Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Xeon® Processor 5000 Sequence

Bộ lọc tính năng
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Xeon® Processor X5690
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'11 $1663.00 - $1666.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5687
(12M Cache, 3.60 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'11 $1663.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5680
(12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $1663.00 - $1666.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5677
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $1663.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5675
(12M Cache, 3.06 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'11 $1440.00 - $1443.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5672
(12M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'11 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5670
(12M Cache, 2.93 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $1440.00 - $1443.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5667
(12M Cache, 3.06 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $1440.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5660
(12M Cache, 2.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $1219.00 - $1222.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5650
(12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $996.00 - $999.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5647
(12M Cache, 2.93 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'11 $774.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5640
(12M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $996.00 - $999.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5638
(12M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $541.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5630
(12M Cache, 2.13 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $551.00 - $554.00 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5618
(12M Cache, 1.87 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $451.00 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5609
(12M Cache, 1.86 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $440.00 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5649
(12M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'11 $774.00 - $777.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5645
(12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $541.00 - $554.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5640
(12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $774.00 - $777.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5630
(12M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $551.00 - $554.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5620
(12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $379.00 - $391.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5607
(8M Cache, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'11 $276.00 - $279.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5606
(8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'11 $219.00 - $227.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5603
(4M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'11 $188.00 - $195.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5570
(8M Cache, 2.93 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5560
(8M Cache, 2.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5550
(8M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W5590
(8M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Launched Q3'09 N/A 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W5580
(8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5530
(8M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q3'09 N/A 4 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5520
(8M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 4 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5506
(4M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 4 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5540
(8M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 $940.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5530
(8M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5520
(8M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5507
(4M Cache, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5506
(4M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5504
(4M Cache, 2.00 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 $221.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5503
(4M Cache, 2.00 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 N/A 2 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5502
(4M Cache, 1.86 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 2 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5492
(12M Cache, 3.40 GHz, 1600 MHz FSB)
End of Life Q3'08 N/A 4 150 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5482
(12M Cache, 3.20 GHz, 1600 MHz FSB)
End of Life Q4'07 N/A 4 150 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5472
(12M Cache, 3.00 GHz, 1600 MHz FSB)
End of Life Q4'07 N/A 4 120 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5470
(12M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3'08 $1467.00 4 120 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5460
(12M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $1245.00 4 120 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5450
(12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $912.00 4 120 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5430
(12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3'08 $601.00 4 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5420
(12M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'08 $413.00 4 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5410
(12M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 $351.00 - $393.00 4 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5472
(12M Cache, 3.00 GHz, 1600 MHz FSB)
End of Life Q4'07 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5462
(12M Cache, 2.80 GHz, 1600 MHz FSB)
End of Life Q4'07 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5450
(12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $969.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5440
(12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 $703.00 - $735.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5430
(12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $491.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5420
(12M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $347.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5410
(12M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $284.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5405
(12M Cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $231.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5365
(8M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3'07 N/A 4 150 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5355
(8M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q4'06 N/A 4 120 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5335
(8M Cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3'07 N/A 4 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5320
(8M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q1'07 N/A 4 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5318
(8M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q1'07 N/A 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5310
(8M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q1'07 N/A 4 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5345
(8M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'07 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5335
(8M Cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'07 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5320
(8M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q4'06 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5310
(8M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q4'06 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5272
(6M Cache, 3.40 GHz, 1600 MHz FSB)
End of Life Q4'07 N/A 2 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5270
(6M Cache, 3.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q3'08 N/A 2 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5260
(6M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q4'07 N/A 2 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5240
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q2'08 N/A 2 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5215
(6M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched Q3'08 N/A 2 20 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5220
(6M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 $317.00 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5205
(6M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q4'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 5148
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q2'06 N/A 2 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 5138
(4M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched Q2'06 $494.00 2 35 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 5133
