Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Các sản phẩm (Banias trước đây)

So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Celeron® M Processor 310
(512K Cache, 1.20 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 24,5 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 320
(512K Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'03 1 24,5 W TRAY: $49.00
Chọn Intel® Celeron® M Processor 330
(512K Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 24,5 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 340
(512K Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 24,5 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor ULV 333
(512K Cache, 900 MHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 7 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor ULV 800 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 7 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 1.30 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 22 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 1.40 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 22 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 24,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 1 24,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 1.70 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 24,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 705
(1M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 24,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor LV 1.10 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 1 12 W TRAY: $272.00
Chọn Intel® Pentium® M Processor LV 1.20 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 12 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor LV 718
(1M Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 12 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor ULV 1.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 7 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor ULV 713
(1M Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 7 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor ULV 900 MHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 7 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 600 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 1 7 W TRAY: $38.00
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Celeron® M Processor 310
(512K Cache, 1.20 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 24,5 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 320
(512K Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'03 1 24,5 W TRAY: $49.00
Chọn Intel® Celeron® M Processor 330
(512K Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 24,5 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 340
(512K Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 24,5 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor ULV 333
(512K Cache, 900 MHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 7 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor ULV 800 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 7 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 1.30 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 22 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 1.40 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 22 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 24,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 1 24,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 1.70 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 24,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor 705
(1M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 24,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor LV 1.10 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 1 12 W TRAY: $272.00
Chọn Intel® Pentium® M Processor LV 1.20 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 12 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor LV 718
(1M Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 12 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor ULV 1.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 7 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor ULV 713
(1M Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support 1 7 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor ULV 900 MHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 7 W N/A
Chọn Intel® Celeron® M Processor 600 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 1 7 W TRAY: $38.00
So sánh
Chọn tất cả
Tên Sản Phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số lõi Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Giá đề xuất cho khách hàng
Chọn Intel® Celeron® M Processor 320
(512K Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'03 1 24,5 W TRAY: $49.00
Chọn Intel® Pentium® M Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 1 24,5 W N/A
Chọn Intel® Pentium® M Processor LV 1.10 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 1 12 W TRAY: $272.00
Chọn Intel® Celeron® M Processor 600 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 1 7 W TRAY: $38.00