Intel® 10 Gigabit Ethernet Network Connection

Tên sản phẩm Tình trạng               Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Số cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Ethernet Controller XL710-AM1 Launched 7 W $132.99 Single 40GbE/10GbE/1GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Intel® Ethernet Controller XL710-AM2 Launched 7 W $159.99 Dual 40GbE/10GbE/1GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Intel® Ethernet Controller XL710-BM1 Launched 7 W $132.99 Single 40GbE/10GbE/1GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Intel® Ethernet Controller XL710-BM2 Launched 7 W $159.99 Dual 40GbE/10GbE/1GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Intel® Ethernet Controller X710-AM2 Launched 7 W $85.99 Dual 10GbE/1GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Intel® Ethernet Controller X710-BM2 Launched 7 W $85.99 Dual 10GbE/1GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Intel® Ethernet Connection X557-AT4 Launched 13,6 W $101.65 Quad 10GbE
Intel® Ethernet Connection X557-AT2 Launched 6,8 W $52.42 Dual 10GbE
Intel® Ethernet Connection X557-AT Launched 3,4 W $37.34 Single 10GbE
Intel® Ethernet Controller X550-BT2 Launched 11 W $79.61 Dual 10/5.0/2.5/1 GbE (NBASE-T in Linux Only) PCIe v2.1 (5.0GT/s)
Intel® Ethernet Controller X550-AT2 Launched 11 W $79.61 Dual 10/5.0/2.5/1 GbE (NBASE-T in Linux Only) PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Intel® Ethernet Controller X550-AT Launched 8 W $60.00 Single 10/5.0/2.5/1 GbE (NBASE-T in Linux Only) PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Intel® Ethernet Controller X540-AT2 Launched 12,5 W $149.79 Dual 100Mb/1000Mb/10Gb PCIe v2.1 (5.0GT/s)
Intel® Ethernet Controller X540-BT2 Launched 14 W $124.34 Dual 100Mb/1000Mb/10Gb PCIe v2.1 (5.0GT/s)
Intel® 82599EB 10 Gigabit Ethernet Controller Launched $87.84 Dual 10 Gbps PCIe v2.0 (5.0GT/s)
Intel® 82599ES 10 Gigabit Ethernet Controller Launched $74.99 Dual 10 GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s)
Intel® 82599EN 10 Gigabit Ethernet Controller Launched $73.82 Single 10 GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s)
Intel® 82598EB 10 Gigabit Ethernet Controller End of Life 6,5 W $87.84 Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s)
Intel® 82597EX 10 Gigabit Ethernet Controller End of Life N/A Single PCI-X

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.