Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Các sản phẩm (Calistoga trước đây)

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng
So sánh Mobile Intel® 945PM Express Chipset
(Intel® 82945PM Memory Controller)
End of Life Không 7 W N/A
So sánh Mobile Intel® 945GSE Express Chipset
(Intel® 82945GSE Graphics and Memory Controller)
Launched 6 W N/A
So sánh Mobile Intel® 945GMS Express Chipset
(Intel® 82945GMS Graphics and Memory Controller)
End of Life Không 7 W N/A
So sánh Mobile Intel® 945GME Express Chipset
(Intel® 82945GME Graphics and Memory Controller)
Launched 7 W N/A
So sánh Mobile Intel® 945GM Express Chipset
(Intel® 82945GM Graphics and Memory Controller)
End of Life Không 7 W N/A
So sánh Mobile Intel® 940GML Express Chipset
(Intel® 82940GML Graphics and Memory Controller)
End of Life Không 7 W N/A