Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Celeron® Processor

Bộ lọc tính năng
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Celeron® Processor J3455
(2M Cache, up to 2.3 GHz)
Launched Q3'16 $107.00 4 10 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Celeron® Processor J3355
(2M Cache, up to 2.5 GHz)
Launched Q3'16 $107.00 2 10 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Celeron® Processor J3160
(2M Cache, up to 2.24 GHz)
Launched Q1'16 N/A 4 6 W Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor J3060
(2M Cache, up to 2.48 GHz)
Launched Q1'16 N/A 2 6 W Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor J1900
(2M Cache, up to 2.42 GHz)
Launched Q4'13 $82.00 4 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor J1850
(2M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q3'13 N/A 4 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor J1800
(1M Cache, up to 2.58 GHz)
Launched Q4'13 $72.00 2 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor J1750
(1M Cache, 2.41 GHz)
Launched Q3'13 N/A 2 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor E1600
(512K Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'09 $58.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E1500
(512K Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life Q3'06 $47.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E1400
(512K Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'08 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E1200
(512K Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'08 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor G3950
(2M Cache, 3.00 GHz)
Launched Q1'17 $52.00 2 51 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Celeron® Processor G3930T
(2M Cache, 2.70 GHz)
Launched Q1'17 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Celeron® Processor G3930
(2M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q1'17 $42.00 2 51 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Celeron® Processor G3920
(2M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q4'15 $52.00 2 51 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900T
(2M Cache, 2.60 GHz)
Launched Q4'15 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900
(2M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q4'15 $42.00 2 51 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G1850
(2M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q2'14 $52.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1840T
(2M Cache, 2.50 GHz)
Launched Q2'14 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1840
(2M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q2'14 $42.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1830
(2M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q1'14 $52.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1820T
(2M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q1'14 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1820
(2M Cache, 2.70 GHz)
Launched Q1'14 $42.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1630
(2M Cache, 2.80 GHz)
End of Life Q3'13 $52.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1620T
(2M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q3'13 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1620
(2M Cache, 2.70 GHz)
Launched Q1'13 $41.00 - $42.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1610T
(2M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q1'13 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1610
(2M Cache, 2.60 GHz)
Launched Q1'13 $42.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G555
(2M Cache, 2.70 GHz)
End of Life Q3'12 $52.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G550T
(2M Cache, 2.20 GHz)
End of Life Q3'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G550
(2M Cache, 2.60 GHz)
End of Life Q2'12 $42.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G540T
(2M Cache, 2.10 GHz)
End of Life Q2'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G540
(2M Cache, 2.50 GHz)
Launched Q3'11 $40.00 - $42.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G530T
(2M Cache, 2.00 GHz)
End of Life Q3'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G530
(2M Cache, 2.40 GHz)
End of Life Q3'11 $42.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G470
(1.5M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q2'13 $37.00 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G465
(1.5M Cache, 1.90 GHz)
End of Life Q3'12 $37.00 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G460
(1.5M Cache, 1.80 GHz)
End of Life Q4'11 $37.00 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G440
(1M Cache, 1.60 GHz)
End of Life Q3'11 N/A 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N3000
(2M Cache, up to 2.08 GHz)
Launched Q1'15 $107.00 2 4 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N3010
(2M Cache, up to 2.24 GHz)
Launched Q1'16 $107.00 2 4 W Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor N3050
(2M Cache, up to 2.16 GHz)
Launched Q1'15 $107.00 2 6 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N3060
(2M Cache, up to 2.48 GHz)
Launched Q1'16 $107.00 2 6 W Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor N3150
(2M Cache, up to 2.08 GHz)
Launched Q1'15 $107.00 4 6 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N3160
(2M Cache, up to 2.24 GHz)
Launched Q1'16 $107.00 4 6 W Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor N3350
(2M Cache, up to 2.4 GHz)
Launched Q3'16 $107.00 2 6 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Celeron® Processor N3450
(2M Cache, up to 2.2 GHz)
Launched Q3'16 $107.00 4 6 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Celeron® Processor 3965U
(2M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q1'17 N/A 2 15 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Celeron® Processor 3865U
(2M Cache, 1.80 GHz)
Launched Q1'17 N/A 2 15 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Celeron® Processor 3955U
(2M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q4'15 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor 3855U
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q4'15 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor 3765U
(2M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q2'15 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 3755U
(2M Cache, 1.70 GHz)
Launched Q1'15 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 3215U
(2M Cache, 1.70 GHz)
Launched Q2'15 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 3205U
(2M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q1'15 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2940
(2M Cache, up to 2.25 GHz)
Launched Q3'14 $107.00 4 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2930
(2M Cache, up to 2.16 GHz)
Launched Q1'14 $107.00 4 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2920
(2M Cache, up to 2.00 GHz)
End of Life Q4'13 N/A 4 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2910
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'13 N/A 4 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2840
(1M Cache, up to 2.58 GHz)
Launched Q3'14 $107.00 2 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2830
(1M Cache, up to 2.41 GHz)
