Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Các sản phẩm (Grantsdale trước đây)

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng
So sánh
(Intel® 82915PL Memory Controller)
Launched Không 16,3 W N/A
So sánh
(Intel® 915P Graphics and Memory Controller)
Launched Không 16,3 W N/A
So sánh
(Intel® 915GV Graphics and Memory Controller)
Launched 16,3 W N/A
So sánh
(Intel® 82915GL Graphics and Memory Controller)
Launched Không 16,3 W N/A
So sánh
(Intel® 915G Graphics and Memory Controller)
Launched Không 16,3 W N/A
So sánh
(Intel® 82910GL Graphics and Memory Controller)
Launched Không 16,3 W N/A