Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-5960X
  • Theo mã đặt hàng - BX80648I75960X
  • Theo mã SPEC - SR20Q
  • Theo tên thương hiệu - core m
  • Theo tên mã - Broadwell
  • Theo tần số - 4.40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Pentium® Processor

Bộ lọc tính năng
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Pentium® Processor N3540
(2M Cache, up to 2.66 GHz)
Launched Q3'14 4 7,5 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor N3530
(2M Cache, up to 2.58 GHz)
Launched Q1'14 4 7,5 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor N3520
(2M Cache, up to 2.42 GHz)
Launched Q4'13 4 7,5 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor N3510
(2M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q3'13 4 7,5 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3470
(3M Cache, 3.60 GHz)
Launched Q1'15 2 53 W TRAY: $86.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3460T
(3M Cache, 3.00 GHz)
Launched Q1'15 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3460
(3M Cache, 3.50 GHz)
Launched Q3'14 2 53 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3450T
(3M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q3'14 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3450
(3M Cache, 3.40 GHz)
Launched Q2'14 2 53 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3440T
(3M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q2'14 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3440
(3M Cache, 3.30 GHz)
Launched Q2'14 2 53 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3430
(3M Cache, 3.30 GHz)
Launched Q3'13 2 53 W BOX : $93.00
TRAY: $86.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3420T
(3M Cache, 2.70 GHz)
Launched Q3'13 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3420
(3M Cache, 3.20 GHz)
Launched Q3'13 2 53 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3320TE
(3M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q3'13 2 35 W TRAY: $70.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3260T
(3M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q1'15 2 35 W TRAY: $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3260
(3M Cache, 3.30 GHz)
Launched Q1'15 2 53 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3258
(3M Cache, 3.20 GHz)
Launched Q2'14 2 53 W BOX : $72.00
TRAY: $72.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3250T
(3M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q3'14 2 35 W TRAY: $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3250
(3M Cache, 3.20 GHz)
Launched Q3'14 2 53 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3240T
(3M Cache, 2.70 GHz)
Launched Q2'14 2 35 W TRAY: $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3240
(3M Cache, 3.10 GHz)
Launched Q2'14 2 53 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3220T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Launched Q3'13 2 35 W TRAY: $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3220
(3M Cache, 3.00 GHz)
Launched Q3'13 2 53 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor J2900
(2M Cache, up to 2.67 GHz)
Launched Q4'13 4 10 W TRAY: $94.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor J2850
(2M Cache, 2.41 GHz)
Launched Q3'13 4 10 W TRAY: $94.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2140
(3M Cache, 3.30 GHz)
Launched Q2'13 2 55 W BOX : $93.00
TRAY: $86.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2130
(3M Cache, 3.20 GHz)
Launched Q1'13 2 55 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2120T
(3M Cache, 2.70 GHz)
Launched Q2'13 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2120
(3M Cache, 3.10 GHz)
Launched Q3'12 2 55 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2100T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Launched Q3'12 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2030T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Launched Q2'13 2 35 W TRAY: $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2030
(3M Cache, 3.00 GHz)
Launched Q2'13 2 55 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2020T
(3M Cache, 2.50 GHz)
Launched Q1'13 2 35 W TRAY: $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2020
(3M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q1'13 2 55 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2010
(3M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q1'13 2 55 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3550M
(2M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q4'13 2 37 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3556U
(2M Cache, 1.70 GHz)
Launched Q3'13 2 15 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3558U
(2M Cache, 1.70 GHz)
Launched Q4'13 2 15 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3560M
(2M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q2'14 2 37 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3560Y
(2M Cache, 1.20 GHz)
Launched Q3'13 2 11,5 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3561Y
(2M Cache, 1.20 GHz)
Launched Q4'13 2 11,5 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3805U
(2M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q1'15 2 15 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3825U
(2M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q1'15 2 15 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 2129Y
(2M Cache, 1.10 GHz)
Launched Q1'13 2 10 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 2127U
(2M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q3'13 2 17 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 2117U
(2M Cache, 1.80 GHz)
Launched Q3'12 2 17 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 2030M
(2M Cache, 2.50 GHz)
Launched Q1'13 2 35 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 2020M
(2M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q3'12 2 35 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 1405 v2
(6M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q1'14 2 40 W TRAY: $156.00
So sánh Intel® Pentium® Processor 1405
(5M Cache, 1.2 GHz)
Launched Q2'12 2 40 W TRAY: $143.00
So sánh Intel® Pentium® Processor A1018
(1M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q3'13 2 35 W TRAY: $86.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B980
