Intel® RAID Controller RS2PI008DE, Single

Các Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xuất ra thông số

Thiết yếu

Thông tin Bổ túc

  • Mô tả Mainstream 6G SAS RAID controller with 8 external ports for JBODs with SAS/SATA drives with drive encryption support.

Các sản phẩm tương thích

Các bo mạch máy chủ một cổng

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Server Board S1200BTL, OEM 10 Pack End of Life ATX Rack or Pedestal LGA1155 Không
Intel® Server Board S1200BTLR, OEM 10 Pack End of Life ATX Rack or Pedestal LGA1155 Không 95 W
Intel® Server Board S1200BTLRM, 5 Pack End of Life ATX Rack or Pedestal LGA1155 Không 95 W
Intel® Server Board S1200BTS, Single End of Life microATX Rack or Pedestal LGA1155 Không
Intel® Server Board S1200BTSR, OEM 10 Pack End of Life uATX Rack or Pedestal LGA1155 Không 95 W
Intel® Server Board BBS1200V3RPL, OEM 10 Pack End of Life uATX 4U Rack or Pedestal LGA1150 95 W
Intel® Server Board BBS1200V3RPM, OEM 10 Pack End of Life uATX 1U Rack LGA1150 95 W
Intel® Server Board BBS1200V3RPO, OEM 10 Pack End of Life uATX 1U Rack LGA1150 Không 95 W
Intel® Server Board BBS1200V3RPS, OEM 10 Pack End of Life uATX Rack or Pedestal LGA1150 Không 95 W
Intel® Server Board S1600JP2, OEM 10 Pack End of Life Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 135 W
Intel® Server Board S1600JP4, OEM 10 Pack End of Life Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 135 W
Intel® Server Board S3420GPLC, Single End of Life ATX Rack or Pedestal LGA1156
Intel® Server Board S3420GPLX, 10 Pack, OEM Only End of Life ATX Rack or Pedestal LGA1156
Intel® Server Board S3420GPRX, Single End of Life ATX Rack LGA1156
Intel® Server Board S3420GPV, Single End of Life ATX Rack or Pedestal LGA1156

Các bo mạch Máy chủ Hai Cổng

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Server Board S2400BB4, Single End of Life Custom 13.5'' x 13.5'' Rack Socket B2 Không 95 W
Intel® Server Board S2400SC2, Disti 5 Pack End of Life SSI CEB 12" x 10.5" 4U Rack or Pedestal Socket B2 Không 95 W
Intel® Server Board S2600IP4, Single End of Life Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R 135 W
Intel® Server Board S2600IP4L, Single End of Life Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R 135 W

Bo mạch máy chủ và máy trạm dạng kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Server Board S5520HC, Single End of Life SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 130 W
Intel® Server Board S5500BC, Single End of Life SSI CEB-leveraged (12" x 10.5") Rack or Pedestal LGA1366 95 W
Intel® Server Board S5520HCT, Single End of Life SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 Không 130 W
Intel® Server Board S5500HCV, Single End of Life SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 130 W
Intel® Workstation Board S5520SC, Single End of Life SSI EEB (12" x 13") Pedestal LGA1366 130 W

