Wolfdale trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Pentium® Processor E5200 End of Interactive Support Q3'08 2 $72.00 65 W
Intel® Pentium® Processor E5300 End of Interactive Support Q1'08 2 $62.00 - $72.00 65 W
Intel® Pentium® Processor E5400 End of Interactive Support Q1'09 2 $67.00 65 W
Intel® Pentium® Processor E5500 End of Interactive Support Q2'10 2 $72.00 65 W
Intel® Pentium® Processor E5700 End of Interactive Support Q3'10 2 $64.00 65 W
Intel® Pentium® Processor E5800 End of Interactive Support Q4'10 2 $72.00 65 W
Intel® Pentium® Processor E6300 End of Interactive Support Q2'09 2 $77.00 65 W
Intel® Pentium® Processor E6500 End of Interactive Support Q1'08 2 $68.00 - $75.00 65 W
Intel® Pentium® Processor E6500K End of Interactive Support Q3'09 2 N/A 65 W
Intel® Pentium® Processor E6600 End of Interactive Support Q1'10 2 $75.00 65 W
Intel® Pentium® Processor E6700 End of Interactive Support Q2'10 2 N/A 65 W
Intel® Pentium® Processor E6800 End of Interactive Support Q3'10 2 $93.00 65 W
Intel® Celeron® Processor E3200 End of Interactive Support Q3'09 2 $47.00 65 W
Intel® Celeron® Processor E3300 End of Interactive Support Q3'09 2 $47.00 65 W
Intel® Celeron® Processor E3400 End of Interactive Support Q1'10 2 $42.00 65 W
Intel® Celeron® Processor E3500 End of Interactive Support Q3'10 2 $52.00 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E7200 End of Interactive Support Q2'08 2 N/A 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E7300 End of Interactive Support Q3'08 2 $117.00 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E7400 End of Interactive Support Q1'08 2 $110.00 - $125.00 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E7500 End of Interactive Support Q1'09 2 $125.00 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E7600 End of Interactive Support Q2'09 2 $147.00 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E8600 End of Interactive Support Q3'08 2 $285.00 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E8500 End of Interactive Support Q1'08 2 $200.00 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E8400 End of Interactive Support Q1'08 2 $149.00 - $179.00 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E8300 End of Interactive Support Q2'08 2 N/A 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E8200 End of Interactive Support Q1'08 2 N/A 65 W
Intel® Core™2 Duo Processor E8190 End of Interactive Support Q1'08 2 N/A 65 W
Intel® Xeon® Processor X5272 End of Life Q4'07 2 N/A 80 W
Intel® Xeon® Processor X5270 Launched Q3'08 2 N/A 80 W
Intel® Xeon® Processor X5260 Launched Q4'07 2 N/A 80 W
Intel® Xeon® Processor L5240 Launched Q2'08 2 N/A 40 W
Intel® Xeon® Processor L5215 Launched Q3'08 2 N/A 20 W
Intel® Xeon® Processor E5220 Launched Q1'08 2 $317.00 65 W
Intel® Xeon® Processor E5205 End of Life Q4'07 2 N/A 65 W
Intel® Xeon® Processor L3110 End of Life Q1'09 2 $243.00 45 W
Intel® Xeon® Processor E3120 End of Life Q3'08 2 N/A 65 W
Intel® Xeon® Processor E3110 End of Life Q1'08 2 $179.00 65 W
Intel® Xeon® Processor L5238 Launched Q1'08 2 $560.00 35 W
Intel® Xeon® Processor E5240 Launched Q1'08 2 $649.00 65 W
Intel® Xeon® Processor L3014 Launched Q1'08 1 N/A 30 W

Công cụ Tìm kiếm Tiên tiến

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.