Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Desktop Boards

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Kiểu hình thức của bo mạch Chân cắm Giá đề xuất cho khách hàng Đầu ra đồ họa
So sánh Intel® Desktop Board D2500CC End of Interactive Support Mini-ITX BGA $85.00 LVDS DVI-I VGA
So sánh Intel® Desktop Board D2500HN End of Interactive Support Mini-ITX BGA $60.00 - $61.00 VGA
So sánh Intel® Desktop Board D2550DC2 End of Interactive Support Mini-ITX N/A HDMI DVI-D
So sánh Intel® Desktop Board D2550MUD2 End of Interactive Support Mini-ITX BGA $69.00 - $71.00 VGA DVI-D LVDS
So sánh Intel® Desktop Board D2700DC End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A HDMI DVI-D
So sánh Intel® Desktop Board D2700MUD End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A LVDS DVI-D VGA
So sánh Intel® Desktop Board D425KT End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A VGA
So sánh Intel® Desktop Board D525MW End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A VGA
So sánh Intel® Desktop Board DN2800MT End of Interactive Support Mini-ITX BGA $96.00 - $98.00 LVDS eDP HDMI VGA
So sánh Intel® Desktop Board DZ87KLT-75K End of Interactive Support ATX LGA1150 N/A HDMI
So sánh Intel® Desktop Board DZ77BH-55K End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A HDMI DP
So sánh Intel® Desktop Board DZ77GA-70K End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A HDMI
So sánh Intel® Desktop Board DZ77GAL-70K End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A HDMI
So sánh Intel® Desktop Board DZ77RE-75K End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A HDMI
So sánh Intel® Desktop Board DZ77SL-50K End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A HDMI
So sánh Intel® Desktop Board DZ75ML-45K End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A HDMI DVI-I
So sánh Intel® Desktop Board DZ68BC End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A HDMI DP DVI-I
So sánh Intel® Desktop Board DZ68DB End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A HDMI DP DVI-I
So sánh Intel® Desktop Board DZ68ZV End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A None
So sánh Intel® Desktop Board DX79SI End of Interactive Support ATX LGA2011 N/A None
So sánh Intel® Desktop Board DX79SR End of Interactive Support ATX LGA2011 N/A None
So sánh Intel® Desktop Board DX79TO End of Interactive Support ATX LGA2011 N/A None
So sánh Intel® Desktop Board DQ87PG End of Interactive Support Micro ATX LGA1150 N/A VGA, DVI-D, DisplayPort* v1.2
So sánh Intel® Desktop Board DQ77CP End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A DVI-D VGA
So sánh Intel® Desktop Board DQ77KB End of Interactive Support Thin Mini-ITX LGA1155 $106.00 - $109.00 LVDS eDP HDMI DP
So sánh Intel® Desktop Board DQ77MK End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A DP DVI-I DVI-D
So sánh Intel® Desktop Board DQ67EP End of Interactive Support Mini-ITX LGA1155 N/A DP DVI-I DVI-D
So sánh Intel® Desktop Board DQ67OW End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A DVI-D VGA
So sánh Intel® Desktop Board DQ67SW End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A DP DVI-I DVI-D
So sánh Intel® Desktop Board DH87RL End of Interactive Support Micro ATX LGA1150 N/A DVI-I, HDMI, DisplayPort* v1.2
So sánh Intel® Desktop Board DH87MC End of Interactive Support ATX LGA1150 N/A DVI-I, HDMI, DisplayPort* v1.2
So sánh Intel® Desktop Board DH77DF End of Interactive Support Mini-ITX LGA1155 N/A HDMI DP DVI-I
So sánh Intel® Desktop Board DH77EB End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A HDMI DP DVI-I
So sánh Intel® Desktop Board DH77KC End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A HDMI DP DVI-I
So sánh Intel® Desktop Board DH67BL End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A HDMI DVI-I
So sánh Intel® Desktop Board DH67CF End of Interactive Support Mini-ITX LGA1155 N/A HDMI DP DVI-I
So sánh Intel® Desktop Board DH67CL End of Interactive Support ATX LGA1155 $92.02 HDMI DVI-I