(4M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
Launched N/A 2 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 5128
(4M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched Q2'06 N/A 2 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 5113
(4M Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
Launched N/A 2 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5160
(4M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life N/A 2 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5150
(4M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5140
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q2'06 $478.00 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5130
(4M Cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q2'06 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5120
(4M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5110
(4M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5080
(4M Cache, 3.73 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life $851.00 2 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5070
(4M Cache, 3.46 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life N/A 2 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5063
(4M Cache, 3.20 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life $369.00 2 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5060
(4M Cache, 3.20 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life N/A 2 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5050
(4M Cache, 3.00 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life $177.00 2 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5040
(4M Cache, 2.83 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life N/A 2 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5030
(4M Cache, 2.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life N/A 2 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LC5528
(8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $493.00 4 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LC5518
(8M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $493.00 4 48 W
So sánh Intel® Xeon® Processor EC5549
(8M Cache, 2.53 GHz, 5.87 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $503.00 4 85 W
So sánh Intel® Xeon® Processor EC5539
(4M Cache, 2.27 GHz, 5.87 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $417.00 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor EC5509
(8M Cache, 2.00 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $286.00 4 85 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LC3528
(4M Cache, 1.73 GHz)
Launched Q1'10 $326.00 2 35 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LC3518
(2M Cache, 1.73 GHz)
Launched Q1'10 $221.00 1 23 W
So sánh Intel® Xeon® Processor EC3539
(8M Cache, 2.13 GHz)
Launched Q1'10 $326.00 4 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5518
(8M Cache, 2.13 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 $504.00 4 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5508
(8M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 $403.00 2 38 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5408
(12M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched Q1'08 $494.00 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5238
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 $560.00 2 35 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5240
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 $649.00 2 65 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Xeon® Processor X5690
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'11 $1663.00 - $1666.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5687
(12M Cache, 3.60 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'11 $1663.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5680
(12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $1663.00 - $1666.00 6 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5677
(12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $1663.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5675
(12M Cache, 3.06 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'11 $1440.00 - $1443.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5672
(12M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'11 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5670
(12M Cache, 2.93 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $1440.00 - $1443.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5667
(12M Cache, 3.06 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $1440.00 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5660
(12M Cache, 2.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $1219.00 - $1222.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5650
(12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $996.00 - $999.00 6 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5647
(12M Cache, 2.93 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'11 $774.00 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5640
(12M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $996.00 - $999.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5638
(12M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $541.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5630
(12M Cache, 2.13 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $551.00 - $554.00 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5618
(12M Cache, 1.87 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $451.00 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5609
(12M Cache, 1.86 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $440.00 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5649
(12M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'11 $774.00 - $777.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5645
(12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $541.00 - $554.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5640
(12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $774.00 - $777.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5630
(12M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 $551.00 - $554.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5620
(12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $379.00 - $391.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5607
(8M Cache, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'11 $276.00 - $279.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5606
(8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'11 $219.00 - $227.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5603
(4M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'11 $188.00 - $195.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5570
(8M Cache, 2.93 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5560
(8M Cache, 2.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5550
(8M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 4 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W5590
(8M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Launched Q3'09 N/A 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor W5580
(8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 4 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5530
(8M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q3'09 N/A 4 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5520
(8M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 4 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5506
(4M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 4 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5540
(8M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 $940.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5530
(8M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5520
(8M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5507
(4M Cache, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5506
(4M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5504
(4M Cache, 2.00 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 $221.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5503
(4M Cache, 2.00 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 N/A 2 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5502
(4M Cache, 1.86 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 N/A 2 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5492
(12M Cache, 3.40 GHz, 1600 MHz FSB)
End of Life Q3'08 N/A 4 150 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5482
(12M Cache, 3.20 GHz, 1600 MHz FSB)
End of Life Q4'07 N/A 4 150 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5472
(12M Cache, 3.00 GHz, 1600 MHz FSB)
End of Life Q4'07 N/A 4 120 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5470
(12M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3'08 $1467.00 4 120 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5460
(12M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $1245.00 4 120 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5450
(12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $912.00 4 120 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5430
(12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3'08 $601.00 4 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5420