Launched Q1'14 $107.00 2 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2820
(1M Cache, up to 2.39 GHz)
Launched Q4'13 N/A 2 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2815
(1M Cache, up to 2.13 GHz)
Launched Q4'13 N/A 2 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2810
(1M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q3'13 N/A 2 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2808
(1M Cache, up to 2.25 GHz)
Launched Q3'14 $107.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2807
(1M Cache, up to 2.16 GHz)
Launched Q1'14 $107.00 2 4,3 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2806
(1M Cache, up to 2.00 GHz)
Launched Q4'13 $107.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2805
(1M Cache, 1.46 GHz)
Launched Q3'13 N/A 2 4,3 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2981U
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q4'13 N/A 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2980U
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'13 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2970M
(2M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q2'14 $75.00 2 37 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2961Y
(2M Cache, 1.10 GHz)
Launched Q4'13 N/A 2 11,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2957U
(2M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q4'13 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2955U
(2M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q3'13 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2950M
(2M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q4'13 $75.00 2 37 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1037U
(2M Cache, 1.80 GHz)
Launched Q1'13 $75.00 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1020M
(2M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q1'13 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1019Y
(2M Cache, 1.00 GHz)
Launched Q2'13 N/A 2 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1017U
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'13 $75.00 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1007U
(2M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q1'13 $75.00 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1005M
(2M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q3'13 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1000M
(2M Cache, 1.80 GHz)
Launched Q1'13 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 925
(1M Cache, 2.30 GHz, 800 MHz FSB)
Launched Q1'11 N/A 1 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 900
(1M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'09 N/A 1 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor B840
(2M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q3'11 $86.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B830
(2M Cache, 1.80 GHz)
Launched Q3'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B820
(2M Cache, 1.70 GHz)
Launched Q3'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B815
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q1'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B810
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q1'11 $74.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B800
(2M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q2'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 887
(2M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q3'12 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 877
(2M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q2'12 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 867
(2M Cache, 1.30 GHz)
Launched Q1'12 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 857
(2M Cache, 1.20 GHz)
Launched Q3'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 847
(2M Cache, 1.10 GHz)
Launched Q2'11 $134.00 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 807
(1.5M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q2'12 N/A 1 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B720
(1.5M Cache, 1.70 GHz)
Launched Q1'12 N/A 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B710
(1.5M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'11 N/A 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 797
(1.5M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q1'12 N/A 1 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 787
(1.5M Cache, 1.30 GHz)
Launched Q3'11 N/A 1 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2002E
(2M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q1'14 $86.00 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2000E
(2M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q1'14 $86.00 2 37 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G3902E
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q1'16 $107.00 2 25 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900TE
(2M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q4'15 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900E
(2M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q1'16 $107.00 2 35 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G1820TE
(2M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q1'14 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1047UE
(2M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q1'13 $122.00 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1020E
(2M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q1'13 $78.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 927UE
(1M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q1'13 $97.00 1 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B810E
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q2'11 $74.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 847E
(2M Cache, 1.10 GHz)
Launched Q2'11 $114.00 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 827E
(1.5M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q3'11 $92.00 1 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 807UE
(1M Cache, 1.00 GHz)
Launched Q4'11 $101.00 1 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 725C
(1.5M Cache, 1.30 GHz)
Launched Q2'12 $90.00 1 10 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Celeron® Processor N3000
(2M Cache, up to 2.08 GHz)
Launched Q1'15 $107.00 2 4 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N3010
(2M Cache, up to 2.24 GHz)
Launched Q1'16 $107.00 2 4 W Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor N3050
(2M Cache, up to 2.16 GHz)
Launched Q1'15 $107.00 2 6 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N3060
(2M Cache, up to 2.48 GHz)
Launched Q1'16 $107.00 2 6 W Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor N3150
(2M Cache, up to 2.08 GHz)
Launched Q1'15 $107.00 4 6 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N3160
(2M Cache, up to 2.24 GHz)
Launched Q1'16 $107.00 4 6 W Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor N3350
(2M Cache, up to 2.4 GHz)
Launched Q3'16 $107.00 2 6 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Celeron® Processor N3450
(2M Cache, up to 2.2 GHz)
Launched Q3'16 $107.00 4 6 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Celeron® Processor 3965U
