Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Atom™ Processor

Bộ lọc tính năng
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Atom™ Processor D2700
(1M Cache, 2.13 GHz)
End of Interactive Support Q3'11 N/A 2 10 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D2550
(1M Cache, 1.86 GHz)
End of Interactive Support Q1'12 $47.00 2 10 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D2500
(1M Cache, 1.86 GHz)
End of Interactive Support Q3'11 $42.00 2 10 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D525
(1M Cache, 1.80 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 $63.00 2 13 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D510
(1M Cache, 1.66 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $63.00 2 13 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D425
(512K Cache, 1.80 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 $42.00 1 10 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D410
(512K Cache, 1.66 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $43.00 1 10 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor 330
(1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'08 N/A 2 8 W
So sánh Intel® Atom™ Processor 230
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'08 $29.00 1 4 W
So sánh Intel® Atom™ Processor N2800
(1M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q4'11 $47.00 2 6,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N2600
(1M Cache, 1.6 GHz)
Launched Q4'11 $42.00 2 3,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N570
(1M Cache, 1.66 GHz)
Launched Q1'11 N/A 2 8,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N550
(1M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q3'10 N/A 2 8,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N475
(512K Cache, 1.83 GHz)
Launched Q2'10 N/A 1 6,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N470
(512K Cache, 1.83 GHz)
Launched Q1'10 N/A 1 6,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N455
(512K Cache, 1.66 GHz)
Launched Q2'10 $64.00 1 6,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N450
(512K Cache, 1.66 GHz)
Launched Q1'10 $64.00 1 5,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N280
(512K Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life Q1'09 N/A 1 2,5 W
So sánh Intel® Atom™ Processor N270
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 $32.00 1 2,5 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z670
(512K Cache, 1.50 GHz)
End of Life Q2'11 N/A 1 3 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z650
(512K Cache, 1.20 GHz)
End of Life Q2'11 N/A 1 3 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z625
(512K Cache, 1.90 GHz)
Launched Q2'10 N/A 1 2,2 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z615
(512K Cache, 1.60 GHz)
Launched Q2'10 N/A 1 2,2 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z600
(512K Cache, 1.20 GHz)
Launched Q2'10 N/A 1 1,3 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z560
(512K Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'10 N/A 1 2,5 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z550
(512K Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'09 N/A 1 2,4 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z540
(512K Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 N/A 1 2,4 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z530P
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 $65.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z530
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 $65.00 1 2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z520PT
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 $50.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z520
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 N/A 1 2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z515
(512K Cache, 1.20 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'09 N/A 1 1,4 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z510PT
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 $27.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z510P
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 $20.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z510
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 $20.00 1 2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z500
(512K Cache, 800 MHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 N/A 1 0,65 W
So sánh Intel® Atom™ x7-E3950 Processor
(2M Cache, up to 2.00 GHz)
Announced Q4'16 N/A 4 12 W Intel® HD Graphics 505
So sánh Intel® Atom™ x5-E3940 Processor
(2M Cache, up to 1.80 GHz)
Announced Q4'16 N/A 4 9,5 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Atom™ x5-E3930 Processor
(2M Cache, up to 1.80 GHz)
Announced Q4'16 N/A 2 6,5 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Atom™ Processor E3805
(1M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q4'14 $31.00 2 3 W None
So sánh Intel® Atom™ Processor E3815
(512K Cache, 1.46 GHz)
Launched Q4'13 $31.00 1 5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor E3825
(1M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q4'13 $34.00 2 6 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor E3826
(1M Cache, 1.46 GHz)
Launched Q4'13 $37.00 2 7 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor E3827
(1M Cache, 1.75 GHz)
Launched Q4'13 $41.00 2 8 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor E3845
(2M Cache, 1.91 GHz)
Launched Q4'13 $52.00 4 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor E680T
(512K Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'10 $85.00 1 4,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E680
(512K Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'10 $74.00 1 4,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E665CT
(512K Cache, 1.3 GHz)
End of Life Q4'10 N/A 1 7 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E665C
(512K Cache, 1.3 GHz)
End of Life Q4'10 N/A 1 7 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E660T
(512K Cache, 1.30 GHz)
Launched Q3'10 $64.00 1 3,6 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E660
(512K Cache, 1.30 GHz)
Launched Q3'10 $54.00 1 3,6 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E645CT
(512K Cache, 1.0 GHz)
End of Life Q4'10 N/A 1 7 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E645C
(512K Cache, 1.0 GHz)
End of Life Q4'10 N/A 1 7 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E640T
(512K Cache, 1.00 GHz)
Launched Q3'10 $37.00 1 3,6 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E640
(512K Cache, 1.00 GHz)
Launched Q3'10 $29.00 1 3,6 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E620T
(512K Cache, 600 MHz)
Launched Q3'10 $22.00 1 3,3 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E620
(512K Cache, 600 MHz)
Launched Q3'10 $19.00 1 3,3 W Integrated
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Atom™ Processor N2800
(1M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q4'11 $47.00 2 6,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N2600
(1M Cache, 1.6 GHz)
Launched Q4'11 $42.00 2 3,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N570
(1M Cache, 1.66 GHz)
Launched Q1'11 N/A 2 8,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N550
(1M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q3'10 N/A 2 8,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N475
(512K Cache, 1.83 GHz)
Launched Q2'10 N/A 1 6,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N470
(512K Cache, 1.83 GHz)
Launched Q1'10 N/A 1 6,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N455
(512K Cache, 1.66 GHz)