(12M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'08 $413.00 4 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5410
(12M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 $351.00 - $393.00 4 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5472
(12M Cache, 3.00 GHz, 1600 MHz FSB)
End of Life Q4'07 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5462
(12M Cache, 2.80 GHz, 1600 MHz FSB)
End of Life Q4'07 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5450
(12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $969.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5440
(12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 $703.00 - $735.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5430
(12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $491.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5420
(12M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $347.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5410
(12M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $284.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5405
(12M Cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q4'07 $231.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5365
(8M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3'07 N/A 4 150 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5355
(8M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q4'06 N/A 4 120 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5335
(8M Cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3'07 N/A 4 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5320
(8M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q1'07 N/A 4 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5318
(8M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q1'07 N/A 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5310
(8M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q1'07 N/A 4 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5345
(8M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'07 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5335
(8M Cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'07 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5320
(8M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q4'06 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5310
(8M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q4'06 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5272
(6M Cache, 3.40 GHz, 1600 MHz FSB)
End of Life Q4'07 N/A 2 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5270
(6M Cache, 3.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q3'08 N/A 2 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor X5260
(6M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q4'07 N/A 2 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5240
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q2'08 N/A 2 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5215
(6M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched Q3'08 N/A 2 20 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5220
(6M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 $317.00 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5205
(6M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q4'07 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 5148
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q2'06 N/A 2 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 5138
(4M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched Q2'06 $494.00 2 35 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 5133
(4M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
Launched N/A 2 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 5128
(4M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched Q2'06 N/A 2 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 5113
(4M Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB)
Launched N/A 2 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5160
(4M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life N/A 2 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5150
(4M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5140
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q2'06 $478.00 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5130
(4M Cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q2'06 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5120
(4M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5110
(4M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5080
(4M Cache, 3.73 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life $851.00 2 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5070
(4M Cache, 3.46 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life N/A 2 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5063
(4M Cache, 3.20 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life $369.00 2 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5060
(4M Cache, 3.20 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life N/A 2 130 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5050
(4M Cache, 3.00 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life $177.00 2 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5040
(4M Cache, 2.83 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life N/A 2 95 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5030
(4M Cache, 2.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Life N/A 2 95 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Xeon® Processor L5638
(12M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $541.00 6 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5618
(12M Cache, 1.87 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $451.00 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5645
(12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $541.00 - $554.00 6 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5620
(12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $379.00 - $391.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5540
(8M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 $940.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5504
(4M Cache, 2.00 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 $221.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5410
(12M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 $351.00 - $393.00 4 50 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5440
(12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 $703.00 - $735.00 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5318
(8M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q1'07 N/A 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5345
(8M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'07 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5335
(8M Cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'07 N/A 4 80 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5220
(6M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 $317.00 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 5148
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q2'06 N/A 2 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 5138
(4M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched Q2'06 $494.00 2 35 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 5128
(4M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched Q2'06 N/A 2 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5140
(4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q2'06 $478.00 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor 5130
(4M Cache, 2.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q2'06 N/A 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LC5528
(8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $493.00 4 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LC5518
(8M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $493.00 4 48 W
So sánh Intel® Xeon® Processor EC5549
(8M Cache, 2.53 GHz, 5.87 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $503.00 4 85 W
So sánh Intel® Xeon® Processor EC5539
(4M Cache, 2.27 GHz, 5.87 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $417.00 2 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor EC5509
(8M Cache, 2.00 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'10 $286.00 4 85 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LC3528
(4M Cache, 1.73 GHz)
Launched Q1'10 $326.00 2 35 W
So sánh Intel® Xeon® Processor LC3518
(2M Cache, 1.73 GHz)
Launched Q1'10 $221.00 1 23 W
So sánh Intel® Xeon® Processor EC3539
(8M Cache, 2.13 GHz)
Launched Q1'10 $326.00 4 65 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5518
(8M Cache, 2.13 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 $504.00 4 60 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5508
(8M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)
Launched Q1'09 $403.00 2 38 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5408
(12M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched Q1'08 $494.00 4 40 W
So sánh Intel® Xeon® Processor L5238
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 $560.00 2 35 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5240
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 $649.00 2 65 W