Banias trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Pentium® M Processor 705 End of Interactive Support 1 N/A 24,5 W
Intel® Pentium® M Processor LV 718 End of Interactive Support 1 N/A 12 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 713 End of Interactive Support 1 N/A 7 W
Intel® Pentium® M Processor 1.70 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 24,5 W
Intel® Pentium® M Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 1 N/A 24,5 W
Intel® Pentium® M Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 24,5 W
Intel® Pentium® M Processor 1.40 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 22 W
Intel® Pentium® M Processor 1.30 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 22 W
Intel® Pentium® M Processor LV 1.10 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 1 N/A 12 W
Intel® Pentium® M Processor LV 1.20 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 12 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 1.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 7 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 900 MHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 7 W
Intel® Celeron® M Processor 310 End of Interactive Support 1 N/A 24,5 W
Intel® Celeron® M Processor 320 Launched Q2'03 1 N/A 24,5 W
Intel® Celeron® M Processor 330 End of Interactive Support 1 N/A 24,5 W
Intel® Celeron® M Processor 340 End of Interactive Support 1 N/A 24,5 W
Intel® Celeron® M Processor ULV 333 End of Interactive Support 1 N/A 7 W
Intel® Celeron® M Processor ULV 800 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 7 W
Intel® Celeron® M Processor 600 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 1 N/A 7 W

Công cụ Tìm kiếm Tiên tiến

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.