Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Các sản phẩm (Northwood trước đây)

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 745 supporting HT Technology
(512K Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 81,9 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.46 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 110,7 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 92,1 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.40 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 102,9 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 81,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,2 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.60 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 69 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 69,7 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 81,9 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 82 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 38 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.70 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,1 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 54,3 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 57,1 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 59,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 61 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 62,6 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,4 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.26 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 58 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 59,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.53 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 61,5 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,1 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 68,4 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 63,5 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.80 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,1 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 52,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.10 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 55,5 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 57,1 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.30 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 58,3 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 59,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.50 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 61 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.60 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 62,6 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.80 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,4 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.30 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.90 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.70 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 26,9 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 25,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 59,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,1 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,4 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 70 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 76 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 20,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.60 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.80 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,1 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 61 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.30 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.90 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.70 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 26,9 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 25,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 59,8 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,1 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,4 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 70 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 76 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 20,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.60 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.80 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,1 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 61 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 745 supporting HT Technology
(512K Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 81,9 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.46 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 110,7 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 92,1 W
So sánh Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.40 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 102,9 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 81,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,2 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.60 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 69 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 69,7 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 81,9 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 82 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 38 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.70 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,1 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 54,3 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 57,1 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 59,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 61 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 62,6 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,4 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.26 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 58 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 59,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.53 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 61,5 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,1 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 68,4 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 63,5 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 1.80 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,1 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 52,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.10 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 55,5 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 57,1 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.30 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 58,3 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 59,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.50 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 61 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.60 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 62,6 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.80 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,4 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 745 supporting HT Technology
(512K Cache, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 81,9 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66,2 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.60 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 69 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 69,7 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 82 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 89 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 38 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,1 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 54,3 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 62,6 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68,4 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 59,8 W
So sánh Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 68,4 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 52,8 W
So sánh Intel® Celeron® Processor 2.50 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 61 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.70 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 30 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 20,8 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 35 W
So sánh Mobile Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 35 W