Các hệ thống Máy chủ Dạng lắp giá 1U

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Server System R1208BB4DC, Single End of Life 1U Rack Socket B2
Intel® Server System R1304BB4DC, Single End of Life 1U Rack Socket B2
Intel® Server System R1304BB4GS9, Single End of Life 1U Rack Socket B2
Intel® Server System R1208JP4GS, Single End of Life 1U Rack Socket R
Intel® Server System R1208JP4OC, Single End of Life 1U Rack Socket R
Intel® Server System R1208JP4TC, Single End of Life 1U Rack Socket R
Intel® Server System R1304JP4GS, Single End of Life 1U Rack Socket R
Intel® Server System R1304JP4OC, Single End of Life 1U Rack Socket R
Intel® Server System R1304JP4TC, Single End of Life 1U Rack Socket R
Intel® Server System R1208RPMSHOR, Single End of Life 1U Rack LGA1150
Intel® Server System R1208RPOSHOR, Single End of Life 1U Rack LGA1150
Intel® Server System R1304RPMSHOR, Single End of Life 1U Rack LGA1150
Intel® Server System R1304RPOSHBN, Single End of Life 1U Rack LGA1150
Intel® Server System R1304RPSSFBN, Single End of Life 1U Rack LGA1150
Intel® Server System R1304BTLSFAN, Single End of Life 1U Rack LGA1155
Intel® Server System R1304BTLSFANR, Single End of Life 1U Rack LGA1155
Intel® Server System R1304BTLSHBN, Single End of Life 1U Rack LGA1155
Intel® Server System R1304BTLSHBNR, Single End of Life 1U Rack LGA1155
Intel® Server System R1304BTSSFAN, Single End of Life 1U Rack LGA1155
Intel® Server System R1304BTSSFANR, Single End of Life 1U Rack LGA1155
Intel® Server System SR1630GP, Single End of Life 1U Rack LGA1156
Intel® Server System SR1630GPRX, Single End of Life 1U Rack LGA1156

Hệ thống Máy chủ Dạng lắp giá 2U

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Server System H2216LPJR, Single End of Life 2U Rack Socket B2
Intel® Server System H2312LPJR, Single End of Life 2U Rack Socket B2
Intel® Server System H2216WPFJR, Single End of Life 2U Rack Socket R
Intel® Server System H2216WPFKR, Single End of Life 2U Rack Socket R
Intel® Server System H2216WPJR, Single End of Life 2U Rack Socket R
Intel® Server System H2216WPKR, Single End of Life 2U Rack Socket R
Intel® Server System H2216WPQJR, Single End of Life 2U Rack Socket R
Intel® Server System H2216WPQKR, Single End of Life 2U Rack Socket R
Intel® Server System H2312WPFJR, Single End of Life 2U Rack Socket R
Intel® Server System H2312WPFKR, Single End of Life 2U Rack Socket R
Intel® Server System H2312WPJR, Single End of Life 2U Rack Socket R
Intel® Server System H2312WPKR, Single End of Life 2U Rack Socket R
Intel® Server System H2312WPQJR, Single End of Life 2U Rack Socket R
Intel® Server System H2312WPQKR, Single End of Life 2U Rack Socket R
Intel® Server System R2000BB4GS9, Single End of Life 2U Rack Socket B2
Intel® Server System R2208BB4GC, Single End of Life 2U Rack Socket B2
Intel® Server System R2208BB4GS9, Single End of Life 2U Rack Socket B2
Intel® Server System R2216IP4LHPC, Single End of Life 2U Rack Socket R
Intel® Server System R2224IP4LHPC, Single End of Life 2U Rack Socket R
Intel® Server System R2208IP4LHPC, Single End of Life 2U Rack Socket R
Intel® Server System R2308IP4LHPC, Single End of Life 2U Rack Socket R
Intel® Server System R2312IP4LHPC, Single End of Life 2U Rack Socket R
Intel® Server System R2304LH2HKC, Single End of Life 2U Rack Socket R
Intel® Server System R2208LT2HKC4, Single End of Life 2U Rack Socket R
Intel® Server System R2308SC2SHDR, Single End of Life 2U Rack Socket B2
Intel® Server System R2308SC2SHFN, Single End of Life 2U Rack Socket B2
Intel® Server System R2312SC2SHGR, Single End of Life 2U Rack Socket B2

