Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Các sản phẩm (Wolfdale trước đây)

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Xeon® Processor L3110
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'09 2 45 W BOX : $243.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E5205
(6M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q4'07 2 65 W TRAY: $177.00
Chọn Intel® Xeon® Processor X5260
(6M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q4'07 2 80 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor X5272
(6M Cache, 3.40 GHz, 1600 MHz FSB)
End of Life Q4'07 2 80 W N/A
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E8200
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'08 2 65 W N/A
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E8400
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 2 65 W BOX : $179.00
TRAY: $149.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E8500
(6M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'08 2 65 W BOX : $200.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E8190
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'08 2 65 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor E3110
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'08 2 65 W BOX : $179.00
Chọn Intel® Xeon® Processor L5238
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 2 35 W TRAY: $560.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E5240
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 2 65 W TRAY: $649.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E8300
(6M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q2'08 2 65 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor L5240
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q2'08 2 40 W N/A
Chọn Intel® Pentium® Processor E5300
(2M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
Launched Q1'08 2 65 W BOX : $72.00
TRAY: $62.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7200
(3M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q2'08 2 65 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor E3120
(6M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3'08 2 65 W N/A
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E8600
(6M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3'08 2 65 W BOX : $285.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7300
(3M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'08 2 65 W BOX : $117.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7400
(3M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'08 2 65 W TRAY: $110.00
BOX : $125.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7500
(3M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q1'09 2 65 W BOX : $125.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E5220
(6M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 2 65 W TRAY: $317.00
Chọn Intel® Xeon® Processor X5270
(6M Cache, 3.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q3'08 2 80 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor L5215
(6M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched Q3'08 2 20 W N/A
Chọn Intel® Xeon® Processor L3014
(3M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Launched Q1'08 1 30 W N/A
Chọn Intel® Pentium® Processor E5200
(2M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life Q3'08 2 65 W BOX : $72.00
Chọn Intel® Pentium® Processor E5400
(2M Cache, 2.70 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life Q1'09 2 65 W BOX : $67.00
Chọn Intel® Pentium® Processor E6300
(2M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q2'09 2 65 W BOX : $77.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7600
(3M Cache, 3.06 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q2'09 2 65 W BOX : $147.00
Chọn Intel® Celeron® Processor E3200
(1M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'09 2 65 W BOX : $47.00
Chọn Intel® Celeron® Processor E3300
(1M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'09 2 65 W BOX : $47.00
Chọn Intel® Celeron® Processor E3400
(1M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'10 2 65 W BOX : $42.00
TRAY: $42.00
Chọn Intel® Celeron® Processor E3500
(1M Cache, 2.70 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life Q3'10 2 65 W BOX : $52.00
Chọn Intel® Pentium® Processor E5500
(2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life Q2'10 2 65 W BOX : $72.00
Chọn Intel® Pentium® Processor E5700
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life Q3'10 2 65 W BOX : $64.00
Chọn Intel® Pentium® Processor E5800
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life Q4'10 2 65 W BOX : $72.00
Chọn Intel® Pentium® Processor E6500
(2M Cache, 2.93 GHz, 1066 FSB)
Launched Q1'08 2 65 W BOX : $75.00
TRAY: $68.00
Chọn Intel® Pentium® Processor E6500K
(2M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'09 2 65 W N/A
Chọn Intel® Pentium® Processor E6600
(2M Cache, 3.06 GHz, 1066 FSB)
End of Life Q1'10 2 65 W BOX : $75.00
Chọn Intel® Pentium® Processor E6700
(2M Cache, 3.20 GHz, 1066 FSB)
End of Life Q2'10 2 65 W N/A
Chọn Intel® Pentium® Processor E6800
(2M Cache, 3.33 GHz, 1066 FSB)
End of Life Q3'10 2 65 W BOX : $93.00
TRAY: $86.00
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E8200
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'08 2 65 W N/A
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E8400
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 2 65 W BOX : $179.00
TRAY: $149.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E8500
(6M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'08 2 65 W BOX : $200.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E8190
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q1'08 2 65 W N/A
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E8300
(6M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q2'08 2 65 W N/A
Chọn Intel® Pentium® Processor E5300
(2M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
Launched Q1'08 2 65 W BOX : $72.00
TRAY: $62.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7200
(3M Cache, 2.53 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q2'08 2 65 W N/A
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E8600
(6M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
End of Life Q3'08 2 65 W BOX : $285.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7300
(3M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q3'08 2 65 W BOX : $117.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7400
(3M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'08 2 65 W TRAY: $110.00
BOX : $125.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7500
(3M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q1'09 2 65 W BOX : $125.00
Chọn Intel® Pentium® Processor E5200
(2M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life Q3'08 2 65 W BOX : $72.00
Chọn Intel® Pentium® Processor E5400
(2M Cache, 2.70 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life Q1'09 2 65 W BOX : $67.00
Chọn Intel® Pentium® Processor E6300
(2M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q2'09 2 65 W BOX : $77.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7600
(3M Cache, 3.06 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Life Q2'09 2 65 W BOX : $147.00
Chọn Intel® Celeron® Processor E3200
(1M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'09 2 65 W BOX : $47.00
Chọn Intel® Celeron® Processor E3300
(1M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'09 2 65 W BOX : $47.00
Chọn Intel® Celeron® Processor E3400
(1M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'10 2 65 W BOX : $42.00
TRAY: $42.00
Chọn Intel® Celeron® Processor E3500
(1M Cache, 2.70 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life Q3'10 2 65 W BOX : $52.00
Chọn Intel® Pentium® Processor E5500
(2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life Q2'10 2 65 W BOX : $72.00
Chọn Intel® Pentium® Processor E5700
(2M Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life Q3'10 2 65 W BOX : $64.00
Chọn Intel® Pentium® Processor E5800
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
End of Life Q4'10 2 65 W BOX : $72.00
Chọn Intel® Pentium® Processor E6500
(2M Cache, 2.93 GHz, 1066 FSB)
Launched Q1'08 2 65 W BOX : $75.00
TRAY: $68.00
Chọn Intel® Pentium® Processor E6500K
(2M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Interactive Support Q3'09 2 65 W N/A
Chọn Intel® Pentium® Processor E6600
(2M Cache, 3.06 GHz, 1066 FSB)
End of Life Q1'10 2 65 W BOX : $75.00
Chọn Intel® Pentium® Processor E6700
(2M Cache, 3.20 GHz, 1066 FSB)
End of Life Q2'10 2 65 W N/A
Chọn Intel® Pentium® Processor E6800
(2M Cache, 3.33 GHz, 1066 FSB)
End of Life Q3'10 2 65 W BOX : $93.00
TRAY: $86.00
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E8400
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 2 65 W BOX : $179.00
TRAY: $149.00
Chọn Intel® Xeon® Processor L5238
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 2 35 W TRAY: $560.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E5240
(6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 2 65 W TRAY: $649.00
Chọn Intel® Pentium® Processor E5300
(2M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
Launched Q1'08 2 65 W BOX : $72.00
TRAY: $62.00
Chọn Intel® Core™2 Duo Processor E7400
(3M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'08 2 65 W TRAY: $110.00
BOX : $125.00
Chọn Intel® Xeon® Processor E5220
(6M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'08 2 65 W TRAY: $317.00
Chọn Intel® Celeron® Processor E3400
(1M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support Q1'10 2 65 W BOX : $42.00
TRAY: $42.00
Chọn Intel® Pentium® Processor E6500
(2M Cache, 2.93 GHz, 1066 FSB)
Launched Q1'08 2 65 W BOX : $75.00
TRAY: $68.00