Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Gigabit Ethernet Network Connection

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Có Sẵn Tùy Chọn Nhúng Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Số Cổng Tốc độ Dữ liệu trên mỗi Cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo
Chọn Intel® Ethernet Connection I218-LM Launched 0,5 W T&R : $1.92
TRAY: $1.92
Single 1 Gbps Yes
Chọn Intel® Ethernet Connection I218-V Launched 0,5 W TRAY: $1.72 Single 1 Gbps Yes
Chọn Intel® Ethernet Connection I217-LM Launched 0,5 W T&R : $1.92
TRAY: $1.92
Single 1 Gbps Yes
Chọn Intel® Ethernet Connection I217-V Launched 0,5 W T&R : $1.72
TRAY: $1.72
Single 1 Gbps Yes
Chọn Intel® Ethernet Controller I210-AT Launched T&R : $3.20
TRAY: $3.20
Single 1 GbE PCIe v2.1 (2.5GT/s) Yes
Chọn Intel® Ethernet Controller I210-IS Launched T&R : $6.41
TRAY: $6.41
Single 1 GbE SerDes/SGMII PCIe v2.1 (2.5GT/s) Yes
Chọn Intel® Ethernet Controller I210-IT Launched T&R : $4.27
TRAY: $4.27
Single 1 GbE PCIe v2.1 (2.5GT/s) Yes
Chọn Intel® Ethernet Controller I211-AT Launched T&R : $2.13
TRAY: $2.13
Single 1 GbE PCIe v2.1 (2.5GT/s) Yes
Chọn Intel® Ethernet Network Connection I347-AT4 Launched T&R : $18.19
TRAY: $18.19
Quad 1 GbE SGMII Yes
Chọn Intel® Ethernet Controller I350-BT2 Launched 2,8 W TRAY: $28.25
T&R : $28.25
Dual GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s) Yes
Chọn Intel® Ethernet Controller I350-AM2 Launched 2,8 W T&R : $20.32
TRAY: $20.32
Dual GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s) Yes
Chọn Intel® Ethernet Controller I350-AM4 Launched 4 W T&R : $36.37
TRAY: $36.37
Quad GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s) Yes
Chọn Intel® 82579LM Gigabit Ethernet PHY Launched 0,66 W T&R : $1.92
TRAY: $1.92
Single 1 Gbps Yes
Chọn Intel® 82579V Gigabit Ethernet PHY Launched 0,66 W T&R : $1.72
TRAY: $1.72
Single 1 Gbps Yes
Chọn Intel® 82580DB Gigabit Ethernet Controller Launched T&R : $14.12
TRAY: $14.12
Dual Yes
Chọn Intel® 82580EB Gigabit Ethernet Controller Launched 3,5 W TRAY: $25.67 Quad PCIe v2.0 (5.0GT/s) Yes
Chọn Intel® 82583V Gigabit Ethernet Controller Launched 0,727 W T&R : $2.99
TRAY: $2.99
Single PCIe v1.0a (2.5GT/s) Yes
Chọn Intel® 82576NS Gigabit Ethernet Controller Launched 2,8 W N/A Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s) Yes
Chọn Intel® 82574IT Gigabit Ethernet Controller Launched 0,727 W T&R : $5.34
TRAY: $5.34
Single PCIe v1.1 (2.5GT/s) Yes
Chọn Intel® 82574L Gigabit Ethernet Controller Launched 0,727 W T&R : $4.27
TRAY: $4.27
Single PCIe v1.1 (2.5GT/s) Yes
Chọn Intel® 82576EB Gigabit Ethernet Controller Launched 2,8 W TRAY: $31.46
T&R : $31.46
Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s) Yes
Chọn Intel® 82575EB Gigabit Ethernet Controller Launched 2,8 W T&R : $27.30
TRAY: $27.30
Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s) Yes
