Intel® Pentium® Processor

Intel® Pentium® Processor

Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Pentium® Processor G4600T Launched Q1'17 3.00 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G4600 Launched Q1'17 3.60 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630 2 $75.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G4620 Launched Q1'17 3.70 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630 2 $86.00 - $93.00
Intel® Pentium® Processor G4560T Launched Q1'17 2.90 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 610 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G4500 Launched Q3'15 3.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 530 2 $75.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G4500T Launched Q3'15 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 530 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G4520 Launched Q3'15 3.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 530 2 $86.00 - $93.00
Intel® Pentium® Processor G4560 Launched Q1'17 3.50 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 610 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G4400 Launched Q3'15 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G4400T Launched Q3'15 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G3470 Launched Q1'15 3.60 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 2 $86.00
Intel® Pentium® Processor G3460T Launched Q1'15 3.00 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G3460 End of Life Q3'14 3.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G3450T End of Life Q3'14 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G3450 End of Life Q2'14 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G3440T End of Life Q2'14 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G3440 Launched Q2'14 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G3430 End of Life Q3'13 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $86.00 - $93.00
Intel® Pentium® Processor G3420T End of Life Q3'13 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G3420 End of Life Q3'13 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G3260T Launched Q1'15 2.90 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G3260 Launched Q1'15 3.30 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G3258 Launched Q2'14 3.20 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 2 $72.00
Intel® Pentium® Processor G3250T End of Life Q3'14 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G3250 End of Life Q3'14 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $50.00 - $64.00
Intel® Pentium® Processor G3240T End of Life Q2'14 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G3240 End of Life Q2'14 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $54.00 - $64.00
Intel® Pentium® Processor G3220T End of Life Q3'13 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G3220 End of Life Q3'13 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $54.00 - $64.00
Intel® Pentium® Processor J4205 Launched 1.50 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 505 4 $161.00
Intel® Pentium® Processor J3710 Launched Q1'16 1.60 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 405 4 N/A
Intel® Pentium® Processor J2900 Launched Q4'13 2.41 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 4 $94.00
Intel® Pentium® Processor J2850 Launched Q3'13 2.41 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 4 N/A
Intel® Pentium® Processor G2140 End of Life Q2'13 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $86.00 - $93.00
Intel® Pentium® Processor G2130 Launched Q1'13 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G2120T End of Life Q2'13 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G2120 Launched Q3'12 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $67.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G2100T End of Life Q3'12 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G2030T Launched Q2'13 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G2030 Launched Q2'13 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G2020T Launched Q1'13 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G2020 End of Life Q1'13 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G2010 End of Life Q1'13 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G870 End of Life Q2'12 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $82.00
Intel® Pentium® Processor G860T End of Life Q2'12 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor G860 End of Life Q3'11 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G850 Launched Q2'11 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $67.00 - $75.00
Intel® Pentium® Processor G840 End of Life Q2'11 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G645T End of Life Q3'12 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G645 End of Life Q3'12 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G640T End of Life Q2'12 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00 - $72.00
Intel® Pentium® Processor G640 End of Life Q2'12 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G632 End of Life Q3'11 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor G630T End of Life Q3'11 2.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $72.00
Intel® Pentium® Processor G630 End of Life Q3'11 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G622 End of Life Q2'11 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor G620T End of Life Q2'11 2.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $70.00 - $77.00
Intel® Pentium® Processor G620 End of Life Q2'11 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor 4415U Launched Q1'17 2.30 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 610 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 4410Y Launched Q1'17 1.50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 615 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 4405Y Launched Q3'15 1.50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 515 2 $161.00
Intel® Pentium® Processor 4405U Launched Q3'15 2.10 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510 2 $161.00
Intel® Pentium® Processor N4200 Launched Q3'16 1.10 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 505 4 $161.00
Intel® Pentium® Processor N3540 Launched Q3'14 2.16 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 4 $161.00
Intel® Pentium® Processor N3530 Launched Q1'14 2.16 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 4 $161.00
Intel® Pentium® Processor N3520 Launched Q4'13 2.17 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 4 $161.00
Intel® Pentium® Processor N3510 Launched Q3'13 2.00 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 4 N/A
Intel® Pentium® Processor N3700 Launched Q1'15 1.60 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 4 $161.00
Intel® Pentium® Processor N3710 Launched Q1'16 1.60 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 405 4 $161.00
Intel® Pentium® Processor 3550M Launched Q4'13 2.30 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $134.00
Intel® Pentium® Processor 3556U Launched Q3'13 1.70 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 3558U Launched Q4'13 1.70 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $161.00
Intel® Pentium® Processor 3560M Launched Q2'14 2.40 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 2 $134.00
Intel® Pentium® Processor 3560Y Launched Q3'13 1.20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 3561Y Launched Q4'13 1.20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $161.00
Intel® Pentium® Processor 3805U Launched Q1'15 1.90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 2 $161.00
Intel® Pentium® Processor 3825U Launched Q1'15 1.90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 2 $161.00
Intel® Pentium® Processor 2129Y Launched Q1'13 1.10 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 2127U Launched Q3'13 1.90 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $134.00
Intel® Pentium® Processor 2117U Launched Q3'12 1.80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $134.00
Intel® Pentium® Processor 2030M Launched Q1'13 2.50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $134.00
Intel® Pentium® Processor 2020M Launched Q3'12 2.40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $134.00
Intel® Pentium® Processor A1020 Launched Q1'16 2.41 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 4 $86.00
Intel® Pentium® Processor A1018 End of Life Q3'13 2.10 GHz 1 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor B980 Launched Q2'12 2.40 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor B970 Launched Q1'12 2.30 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor B960 Launched Q4'11 2.20 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor B950 End of Life Q2'11 2.10 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor B940 Launched Q2'11 2.00 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 977 Launched Q1'12 1.40 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 967 Launched Q4'11 1.30 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 957 Launched Q2'11 1.20 GHz 2 MB L3 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 987 Launched Q3'12 1.50 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 997 Launched Q3'12 1.60 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor D1519 Launched Q2'16 2.10 GHz 1.50 GHz 6 MB None 4 $200.00
Intel® Pentium® Processor D1517 Launched Q4'15 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB None 4 $194.00
Intel® Pentium® Processor D1509 Launched Q4'15 1.50 GHz 1.50 GHz 3 MB None 2 $156.00
Intel® Pentium® Processor D1508 Launched Q4'15 2.60 GHz 2.20 GHz 3 MB None 2 $129.00
Intel® Pentium® Processor D1507 Launched Q4'15 1.20 GHz 1.20 GHz 3 MB None 2 $103.00
Intel® Pentium® Processor 1405 End of Life Q2'12 1.80 GHz 1.20 GHz 5 MB SmartCache 2 N/A
Intel® Pentium® Processor G4400TE Launched Q4'15 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G3320TE Launched Q3'13 2.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $70.00
Intel® Pentium® Processor 1405 v2 Launched Q1'14 1.40 GHz 6 MB SmartCache 2 $156.00
Intel® Pentium® Processor B925C Launched Q4'13 2.00 GHz 4 MB L3 2 N/A
Intel® Pentium® Processor B915C Launched Q2'12 1.50 GHz 3 MB L3 2 $168.00

