Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

RAID Products

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Hệ số dạng Bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài Bộ nhớ nhúng
Chọn Intel® RAID/SAS Cable Kit CBL740MS7P Launched
Chọn Intel® RAID SSD Cache with Fast Path *I/O Launched Activation Key
Chọn Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040LX Launched Low-Profile MD2 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 4 0 1 GB DDR3 & 1 TB Flash
Chọn Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040 Launched Low-Profile MD2 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 4 0 1 GB DDR3 & 256 GB Flash
Chọn Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9 Launched Battery
Chọn Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU8 Launched Battery
Chọn Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU7 Launched Battery
Chọn Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU6 Launched Battery
Chọn Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU4 Launched Battery
Chọn Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU3 Launched Battery
Chọn Intel® RAID Rapid Recovery Snapshot Launched Activation Key
Chọn Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU5 Launched
Chọn Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU4 Launched
Chọn Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU3 Launched SuperCap Package
Chọn Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU2 Launched SuperCap Package
Chọn Intel® RAID Hybrid RAID 5 Announced Activation Key
Chọn Intel® RAID High Availability Launched
Chọn Intel® RAID Expander RES3TV360 Launched mid-plane board Dependent on paired RAID card 36
Chọn Intel® RAID Expander RES3FV288 Launched Low Profile, MD2 Dependent on paired RAID card 28 8
Chọn Intel® RAID Expander RES2SV240NC Launched
Chọn Intel® RAID Expander RES2SV240 Launched Low-Profile MD2 Dependent on paired RAID card 24 0
Chọn Intel® RAID Expander RES2CV360 Launched narrow system board Dependent on paired RAID card 36 0
Chọn Intel® RAID Expander RES2CV240 Launched Narrow system board Dependent on paired RAID card 24 0
Chọn Intel® RAID Drive Encryption Management Launched Activation Key
Chọn Intel® RAID Converter Board RCVT8788 Launched MD2 PCIe Slot
Chọn Intel® RAID Controller RT3WB080 Launched Low-Profile MD2 1, 5, 6, 10, 50, 60 8 0 256 MB
Chọn Intel® RAID Controller RS3WC080 Launched Low Profile MD2 0,1,10,5,50 8 0
Chọn Intel® RAID Controller RS3UC080 Launched Low Profile MD2 0,1,1E,10,JBOD 8 0
Chọn Intel® RAID Controller RS3SC008 Launched Low Profile MD2 0,1,5,6,10,50,60 8 1GB DDR3
Chọn Intel® RAID Controller RS3MC044 Launched Low Profile MD2 0,1,5,6,10,50,60 4 4 1GB DDR3
Chọn Intel® RAID Controller RS3GC008 Launched Low profile MD2 JBOD 0 8
Chọn Intel® RAID Controller RS3FC044 Launched Low profile MD2 0,1,1E,10,JBOD 4 4
Chọn Intel® RAID Controller RS3DC080 Launched Low Profile MD2 0,1,5,6,10,50,60 8 1GB DDR3
Chọn Intel® RAID Controller RS3DC040 Launched Low Profile MD2 0,1,5,6,10,50,60 4 1G DDR3
Chọn Intel® RAID Controller RS2WG160 Launched Full-Height 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 16 0 512 MB
Chọn Intel® RAID Controller RS2WC080 Launched Low-Profile MD2 0, 1, 5, 10, 50 8 0 None
Chọn Intel® RAID Controller RS2WC040 Launched Low-Profile MD2 0, 1, 5, 10, 50 4 0 None
Chọn Intel® RAID Controller RS2VB080 Launched Low-Profile MD2 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 8 512 MB
Chọn Intel® RAID Controller RS2VB040 Launched Low-Profile MD2 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 4 512MB
Chọn Intel® RAID Controller RS2SG244 Launched Full-Height 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 24 4 512 MB
Chọn Intel® RAID Controller RS2PI008 Launched Low-Profile MD2 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 0 8 512 MB
Chọn Intel® RAID Controller RS2MB044 Launched Low-Profile MD2 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 4 4 512 MB
