Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Bộ lọc tính năng bộ xử lý

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Visual Compute Accelerator Q4'15 4 47 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1505L v5
(8M Cache, 2.00 GHz)
Q4'15 4 25 W N/A Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Core™ i3-6100E Processor
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q4'15 2 35 W N/A Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6102E Processor
(3M Cache, 1.90 GHz)
Q4'15 2 25 W N/A Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6100TE Processor
(4M Cache, 2.70 GHz)
Q4'15 2 35 W N/A Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6440EQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q4'15 4 45 W N/A Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6442EQ Processor
(6M Cache, up to 2.70 GHz)
Q4'15 4 25 W N/A Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6500TE Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Q4'15 4 35 W N/A Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6820EQ Processor
(8M Cache, up to 3.50 GHz)
Q4'15 4 45 W N/A Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6822EQ Processor
(8M Cache, up to 2.80 GHz)
Q4'15 4 25 W N/A Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6700TE Processor
(8M Cache, up to 3.40 GHz)
Q4'15 4 35 W N/A Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ m3-6Y30 Processor
(4M Cache, up to 2.20 GHz)
Q3'15 2 4,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 515
So sánh Intel® Core™ m5-6Y54 Processor
(4M Cache, up to 2.70 GHz)
Q3'15 2 4,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 515
So sánh Intel® Core™ m5-6Y57 Processor
(4M Cache, up to 2.80 GHz)
Q3'15 2 4,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 515
So sánh Intel® Core™ m7-6Y75 Processor
(4M Cache, up to 3.10 GHz)
Q3'15 2 4,5 W TRAY: $393.00 Intel® HD Graphics 515
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1535M v5
(8M Cache, 2.90 GHz)
Q3'15 4 45 W TRAY: $623.00 Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1505M v5
(8M Cache, 2.80 GHz)
Q3'15 4 45 W TRAY: $434.00 Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Pentium® Processor 4405U
(2M Cache, 2.10 GHz)
Q3'15 2 15 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Pentium® Processor 4405Y
(2M Cache, 1.50 GHz)
Q3'15 2 6 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics 515
So sánh Intel® Core™ i3-6100U Processor
(3M Cache, 2.30 GHz)
Q3'15 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 520
So sánh Intel® Core™ i3-6100H Processor
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q3'15 2 35 W TRAY: $225.00 Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6167U Processor
(3M Cache, 2.70 GHz)
Q3'15 2 28 W TRAY: $304.00 Intel® Iris™ Graphics 550
So sánh Intel® Core™ i5-6200U Processor
(3M Cache, up to 2.80 GHz)
Q3'15 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 520
So sánh Intel® Core™ i5-6287U Processor
(4M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'15 2 28 W TRAY: $304.00 Intel® Iris™ Graphics 550
So sánh Intel® Core™ i5-6267U Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q3'15 2 28 W TRAY: $304.00 Intel® Iris™ Graphics 550
So sánh Intel® Core™ i5-6260U Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Q3'15 2 15 W TRAY: $304.00 Intel® Iris™ Graphics 540
So sánh Intel® Core™ i5-6300HQ Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q3'15 4 45 W TRAY: $250.00 Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i5-6300U Processor
(3M Cache, up to 3.00 GHz)
Q3'15 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 520
So sánh Intel® Core™ i5-6360U Processor
(4M Cache, up to 3.10 GHz)
Q3'15 2 15 W TRAY: $304.00 Intel® Iris™ Graphics 540
So sánh Intel® Core™ i5-6440HQ Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'15 4 45 W TRAY: $250.00 Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6500U Processor
(4M Cache, up to 3.10 GHz)
Q3'15 2 15 W TRAY: $393.00 Intel® HD Graphics 520
So sánh Intel® Core™ i7-6567U Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'15 2 28 W N/A Intel® Iris™ Graphics 550
So sánh Intel® Core™ i7-6560U Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q3'15 2 15 W N/A Intel® Iris™ Graphics 540
So sánh Intel® Core™ i7-6600U Processor
(4M Cache, up to 3.40 GHz)
Q3'15 2 15 W TRAY: $393.00 Intel® HD Graphics 520
So sánh Intel® Core™ i7-6650U Processor
(4M Cache, up to 3.40 GHz)
Q3'15 2 15 W TRAY: $415.00 Intel® Iris™ Graphics 540
So sánh Intel® Core™ i7-6700HQ Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q3'15 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6820HK Processor
(8M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'15 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6820HQ Processor
(8M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'15 4 45 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i7-6920HQ Processor
(8M Cache, up to 3.80 GHz)
Q3'15 4 45 W TRAY: $568.00 Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Pentium® Processor G4400T
(3M Cache, 2.90 GHz)
Q3'15 2 35 W TRAY: $64.00 Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Pentium® Processor G4400TE
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q4'15 2 35 W N/A Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Pentium® Processor G4400
(3M Cache, 3.30 GHz)
Q3'15 2 54 W BOX : $64.00
TRAY: $64.00
Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Pentium® Processor G4500
(3M Cache, 3.50 GHz)
Q3'15 2 51 W BOX : $82.00
TRAY: $75.00
Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Pentium® Processor G4500T
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q3'15 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Pentium® Processor G4520
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q3'15 2 51 W BOX : $93.00 Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6300 Processor
(4M Cache, 3.80 GHz)
Q3'15 2 51 W BOX : $147.00
TRAY: $138.00
Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6300T Processor
(4M Cache, 3.30 GHz)
Q3'15 2 35 W BOX : $147.00
TRAY: $138.00
Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6320 Processor
(4M Cache, 3.90 GHz)
Q3'15 2 51 W BOX : $157.00 Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6100 Processor
(3M Cache, 3.70 GHz)
Q3'15 2 51 W TRAY: $117.00 Intel® HD Graphics 530
So sánh Intel® Core™ i3-6100T Processor
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q3'15 2 35 W TRAY: $117.00
BOX : $117.00
Intel® HD Graphics 530