Intel® Xeon® Processor 7000 Sequence

Intel® Xeon® Processor 7000 Sequence

Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Xeon® Processor X7560 End of Life Q1'10 8 2.67 GHz 2.27 GHz 24 MB L3 N/A
Intel® Xeon® Processor X7550 End of Life Q1'10 8 2.40 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 N/A
Intel® Xeon® Processor X7542 End of Life Q1'10 6 2.80 GHz 2.67 GHz 18 MB L3 N/A
Intel® Xeon® Processor L7555 End of Life Q1'10 8 2.53 GHz 1.87 GHz 24 MB L3 N/A
Intel® Xeon® Processor L7545 End of Life Q1'10 6 2.53 GHz 1.87 GHz 18 MB L3 N/A
Intel® Xeon® Processor E7540 End of Life Q1'10 6 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 N/A
Intel® Xeon® Processor E7530 End of Life Q1'10 6 2.13 GHz 1.87 GHz 12 MB L3 N/A
Intel® Xeon® Processor E7520 End of Life Q1'10 4 1.87 GHz 1.87 GHz 18 MB L3 N/A
Intel® Xeon® Processor X7460 End of Life Q3'08 6 2.66 GHz 16 MB L2 $2837.00
Intel® Xeon® Processor L7455 End of Life Q3'08 6 2.13 GHz 12 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor L7445 End of Life Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E7450 End of Life Q3'08 6 2.40 GHz 12 MB L3 $2391.00
Intel® Xeon® Processor E7440 End of Life Q3'08 4 2.40 GHz 16 MB L2 $2059.00
Intel® Xeon® Processor E7430 End of Life Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E7420 End of Life Q3'08 4 2.13 GHz 8 MB L2 $1223.00
Intel® Xeon® Processor X7350 End of Life Q3'07 4 2.93 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor L7345 End of Life Q3'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E7340 End of Life Q3'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E7330 End of Life Q3'07 4 2.40 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E7320 End of Life Q3'07 4 2.13 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E7310 End of Life Q3'07 4 1.60 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E7220 End of Life Q3'07 2 2.93 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor E7210 End of Life Q3'07 2 2.40 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 7150N End of Life 2 3.50 GHz 16 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 7140N End of Life 2 3.33 GHz 16 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 7140M End of Life 2 3.40 GHz 16 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 7130N End of Life 2 3.16 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 7130M End of Life 2 3.20 GHz 8 MB L2 $1391.00
Intel® Xeon® Processor 7120N End of Life 2 3.00 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 7120M End of Life 2 3.00 GHz 4 MB L2 $1177.00
Intel® Xeon® Processor 7110N End of Life 2 2.50 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 7110M End of Life 2 2.60 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 7041 End of Life 2 3.00 GHz 4 MB L2 $3157.00
Intel® Xeon® Processor 7040 End of Life 2 3.00 GHz 4 MB L2 $3157.00
Intel® Xeon® Processor 7030 End of Life 2 2.80 GHz 2 MB L2 $1980.00
Intel® Xeon® Processor 7020 End of Life 2 2.66 GHz 2 MB L2 $1177.00

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.