(2M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q1'17 N/A 2 15 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Celeron® Processor 3865U
(2M Cache, 1.80 GHz)
Launched Q1'17 N/A 2 15 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Celeron® Processor 3955U
(2M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q4'15 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor 3855U
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q4'15 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor 3765U
(2M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q2'15 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 3755U
(2M Cache, 1.70 GHz)
Launched Q1'15 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 3215U
(2M Cache, 1.70 GHz)
Launched Q2'15 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 3205U
(2M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q1'15 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2940
(2M Cache, up to 2.25 GHz)
Launched Q3'14 $107.00 4 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2930
(2M Cache, up to 2.16 GHz)
Launched Q1'14 $107.00 4 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2920
(2M Cache, up to 2.00 GHz)
End of Life Q4'13 N/A 4 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2910
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'13 N/A 4 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2840
(1M Cache, up to 2.58 GHz)
Launched Q3'14 $107.00 2 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2830
(1M Cache, up to 2.41 GHz)
Launched Q1'14 $107.00 2 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2820
(1M Cache, up to 2.39 GHz)
Launched Q4'13 N/A 2 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2815
(1M Cache, up to 2.13 GHz)
Launched Q4'13 N/A 2 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2810
(1M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q3'13 N/A 2 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2808
(1M Cache, up to 2.25 GHz)
Launched Q3'14 $107.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2807
(1M Cache, up to 2.16 GHz)
Launched Q1'14 $107.00 2 4,3 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2806
(1M Cache, up to 2.00 GHz)
Launched Q4'13 $107.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2805
(1M Cache, 1.46 GHz)
Launched Q3'13 N/A 2 4,3 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2981U
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q4'13 N/A 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2980U
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'13 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2970M
(2M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q2'14 $75.00 2 37 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2961Y
(2M Cache, 1.10 GHz)
Launched Q4'13 N/A 2 11,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2957U
(2M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q4'13 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2955U
(2M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q3'13 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2950M
(2M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q4'13 $75.00 2 37 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1037U
(2M Cache, 1.80 GHz)
Launched Q1'13 $75.00 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1020M
(2M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q1'13 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1019Y
(2M Cache, 1.00 GHz)
Launched Q2'13 N/A 2 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1017U
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'13 $75.00 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1007U
(2M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q1'13 $75.00 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1005M
(2M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q3'13 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1000M
(2M Cache, 1.80 GHz)
Launched Q1'13 $75.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 925
(1M Cache, 2.30 GHz, 800 MHz FSB)
Launched Q1'11 N/A 1 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 900
(1M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'09 N/A 1 35 W
So sánh Intel® Celeron® Processor B840
(2M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q3'11 $86.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B830
(2M Cache, 1.80 GHz)
Launched Q3'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B820
(2M Cache, 1.70 GHz)
Launched Q3'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B815
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q1'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B810
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q1'11 $74.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B800
(2M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q2'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 887
(2M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q3'12 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 877
(2M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q2'12 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 867
(2M Cache, 1.30 GHz)
Launched Q1'12 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 857
(2M Cache, 1.20 GHz)
Launched Q3'11 N/A 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 847
(2M Cache, 1.10 GHz)
Launched Q2'11 $134.00 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 807
(1.5M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q2'12 N/A 1 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B720
(1.5M Cache, 1.70 GHz)
Launched Q1'12 N/A 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B710
(1.5M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'11 N/A 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 797
(1.5M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q1'12 N/A 1 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 787
(1.5M Cache, 1.30 GHz)
Launched Q3'11 N/A 1 17 W Intel® HD Graphics
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Celeron® Processor J3455
(2M Cache, up to 2.3 GHz)
Launched Q3'16 $107.00 4 10 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Celeron® Processor J3355
(2M Cache, up to 2.5 GHz)
Launched Q3'16 $107.00 2 10 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Celeron® Processor J3160
(2M Cache, up to 2.24 GHz)
Launched Q1'16 N/A 4 6 W Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor J3060
(2M Cache, up to 2.48 GHz)
Launched Q1'16 N/A 2 6 W Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor J1900
(2M Cache, up to 2.42 GHz)
Launched Q4'13 $82.00 4 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor J1850
(2M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q3'13 N/A 4 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor J1800
(1M Cache, up to 2.58 GHz)
Launched Q4'13 $72.00 2 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor J1750
(1M Cache, 2.41 GHz)
Launched Q3'13 N/A 2 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor E1600
(512K Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'09 $58.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E1500
(512K Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life Q3'06 $47.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E1400