Hệ thống Máy chủ (có thể lắp giá) có Bệ 4U

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Server System P4208IP4LHGC, Single End of Life 4U Pedestal Socket R
Intel® Server System P4216IP4LHJC, Single End of Life 4U Pedestal Socket R
Intel® Server System P4216IP4LHKC, Single End of Life 4U Pedestal Socket R
Intel® Server System P4224IP4LHKC, Single End of Life 4U Pedestal Socket R
Intel® Server System P4308IP4LHGC, Single End of Life 4U Pedestal Socket R
Intel® Server System P4308IP4LHJC, Single End of Life 4U Pedestal Socket R
Intel® Server System P4308IP4LHJCL, Single End of Life 4U Pedestal Socket R
Intel® Server System P4308IP4LHKC, Single End of Life 4U Pedestal Socket R
Intel® Server System P4308RPLSHDR, Single End of Life 4U Pedestal LGA1150
Intel® Server System P4304SC2SFEN, Single End of Life 4U Pedestal Socket B2
Intel® Server System P4304SC2SHDR, Single End of Life 4U Pedestal Socket B2
Intel® Server System P4308SC2MHGC, Single End of Life 4U Pedestal Socket B2
Intel® Server System P4304BTLSFCN, Single End of Life 4U Pedestal LGA1155
Intel® Server System P4304BTLSFCNR, Single End of Life 4U Pedestal LGA1155
Intel® Server System P4304BTLSHCN, Single End of Life 4U Pedestal LGA1155
Intel® Server System P4304BTLSHCNR, Single End of Life 4U Pedestal LGA1155
Intel® Server System P4304BTSSFCN, Single End of Life 4U Pedestal LGA1155
Intel® Server System P4304BTSSFCNR, Single End of Life 4U Pedestal LGA1155

Hệ thống máy chủ, lưu trữ và máy trạm kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Server System SC5650HCBRPR, Single End of Life Pedestal, 6U Rack Option LGA1366
Intel® Server System SR1630HGP, Single End of Life 1U Rack LGA1156
Intel® Workstation System SC5650SCWS, Single End of Life Pedestal, 6U Rack Option LGA1366

Sản phẩm RAID

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch So sánh
Tất Cả | Không
Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU7, Single Launched Battery/RMFBU
Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU8, Single Launched Battery/RMFBU
Intel® RAID Rapid Recovery Snapshot, Single End of Life Activation Key
Intel® RAID SSD Cache with fast path I/O, Single* End of Life Activation Key

Server Services

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất Cả | Không
Intel® RAID Extended Warranty, Single Launched

Đặt hàng và tuân thủ quy định

Đã bỏ và đã tạm ngừng

Intel® RAID Controller RS2PI008DE, Single

  • Mã đặt hàng RS2PI008DE

Thông tin về tuân thủ quy định thương mại

  • ECCN5A992C
  • CCATSG134612
  • US HTS8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.

Giá đề xuất cho khách hàng

Giá đề xuất cho khách hàng (RCP) là hướng dẫn định giá chỉ dành cho sản phẩm Intel. Giá dành cho khách hàng Intel trực tiếp, thường thể hiện số lượng mua 1.000 đơn vị sản phẩm, và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Giá có thể thay đổi đối với các loại gói khác và số lượng lô hàng. Nếu bán theo số lượng lớn, giá thể hiện cho từng sản phẩm đơn lẻ. Việc liệt kê RCP này không có nghĩa là ưu đãi định giá chính thức từ Intel.

PA

Hoạt động trước: Đơn hàng có thể được yêu cầu, nhưng chưa được lên lịch hay vận chuyển.

AC

Hoạt động: Bộ phận cụ thể này đang hoạt động.

EN

Cuối đời sản phẩm: Thông báo cuối đời sản phẩm đã được công bố.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối: Được dùng cho các sản phẩm cuối đời. Cho phép gửi hàng và trả hàng.

OB

Lỗi thời: Hàng tồn kho sẵn có. Sẽ không có nguồn cấp tương lai nào.

RP

Giá đã bỏ: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hay mua bán nữa và không có hàng tồn kho.

RT

Đã bỏ: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hay mua bán nữa và không có hàng tồn kho.

NI

Chưa triển khai: Không có đơn hàng, yêu cầu, báo giá, giao phẩm trả về hay hàng hóa vận chuyển nào.

QR

Đảm bảo chất lượng/độ tin cậy.

RS

Lên lịch lại.

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.