Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Bộ lọc tính năng bộ xử lý

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® COSIC™ ULE Chipsets Q1'16 N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1575M v5
(8M Cache, 3.00 GHz)
Q1'16 4 45 W N/A Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1545M v5
(8M Cache, 2.90 GHz)
Q1'16 4 45 W N/A Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1515M v5
(8M Cache, 2.80 GHz)
Q1'16 4 45 W N/A Intel® Iris™ Pro Graphics P580
So sánh Intel® Core™ i5-6350HQ Processor
(6M Cache, up to 3.20 GHz)
Q1'16 4 45 W N/A Intel® Iris™ Pro Graphics 580
So sánh Intel® Core™ i7-6770HQ Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q1'16 4 45 W N/A Intel® Iris™ Pro Graphics 580
So sánh Intel® Core™ i7-6870HQ Processor
(8M Cache, up to 3.60 GHz)
Q1'16 4 45 W N/A Intel® Iris™ Pro Graphics 580
So sánh Intel® Core™ i7-6970HQ Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Q1'16 4 45 W N/A Intel® Iris™ Pro Graphics 580
So sánh Intel® Atom™ Processor x5-E8000
(2M Cache, up to 2.00 GHz)
Q1'16 4 5 W TRAY: $39.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor J3710
(2M Cache, up to 2.64 GHz)
Q1'16 4 6,5 W N/A Intel® HD Graphics 405
So sánh Intel® Pentium® Processor N3710
(2M Cache, up to 2.56 GHz)
Q1'16 4 6 W N/A Intel® HD Graphics 405
So sánh Intel® Celeron® Processor N3010
(2M Cache, up to 2.24 GHz)
Q1'16 2 4 W N/A Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor N3160
(2M Cache, up to 2.24 GHz)
Q1'16 4 6 W N/A Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor N3060
(2M Cache, up to 2.48 GHz)
Q1'16 2 6 W N/A Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor J3160
(2M Cache, up to 2.24 GHz)
Q1'16 4 6 W N/A Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Celeron® Processor J3060
(2M Cache, up to 2.48 GHz)
Q1'16 2 6 W N/A Intel® HD Graphics 400
So sánh Intel® Pentium® Processor A1020
(2M Cache, 2.41 GHz)
Q1'16 4 10 W N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor G3902E
(2M Cache, 1.60 GHz)
Q1'16 2 25 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900E
(2M Cache, 2.40 GHz)
Q1'16 2 35 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor 3955U
(2M Cache, 2.00 GHz)
Q4'15 2 15 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor 3855U
(2M Cache, 1.60 GHz)
Q4'15 2 15 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900TE
(2M Cache, 2.30 GHz)
Q4'15 2 35 W TRAY: $42.00 Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3920
(2M Cache, 2.90 GHz)
Q4'15 2 51 W TRAY: $52.00 Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900
(2M Cache, 2.80 GHz)
Q4'15 2 51 W TRAY: $42.00 Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Celeron® Processor G3900T
(2M Cache, 2.60 GHz)
Q4'15 2 35 W N/A Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Core™ i3-6098P Processor
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q4'15 2 54 W TRAY: $117.00 Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Core™ i5-6402P Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q4'15 4 65 W TRAY: $182.00 Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® Pentium® Processor G4400TE
(3M Cache, 2.40 GHz)
Q4'15 2 35 W TRAY: $70.00 Intel® HD Graphics 510
So sánh Intel® FALC™ ONT FiberPhy Chipsets Q4'15 N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1518
(6M Cache, 2.20 GHz)
Q4'15 4 35 W TRAY: $234.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1521
(6M Cache, 2.40 GHz)
Q4'15 4 45 W TRAY: $199.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1527
(6M Cache, 2.20 GHz)
Q4'15 4 35 W TRAY: $259.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1528
(9M Cache, 1.90 GHz)
Q4'15 6 35 W TRAY: $389.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1531
(9M Cache, 2.20 GHz)
Q4'15 6 45 W N/A None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1537
(12M Cache, 1.70 GHz)
Q4'15 8 35 W TRAY: $571.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1541
(12M Cache, 2.10 GHz)
Q4'15 8 45 W N/A None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1548
(12M Cache, 2.00 GHz)
Q4'15 8 45 W TRAY: $675.00 None
So sánh Intel® Pentium® Processor D1507
(3M Cache, 1.20 GHz)
Q4'15 2 20 W TRAY: $103.00 None
So sánh Intel® Pentium® Processor D1508
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q4'15 2 25 W TRAY: $129.00 None
So sánh Intel® Pentium® Processor D1509
(3M Cache, 1.50 GHz)
Q4'15 2 19 W TRAY: $156.00 None
So sánh Intel® Pentium® Processor D1517
(6M Cache, 1.60 GHz)
Q4'15 4 25 W TRAY: $194.00 None
So sánh Intel® Quark™ Microcontroller D2000 Q3'15 1 N/A
So sánh Intel® Visual Compute Accelerator Q4'15 4 47 W N/A
So sánh Intel® XWAY™ FLOW F24G Gigabit Switch Q4'15 N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1280 v5
(8M Cache, 3.70 GHz)
Q4'15 4 80 W TRAY: $612.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1275 v5
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q4'15 4 80 W TRAY: $339.00
BOX : $350.00
Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1270 v5
(8M Cache, 3.60 GHz)
Q4'15 4 80 W TRAY: $328.00
BOX : $339.00
None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1260L v5
(8M Cache, 2.90 GHz)
Q4'15 4 45 W TRAY: $294.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1245 v5
(8M Cache, 3.50 GHz)
Q4'15 4 80 W TRAY: $284.00 Intel® HD Graphics P530
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1240L v5
(8M Cache, 2.10 GHz)
Q4'15 4 25 W TRAY: $278.00 None