So sánh Intel® Desktop Board DH67GD End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A HDMI DP DVI-I
So sánh Intel® Desktop Board DH67VR End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A HDMI DVI-I
So sánh Intel® Desktop Board DH61AG End of Interactive Support Thin Mini-ITX LGA1155 $113.42 - $119.84 LVDS eDP HDMI DVI-I
So sánh Intel® Desktop Board DH61AGL End of Interactive Support Thin Mini-ITX LGA1155 N/A LVDS HDMI
So sánh Intel® Desktop Board DH61BE End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 $67.00 DVI-D VGA
So sánh Intel® Desktop Board DH61BF End of Interactive Support MicroATX LGA1155 N/A VGA DVI-D
So sánh Intel® Desktop Board DH61CR End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A DVI-D VGA
So sánh Intel® Desktop Board DH61DL End of Interactive Support Mini-ITX LGA1155 $81.32 DVI-D VGA
So sánh Intel® Desktop Board DH61HO End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A VGA
So sánh Intel® Desktop Board DH61SA End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A VGA
So sánh Intel® Desktop Board DH61WW End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A VGA
So sánh Intel® Desktop Board DH61ZE End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A HDMI VGA
So sánh Intel® Desktop Board DB85FL End of Interactive Support Micro ATX LGA1150 N/A HDMI, DVI-I
So sánh Intel® Desktop Board DB75EN End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A DVI-D VGA
So sánh Intel® Desktop Board D201GLY End of Interactive Support Mini-ITX BGA $57.00 - $63.00 VGA, S-Video
So sánh Intel® Desktop Board D201GLY2 End of Interactive Support Mini-ITX BGA $58.00 VGA, S-Video
So sánh Intel® Desktop Board D410PT End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A VGA
So sánh Intel® Desktop Board D410PTL End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A VGA
So sánh Intel® Desktop Board D410PTLW End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A VGA
So sánh Intel® Desktop Board D510MO End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A VGA
So sánh Intel® Desktop Board D510MOV End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A VGA, LVDS
So sánh Intel® Desktop Board D5400XS End of Interactive Support EATX LGA771 N/A N/A
So sánh Intel® Desktop Board D945GCLF End of Interactive Support Mini-ITX BGA $57.00 - $59.00 VGA
So sánh Intel® Desktop Board D945GCLF2 End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A VGA, S-Video
So sánh Intel® Desktop Board D945GCLF2D End of Interactive Support Mini-ITX BGA $71.00 VGA
So sánh Intel® Desktop Board D945GCNL End of Interactive Support microATX LGA775 N/A VGA
So sánh Intel® Desktop Board D945GCPE End of Interactive Support microATX LGA775 $51.00 VGA
So sánh Intel® Desktop Board D945GSEJT End of Interactive Support Mini-ITX BGA N/A DVI (or LVDS), VGA
So sánh Intel® Desktop Board D946GZAB End of Interactive Support microATX LGA775 $61.00 - $64.00 VGA
So sánh Intel® Desktop Board D946GZIS End of Interactive Support microATX LGA775 N/A VGA
So sánh Intel® Desktop Board DB43LD End of Interactive Support microATX LGA775 N/A DVI-D, VGA
So sánh Intel® Desktop Board DB65AL End of Interactive Support MicroATX LGA1155 N/A VGA+DVI-D
So sánh Intel® Desktop Board DG31GL End of Interactive Support microATX LGA775 $51.00 VGA
So sánh Intel® Desktop Board DG31PR End of Interactive Support microATX LGA775 N/A VGA
So sánh Intel® Desktop Board DG33BU End of Interactive Support microATX LGA775 $96.00 - $99.00 VGA
So sánh Intel® Desktop Board DG33FB End of Interactive Support ATX LGA775 $97.00 VGA
So sánh Intel® Desktop Board DG33TL End of Interactive Support microATX LGA775 N/A DVI-D, VGA
So sánh Intel® Desktop Board DG35EC End of Interactive Support microATX LGA775 N/A DVI-D, VGA
So sánh Intel® Desktop Board DG41AN End of Interactive Support Mini-ITX LGA775 N/A DVI-D, VGA
So sánh Intel® Desktop Board DG41BI End of Interactive Support microATX LGA775 N/A VGA
So sánh Intel® Desktop Board DG41CN End of Interactive Support microATX LGA775 N/A VGA
