Mobile Intel® QM67 Express Chipset

Các Đặc Điểm Kỹ Thuật

Thông số đồ họa

 • Đầu ra đồ họa LVDS, CRT, Display Port, DVI, HDMI, SVDO
 • Số màn hình được hỗ trợ 2

Thông số nhập/xuất

Thông số gói

 • Kích thước gói 25mm x 25mm
 • Có sẵn Tùy chọn halogen thấp Xem MDDS

Công nghệ bảo vệ nền tảng Intel®

Các sản phẩm tương thích

Các Bộ Xử Lý

Tên sản phẩm Tình trạng               Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Core™ i7-2920XM Processor Extreme Edition Launched 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2960XM Processor Extreme Edition Launched 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2820QM Processor Launched 4 3.40 GHz 2.30 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $570.00
Intel® Core™ i7-2860QM Processor Launched 4 3.60 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $568.00
Intel® Core™ i7-2720QM Processor Launched 4 3.30 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2710QE Processor Launched 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $295.00
Intel® Core™ i7-2760QM Processor Launched 4 3.50 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $378.00
Intel® Core™ i7-2620M Processor Launched 2 3.40 GHz 2.70 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2630QM Processor Launched 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2635QM Processor Launched 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2640M Processor Launched 2 3.50 GHz 2.80 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2670QM Processor Launched 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2629M Processor Launched 2 3.00 GHz 2.10 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2649M Processor Launched 2 3.20 GHz 2.30 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2657M Processor Launched 2 2.70 GHz 1.60 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2617M Processor Launched 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2677M Processor Launched 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2637M Processor Launched 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i5-2520M Processor Launched 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i5-2540M Processor Launched 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $269.00
Intel® Core™ i5-2510E Processor Launched 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $236.00
Intel® Core™ i5-2537M Processor Launched 2 2.30 GHz 1.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i5-2557M Processor Launched 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i5-2410M Processor Launched 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i5-2430M Processor Launched 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i5-2467M Processor Launched 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i3-2310M Processor Launched 2 2.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i3-2330E Processor Launched 2 2.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $187.00
Intel® Core™ i3-2330M Processor Launched 2 2.20 GHz 3 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i3-2350M Processor Launched 2 2.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i3-2357M Processor Launched 2 1.30 GHz 3 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Celeron® Processor B840 Launched 2 1.90 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics $86.00
Intel® Celeron® Processor B810 Launched 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $72.00
Intel® Celeron® Processor B800 Launched 2 1.50 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 857 Launched 2 1.20 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 847 Launched 2 1.10 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics $134.00
Intel® Core™ i7-3610QE Processor Launched 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $335.00
Intel® Core™ i7-3612QE Processor Launched 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $363.00
Intel® Core™ i7-3615QE Processor Launched 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $335.00
Intel® Core™ i7-3517UE Processor Launched 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $280.00
Intel® Core™ i7-3555LE Processor Launched 2 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $306.00
Intel® Core™ i5-3610ME Processor Launched 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $235.00
Intel® Core™ i3-3217UE Processor Launched 2 1.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $221.00
Intel® Core™ i3-3120ME Processor Launched 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $199.00
Intel® Core™ i7-2715QE Processor Launched 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $295.00
Intel® Core™ i7-2655LE Processor Launched 2 2.90 GHz 2.20 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $306.00
Intel® Core™ i7-2610UE Processor Launched 2 2.40 GHz 1.50 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $280.00
Intel® Core™ i5-2515E Processor Launched 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $250.00
Intel® Core™ i3-2310E Processor Launched 2 2.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $187.00
Intel® Core™ i3-2340UE Processor Launched 2 1.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $209.00
Intel® Celeron® Processor B810E Launched 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $72.00
Intel® Celeron® Processor 847E Launched 2 1.10 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $111.00
Intel® Celeron® Processor 807UE Launched 1 1.00 GHz 1 MB SmartCache Intel® HD Graphics $98.00

Đặt hàng và tuân thủ quy định

Đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® BD82QM67 Platform Controller Hub

 • Mã thông số SLJ4M
 • Mã đặt hàng BD82QM67
 • Step B3
 • RCP $48,00

Đã bỏ và đã tạm ngừng

Intel® BD82QM67 Platform Controller Hub

 • Mã thông số SLH9B
 • Mã đặt hàng BD82QM67
 • Step B2

Thông tin về tuân thủ quy định thương mại

 • ECCN5A992CN3
 • CCATSG071701
 • US HTS8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLJ4M

SLH9B

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Giá đề xuất cho khách hàng

Giá đề xuất cho khách hàng (RCP) là hướng dẫn định giá chỉ dành cho sản phẩm Intel. Giá dành cho khách hàng Intel trực tiếp, thường thể hiện số lượng mua 1.000 đơn vị sản phẩm, và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Giá có thể thay đổi đối với các loại gói khác và số lượng lô hàng. Nếu bán theo số lượng lớn, giá thể hiện cho từng sản phẩm đơn lẻ. Việc liệt kê RCP này không có nghĩa là ưu đãi định giá chính thức từ Intel.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Không xung đột

*"Không xung đột" nghĩa là "không xung đột DRC", do Ủy ban Trao đổi Chứng khoán Mỹ quy định, có nghĩa là các sản phẩm không chứa khoáng chất xung đột (thiếc, tantali, vônfram và/hoặc vàng) vốn hỗ trợ tài chính hoặc mang lại lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp cho các nhóm vũ trang tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) hoặc các quốc gia tiếp giáp.

