Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-5960X
  • Theo mã đặt hàng - BX80648I75960X
  • Theo mã SPEC - SR20Q
  • Theo tên thương hiệu - core m
  • Theo tên mã - Broadwell
  • Theo tần số - 4.40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Các sản phẩm (Prestonia trước đây)

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched 1 55 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched 1 58 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 61 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 65 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 60 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 74 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 85 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Life Q3'02 1 30 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Life Q3'03 1 40 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Life Q1'02 1 58 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 77 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'02 1 65 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 72 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 77 W TRAY: $307.00
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'03 1 74 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 87 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Life 1 85 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 92 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 92 W N/A
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched 1 55 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched 1 58 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 61 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 65 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 60 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 74 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 85 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Life Q3'02 1 30 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor LV 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Life Q3'03 1 40 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Life Q1'02 1 58 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 77 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'02 1 65 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 72 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 77 W TRAY: $307.00
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'03 1 74 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 87 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Life 1 85 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 92 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 92 W N/A
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng
So sánh Intel® Xeon® Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched 1 55 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched 1 58 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 61 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 65 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 60 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 74 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 85 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 87 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 92 W N/A