Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Xeon® Processor 3000 Sequence

Bộ lọc tính năng
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Xeon® Processor W3690
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'11 N/A 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3680
(12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3670
(12M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q3'10 $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3580
(8M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q3'09 $1059.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3570
(8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'09 $1059.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3565
(8M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q4'09 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3550
(8M Cache, 3.06 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q3'09 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3540
(8M Cache, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'09 $594.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3530
(8M Cache, 2.80 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3520
(8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'09 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3480
(8M Cache, 3.06 GHz)
End of Life Q2'10 $623.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3470
(8M Cache, 2.93 GHz)
End of Life Q3'09 $339.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3460
(8M Cache, 2.80 GHz)
End of Life Q3'09 $328.00 - $339.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3450
(8M Cache, 2.66 GHz)
Launched Q3'09 $237.00 - $261.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3440
(8M Cache, 2.53 GHz)
End of Life Q3'09 $230.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3430
(8M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q3'09 $203.00 - $224.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L3426
(8M Cache, 1.86 GHz)
End of Life Q3'09 $305.00 4 45 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L3406
(4M Cache, 2.26 GHz)
End of Life Q1'10 $201.00 2 30 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3380
(12M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'09 $562.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3370
(12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3'08 $339.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3360
(12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'08 $287.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3350
(12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'08 $268.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3330
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3'08 $202.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3320
(6M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'08 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L3360
(12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'09 $340.00 4 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3230
(8M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'07 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3220
(8M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q1'07 N/A 4 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3210
(8M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q1'07 N/A 4 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L3110
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'09 $243.00 2 45 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3120
(6M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3'08 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3110
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'08 $179.00 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3070
(4M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3065
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q4'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3060
(4M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3050
(2M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3040
(2M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L3014
(3M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched Q1'08 N/A 1 30 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Xeon® Processor W3690
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'11 N/A 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3680
(12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3670
(12M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q3'10 $594.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3580
(8M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q3'09 $1059.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3570
(8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'09 $1059.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3565
(8M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q4'09 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3550
(8M Cache, 3.06 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q3'09 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3540
(8M Cache, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'09 $594.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3530
(8M Cache, 2.80 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W3520
(8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'09 $305.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3480
(8M Cache, 3.06 GHz)
End of Life Q2'10 $623.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3470
(8M Cache, 2.93 GHz)
End of Life Q3'09 $339.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3460
(8M Cache, 2.80 GHz)
End of Life Q3'09 $328.00 - $339.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3450
(8M Cache, 2.66 GHz)
Launched Q3'09 $237.00 - $261.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3440
(8M Cache, 2.53 GHz)
End of Life Q3'09 $230.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3430
(8M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q3'09 $203.00 - $224.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L3426
(8M Cache, 1.86 GHz)
End of Life Q3'09 $305.00 4 45 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L3406
(4M Cache, 2.26 GHz)
End of Life Q1'10 $201.00 2 30 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3380
(12M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'09 $562.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3370
(12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3'08 $339.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3360
(12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'08 $287.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3350
(12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'08 $268.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3330
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3'08 $202.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3320
(6M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'08 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L3360
(12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'09 $340.00 4 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3230
(8M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'07 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3220
(8M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q1'07 N/A 4 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3210
(8M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q1'07 N/A 4 105 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L3110
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'09 $243.00 2 45 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3120
(6M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3'08 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E3110
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'08 $179.00 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3070
(4M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3065
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q4'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3060
(4M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3050
(2M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 3040
(2M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life N/A 2 65 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Xeon® Processor X3450
(8M Cache, 2.66 GHz)
Launched Q3'09 $237.00 - $261.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X3430
(8M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q3'09 $203.00 - $224.00 4 95 W