Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Các sản phẩm (Ibex Peak trước đây)

Mô tả:
Intel® 5 series chipset supporting mainsteam 45nm and 32nm versions of Intel® microarchitecture codename Nehalem for mobile & desktop segments. Initial production readiness 2H'09.

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng
So sánh
(Intel® BD82Q57 PCH)
Launched 5,1 W $44.00
So sánh
(Intel® BD82P55 PCH)
Launched Không 4,7 W N/A
So sánh
(Intel® BD82H57 PCH)
Launched Không 5,2 W N/A
So sánh
(Intel® BD82H55 PCH)
Launched Không 5,2 W N/A
So sánh
(Intel® BD82QS57 PCH)
Launched Không 3,4 W N/A
So sánh
(Intel® BD82QM57 PCH)
Launched 3,5 W $48.00
So sánh
(Intel® BD82PM55 PCH)
End of Life Không 3,5 W N/A
So sánh
(Intel® BD82HM57 PCH)
Launched Không 3,5 W N/A
So sánh
(Intel® BD82HM55 PCH)
Launched 3,5 W $40.00
So sánh
(Intel® BD3450 PCH)
Launched 5,9 W $44.00
So sánh
(Intel® BD3420 PCH)
Launched $31.00
So sánh
(Intel® BD3400 PCH)
Launched Không N/A