Chọn Intel® 82566DC Gigabit Ethernet PHY End of Life No 1,18 W N/A Single GLCI/LCI No
Chọn Intel® 82566DM Gigabit Ethernet PHY End of Life 1,18 W N/A Single GLCI/LCI Yes
Chọn Intel® 82566MC Gigabit Ethernet PHY End of Life No 1,18 W N/A Single GLCI/LCI No
Chọn Intel® 82566MM Gigabit Ethernet PHY End of Life No 1,18 W TRAY: $7.41
T&R : $7.41
Single GLCI/LCI No
Chọn Intel® 82563EB Gigabit Ethernet PHY End of Life 2,6 W N/A Dual GLCI/LCI Yes
Chọn Intel® 82564EB Gigabit Ethernet PHY End of Life No 1,3 W N/A Single GLCI/LCI
Chọn Intel® 82572EI Gigabit Ethernet Controller Launched 2,14 W T&R : $17.66
TRAY: $17.66
Single PCIe v1.0a (2.5GT/s) No
Chọn Intel® 82571EB Gigabit Ethernet Controller Launched 3,43 W T&R : $35.57
TRAY: $35.57
Dual PCIe v1.0a (2.5GT/s) Yes
Chọn Intel® 82573L Gigabit Ethernet Controller Launched 1,3 W T&R : $6.79
TRAY: $6.79
Single PCIe v1.0a (2.5GT/s) No
Chọn Intel® 82573E Gigabit Ethernet Controller Launched 1,3 W T&R : $12.58
TRAY: $12.58
Single PCIe v1.0a (2.5GT/s) No
Chọn Intel® 82573V Gigabit Ethernet Controller Launched 1,4 W TRAY: $10.06
T&R : $10.06
Single PCIe v1.0a (2.5GT/s) No
Chọn Intel® 82547GI Gigabit Ethernet Controller End of Life TRAY: $30.16
T&R : $30.16
Single PCI-X No
Chọn Intel® 82540EM Gigabit Ethernet Controller End of Life Yes 1,4 W N/A Single PCI No
Chọn Intel® 82540EP Gigabit Ethernet Controller End of Life Yes N/A Single PCI No
Chọn Intel® 82541ER Gigabit Ethernet Controller Launched T&R : $8.19
TRAY: $8.19
Single PCI No
Chọn Intel® 82541GI Gigabit Ethernet Controller Launched N/A Single PCI
Chọn Intel® 82541PI Gigabit Ethernet Controller Launched 1 W T&R : $8.19
TRAY: $8.19
Single PCI No
Chọn Intel® 82543GC Gigabit Ethernet Controller End of Interactive Support Yes N/A Single PCI No
Chọn Intel® 82544EI Gigabit Ethernet Controller End of Life N/A Single PCI-X
Chọn Intel® 82544GC Gigabit Ethernet Controller End of Life N/A Single PCI-X
Chọn Intel® 82545EM Gigabit Ethernet Controller End of Life 1,5 W TRAY: $39.93 Single PCI-X
Chọn Intel® 82545GM Gigabit Ethernet Controller End of Life 1,5 W T&R : $40.39
TRAY: $40.39
Single PCI-X No
Chọn Intel® 82546EB Gigabit Ethernet Controller End of Life Yes N/A Dual PCI-X
Chọn Intel® 82546GB Gigabit Ethernet Controller Launched T&R : $45.13
TRAY: $45.13
Dual PCI-X
Chọn Intel® 82567LF Gigabit Ethernet Phy End of Life No N/A Single 1 Gbps No
Chọn Intel® 82567LM Gigabit Ethernet Phy Launched T&R : $1.59
TRAY: $1.59
Single 1 Gbps Yes
Chọn Intel® 82567V Gigabit Ethernet Phy Launched T&R : $1.59
TRAY: $1.59
Single 1 Gbps
Chọn Intel® 82577LC Gigabit Ethernet PHY End of Life No N/A Single 1 Gbps No
Chọn Intel® 82577LM Gigabit Ethernet PHY Launched T&R : $2.49
TRAY: $2.49
Single 1 Gbps Yes
Chọn Intel® 82578DC Gigabit Ethernet PHY End of Life No T&R : $2.49 Single 1 Gbps No
Chọn Intel® 82578DM Gigabit Ethernet PHY End of Life No N/A Single 1 Gbps Yes