Đầu ra đồ họa

Đầu ra đồ họa xác định các giao diện có sẵn để giao tiếp với các thiết bị hiển thị.

Hỗ trợ PCI

Hỗ trợ PCI cho biết loại hỗ trợ cho chuẩn Kết nối thành phần ngoại vi nhanh

Phiên bản PCI Express

Sửa đổi PCI Express là phiên bản được bộ xử lý hỗ trợ. Kết nối thành phần ngoại vi nhanh (hay PCIe) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Các phiên bản PCI Express khác nhau hỗ trợ các tốc độ dữ liệu khác nhau.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Tổng số cổng SATA

SATA (Đính kèm công nghệ nâng cao nối tiếp) là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)

Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) tiếp tục từ hỗ trợ hiện có dành cho IA-32 (VT-x) và khả năng ảo hóa của bộ xử lý Itanium® (VT-i) bổ sung hỗ trợ mới cho ảo hóa thiết bị I/O. Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) có thể giúp người dùng cuối cung cấp sự bảo mật và độ tin cậy của hệ thống, đồng thời cải thiện hiệu năng của thiết bị I/O trong môi trường ảo hóa.

Công nghệ Intel® vPro

Công nghệ Intel® vPro™ là một tập hợp các khả năng bảo mật và quản lý được tích hợp vào bộ xử lý nằm giải quyết bốn lĩnh vực bảo mật CNTT quan trọng: 1) Quản lý đe dọa, bao gồm bảo vệ khỏi rootkit, virus và phần mềm độc hại 2) Bảo vệ danh tính và điểm truy cập trên web 3) Bảo vệ dữ liệu cá nhân và kinh doanh bí mật 4) Giám sát từ xa và cục bộ, sửa chữa và sửa PC và máy trạm.

Phiên bản chương trình cơ sở động cơ quản lý Intel®

Chương trình cơ sở dộng cơ quản lý Intel® sử dụng các khả năng của nền tảng tích hợp và các ứng dụng quản lý cũng như bảo mật để quản lý từ xa các tài sản điện toán được nối mạng ngoài phạm vi.

Công nghệ âm thanh HD Intel®

Âm thanh với độ rõ cao Intel® (Âm thanh HD Intel®) có khả năng phát lại nhiều kênh hơn với chất lượng tốt hơn so với định dạng âm thanh tích hợp trước. Ngoài ra, Âm thanh với độ rõ cao Intel® có công nghệ cần thiết cho việc hỗ trợ nội dung âm thanh mới hơn, tuyệt vời hơn.

Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® mang đến khả năng bảo vệ, hiệu suất và khả năng mở rộng dành cho nền tảng để bàn và di động. Cho dù sử dụng một hay nhiều ổ cứng, người dùng cũng có thể tận dụng hiệu năng nâng cao và giảm mức tiêu thụ điện. Khi sử dụng nhiều hơn một ổ, người dùng có thể cần thêm bảo vệ để phòng mất dữ liệu trong trường hợp hỏng ổ cứng. Công nghệ có sau Công nghệ lưu trữ Intel®

Công nghệ thực thi tin cậy Intel®

Công nghệ thực thi tin cậy Intel® cho khả năng điện toán an toàn hơn là một tập hợp mở rộng phần cứng đa dạng cho bộ xử lý và chipset Intel®, nâng cao nền tảng văn phòng kỹ thuật số với khả năng bảo mật như khởi tạo được đo đạc và thực thi được bảo vệ. Công nghệ cho phép môi trường mà ở đó ứng dụng có thể chạy trong không gian riêng, được bảo vệ trước tất cả phần mềm khác trên hệ thống.

Công nghệ chống trộm cắp

Công nghệ chống trộm cắp Intel® (Intel® AT) giúp đảm bảo an toàn và bảo mật cho máy tính xách tay của bạn trong trường hợp máy bị mất hoặc bị trộm. Intel® AT yêu cầu đăng ký thuê bao dịch vụ từ nhà cung cấp dịch vụ có hỗ trợ Intel® AT

PA

Hoạt động trước: Đơn hàng có thể được yêu cầu, nhưng chưa được lên lịch hay vận chuyển.

AC

Hoạt động: Bộ phận cụ thể này đang hoạt động.

EN

Cuối đời sản phẩm: Thông báo cuối đời sản phẩm đã được công bố.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối: Được dùng cho các sản phẩm cuối đời. Cho phép gửi hàng và trả hàng.

OB

Lỗi thời: Hàng tồn kho sẵn có. Sẽ không có nguồn cấp tương lai nào.

RP

Giá đã bỏ: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hay mua bán nữa và không có hàng tồn kho.

RT

Đã bỏ: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hay mua bán nữa và không có hàng tồn kho.

NI

Chưa triển khai: Không có đơn hàng, yêu cầu, báo giá, giao phẩm trả về hay hàng hóa vận chuyển nào.

QR

Đảm bảo chất lượng/độ tin cậy.

RS

Lên lịch lại.

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.