Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Air Duct Spare FSCUPSAD
(For Intel® Server Board S2400SC in P4000S)

Các Đặc Điểm Kỹ Thuật

-
Thiết yếu
Tình trạng               End of Life
Ngày phát hành Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi Q4'15
EOL thông báo 20 Tháng Mười 2015
Đơn hàng cuối cùng 20 Tháng Tư 2016
Thuộc tính biên lai cuối cùng 20 Tháng Bảy 2016
Các hạng mục kèm theo (1) Air Duct for Intel® Server Board S2400SC in Intel® Server Chassis P4000S
Mô tả Spare Air Duct FSCUPSAD (for Intel® Server Board S2400SC and Intel® Server Chassis P4000S)
Giá đề xuất cho khách hàng N/A

Thông tin việc sắp thứ tự và thông số

Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN CCATS US HTS
EAR99 NA 8473305100

Đã bỏ và đã tạm ngừng

Mã thông số Mã đặt hàng Step RCP
Air Duct Spare FSCUPSAD (For Intel® Server Board S2400SC in P4000S), Single
FSCUPSAD N/A

Tải trình điều khiển