Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Các sản phẩm (Niantic trước đây)

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Số cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo
So sánh Intel® 82599EB 10 Gigabit Ethernet Controller Launched $87.84 Dual 10 Gbps PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® 82599ES 10 Gigabit Ethernet Controller Launched $74.99 Dual 10 GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® 82599EN 10 Gigabit Ethernet Controller Launched $73.82 Single 10 GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Server Adapter X520-DA1 for Open Compute Project Launched Không $131.00 Single PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Server Adapter X520-DA2 Announced Không N/A Dual PCIe v2.0 (5.0GT/s)
So sánh Intel® Ethernet Server Adapter X520-DA2 for Open Compute Project Launched Không $170.00 Dual PCIe v2.0 (5.0GT/s)