Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Atom™ Processor

Bộ lọc Tính năng
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Atom™ Processor Z540
(512K Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2,4 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z530
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2 W TRAY: $65.00
Chọn Intel® Atom™ Processor Z520
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z510
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2 W TRAY: $20.00
Chọn Intel® Atom™ Processor Z500
(512K Cache, 800 MHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 0,65 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor 230
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life Q2'08 1 4 W TRAY: $29.00
Chọn Intel® Atom™ Processor 330
(1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life Q3'08 2 8 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor N270
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2,5 W TRAY: $32.00
Chọn Intel® Atom™ Processor Z515
(512K Cache, 1.20 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'09 1 1,4 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z550
(512K Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'09 1 2,4 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z530P
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2,2 W TRAY: $65.00
Chọn Intel® Atom™ Processor Z520PT
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2,2 W TRAY: $50.00
Chọn Intel® Atom™ Processor Z510P
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2,2 W TRAY: $20.00
Chọn Intel® Atom™ Processor Z510PT
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2,2 W TRAY: $27.00
Chọn Intel® Atom™ Processor N280
(512K Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Launched Q1'09 1 2,5 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor N450
(512K Cache, 1.66 GHz)
Launched Q1'10 1 5,5 W TRAY: $64.00
Chọn Intel® Atom™ Processor D510
(1M Cache, 1.66 GHz)
Launched Q1'10 2 13 W TRAY: $63.00
Chọn Intel® Atom™ Processor D410
(512K Cache, 1.66 GHz)
Launched Q1'10 1 10 W TRAY: $43.00
Chọn Intel® Atom™ Processor N470
(512K Cache, 1.83 GHz)
Launched Q1'10 1 6,5 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor D425
(512K Cache, 1.80 GHz)
Launched Q2'10 1 10 W TRAY: $42.00
Chọn Intel® Atom™ Processor D525
(1M Cache, 1.80 GHz)
Launched Q2'10 2 13 W TRAY: $63.00
Chọn Intel® Atom™ Processor N455
(512K Cache, 1.66 GHz)
Launched Q2'10 1 6,5 W TRAY: $64.00
Chọn Intel® Atom™ Processor N475
(512K Cache, 1.83 GHz)
Launched Q2'10 1 6,5 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z600
(512K Cache, 1.20 GHz)
Launched Q2'10 1 1,3 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z615
(512K Cache, 1.60 GHz)
Launched Q2'10 1 2,2 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z625
(512K Cache, 1.90 GHz)
Launched Q2'10 1 2,2 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z560
(512K Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'10 1 2,5 W TRAY: $144.00
Chọn Intel® Atom™ Processor N550
(1M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q3'10 2 8,5 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor E620
(512K Cache, 600 MHz)
Launched Q3'10 1 3,3 W TRAY: $19.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E620T
(512K Cache, 600 MHz)
Launched Q3'10 1 3,3 W TRAY: $22.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E640
(512K Cache, 1.00 GHz)
Launched Q3'10 1 3,6 W TRAY: $29.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E640T
(512K Cache, 1.00 GHz)
Launched Q3'10 1 3,6 W TRAY: $37.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E660
(512K Cache, 1.30 GHz)
Launched Q3'10 1 3,6 W TRAY: $54.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E660T
(512K Cache, 1.30 GHz)
Launched Q3'10 1 3,6 W TRAY: $64.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E680
(512K Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'10 1 4,5 W TRAY: $74.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E680T
(512K Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'10 1 4,5 W TRAY: $85.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E645C
(512K Cache, 1.0 GHz)
End of Life Q4'10 1 7 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor E645CT
(512K Cache, 1.0 GHz)
End of Life Q4'10 1 7 W TRAY: $79.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E665C
(512K Cache, 1.3 GHz)
End of Life Q4'10 1 7 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor E665CT