So sánh Intel® Desktop Board DG41KR End of Interactive Support microATX LGA775 N/A HDMI, VGA
So sánh Intel® Desktop Board DG41MJ End of Interactive Support Mini-ITX LGA775 N/A DVI-D, VGA
So sánh Intel® Desktop Board DG41RQ End of Interactive Support microATX LGA775 N/A VGA
So sánh Intel® Desktop Board DG41TX End of Interactive Support microATX LGA775 N/A DVI-D, VGA
So sánh Intel® Desktop Board DG41TY End of Interactive Support microATX LGA775 N/A DVI-D, VGA
So sánh Intel® Desktop Board DG41WV End of Interactive Support microATX LGA775 N/A VGA
So sánh Intel® Desktop Board DG43GT End of Interactive Support microATX LGA775 N/A HDMI, DVI-I
So sánh Intel® Desktop Board DG43NB End of Interactive Support ATX LGA775 N/A DVI-D, VGA
So sánh Intel® Desktop Board DG43RK End of Interactive Support microATX LGA775 N/A HDMI, DVI-I
So sánh Intel® Desktop Board DG45FC End of Interactive Support Mini-iTX LGA775 N/A HDMI, DVI-I
So sánh Intel® Desktop Board DG45ID End of Interactive Support microATX LGA775 N/A HDMI, DVI-I
So sánh Intel® Desktop Board DG965RY End of Interactive Support ATX LGA775 $95.00 - $98.00 VGA
So sánh Intel® Desktop Board DG965SS End of Interactive Support microATX LGA775 $94.00 - $97.00 VGA
So sánh Intel® Desktop Board DH55HC End of Interactive Support ATX LGA1156 N/A HDMI, DVI-D, VGA
So sánh Intel® Desktop Board DH55PJ End of Interactive Support microATX LGA1156 N/A DVI-D, VGA
So sánh Intel® Desktop Board DH55TC End of Interactive Support microATX LGA1156 N/A HDMI, DVI-D, VGA
So sánh Intel® Desktop Board DH57DD End of Interactive Support microATX LGA1156 N/A HDMI, DVI-I
So sánh Intel® Desktop Board DH57JG End of Interactive Support Mini-ITX LGA1156 N/A HDMI, DVI-I
So sánh Intel® Desktop Board DP35DP End of Interactive Support ATX LGA775 $103.00 N/A
So sánh Intel® Desktop Board DP43BF End of Interactive Support ATX LGA775 N/A N/A
So sánh Intel® Desktop Board DP43BFL End of Interactive Support ATX LGA775 N/A N/A
So sánh Intel® Desktop Board DP43TF End of Interactive Support ATX LGA775 N/A N/A
So sánh Intel® Desktop Board DP45SG End of Interactive Support ATX LGA775 $117.00 N/A
So sánh Intel® Desktop Board DP55KG End of Interactive Support ATX LGA1156 N/A N/A
So sánh Intel® Desktop Board DP55SB End of Interactive Support microATX LGA1156 N/A N/A
So sánh Intel® Desktop Board DP55WB End of Interactive Support microATX LGA1156 N/A N/A
So sánh Intel® Desktop Board DP55WG End of Interactive Support ATX LGA1156 N/A N/A
So sánh Intel® Desktop Board DP67BA End of Interactive Support ATX LGA1155 $119.84 - $123.05 None
So sánh Intel® Desktop Board DP67BG End of Interactive Support ATX LGA1155 N/A None
So sánh Intel® Desktop Board DP67DE End of Interactive Support Micro ATX LGA1155 N/A None
So sánh Intel® Desktop Board DP965LT End of Interactive Support microATX LGA775 $92.00 - $95.00 N/A
So sánh Intel® Desktop Board DQ35JO End of Interactive Support microATX LGA775 $109.00 DVI-D, VGA
So sánh Intel® Desktop Board DQ35MP End of Interactive Support microATX LGA775 $103.00 - $106.00 VGA
So sánh Intel® Desktop Board DQ43AP End of Interactive Support microATX LGA775 N/A DVI-D, VGA
So sánh Intel® Desktop Board DQ45CB End of Interactive Support microATX LGA775 $119.84 DVI-I, DVI-D
So sánh Intel® Desktop Board DQ45EK End of Interactive Support Mini-ITX LGA775 N/A DVI-I, DVI-D
So sánh Intel® Desktop Board DQ57TM End of Interactive Support micro-ATX LGA1156 N/A DVI-I, DVI-D, Display Port
So sánh Intel® Desktop Board DQ57TML End of Interactive Support micro-ATX LGA1156 N/A DVI-D, VGA
So sánh Intel® Desktop Board DQ965GFE End of Interactive Support microATX LGA775 N/A VGA
So sánh Intel® Desktop Board DX38BT End of Interactive Support ATX LGA775 N/A N/A
So sánh Intel® Desktop Board DX48BT2 End of Interactive Support ATX LGA775 $250.00 N/A
So sánh Intel® Desktop Board DX58OG End of Interactive Support ATX LGA1366 N/A
So sánh Intel® Desktop Board DX58SO End of Interactive Support ATX LGA1366 N/A N/A
So sánh Intel® Desktop Board DX58SO2 End of Interactive Support ATX LGA1366 N/A