Chọn Intel® RAID Controller RS2BL080 Launched Low-Profile MD2 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 8 0 512 MB
Chọn Intel® RAID Controller RS2BL040 Launched Low-Profile MD2 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 4 0 512 MB
Chọn Intel® RAID Controller RS25SB008 Launched Low-Profile MD2 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 0 8 1 GB
Chọn Intel® RAID Controller RS25NB008 Launched Low-Profile MD2 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 0 8 1 GB
Chọn Intel® RAID Controller RS25GB008 Launched Low-Profile MD2 JBOD 0 8 none
Chọn Intel® RAID Controller RS25FB044 Launched Low-Profile MD2 0,1,1E,10, JBOD 4 4 None
Chọn Intel® RAID Controller RS25DB080 Launched Low-Profile MD2 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 8 0 1 GB
Chọn Intel® RAID Controller RS25AB080 Launched Low-Profile MD2 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 8 0 1 GB
Chọn Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA8R5 Launched 0,1,5,10 8 0 N/A
Chọn Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA8 Launched 0,1,10 8 0 N/A
Chọn Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA4R5 Launched 0,5,10 4 0 N/A
Chọn Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS8R5 Launched 0,1,5,10 8 0 N/A
Chọn Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS8 Launched 0,1,10 8 0 N/A
Chọn Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS4R5 Launched 0,1,5,10 4 0 N/A
Chọn Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSAS4 Launched 0,1,10 4 0 N/A
Chọn Intel® RAID Activation Key AXXRAKSW5 Launched Activation Key 0, 1, 10, 5 0
Chọn Intel® RAID Activation Key AXXRAKSAS2 Launched Activation Key 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Chọn Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2LL040 Launched 1U Capable Module 0, 1, 1E 4
Chọn Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2AF080 Launched 1U Capable Module 0, 1, 5, 10, 50 8
Chọn Intel® Integrated Server RAID Module AXXRMS2AF040 Launched 1U Capable Module 0, 1, 5, 10, 50 4
Chọn Intel® Integrated Server RAID Module AXX4SASMOD Launched 1U Capable Module 0, 1, 1E, 10 and optional RAID 5 ,6, 50, 60
Chọn Intel® Integrated RAID Module RMT3PB080 Launched MD2 Compliant for PCIe Slot 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 8 0 512 MB
Chọn Intel® Integrated RAID Module RMT3CB080 Launched Storage IO Slot Mezzanine Module 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 8 0 512 MB
Chọn Intel® Integrated RAID Module RMS3JC080 Launched Low-profile MD2 0, 1, 1E, 10 & JBOD 8
Chọn Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 Launched Low-profile MD2 0, 1 ,5, 10, 50 & JBOD 8
Chọn Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 Launched Mezzanine Card 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 8 1 GB
Chọn Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 Launched Mezzanine Card 0, 1 ,5, 6, 10, 50, 60 4 1 GB
Chọn Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080 Launched MD2 Compliant for PCIe Slot 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 8 0 1 GB
Chọn Intel® Integrated RAID Module RMS25PB040 Launched MD2 Compliant for PCIe Slot 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 4 0 1 GB
Chọn Intel® Integrated RAID Module RMS25KB080 Launched MD2 Compliant for PCIe Slot 0, 1, 1E 8 0 N/A
Chọn Intel® Integrated RAID Module RMS25KB040 Launched MD2 Compliant for PCIe Slot 0, 1, 1E 4 0 N/A
Chọn Intel® Integrated RAID Module RMS25JB080 Launched Storage IO Slot Module 0,1,1E,10,JBOD 8 0 N/A
Chọn Intel® Integrated RAID Module RMS25JB040 Launched Storage IO Slot Module 0, 1, 1E, 10, JBOD 4 0 N/A
Chọn Intel® Integrated RAID Module RMS25CB080 Launched Storage IO Slot Mezzanine Module 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 8 0 1 GB
Chọn Intel® Integrated RAID Module RMS25CB040 Launched Storage IO Slot Mezzanine Module 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 4 0 1 GB