Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Bộ lọc tính năng bộ xử lý

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4669 v4
(55M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 22 135 W $7007.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4667 v4
(45M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 18 135 W $5729.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4660 v4
(40M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 16 120 W $4727.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4655 v4
(30M Cache, 2.50 GHz)
Q2'16 8 135 W $4616.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4650 v4
(35M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 14 105 W $3838.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4640 v4
(30M Cache, 2.10 GHz)
Q2'16 12 105 W $2837.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4627 v4
(25M Cache, 2.60 GHz)
Q2'16 10 135 W $2225.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4620 v4
(25M Cache, 2.10 GHz)
Q2'16 10 105 W $1668.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4610 v4
(25M Cache, 1.80 GHz)
Q2'16 10 105 W $1219.00 None
So sánh Intel® Xeon Phi™ Processor 7210
(16GB, 1.30 GHz, 64 core)
Q2'16 64 215 W N/A
So sánh Intel® Xeon Phi™ Processor 7210F
(16GB, 1.30 GHz, 64 core)
Q4'16 64 230 W N/A
So sánh Intel® Xeon Phi™ Processor 7230
(16GB, 1.30 GHz, 64 core)
Q2'16 64 215 W N/A
So sánh Intel® Xeon Phi™ Processor 7230F
(16GB, 1.30 GHz, 64 core)
Q4'16 64 230 W N/A
So sánh Intel® Xeon Phi™ Processor 7250
(16GB, 1.40 GHz, 68 core)
Q2'16 68 215 W N/A
So sánh Intel® Xeon Phi™ Processor 7250F
(16GB, 1.40 GHz, 68 core)
Q4'16 68 230 W N/A
So sánh Intel® Xeon Phi™ Processor 7290
(16GB, 1.50 GHz, 72 core)
Q3'16 72 245 W N/A
So sánh Intel® Xeon Phi™ Processor 7290F
(16GB, 1.50 GHz, 72 core)
Q4'16 72 260 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4628L v4
(35M Cache, 1.80 GHz)
Q2'16 14 75 W $2535.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1680 v4
(20M Cache, 3.40 GHz)
Q2'16 8 140 W $1723.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1660 v4
(20M Cache, 3.20 GHz)
Q2'16 8 140 W $1113.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1650 v4
(15M Cache, 3.60 GHz)
Q2'16 6 140 W $617.00 - $621.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1630 v4
(10M Cache, 3.70 GHz)
Q2'16 4 140 W $406.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1620 v4
(10M Cache, 3.50 GHz)
Q2'16 4 140 W $294.00 - $297.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8893 v4
(60M Cache, 3.20 GHz)
June 6, 2016 4 140 W $6841.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8891 v4
(60M Cache, 2.80 GHz)
June 6, 2016 10 165 W $6841.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8890 v4
(60M Cache, 2.20 GHz)
June 6, 2016 24 165 W $7174.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8880 v4
(55M Cache, 2.20 GHz)
June 6, 2016 22 150 W $5895.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8870 v4
(50M Cache, 2.10 GHz)
June 6, 2016 20 140 W $4672.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8867 v4
(45M Cache, 2.40 GHz)
June 6, 2016 18 165 W $4672.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8860 v4
(45M Cache, 2.20 GHz)
June 6, 2016 18 140 W $4061.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4850 v4
(40M Cache, 2.10 GHz)
June 6, 2016 16 115 W $3003.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4830 v4
(35M Cache, 2.00 GHz)
June 6, 2016 14 115 W $2170.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4820 v4
(25M Cache, 2.00 GHz)
June 6, 2016 10 115 W $1502.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4809 v4
(20M Cache, 2.10 GHz)
June 6, 2016 8 115 W $1223.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1585 v5
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q2'16 4 65 W $556.00 Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1585L v5
(8M Cache, 3.00 GHz)
Q2'16 4 45 W $445.00 Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1565L v5
(8M Cache, 2.50 GHz)
Q2'16 4 35 W $417.00 Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1578L v5
(8M Cache, 2.00 GHz)
Q2'16 4 45 W $449.00 Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1558L v5
(8M Cache, 1.90 GHz)
Q2'16 4 45 W $396.00 Intel® Iris Pro Graphics P555
So sánh Intel® Core™ i7-6950X Processor Extreme Edition
(25M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'16 10 140 W $1723.00 - $1743.00 None
So sánh Intel® Core™ i7-6900K Processor
(20M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'16 8 140 W $1089.00 - $1109.00 None
So sánh Intel® Core™ i7-6850K Processor
(15M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'16 6 140 W $617.00 - $628.00 None
So sánh Intel® Core™ i7-6800K Processor
(15M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'16 6 140 W $434.00 - $441.00 None
So sánh Intel® XWAY™ WAV500 Wi-Fi Chipset Q2'16 $3.80 - $6.10
So sánh Intel® Core™ i7-6785R Processor
(8M Cache, up to 3.90 GHz)
Q2'16 4 65 W N/A Intel® Iris™ Pro Graphics 580
So sánh Intel® Core™ i5-6685R Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'16 4 65 W N/A Intel® Iris™ Pro Graphics 580
So sánh Intel® Core™ i5-6585R Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'16 4 65 W N/A Intel® Iris™ Pro Graphics 580
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1559
(18M Cache, 1.50 GHz)
Q2'16 12 45 W $883.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1539
(12M Cache, 1.60 GHz)
Q2'16 8 35 W $590.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1529
(6M Cache, 1.30 GHz)
Q2'16 4 20 W $324.00 None