Launched Q2'10 $64.00 1 6,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N450
(512K Cache, 1.66 GHz)
Launched Q1'10 $64.00 1 5,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N280
(512K Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life Q1'09 N/A 1 2,5 W
So sánh Intel® Atom™ Processor N270
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 $32.00 1 2,5 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z670
(512K Cache, 1.50 GHz)
End of Life Q2'11 N/A 1 3 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z650
(512K Cache, 1.20 GHz)
End of Life Q2'11 N/A 1 3 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z625
(512K Cache, 1.90 GHz)
Launched Q2'10 N/A 1 2,2 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z615
(512K Cache, 1.60 GHz)
Launched Q2'10 N/A 1 2,2 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z600
(512K Cache, 1.20 GHz)
Launched Q2'10 N/A 1 1,3 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor Z560
(512K Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'10 N/A 1 2,5 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z550
(512K Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'09 N/A 1 2,4 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z540
(512K Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 N/A 1 2,4 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z530P
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 $65.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z530
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 $65.00 1 2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z520PT
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 $50.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z520
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 N/A 1 2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z515
(512K Cache, 1.20 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'09 N/A 1 1,4 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z510PT
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 $27.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z510P
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 $20.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z510
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 $20.00 1 2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z500
(512K Cache, 800 MHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 N/A 1 0,65 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Atom™ Processor D2700
(1M Cache, 2.13 GHz)
End of Interactive Support Q3'11 N/A 2 10 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D2550
(1M Cache, 1.86 GHz)
End of Interactive Support Q1'12 $47.00 2 10 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D2500
(1M Cache, 1.86 GHz)
End of Interactive Support Q3'11 $42.00 2 10 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D525
(1M Cache, 1.80 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 $63.00 2 13 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D510
(1M Cache, 1.66 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $63.00 2 13 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D425
(512K Cache, 1.80 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 $42.00 1 10 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D410
(512K Cache, 1.66 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $43.00 1 10 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor 330
(1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'08 N/A 2 8 W
So sánh Intel® Atom™ Processor 230
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'08 $29.00 1 4 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Atom™ Processor D2550
(1M Cache, 1.86 GHz)
End of Interactive Support Q1'12 $47.00 2 10 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D525
(1M Cache, 1.80 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 $63.00 2 13 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D510
(1M Cache, 1.66 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $63.00 2 13 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D425
(512K Cache, 1.80 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 $42.00 1 10 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor D410
(512K Cache, 1.66 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $43.00 1 10 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N2800
(1M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q4'11 $47.00 2 6,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N2600
(1M Cache, 1.6 GHz)
Launched Q4'11 $42.00 2 3,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N455
(512K Cache, 1.66 GHz)
Launched Q2'10 $64.00 1 6,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N450
(512K Cache, 1.66 GHz)
Launched Q1'10 $64.00 1 5,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor N270
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 $32.00 1 2,5 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z530P
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 $65.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z530
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 $65.00 1 2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z520PT
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'08 $50.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z510PT
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 $27.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z510P
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 $20.00 1 2,2 W
So sánh Intel® Atom™ Processor Z510
(512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'08 $20.00 1 2 W
So sánh Intel® Atom™ x7-E3950 Processor
(2M Cache, up to 2.00 GHz)
Announced Q4'16 N/A 4 12 W Intel® HD Graphics 505
So sánh Intel® Atom™ x5-E3940 Processor
(2M Cache, up to 1.80 GHz)
Announced Q4'16 N/A 4 9,5 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Atom™ x5-E3930 Processor
(2M Cache, up to 1.80 GHz)
Announced Q4'16 N/A 2 6,5 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Atom™ Processor E3805
(1M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q4'14 $31.00 2 3 W None
So sánh Intel® Atom™ Processor E3815
(512K Cache, 1.46 GHz)
Launched Q4'13 $31.00 1 5 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor E3825
(1M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q4'13 $34.00 2 6 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor E3826
(1M Cache, 1.46 GHz)
Launched Q4'13 $37.00 2 7 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor E3827
(1M Cache, 1.75 GHz)
Launched Q4'13 $41.00 2 8 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor E3845
(2M Cache, 1.91 GHz)
Launched Q4'13 $52.00 4 10 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ Processor E680T
(512K Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'10 $85.00 1 4,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E680
(512K Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'10 $74.00 1 4,5 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E660T
(512K Cache, 1.30 GHz)
Launched Q3'10 $64.00 1 3,6 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E660
(512K Cache, 1.30 GHz)
Launched Q3'10 $54.00 1 3,6 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E640T
(512K Cache, 1.00 GHz)
Launched Q3'10 $37.00 1 3,6 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E640
(512K Cache, 1.00 GHz)
Launched Q3'10 $29.00 1 3,6 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E620T
(512K Cache, 600 MHz)
Launched Q3'10 $22.00 1 3,3 W Integrated
So sánh Intel® Atom™ Processor E620
(512K Cache, 600 MHz)
Launched Q3'10 $19.00 1 3,3 W Integrated