(512K Cache, 1.3 GHz)
End of Life Q4'10 1 7 W TRAY: $106.00
Chọn Intel® Atom™ Processor N570
(1M Cache, 1.66 GHz)
Launched Q1'11 2 8,5 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z670
(512K Cache, 1.50 GHz)
End of Life Q2'11 1 3 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z650
(512K Cache, 1.20 GHz)
End of Life Q2'11 1 3 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor N2600
(1M Cache, 1.6 GHz)
Launched Q4'11 2 3,5 W TRAY: $42.00
Chọn Intel® Atom™ Processor N2800
(1M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q4'11 2 6,5 W TRAY: $47.00
Chọn Intel® Atom™ Processor D2500
(1M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q3'11 2 10 W TRAY: $42.00
Chọn Intel® Atom™ Processor D2700
(1M Cache, 2.13 GHz)
End of Life Q3'11 2 10 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor D2550
(1M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q1'12 2 10 W TRAY: $47.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E3825
(1M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q4'13 2 6 W TRAY: $34.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E3845
(2M Cache, 1.91 GHz)
Launched Q4'13 4 10 W TRAY: $52.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E3815
(512K Cache, 1.46 GHz)
Launched Q4'13 1 5 W TRAY: $31.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E3826
(1M Cache, 1.46 GHz)
Launched Q4'13 2 7 W TRAY: $37.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E3827
(1M Cache, 1.75 GHz)
Launched Q4'13 2 8 W TRAY: $41.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E3805
(1M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q4'14 2 3 W TRAY: $31.00
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Atom™ Processor Z540
(512K Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2,4 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z530
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2 W TRAY: $65.00
Chọn Intel® Atom™ Processor Z520
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z510
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2 W TRAY: $20.00
Chọn Intel® Atom™ Processor Z500
(512K Cache, 800 MHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 0,65 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor N270
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2,5 W TRAY: $32.00
Chọn Intel® Atom™ Processor Z515
(512K Cache, 1.20 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'09 1 1,4 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z550
(512K Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'09 1 2,4 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z530P
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2,2 W TRAY: $65.00
Chọn Intel® Atom™ Processor Z520PT
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2,2 W TRAY: $50.00
Chọn Intel® Atom™ Processor Z510P
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2,2 W TRAY: $20.00
Chọn Intel® Atom™ Processor Z510PT
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2,2 W TRAY: $27.00
Chọn Intel® Atom™ Processor N280
(512K Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Launched Q1'09 1 2,5 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor N450
(512K Cache, 1.66 GHz)
Launched Q1'10 1 5,5 W TRAY: $64.00
Chọn Intel® Atom™ Processor N470
(512K Cache, 1.83 GHz)
Launched Q1'10 1 6,5 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor N455
(512K Cache, 1.66 GHz)
Launched Q2'10 1 6,5 W TRAY: $64.00
Chọn Intel® Atom™ Processor N475
(512K Cache, 1.83 GHz)
Launched Q2'10 1 6,5 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z600
(512K Cache, 1.20 GHz)
Launched Q2'10 1 1,3 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z615
(512K Cache, 1.60 GHz)
Launched Q2'10 1 2,2 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z625
(512K Cache, 1.90 GHz)
Launched Q2'10 1 2,2 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z560
(512K Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'10 1 2,5 W TRAY: $144.00
Chọn Intel® Atom™ Processor N550
(1M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q3'10 2 8,5 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor N570
(1M Cache, 1.66 GHz)
Launched Q1'11 2 8,5 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z670
(512K Cache, 1.50 GHz)
End of Life Q2'11 1 3 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor Z650
(512K Cache, 1.20 GHz)
End of Life Q2'11 1 3 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor N2600