(2M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q2'12 2 35 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B970
(2M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q1'12 2 35 W TRAY: $125.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B960
(2M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q4'11 2 35 W TRAY: $134.00 - $209.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B950
(2M Cache, 2.10 GHz)
End of Life Q2'11 2 35 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B940
(2M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q2'11 2 35 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B925C
(4M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q4'13 2 15 W N/A
So sánh Intel® Pentium® Processor B915C
(3M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q2'12 2 15 W TRAY: $168.00
So sánh Intel® Pentium® Processor 977
(2M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q1'12 2 17 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 967
(2M Cache, 1.30 GHz)
Launched Q4'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 957
(2M Cache, 1.20 GHz)
Launched Q2'11 2 17 W N/A
So sánh Intel® Pentium® Processor 987
(2M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q3'12 2 17 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 997
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'12 2 17 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G870
(3M Cache, 3.10 GHz)
End of Life Q2'12 2 65 W BOX : $82.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G860T
(3M Cache, 2.60 GHz)
End of Life Q2'12 2 35 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G860
(3M Cache, 3.00 GHz)
End of Life Q3'11 2 65 W BOX : $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G850
(3M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q2'11 2 65 W TRAY: $72.00
BOX : $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G840
(3M Cache, 2.80 GHz)
End of Life Q2'11 2 65 W BOX : $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G645T
(3M Cache, 2.50 GHz)
End of Life Q3'12 2 35 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G645
(3M Cache, 2.90 GHz)
End of Life Q3'12 2 65 W BOX : $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G640T
(3M Cache, 2.40 GHz)
End of Life Q2'12 2 35 W BOX : $72.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G640
(3M Cache, 2.80 GHz)
End of Life Q2'12 2 65 W BOX : $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G632
(3M Cache, 2.70 GHz)
End of Life Q3'11 2 65 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G630T
(3M Cache, 2.30 GHz)
End of Life Q3'11 2 35 W BOX : $72.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G630
(3M Cache, 2.70 GHz)
End of Life Q3'11 2 65 W BOX : $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G622
(3M Cache, 2.60 GHz)
End of Life Q2'11 2 65 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G620T
(3M Cache, 2.20 GHz)
End of Life Q2'11 2 35 W BOX : $77.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G620
(3M Cache, 2.60 GHz)
End of Life Q2'11 2 65 W BOX : $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Pentium® Processor N3540
(2M Cache, up to 2.66 GHz)
Launched Q3'14 4 7,5 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor N3530
(2M Cache, up to 2.58 GHz)
Launched Q1'14 4 7,5 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor N3520
(2M Cache, up to 2.42 GHz)
Launched Q4'13 4 7,5 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor N3510
(2M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q3'13 4 7,5 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3550M
(2M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q4'13 2 37 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3556U
(2M Cache, 1.70 GHz)
Launched Q3'13 2 15 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3558U
(2M Cache, 1.70 GHz)
Launched Q4'13 2 15 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3560M
(2M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q2'14 2 37 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3560Y
(2M Cache, 1.20 GHz)
Launched Q3'13 2 11,5 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3561Y
(2M Cache, 1.20 GHz)
Launched Q4'13 2 11,5 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3805U
(2M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q1'15 2 15 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 3825U
(2M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q1'15 2 15 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 2129Y
(2M Cache, 1.10 GHz)
Launched Q1'13 2 10 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 2127U
(2M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q3'13 2 17 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 2117U
(2M Cache, 1.80 GHz)
Launched Q3'12 2 17 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 2030M
(2M Cache, 2.50 GHz)
Launched Q1'13 2 35 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 2020M
(2M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q3'12 2 35 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor A1018
(1M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q3'13 2 35 W TRAY: $86.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B980
(2M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q2'12 2 35 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B970
(2M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q1'12 2 35 W TRAY: $125.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B960
(2M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q4'11 2 35 W TRAY: $134.00 - $209.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B950
(2M Cache, 2.10 GHz)
End of Life Q2'11 2 35 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor B940
(2M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q2'11 2 35 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 977
(2M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q1'12 2 17 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 967
(2M Cache, 1.30 GHz)
Launched Q4'11 2 17 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 957
(2M Cache, 1.20 GHz)
Launched Q2'11 2 17 W N/A
So sánh Intel® Pentium® Processor 987
(2M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q3'12 2 17 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 997
(2M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'12 2 17 W TRAY: $134.00 Intel® HD Graphics
