Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Single Port QDR Infiniband I/O Expansion Module AXXIBQDRIOMV

Các Đặc Điểm Kỹ Thuật

-
Thiết yếu
Tình trạng               End of Life
Ngày phát hành Q3'09
Sự ngắt quãng được mong đợi 2012
Mô tả Single Port QDR Infiniband I/O Expansion Module
Giá đề xuất cho khách hàng N/A

Thông tin việc sắp thứ tự và thông số

Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN CCATS US HTS
EAR99 NA 8473301180-I/O

Đã bỏ và đã tạm ngừng

Mã thông số Mã đặt hàng Step RCP
Single Port QDR Infiniband I/O Expansion Module AXXIBQDRIOMV, Single
AXXIBQDRIOMV N/A

Tải trình điều khiển