Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Bộ lọc tính năng bộ xử lý

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Ngày phát hành Giá đề xuất cho khách hàng Số lõi TDP Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Core™ i3-6006U Processor
(3M Cache, 2.00 GHz)
Q4'16 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 520
So sánh Intel® Atom™ x3-C3265RK Processor
(1M Cache, up to 1.1 Ghz)
Q4'16 N/A 4 Integrated
So sánh Intel® Atom™ x3-C3295RK Processor
(1M Cache, up to 1.1 GHz)
Q4'16 N/A 4 Integrated
So sánh Intel® Atom™ x3-C3235RK Processor
(1M Cache, up to 1.20 GHz)
Q4'15 N/A 4 Integrated
So sánh Intel® Atom™ x3-C3205RK Processor
(1M Cache, up to 1.20 GHz)
Q4'16 N/A 4 Integrated
So sánh Intel® Atom™ x7-E3950 Processor
(2M Cache, up to 2.00 GHz)
Q4'16 N/A 4 12 W Intel® HD Graphics 505
So sánh Intel® Atom™ x5-E3940 Processor
(2M Cache, up to 1.80 GHz)
Q4'16 N/A 4 9,5 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Atom™ x5-E3930 Processor
(2M Cache, up to 1.80 GHz)
Q4'16 N/A 2 6,5 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2699A v4
(55M Cache, 2.40 GHz)
04'16 $4938.00 22 145 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2699R v4
(55M Cache, 2.20 GHz)
04'16 $4560.00 22 145 W None
So sánh Intel® Core™ i3-6157U Processor
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q3'16 $304.00 2 28 W Intel® Iris™ Graphics 550
So sánh Intel® Celeron® Processor J3455
(2M Cache, up to 2.3 GHz)
Q3'16 $107.00 4 10 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Celeron® Processor J3355
(2M Cache, up to 2.5 GHz)
Q3'16 $107.00 2 10 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Core™ i7-7Y75 Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q3'16 $393.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 615
So sánh Intel® Core™ i7-7500U Processor
(4M Cache, up to 3.50 GHz )
Q3'16 $393.00 2 15 W Intel® HD Graphics 620
So sánh Intel® Core™ i5-7Y54 Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q3'16 $281.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 615
So sánh Intel® Core™ i5-7200U Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q3'16 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 620
So sánh Intel® Core™ i3-7100U Processor
(3M Cache, 2.40 GHz )
Q3'16 $281.00 2 15 W Intel® HD Graphics 620
So sánh Intel® Core™ m3-7Y30 Processor
(4M Cache, 2.60 GHz )
Q3'16 $281.00 2 4,5 W Intel® HD Graphics 615
So sánh Intel® Pentium® Processor N4200
(2M Cache, up to 2.5 GHz)
Q3'16 $161.00 4 6 W Intel® HD Graphics 505
So sánh Intel® Celeron® Processor N3350
(2M Cache, up to 2.4 GHz)
Q3'16 $107.00 2 6 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Celeron® Processor N3450
(2M Cache, up to 2.2 GHz)
Q3'16 $107.00 4 6 W Intel® HD Graphics 500
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4669 v4
(55M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $7007.00 22 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4667 v4
(45M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $5729.00 18 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4660 v4
(40M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $4727.00 16 120 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4655 v4
(30M Cache, 2.50 GHz)
Q2'16 $4616.00 8 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4650 v4
(35M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $3838.00 14 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4640 v4
(30M Cache, 2.10 GHz)
Q2'16 $2837.00 12 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4627 v4
(25M Cache, 2.60 GHz)
Q2'16 $2225.00 10 135 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4620 v4
(25M Cache, 2.10 GHz)
Q2'16 $1668.00 10 105 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4610 v4
(25M Cache, 1.80 GHz)
Q2'16 $1219.00 10 105 W None
So sánh Intel® Xeon Phi™ Processor 7210
(16GB, 1.30 GHz, 64 core)
Q2'16 $2438.00 64 215 W
So sánh Intel® Xeon Phi™ Processor 7210F
(16GB, 1.30 GHz, 64 core)
Q4'16 $2585.00 64 230 W
So sánh Intel® Xeon Phi™ Processor 7230
(16GB, 1.30 GHz, 64 core)
Q2'16 $3710.00 64 215 W
So sánh Intel® Xeon Phi™ Processor 7230F
(16GB, 1.30 GHz, 64 core)
Q4'16 $3857.00 64 230 W
So sánh Intel® Xeon Phi™ Processor 7250
(16GB, 1.40 GHz, 68 core)
Q2'16 $4876.00 68 215 W
So sánh Intel® Xeon Phi™ Processor 7250F
(16GB, 1.40 GHz, 68 core)
Q4'16 $5023.00 68 230 W
So sánh Intel® Xeon Phi™ Processor 7290
(16GB, 1.50 GHz, 72 core)
Q4'16 $6254.00 72 245 W
So sánh Intel® Xeon Phi™ Processor 7290F
(16GB, 1.50 GHz, 72 core)
Q4'16 $6401.00 72 260 W
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4628L v4
(35M Cache, 1.80 GHz)
Q2'16 $2535.00 14 75 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1680 v4
(20M Cache, 3.40 GHz)
Q2'16 $1723.00 8 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1660 v4
(20M Cache, 3.20 GHz)
Q2'16 $1113.00 8 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1650 v4
(15M Cache, 3.60 GHz)
Q2'16 $617.00 - $621.00 6 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1630 v4
(10M Cache, 3.70 GHz)
Q2'16 $406.00 4 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1620 v4
(10M Cache, 3.50 GHz)
Q2'16 $294.00 - $297.00 4 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8893 v4
(60M Cache, 3.20 GHz)
Q2'16 $6841.00 4 140 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8891 v4
(60M Cache, 2.80 GHz)
Q2'16 $6841.00 10 165 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8890 v4
(60M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $7174.00 24 165 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8880 v4
(55M Cache, 2.20 GHz)
Q2'16 $5895.00 22 150 W None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8870 v4
(50M Cache, 2.10 GHz)
Q2'16 $4672.00 20 140 W None