Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-5960X
  • Theo mã đặt hàng - BX80648I75960X
  • Theo mã SPEC - SR20Q
  • Theo tên thương hiệu - core m
  • Theo tên mã - Broadwell
  • Theo tần số - 4.40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

RAID Products

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Trạng thái Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài Bộ nhớ nhúng
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS25CB040 Launched Storage IO Slot Mezzanine Module 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 4 0 1 GB
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS25CB080 Launched Storage IO Slot Mezzanine Module 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 8 0 1 GB
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS25JB040 Launched Storage IO Slot Module 0, 1, 1E, 10, JBOD 4 0 N/A
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS25JB080 Launched Storage IO Slot Module 0,1,1E,10,JBOD 8 0 N/A
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS25KB040 Launched MD2 Compliant for PCIe Slot 0, 1, 1E 4 0 N/A
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS25KB080 Launched MD2 Compliant for PCIe Slot 0, 1, 1E 8 0 N/A
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS25PB040 Launched MD2 Compliant for PCIe Slot 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 4 0 1 GB
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080 Launched MD2 Compliant for PCIe Slot 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 8 0 1 GB
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 Launched Mezzanine Card 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 4 1 GB
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 Launched Mezzanine Card 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 8 1 GB
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 Launched Low-profile MD2 0, 1 ,5, 10, 50 & JBOD 8
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMS3JC080 Launched Low-profile MD2 0, 1, 1E, 10 & JBOD 8
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMT3CB080 Launched Storage IO Slot Mezzanine Module 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 8 0 512 MB
So sánh Intel® Integrated RAID Module RMT3PB080 Launched MD2 Compliant for PCIe Slot 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 8 0 512 MB
So sánh Intel® Integrated Server RAID Module AXX4SASMOD Launched 1U Capable Module 0, 1, 1E, 10 and optional RAID 5 ,6, 50, 60
So sánh Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2AF040 Launched 1U Capable Module 0, 1, 5, 10, 50 4
So sánh Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2AF080 Launched 1U Capable Module 0, 1, 5, 10, 50 8
So sánh Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2LL040 Launched 1U Capable Module 0, 1, 1E 4
So sánh Intel® RAID Activation Key AXXRAKSAS2 Launched Activation Key 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
So sánh Intel® RAID Activation Key AXXRAKSW5 Launched Activation Key 0, 1, 10, 5 0
So sánh Intel® RAID Converter Board RCVT8788 Launched MD2 PCIe Slot
So sánh Intel® RAID/SAS Cable Kit CBL740MS7P Launched
So sánh Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU2 Launched SuperCap Package
So sánh Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU3 Launched SuperCap Package
So sánh Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU4 Launched
So sánh Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU5 Launched
So sánh Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU3 Launched Battery
So sánh Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU4 Launched Battery
So sánh Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU6 Launched Battery
So sánh Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU7 Launched Battery
So sánh Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU8 Launched Battery
So sánh Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9 Launched Battery
So sánh Intel® RAID Controller RS25AB080 Launched Low-Profile MD2 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 8 0 1 GB
So sánh Intel® RAID Controller RS25DB080 Launched Low-Profile MD2 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 8 0 1 GB
So sánh Intel® RAID Controller RS25FB044 Launched Low-Profile MD2 0,1,1E,10, JBOD 4 4 None
So sánh Intel® RAID Controller RS25GB008 Launched Low-Profile MD2 JBOD 0 8 none
So sánh Intel® RAID Controller RS25NB008 Launched Low-Profile MD2 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 0 8 1 GB
So sánh Intel® RAID Controller RS25SB008 Launched Low-Profile MD2 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 0 8 1 GB
So sánh Intel® RAID Controller RS2BL040 Launched Low-Profile MD2 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 4 0 512 MB
So sánh Intel® RAID Controller RS2BL080 Launched Low-Profile MD2 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 8 0 512 MB
So sánh Intel® RAID Controller RS2PI008 Launched Low-Profile MD2 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 0 8 512 MB
So sánh Intel® RAID Controller RS3DC040 Launched Low Profile MD2 0,1,5,6,10,50,60 4 1G DDR3
So sánh Intel® RAID Controller RS3DC080 Launched Low Profile MD2 0,1,5,6,10,50,60 8 1GB DDR3
So sánh Intel® RAID Controller RS3FC044 Launched Low profile MD2 0,1,1E,10,JBOD 4 4
So sánh Intel® RAID Controller RS3GC008 Launched Low profile MD2 JBOD 0 8
So sánh Intel® RAID Controller RS3MC044 Launched Low Profile MD2 0,1,5,6,10,50,60 4 4 1GB DDR3
So sánh Intel® RAID Controller RS3SC008 Launched Low Profile MD2 0,1,5,6,10,50,60 8 1GB DDR3
So sánh Intel® RAID Controller RS3UC080 Launched Low Profile MD2 0,1,1E,10,JBOD 8 0
So sánh Intel® RAID Controller RS3WC080 Launched Low Profile MD2 0,1,10,5,50 8 0
So sánh Intel® RAID Controller RT3WB080 Launched Low-Profile MD2 1, 5, 6, 10, 50, 60 8 0 256 MB
So sánh Intel® RAID Expander RES3TV360 Launched mid-plane board Dependent on paired RAID card 36
So sánh Intel® RAID Expander RES3FV288 Launched Low Profile, MD2 Dependent on paired RAID card 28 8
So sánh Intel® RAID Expander RES2SV240NC Launched
So sánh Intel® RAID Expander RES2SV240 Launched Low-Profile MD2 Dependent on paired RAID card 24 0
So sánh Intel® RAID Expander RES2CV360 Launched narrow system board Dependent on paired RAID card 36 0
So sánh Intel® RAID Expander RES2CV240 Launched Narrow system board Dependent on paired RAID card 24 0
So sánh Intel® RAID Drive Encryption Management Launched Activation Key
So sánh Intel® RAID High Availability Launched
So sánh Intel® RAID Hybrid RAID 5 Launched Activation Key
So sánh Intel® RAID Rapid Recovery Snapshot Launched Activation Key
So sánh Intel® RAID SSD Cache with Fast Path *I/O Launched Activation Key
So sánh Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA4R5 Launched 0,1,5,10 4 0 N/A
So sánh Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA8 Launched 0,1,10 8 0 N/A
So sánh Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA8R5 Launched 0,1,5,10 8 0 N/A
So sánh Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS4 Launched 0,1,10 4 0 N/A
So sánh Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS4R5 Launched 0,1,5,10 4 0 N/A
So sánh Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS8 Launched 0,1,10 8 0 N/A
So sánh Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS8R5 Launched 0,1,5,10 8 0 N/A