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Pentium® Processor G3470
(3M Cache, 3.60 GHz)
Launched Q1'15 2 53 W TRAY: $86.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3460T
(3M Cache, 3.00 GHz)
Launched Q1'15 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3460
(3M Cache, 3.50 GHz)
Launched Q3'14 2 53 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3450T
(3M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q3'14 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3450
(3M Cache, 3.40 GHz)
Launched Q2'14 2 53 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3440T
(3M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q2'14 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3440
(3M Cache, 3.30 GHz)
Launched Q2'14 2 53 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3430
(3M Cache, 3.30 GHz)
Launched Q3'13 2 53 W BOX : $93.00
TRAY: $86.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3420T
(3M Cache, 2.70 GHz)
Launched Q3'13 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3420
(3M Cache, 3.20 GHz)
Launched Q3'13 2 53 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3260T
(3M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q1'15 2 35 W TRAY: $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3260
(3M Cache, 3.30 GHz)
Launched Q1'15 2 53 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3258
(3M Cache, 3.20 GHz)
Launched Q2'14 2 53 W BOX : $72.00
TRAY: $72.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3250T
(3M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q3'14 2 35 W TRAY: $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3250
(3M Cache, 3.20 GHz)
Launched Q3'14 2 53 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3240T
(3M Cache, 2.70 GHz)
Launched Q2'14 2 35 W TRAY: $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3240
(3M Cache, 3.10 GHz)
Launched Q2'14 2 53 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3220T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Launched Q3'13 2 35 W TRAY: $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3220
(3M Cache, 3.00 GHz)
Launched Q3'13 2 53 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor J2900
(2M Cache, up to 2.67 GHz)
Launched Q4'13 4 10 W TRAY: $94.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor J2850
(2M Cache, 2.41 GHz)
Launched Q3'13 4 10 W TRAY: $94.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2140
(3M Cache, 3.30 GHz)
Launched Q2'13 2 55 W BOX : $93.00
TRAY: $86.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2130
(3M Cache, 3.20 GHz)
Launched Q1'13 2 55 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2120T
(3M Cache, 2.70 GHz)
Launched Q2'13 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2120
(3M Cache, 3.10 GHz)
Launched Q3'12 2 55 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2100T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Launched Q3'12 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2030T
(3M Cache, 2.60 GHz)
Launched Q2'13 2 35 W TRAY: $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2030
(3M Cache, 3.00 GHz)
Launched Q2'13 2 55 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2020T
(3M Cache, 2.50 GHz)
Launched Q1'13 2 35 W TRAY: $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2020
(3M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q1'13 2 55 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2010
(3M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q1'13 2 55 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G870
(3M Cache, 3.10 GHz)
End of Life Q2'12 2 65 W BOX : $82.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G860T
(3M Cache, 2.60 GHz)
End of Life Q2'12 2 35 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G860
(3M Cache, 3.00 GHz)
End of Life Q3'11 2 65 W BOX : $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G850
(3M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q2'11 2 65 W TRAY: $72.00
BOX : $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G840
(3M Cache, 2.80 GHz)
End of Life Q2'11 2 65 W BOX : $75.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G645T
(3M Cache, 2.50 GHz)
End of Life Q3'12 2 35 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G645
(3M Cache, 2.90 GHz)
End of Life Q3'12 2 65 W BOX : $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G640T
(3M Cache, 2.40 GHz)
End of Life Q2'12 2 35 W BOX : $72.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G640
(3M Cache, 2.80 GHz)
End of Life Q2'12 2 65 W BOX : $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G632
(3M Cache, 2.70 GHz)
End of Life Q3'11 2 65 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G630T
(3M Cache, 2.30 GHz)
End of Life Q3'11 2 35 W BOX : $72.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G630
(3M Cache, 2.70 GHz)
End of Life Q3'11 2 65 W BOX : $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G622
(3M Cache, 2.60 GHz)
End of Life Q2'11 2 65 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G620T
(3M Cache, 2.20 GHz)
End of Life Q2'11 2 35 W BOX : $77.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G620
(3M Cache, 2.60 GHz)
End of Life Q2'11 2 65 W BOX : $64.00 Intel® HD Graphics
So sánh Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Pentium® Processor 1405
(5M Cache, 1.2 GHz)
Launched Q2'12 2 40 W TRAY: $143.00
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Pentium® Processor G3420
(3M Cache, 3.20 GHz)
Launched Q3'13 2 53 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3320TE
(3M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q3'13 2 35 W TRAY: $70.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G2120
(3M Cache, 3.10 GHz)
Launched Q3'12 2 55 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor 1405 v2
(6M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q1'14 2 40 W TRAY: $156.00
So sánh Intel® Pentium® Processor 1405
(5M Cache, 1.2 GHz)
Launched Q2'12 2 40 W TRAY: $143.00
So sánh Intel® Pentium® Processor B925C
(4M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q4'13 2 15 W N/A
So sánh Intel® Pentium® Processor B915C
(3M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q2'12 2 15 W TRAY: $168.00
So sánh Intel® Pentium® Processor G850
(3M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q2'11 2 65 W TRAY: $72.00
BOX : $75.00
Intel® HD Graphics