Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Các sản phẩm (Panther Point trước đây)

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng
So sánh
(Intel® BD82Z77 PCH)
Launched Không 6,7 W $48.00
So sánh
(Intel® BD82Z75 PCH)
Launched Không 6,7 W N/A
So sánh
(Intel® BD82Q77 PCH)
Launched 6,7 W $44.00
So sánh
(Intel® BD82Q75 PCH)
Launched Không 6,7 W N/A
So sánh
(Intel® BD82H77 PCH)
Launched Không 6,7 W N/A
So sánh
(Intel® BD82B75 PCH)
Launched 6,7 W $37.00
So sánh
(Intel® BD82UM77 PCH)
Launched Không 3 W N/A
So sánh
(Intel® BD82QS77 PCH)
Launched Không 3,6 W $54.00
So sánh
(Intel® BD82QM77 PCH)
Launched 4,1 W $48.00
So sánh
(Intel® BD82HM77 PCH)
Launched Không 4,1 W $48.00
So sánh
(Intel® BD82HM76 PCH)
Launched 4,1 W $43.00
So sánh
(Intel® BD82HM75 PCH)
Launched Không 4,1 W $40.00
So sánh
(Intel® BD82HM70 PCH)
Launched Không 4,1 W $35.00
So sánh
(Intel® BD82C216 PCH)
Launched 6,7 W N/A