Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Các sản phẩm (Yonah trước đây)

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Celeron® M Processor 410
(1M Cache, 1.46 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 420
(1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 430
(1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 440
(1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q1'06 1 27 W TRAY: $64.00
Chọn Intel® Celeron® M Processor 450
(1M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor ULV 423
(1M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q1'06 1 5,5 W TRAY: $85.00
Chọn Intel® Core™ Duo Processor L2300
(2M Cache, 1.50 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 15 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor L2400
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Launched Q1'06 2 15 W TRAY: $267.00
Chọn Intel® Core™ Duo Processor L2500
(2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 15 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2050
(2M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2250
(2M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2300
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2300E
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2400
(2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2500
(2M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB)
Launched Q1'06 2 31 W TRAY: $241.00 - $242.00
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2600
(2M Cache, 2.16 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2700
(2M Cache, 2.33 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor U2400
(2M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 9 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor U2500
(2M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q1'06 2 9 W TRAY: $273.00
Chọn Intel® Core™ Solo Processor T1300
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Core™ Solo Processor T1350
(2M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Solo Processor T1400
(2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Core™ Solo Processor U1300
(2M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 6 W N/A
Chọn Intel® Core™ Solo Processor U1400
(2M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 6 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor ULV 443
(1M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 5,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® Processor T2060
(1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life Q1'07 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Solo Processor U1500
(2M Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 5,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® Processor T2080
(1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'07 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2350
(2M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2450
(2M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 31 W N/A
Chọn Intel® Pentium® Processor T2130
(1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'07 2 31 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 215
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Launched 1 27 W N/A
Chọn Intel® Core™ Solo Processor T1250
(2M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 31 W N/A
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Celeron® M Processor 410
(1M Cache, 1.46 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 420
(1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 430
(1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 440
(1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q1'06 1 27 W TRAY: $64.00
Chọn Intel® Celeron® M Processor 450
(1M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor ULV 423
(1M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q1'06 1 5,5 W TRAY: $85.00
Chọn Intel® Core™ Duo Processor L2300
(2M Cache, 1.50 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 15 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor L2400
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Launched Q1'06 2 15 W TRAY: $267.00
Chọn Intel® Core™ Duo Processor L2500
(2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 15 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2050
(2M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2250
(2M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2300
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2300E
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2400
(2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2500
(2M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB)
Launched Q1'06 2 31 W TRAY: $241.00 - $242.00
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2600
(2M Cache, 2.16 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2700
(2M Cache, 2.33 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor U2400
(2M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 9 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor U2500
(2M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q1'06 2 9 W TRAY: $273.00
Chọn Intel® Core™ Solo Processor T1300
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Core™ Solo Processor T1350
(2M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Solo Processor T1400
(2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Core™ Solo Processor U1300
(2M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 6 W N/A
Chọn Intel® Core™ Solo Processor U1400
(2M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 6 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor ULV 443
(1M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 5,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® Processor T2060
(1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
End of Life Q1'07 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Solo Processor U1500
(2M Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 5,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® Processor T2080
(1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'07 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2350
(2M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 31 W N/A
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2450
(2M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 2 31 W N/A
Chọn Intel® Pentium® Processor T2130
(1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'07 2 31 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 215
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Launched 1 27 W N/A
Chọn Intel® Core™ Solo Processor T1250
(2M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 31 W N/A
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Celeron® M Processor 440
(1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q1'06 1 27 W TRAY: $64.00
Chọn Intel® Celeron® M Processor ULV 423
(1M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q1'06 1 5,5 W TRAY: $85.00
Chọn Intel® Core™ Duo Processor L2400
(2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Launched Q1'06 2 15 W TRAY: $267.00
Chọn Intel® Core™ Duo Processor T2500
(2M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB)
Launched Q1'06 2 31 W TRAY: $241.00 - $242.00
Chọn Intel® Core™ Duo Processor U2500
(2M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q1'06 2 9 W TRAY: $273.00
Chọn Intel® Celeron® M Processor 215
(512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Launched 1 27 W N/A