Công cụ Tìm kiếm Tiên tiến

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Mọi thông tin được cung cấp có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Intel có thể thay đổi vòng đời sản xuất, thông số kỹ thuật và mô tả sản phẩm vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Thông tin được cung cấp ở đây là "nguyên trạng" và Intel không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào liên quan đến độ chính xác của thông tin cũng như các tính năng của sản phẩm, tình trạng có sẵn, tính năng hoặc sự tương thích của sản phẩm được liệt kê. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp hệ thống để biết thêm thông tin về các sản phẩm hoặc hệ thống cụ thể.

Các SKU “được thông báo” hiện chưa có. Vui lòng tham khảo ngày tung ra thị trường để biết sự sẵn có của thị trường.

‡ Tính năng này có thể không có sẵn trên tất cả các hệ thống máy tính. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp hệ thống để xác định xem hệ thống của bạn có cung cấp tính năng này không, hoặc tham khảo thông số kỹ thuật hệ thống (bo mạch chủ, bộ xử lý, chipset, nguồn điện, ổ cứng, bộ điều khiển đồ họa, bộ nhớ, BIOS, trình điều khiển, màn hình máy ảo VMM, phần mềm nền tảng và/hoặc hệ điều hành) để biết khả năng tương thích của tính năng. Chức năng, hiệu năng và các lợi ích khác của tính năng này có thể thay đổi, tùy thuộc vào cấu hình hệ thống.

Giá đề xuất cho khách hàng (“RCP”) là hướng dẫn định giá dành cho sản phẩm Intel. Giá dành cho khách hàng Intel trực tiếp, thường thể hiện số lượng mua 1.000 đơn vị sản phẩm, và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Không bao gồm thuế và phí vận chuyển, v.v.. Giá có thể thay đổi đối với các loại gói khác và số lượng lô hàng và sắp xếp khuyến mãi đặc biệt có thể áp dụng. Nếu bán theo số lượng lớn, giá thể hiện cho từng sản phẩm đơn lẻ. Việc liệt kê RCP này không có nghĩa là ưu đãi định giá chính thức từ Intel. Vui lòng làm việc với đại diện Intel phù hợp để lấy báo giá chính thức.

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.