Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Các sản phẩm (Panther Point trước đây)

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Có Sẵn Tùy Chọn Nhúng Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Mobile Intel® UM77 Express Chipset
(Intel® BD82UM77 PCH)
Launched No 3 W T&R : $48.00
Chọn Mobile Intel® QS77 Express Chipset
(Intel® BD82QS77 PCH)
Launched No 3,6 W T&R : $54.00
Chọn Mobile Intel® QM77 Express Chipset
(Intel® BD82QM77 PCH)
Launched Yes 4,1 W T&R : $48.00
Chọn Mobile Intel® HM77 Express Chipset
(Intel® BD82HM77 PCH)
Launched No 4,1 W T&R : $48.00
Chọn Mobile Intel® HM76 Express Chipset
(Intel® BD82HM76 PCH)
Launched Yes 4,1 W T&R : $43.00
Chọn Mobile Intel® HM75 Express Chipset
(Intel® BD82HM75 PCH)
Launched No 4,1 W T&R : $40.00
Chọn Mobile Intel® HM70 Express Chipset
(Intel® BD82HM70 PCH)
Launched No 4,1 W T&R : $35.00
Chọn Intel® Z77 Express Chipset
(Intel® BD82Z77 PCH)
Launched No 6,7 W T&R : $48.00
Chọn Intel® Z75 Express Chipset
(Intel® BD82Z75 PCH)
Launched No 6,7 W T&R : $40.00
Chọn Intel® Q77 Express Chipset
(Intel® BD82Q77 PCH)
Launched Yes 6,7 W T&R : $44.00
Chọn Intel® Q75 Express Chipset
(Intel® BD82Q75 PCH)
Launched No 6,7 W T&R : $40.00
Chọn Intel® H77 Express Chipset
(Intel® BD82H77 PCH)
Launched No 6,7 W T&R : $43.00
Chọn Intel® C216 Chipset
(Intel® BD82C216 PCH)
Launched Yes 6,7 W N/A
Chọn Intel® B75 Express Chipset
(Intel® BD82B75 PCH)
Launched Yes 6,7 W T&R : $37.00