Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Các sản phẩm (Dothan trước đây)

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Celeron® M Processor 350
(1M Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life 1 21 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 360
(1M Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life 1 21 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 370
(1M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 21 W TRAY: $70.00
Chọn Intel® Celeron® M Processor 380
(1M Cache, 1.60 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life 1 21 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 390
(1M Cache, 1.70 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life 1 21 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor ULV 353
(512K Cache, 900 MHz, 400 MHz FSB)
End of Life 1 5 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor ULV 373
(512K Cache, 1.00 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 5,5 W TRAY: $74.00
Chọn Intel® Celeron® M Processor ULV 383
(1M Cache, 1.00 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life 1 5,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 715
(2M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 21 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 725
(2M Cache, 1.60A GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 1 21 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 730
(2M Cache, 1.60B GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 735
(2M Cache, 1.70A GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 21 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 740
(2M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 745
(2M Cache, 1.80 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 21 W TRAY: $182.00
Chọn Intel® Pentium® M Processor 745A
(2M Cache, 1.80 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 1 21 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 750
(2M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 755
(2M Cache, 2.00 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 21 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 760
(2M Cache, 2.00A GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 27 W TRAY: $201.00
Chọn Intel® Pentium® M Processor 765
(2M Cache, 2.10 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 21 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 770
(2M Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 780
(2M Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor LV 738
(2M Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 10 W TRAY: $218.00
Chọn Intel® Pentium® M Processor LV 758
(2M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 7,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor LV 778
(2M Cache, 1.60 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 10 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor ULV 723
(2M Cache, 1.00 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor ULV 733/733J
(2M Cache, 1.10A GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor ULV 753
(2M Cache, 1.20 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 5,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor ULV 773
(2M Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 5,5 W N/A
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Celeron® M Processor 350
(1M Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life 1 21 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 360
(1M Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life 1 21 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 370
(1M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 21 W TRAY: $70.00
Chọn Intel® Celeron® M Processor 380
(1M Cache, 1.60 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life 1 21 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 390
(1M Cache, 1.70 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life 1 21 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor ULV 353
(512K Cache, 900 MHz, 400 MHz FSB)
End of Life 1 5 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor ULV 373
(512K Cache, 1.00 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 5,5 W TRAY: $74.00
Chọn Intel® Celeron® M Processor ULV 383
(1M Cache, 1.00 GHz, 400 MHz FSB)
End of Life 1 5,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 715
(2M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 21 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 725
(2M Cache, 1.60A GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 1 21 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 730
(2M Cache, 1.60B GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 735
(2M Cache, 1.70A GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 21 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 740
(2M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 745
(2M Cache, 1.80 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 21 W TRAY: $182.00
Chọn Intel® Pentium® M Processor 745A
(2M Cache, 1.80 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support Q2'04 1 21 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 750
(2M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 755
(2M Cache, 2.00 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 21 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 760
(2M Cache, 2.00A GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 27 W TRAY: $201.00
Chọn Intel® Pentium® M Processor 765
(2M Cache, 2.10 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 21 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 770
(2M Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 780
(2M Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 27 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor LV 738
(2M Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 10 W TRAY: $218.00
Chọn Intel® Pentium® M Processor LV 758
(2M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 7,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor LV 778
(2M Cache, 1.60 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 10 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor ULV 723
(2M Cache, 1.00 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor ULV 733/733J
(2M Cache, 1.10A GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor ULV 753
(2M Cache, 1.20 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 5,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor ULV 773
(2M Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 5,5 W N/A
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Celeron® M Processor 370
(1M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 21 W TRAY: $70.00
Chọn Intel® Celeron® M Processor ULV 373
(512K Cache, 1.00 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 5,5 W TRAY: $74.00
Chọn Intel® Pentium® M Processor 745
(2M Cache, 1.80 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 21 W TRAY: $182.00
Chọn Intel® Pentium® M Processor 760
(2M Cache, 2.00A GHz, 533 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 27 W TRAY: $201.00
Chọn Intel® Pentium® M Processor LV 738
(2M Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'04 1 10 W TRAY: $218.00