Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Các sản phẩm (Banias trước đây)

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Pentium® M Processor 705
(1M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 718
(1M Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 12 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 713
(1M Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.70 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.40 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.30 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 1.10 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 12 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 1.20 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 12 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 1.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 900 MHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 310
(512K Cache, 1.20 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 320
(512K Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'03 N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 330
(512K Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 340
(512K Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 333
(512K Cache, 900 MHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 800 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 600 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 7 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Pentium® M Processor 705
(1M Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 718
(1M Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 12 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 713
(1M Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.70 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.40 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.30 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 1.10 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 12 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 1.20 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 12 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 1.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor ULV 900 MHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 310
(512K Cache, 1.20 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 320
(512K Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'03 N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 330
(512K Cache, 1.40 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 340
(512K Cache, 1.50 GHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 333
(512K Cache, 900 MHz, 400 MHz FSB)
End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor ULV 800 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 600 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 7 W
So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Tình trạng               Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP
So sánh Intel® Pentium® M Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Pentium® M Processor LV 1.10 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 12 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 320
(512K Cache, 1.30 GHz, 400 MHz FSB)
Launched Q2'03 N/A 1 24,5 W
So sánh Intel® Celeron® M Processor 600 MHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 7 W