Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Intel® Ethernet Switching Components

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Băng thông cổng tối đa Thời gian chờ cắt giảm
So sánh Intel® Ethernet Switch FM6324 240 G 400 ns
So sánh Intel® Ethernet Switch FM6348 480 G 400 ns
So sánh Intel® Ethernet Switch FM6364 640 G 400 ns
So sánh Intel® Ethernet Switch FM6724 240 G 400 ns
So sánh Intel® Ethernet Switch FM6764 640 G 400 ns
So sánh Intel® Ethernet Switch FM5224 240 G 400 ns
So sánh Intel® Ethernet Switch FM4105 36 G 300 ns
So sánh Intel® Ethernet Switch FM4112 96 G 300 ns
So sánh Intel® Ethernet Switch FM4212 120 G 300 ns
So sánh Intel® Ethernet Switch FM4224 240 G 300 ns
So sánh Intel® Ethernet Switch FM4410 90 G 300 ns
So sánh Intel® Ethernet Switch FM2112 96 G 200 ns
So sánh Intel® Ethernet Switch FM2212 120 G 200 ns
So sánh Intel® Ethernet Switch FM2224 240 G 200 ns