(1M Cache, 1.6 GHz)
Launched Q4'11 2 3,5 W TRAY: $42.00
Chọn Intel® Atom™ Processor N2800
(1M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q4'11 2 6,5 W TRAY: $47.00
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Atom™ Processor 230
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life Q2'08 1 4 W TRAY: $29.00
Chọn Intel® Atom™ Processor 330
(1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life Q3'08 2 8 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor D510
(1M Cache, 1.66 GHz)
Launched Q1'10 2 13 W TRAY: $63.00
Chọn Intel® Atom™ Processor D410
(512K Cache, 1.66 GHz)
Launched Q1'10 1 10 W TRAY: $43.00
Chọn Intel® Atom™ Processor D425
(512K Cache, 1.80 GHz)
Launched Q2'10 1 10 W TRAY: $42.00
Chọn Intel® Atom™ Processor D525
(1M Cache, 1.80 GHz)
Launched Q2'10 2 13 W TRAY: $63.00
Chọn Intel® Atom™ Processor D2500
(1M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q3'11 2 10 W TRAY: $42.00
Chọn Intel® Atom™ Processor D2700
(1M Cache, 2.13 GHz)
End of Life Q3'11 2 10 W N/A
Chọn Intel® Atom™ Processor D2550
(1M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q1'12 2 10 W TRAY: $47.00
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Atom™ Processor Z530
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2 W TRAY: $65.00
Chọn Intel® Atom™ Processor Z510
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2 W TRAY: $20.00
Chọn Intel® Atom™ Processor N270
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2,5 W TRAY: $32.00
Chọn Intel® Atom™ Processor Z530P
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2,2 W TRAY: $65.00
Chọn Intel® Atom™ Processor Z520PT
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2,2 W TRAY: $50.00
Chọn Intel® Atom™ Processor Z510P
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2,2 W TRAY: $20.00
Chọn Intel® Atom™ Processor Z510PT
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 1 2,2 W TRAY: $27.00
Chọn Intel® Atom™ Processor N450
(512K Cache, 1.66 GHz)
Launched Q1'10 1 5,5 W TRAY: $64.00
Chọn Intel® Atom™ Processor D510
(1M Cache, 1.66 GHz)
Launched Q1'10 2 13 W TRAY: $63.00
Chọn Intel® Atom™ Processor D410
(512K Cache, 1.66 GHz)
Launched Q1'10 1 10 W TRAY: $43.00
Chọn Intel® Atom™ Processor D425
(512K Cache, 1.80 GHz)
Launched Q2'10 1 10 W TRAY: $42.00
Chọn Intel® Atom™ Processor D525
(1M Cache, 1.80 GHz)
Launched Q2'10 2 13 W TRAY: $63.00
Chọn Intel® Atom™ Processor N455
(512K Cache, 1.66 GHz)
Launched Q2'10 1 6,5 W TRAY: $64.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E620
(512K Cache, 600 MHz)
Launched Q3'10 1 3,3 W TRAY: $19.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E620T
(512K Cache, 600 MHz)
Launched Q3'10 1 3,3 W TRAY: $22.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E640
(512K Cache, 1.00 GHz)
Launched Q3'10 1 3,6 W TRAY: $29.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E640T
(512K Cache, 1.00 GHz)
Launched Q3'10 1 3,6 W TRAY: $37.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E660
(512K Cache, 1.30 GHz)
Launched Q3'10 1 3,6 W TRAY: $54.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E660T
(512K Cache, 1.30 GHz)
Launched Q3'10 1 3,6 W TRAY: $64.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E680
(512K Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'10 1 4,5 W TRAY: $74.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E680T
(512K Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'10 1 4,5 W TRAY: $85.00
Chọn Intel® Atom™ Processor N2600
(1M Cache, 1.6 GHz)
Launched Q4'11 2 3,5 W TRAY: $42.00
Chọn Intel® Atom™ Processor N2800
(1M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q4'11 2 6,5 W TRAY: $47.00
Chọn Intel® Atom™ Processor D2550
(1M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q1'12 2 10 W TRAY: $47.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E3825
(1M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q4'13 2 6 W TRAY: $34.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E3845
(2M Cache, 1.91 GHz)
Launched Q4'13 4 10 W TRAY: $52.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E3815
(512K Cache, 1.46 GHz)
Launched Q4'13 1 5 W TRAY: $31.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E3826
(1M Cache, 1.46 GHz)
Launched Q4'13 2 7 W TRAY: $37.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E3827
(1M Cache, 1.75 GHz)
Launched Q4'13 2 8 W TRAY: $41.00
Chọn Intel® Atom™ Processor E3805
(1M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q4'14 2 3 W TRAY: $31.00