(512K Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'08 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor E1200
(512K Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'08 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor G3950
(2M Cache, 3.00 GHz)
Launched Q1'17 $52.00 2 51 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Celeron® Processor G3930T
(2M Cache, 2.70 GHz)
Launched Q1'17 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Celeron® Processor G3930
(2M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q1'17 $42.00 2 51 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Celeron® Processor G3920
(2M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q4'15 $52.00 2 51 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900T
(2M Cache, 2.60 GHz)
Launched Q4'15 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900
(2M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q4'15 $42.00 2 51 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G1850
(2M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q2'14 $52.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1840T
(2M Cache, 2.50 GHz)
Launched Q2'14 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1840
(2M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q2'14 $42.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1830
(2M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q1'14 $52.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1820T
(2M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q1'14 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1820
(2M Cache, 2.70 GHz)
Launched Q1'14 $42.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1630
(2M Cache, 2.80 GHz)
End of Life Q3'13 $52.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1620T
(2M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q3'13 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1620
(2M Cache, 2.70 GHz)
Launched Q1'13 $41.00 - $42.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1610T
(2M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q1'13 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1610
(2M Cache, 2.60 GHz)
Launched Q1'13 $42.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G555
(2M Cache, 2.70 GHz)
End of Life Q3'12 $52.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G550T
(2M Cache, 2.20 GHz)
End of Life Q3'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G550
(2M Cache, 2.60 GHz)
End of Life Q2'12 $42.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G540T
(2M Cache, 2.10 GHz)
End of Life Q2'12 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G540
(2M Cache, 2.50 GHz)
Launched Q3'11 $40.00 - $42.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G530T
(2M Cache, 2.00 GHz)
End of Life Q3'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G530
(2M Cache, 2.40 GHz)
End of Life Q3'11 $42.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G470
(1.5M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q2'13 $37.00 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G465
(1.5M Cache, 1.90 GHz)
End of Life Q3'12 $37.00 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G460
(1.5M Cache, 1.80 GHz)
End of Life Q4'11 $37.00 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G440
(1M Cache, 1.60 GHz)
End of Life Q3'11 N/A 1 35 W Intel® HD Graphics
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Celeron® Processor J1900
(2M Cache, up to 2.42 GHz)
Launched Q4'13 $82.00 4 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor E1500
(512K Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life Q3'06 $47.00 2 65 W
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900
(2M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q4'15 $42.00 2 51 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G1820
(2M Cache, 2.70 GHz)
Launched Q1'14 $42.00 2 53 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G1620
(2M Cache, 2.70 GHz)
Launched Q1'13 $41.00 - $42.00 2 55 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G540
(2M Cache, 2.50 GHz)
Launched Q3'11 $40.00 - $42.00 2 65 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N3010
(2M Cache, up to 2.24 GHz)
Launched Q1'16 $107.00 2 4 W Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor N3060
(2M Cache, up to 2.48 GHz)
Launched Q1'16 $107.00 2 6 W Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor N3160
(2M Cache, up to 2.24 GHz)
Launched Q1'16 $107.00 4 6 W Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor N3350
(2M Cache, up to 2.4 GHz)
Launched Q3'16 $107.00 2 6 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Celeron® Processor 3965U
(2M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q1'17 N/A 2 15 W Intel® HD Graphics 610
So sánh Intel® Celeron® Processor 3955U
(2M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q4'15 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor 3765U
(2M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q2'15 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2930
(2M Cache, up to 2.16 GHz)
Launched Q1'14 $107.00 4 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2920
(2M Cache, up to 2.00 GHz)
End of Life Q4'13 N/A 4 7,5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor N2807
(1M Cache, up to 2.16 GHz)
Launched Q1'14 $107.00 2 4,3 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2980U
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'13 $107.00 2 15 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B810
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q1'11 $74.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2002E
(2M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q1'14 $86.00 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 2000E
(2M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q1'14 $86.00 2 37 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G3902E
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q1'16 $107.00 2 25 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900TE
(2M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q4'15 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900E
(2M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q1'16 $107.00 2 35 W Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G1820TE
(2M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q1'14 $42.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1047UE
(2M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q1'13 $122.00 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 1020E
(2M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q1'13 $78.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 927UE
(1M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q1'13 $97.00 1 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor B810E
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q2'11 $74.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 847E
(2M Cache, 1.10 GHz)
Launched Q2'11 $114.00 2 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 827E
(1.5M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q3'11 $92.00 1 17 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 807UE
(1M Cache, 1.00 GHz)
Launched Q4'11 $101.00 1 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 725C
(1.5M Cache, 1.30 GHz)
Launched Q2'12 $90.00 1 10 W