Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Các sản phẩm (Arrandale trước đây)

Mô tả:
Arrandale is the codename for a two core mobile processor used on the Intel 5 series chipset based platforms codenamed Calpella. Arrandale is comprised of a 32nm processor core and 45nm graphics & memory controller integrated in a multi-chip package. Arrandale is part of the family of 32nm processors codename Westmere based on Intel microarchitecture codename Nehalem and targeted for production in 4Q'09, with availability in 1Q'10.

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i7-610E Processor
(4M Cache, 2.53 GHz)
Launched Q1'10 $232.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620LM Processor
(4M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q1'10 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620M Processor
(4M Cache, 2.66 GHz)
Launched Q1'10 $250.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620UM Processor
(4M Cache, 1.06 GHz)
Launched Q1'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-640LM Processor
(4M Cache, 2.13 GHz)
Launched Q1'10 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-640M Processor
(4M Cache, 2.80 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-640UM Processor
(4M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-660LM Processor
(4M Cache, 2.26 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-660UE Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q1'10 $248.00 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-660UM Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-680UM Processor
(4M Cache, 1.46 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-580M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-560UM Processor
(3M Cache, 1.33 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-560M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-540UM Processor
(3M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-540M Processor
(3M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $269.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520UM Processor
(3M Cache, 1.06 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $210.00 - $227.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-480M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-470UM Processor
(3M Cache, 1.33 GHz)
End of Interactive Support Q4'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-460M Processor
(3M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-450M Processor
(3M cache, 2.40 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-430UM Processor
(3M cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-430M Processor
(3M Cache, 2.26 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-390M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-380UM Processor
(3M Cache, 1.33 GHz)
End of Interactive Support Q4'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-380M Processor
(3M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-370M Processor
(3M cache, 2.40 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-350M Processor
(3M Cache, 2.26 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-330UM Processor
(3M cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-330M Processor
(3M Cache, 2.13 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $177.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-330E Processor
(3M Cache, 2.13 GHz)
Launched Q1'10 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor P6000
(3M Cache, 1.86 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor P6100
(3M Cache, 2.00 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor P6200
(3M Cache, 2.13 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor P6300
(3M Cache, 2.27 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor U5400
(3M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor U5600
(3M Cache, 1.33 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor P4500
(2M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q1'10 $68.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor P4505
(2M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q1'10 $68.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor P4600
(2M Cache, 2.00 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor U3400
(2M Cache, 1.06 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor U3405
(2M Cache, 1.07 GHz)
Launched Q1'10 $105.00 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor U3600
(2M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 $134.00 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620LE Processor
(4M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q1'10 $247.00 2 25 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-620UE Processor
(4M Cache, 1.06 GHz)
Launched Q1'10 $248.00 2 18 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i5-520E Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q1'10 $210.00 2 35 W Integrated
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i7-610E Processor
(4M Cache, 2.53 GHz)
Launched Q1'10 $232.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620LM Processor
(4M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q1'10 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620M Processor
(4M Cache, 2.66 GHz)
Launched Q1'10 $250.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620UM Processor
(4M Cache, 1.06 GHz)
Launched Q1'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-640LM Processor
(4M Cache, 2.13 GHz)
Launched Q1'10 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-640M Processor
(4M Cache, 2.80 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-640UM Processor
(4M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-660LM Processor
(4M Cache, 2.26 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 25 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-660UE Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q1'10 $248.00 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-660UM Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-680UM Processor
(4M Cache, 1.46 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-580M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-560UM Processor
(3M Cache, 1.33 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-560M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-540UM Processor
(3M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-540M Processor
(3M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $269.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520UM Processor
(3M Cache, 1.06 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $210.00 - $227.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-480M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-470UM Processor
(3M Cache, 1.33 GHz)
End of Interactive Support Q4'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-460M Processor
(3M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-450M Processor
(3M cache, 2.40 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-430UM Processor
(3M cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-430M Processor
(3M Cache, 2.26 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-390M Processor
(3M Cache, 2.66 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-380UM Processor
(3M Cache, 1.33 GHz)
End of Interactive Support Q4'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-380M Processor
(3M Cache, 2.53 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-370M Processor
(3M cache, 2.40 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-350M Processor
(3M Cache, 2.26 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-330UM Processor
(3M cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-330M Processor
(3M Cache, 2.13 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $177.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-330E Processor
(3M Cache, 2.13 GHz)
Launched Q1'10 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor P6000
(3M Cache, 1.86 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor P6100
(3M Cache, 2.00 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor P6200
(3M Cache, 2.13 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor P6300
(3M Cache, 2.27 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor U5400
(3M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor U5600
(3M Cache, 1.33 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor P4500
(2M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q1'10 $68.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor P4505
(2M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q1'10 $68.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor P4600
(2M Cache, 2.00 GHz)
End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor U3400
(2M Cache, 1.06 GHz)
End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor U3405
(2M Cache, 1.07 GHz)
Launched Q1'10 $105.00 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor U3600
(2M Cache, 1.20 GHz)
End of Interactive Support Q1'11 $134.00 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i7-610E Processor
(4M Cache, 2.53 GHz)
Launched Q1'10 $232.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620M Processor
(4M Cache, 2.66 GHz)
Launched Q1'10 $250.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-660UE Processor
(4M Cache, 1.33 GHz)
Launched Q1'10 $248.00 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i5-520M Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
End of Interactive Support Q1'10 $210.00 - $227.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i3-330E Processor
(3M Cache, 2.13 GHz)
Launched Q1'10 $138.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor P4500
(2M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q1'10 $68.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor P4505
(2M Cache, 1.86 GHz)
Launched Q1'10 $68.00 2 35 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor U3405
(2M Cache, 1.07 GHz)
Launched Q1'10 $105.00 2 18 W Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-620LE Processor
(4M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q1'10 $247.00 2 25 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i7-620UE Processor
(4M Cache, 1.06 GHz)
Launched Q1'10 $248.00 2 18 W Integrated
So sánh Intel® Core™ i5-520E Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q1'10 $210.00 2 35 W Integrated