Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Xeon® Processor 7000 Sequence

Bộ lọc Tính năng
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Xeon® Processor X7560
(24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 8 130 W TRAY: $3838.00
Chọn Intel® Xeon® Processor X7550
(18M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 8 130 W TRAY: $2837.00
Chọn Intel® Xeon® Processor X7542
(18M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 6 130 W TRAY: $2059.00
Chọn Intel® Xeon® Processor X7460
(16M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'08 6 130 W BOX : $2837.00
Chọn Intel® Xeon® Processor X7350
(8M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'07 4 130 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor L7555
(24M Cache, 1.86 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 8 95 W TRAY: $3282.00
Chọn Intel® Xeon® Processor L7545
(18M Cache, 1.86 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 6 95 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor L7455
(12M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'08 6 65 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor L7445
(12M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'08 4 50 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor L7345
(8M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'07 4 50 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor E7540
(18M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 6 105 W TRAY: $2059.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E7530
(12M Cache, 1.86 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 6 105 W TRAY: $1446.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E7520
(18M Cache, 1.86 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 4 95 W TRAY: $856.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E7450
(12M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'08 6 90 W BOX : $2391.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E7440
(16M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'08 4 90 W BOX : $2059.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E7430
(12M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'08 4 90 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor E7420
(8M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'08 4 90 W BOX : $1223.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E7340
(8M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'07 4 80 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor E7330
(6M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'07 4 80 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor E7320
(4M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'07 4 80 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor E7310
(4M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'07 4 80 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor E7220
(8M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'07 2 80 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor E7210
(8M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'07 2 80 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 7150N
(16M Cache, 3.50 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life 2 150 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 7140N
(16M Cache, 3.33 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life 2 150 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 7140M
(16M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life 2 150 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 7130N
(8M Cache, 3.16 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life 2 150 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 7130M
(8M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life 2 150 W TRAY: $1391.00
Chọn Intel® Xeon® Processor 7120N
(4M Cache, 3.00 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life 2 95 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 7120M
(4M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life 2 95 W TRAY: $1177.00
Chọn Intel® Xeon® Processor 7110N
(4M Cache, 2.50 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life 2 95 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 7110M
(4M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life 2 95 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 7041
(4M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life 2 165 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 7040
(4M Cache, 3.00 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life 2 165 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 7030
(2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life 2 165 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor 7020
(2M Cache, 2.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life 2 165 W N/A