Dothan trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Pentium® M Processor 715 End of Interactive Support 1 N/A 7,5 W
Intel® Pentium® M Processor 725 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 7,5 W
Intel® Pentium® M Processor 730 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Intel® Pentium® M Processor 735 End of Interactive Support 1 N/A 7,5 W
Intel® Pentium® M Processor 740 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Intel® Pentium® M Processor 745 Launched Q2'04 1 N/A 7,5 W
Intel® Pentium® M Processor 745A End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 21 W
Intel® Pentium® M Processor 750 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Intel® Pentium® M Processor 755 End of Interactive Support 1 N/A 7,5 W
Intel® Pentium® M Processor 760 Launched Q2'04 1 N/A 27 W
Intel® Pentium® M Processor 765 End of Interactive Support 1 N/A 7,5 W
Intel® Pentium® M Processor 770 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Intel® Pentium® M Processor 780 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Intel® Pentium® M Processor LV 738 Launched Q2'04 1 N/A 7,5 W
Intel® Pentium® M Processor LV 758 End of Interactive Support 1 N/A 7,5 W
Intel® Pentium® M Processor LV 778 End of Interactive Support 1 N/A 7,5 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 723 End of Interactive Support 1 N/A 5 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 733/733J End of Interactive Support 1 N/A 5 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 753 End of Interactive Support 1 N/A 5,5 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 773 End of Interactive Support 1 N/A 5,5 W
Intel® Celeron® M Processor 350 End of Life 1 N/A 21 W
Intel® Celeron® M Processor 360 End of Life 1 N/A 21 W
Intel® Celeron® M Processor 370 Launched Q2'04 1 N/A 21 W
Intel® Celeron® M Processor 380 End of Life 1 N/A 21 W
Intel® Celeron® M Processor 390 End of Life 1 N/A 21 W
Intel® Celeron® M Processor ULV 353 End of Life 1 N/A 5 W
Intel® Celeron® M Processor ULV 373 Launched Q2'04 1 N/A 5,5 W
Intel® Celeron® M Processor ULV 383 End of Life 1 N/A 5,5 W

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.