2SV240 Launched Low Profile MD2 Card Dependent on paired RAID card 24 0
So sánh Intel® RAID Expander RES2CV360 Launched Dependent on paired RAID card 36 0
So sánh Intel® RAID Expander RES2CV240 Launched Dependent on paired RAID card 24 0
So sánh Intel® RAID Drive Encryption Management Launched Activation Key
So sánh Intel® RAID Drive Encryption Management
(Gen2)
Launched Activation Key
So sánh Intel® RAID High Availability Launched
So sánh Intel® RAID Hybrid RAID 5 Launched Activation Key
So sánh Intel® RAID Rapid Recovery Snapshot Launched Activation Key
So sánh Intel® RAID SSD Cache with Fast Path *I/O Launched Activation Key
So sánh Intel® RAID SSD Cache with Fast Path I/O
(Gen2)
Launched Activation Key
So sánh Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA4R5 Launched 0 1 10 5 4 0
So sánh Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA8 Launched 0, 1, 10 8 0
So sánh Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA8R5 Launched 0 1 10 5 8 0
So sánh Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS4 Launched 0, 1, 10 4 0
So sánh Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS4R5 Launched 0 1 10 5 4 0
So sánh Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS8 Launched 0, 1, 10 8 0
So sánh Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS8R5 Launched 0 1 10 5 8 0