Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Các sản phẩm (Ibex Peak trước đây)

Mô tả:
Intel® 5 series chipset supporting mainsteam 45nm and 32nm versions of Intel® microarchitecture codename Nehalem for mobile & desktop segments. Initial production readiness 2H'09.

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng
So sánh Intel® Q57 Express Chipset
(Intel® BD82Q57 PCH)
Launched 5,1 W $44.00
So sánh Intel® P55 Express Chipset
(Intel® BD82P55 PCH)
Launched Không 4,7 W N/A
So sánh Intel® H57 Express Chipset
(Intel® BD82H57 PCH)
Launched Không 5,2 W N/A
So sánh Intel® H55 Express Chipset
(Intel® BD82H55 PCH)
Launched Không 5,2 W N/A
So sánh Mobile Intel® QS57 Express Chipset
(Intel® BD82QS57 PCH)
Launched Không 3,4 W N/A
So sánh Mobile Intel® QM57 Express Chipset
(Intel® BD82QM57 PCH)
Launched 3,5 W $48.00
So sánh Mobile Intel® PM55 Express Chipset
(Intel® BD82PM55 PCH)
End of Life Không 3,5 W N/A
So sánh Mobile Intel® HM57 Express Chipset
(Intel® BD82HM57 PCH)
Launched Không 3,5 W N/A
So sánh Mobile Intel® HM55 Express Chipset
(Intel® BD82HM55 PCH)
Launched 3,5 W $40.00
So sánh Intel® 3450 Chipset
(Intel® BD3450 PCH)
Launched 5,9 W $44.00
So sánh Intel® 3420 Chipset
(Intel® BD3420 PCH)
Launched $31.00
So sánh Intel® 3400 Chipset
(Intel® BD3400 PCH)
Launched Không N/A