Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Các sản phẩm (Bloomfield trước đây)

Mô Tả:

This codename was used by engineering during the development of the first Intel® Core i7 processors that launched in November 2008.  These processors where the initial desktop instantiation of the Intel® microarchitecture codename Nehalem.

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i7-920 Processor
(8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'08 4 130 W BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-940 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'08 4 130 W BOX : $555.00
Chọn Intel® Core™ i7-965 Processor Extreme Edition
(8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'08 4 130 W BOX : $990.00
Chọn Intel® Core™ i7-950 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q2'09 4 130 W TRAY: $294.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-960 Processor
(8M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'09 4 130 W TRAY: $294.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-975 Processor Extreme Edition
(8M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q2'09 4 130 W BOX : $1059.00
Chọn Intel® Xeon® Processor W3520
(8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'09 4 130 W TRAY: $284.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Xeon® Processor W3540
(8M Cache, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'09 4 130 W TRAY: $562.00
BOX : $594.00
Chọn Intel® Xeon® Processor W3550
(8M Cache, 3.06 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q3'09 4 130 W TRAY: $294.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Xeon® Processor W3565
(8M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q4'09 4 130 W TRAY: $294.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Xeon® Processor W3570
(8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'09 4 130 W TRAY: $999.00
BOX : $1059.00
Chọn Intel® Xeon® Processor W3580
(8M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q3'09 4 130 W TRAY: $999.00
BOX : $1059.00
Chọn Intel® Xeon® Processor W3530
(8M Cache, 2.80 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 4 130 W TRAY: $294.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-930 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q1'10 4 130 W BOX : $305.00
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Core™ i7-920 Processor
(8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'08 4 130 W BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-940 Processor
(8M Cache, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'08 4 130 W BOX : $555.00
Chọn Intel® Core™ i7-965 Processor Extreme Edition
(8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'08 4 130 W BOX : $990.00
Chọn Intel® Core™ i7-950 Processor
(8M Cache, 3.06 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q2'09 4 130 W TRAY: $294.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-960 Processor
(8M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q4'09 4 130 W TRAY: $294.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Core™ i7-975 Processor Extreme Edition
(8M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q2'09 4 130 W BOX : $1059.00
Chọn Intel® Core™ i7-930 Processor
(8M Cache, 2.80 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Interactive Support Q1'10 4 130 W BOX : $305.00
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa Bộ xử lý
Chọn Intel® Xeon® Processor W3520
(8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'09 4 130 W TRAY: $284.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Xeon® Processor W3540
(8M Cache, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'09 4 130 W TRAY: $562.00
BOX : $594.00
Chọn Intel® Xeon® Processor W3550
(8M Cache, 3.06 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q3'09 4 130 W TRAY: $294.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Xeon® Processor W3565
(8M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q4'09 4 130 W TRAY: $294.00
BOX : $305.00
Chọn Intel® Xeon® Processor W3570
(8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'09 4 130 W TRAY: $999.00
BOX : $1059.00
Chọn Intel® Xeon® Processor W3580
(8M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q3'09 4 130 W TRAY: $999.00
BOX : $1059.00
Chọn Intel® Xeon® Processor W3530
(8M Cache, 2.80 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)
End of Life Q1'10 4 130 W TRAY: $294.00
BOX : $305.00