Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Bộ lọc tính năng bộ xử lý

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Celeron® Processor 3765U
(2M Cache, 1.90 GHz)
Q2'15 2 15 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 3215U
(2M Cache, 1.70 GHz)
Q2'15 2 15 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ i7-5950HQ Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'15 4 47 W TRAY: $623.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i7-5850HQ Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'15 4 47 W TRAY: $434.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i7-5850EQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'15 4 47 W TRAY: $435.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i7-5700EQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'15 4 47 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 5600
So sánh Intel® Core™ i7-5750HQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q2'15 4 47 W TRAY: $434.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i7-5700HQ Processor
(6M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'15 4 47 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 5600
So sánh Intel® Core™ i7-5775R Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Q2'15 4 65 W TRAY: $348.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i7-5775C Processor
(6M Cache, up to 3.70 GHz)
Q2'15 4 65 W BOX : $377.00
TRAY: $366.00
Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i5-5675R Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'15 4 65 W TRAY: $265.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i5-5675C Processor
(4M Cache, up to 3.60 GHz)
Q2'15 4 65 W BOX : $277.00
TRAY: $276.00
Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i5-5575R Processor
(4M Cache, up to 3.30 GHz)
Q2'15 4 65 W TRAY: $244.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Core™ i5-5350H Processor
(4M Cache, up to 3.50 GHz)
Q2'15 2 47 W TRAY: $289.00 Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1285L v4
(6M Cache, 3.40 GHz)
Q2'15 4 65 W TRAY: $445.00 Intel® Iris™ Pro Graphics P6300
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1285 v4
(6M Cache, 3.50 GHz)
Q2'15 4 95 W TRAY: $556.00 Intel® Iris™ Pro Graphics P6300
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1278L v4
(6M Cache, 2.00 GHz)
Q2'15 4 47 W TRAY: $449.00 Intel® Iris™ Pro Graphics P6300
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1265L v4
(6M Cache, 2.30 GHz)
Q2'15 4 35 W TRAY: $417.00 Intel® Iris™ Pro Graphics P6300
So sánh Intel® Xeon® Processor E3-1258L v4
(6M Cache, 1.80 GHz)
Q2'15 4 47 W TRAY: $393.00 Intel® HD Graphics P5700
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4669 v3
(45M Cache, 2.10 GHz)
Q2'15 18 135 W TRAY: $7007.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4667 v3
(40M Cache, 2.00 GHz)
Q2'15 16 135 W TRAY: $5729.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4660 v3
(35M Cache, 2.10 GHz)
Q2'15 14 120 W TRAY: $4727.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4655 v3
(30M Cache, 2.90 GHz)
Q2'15 6 135 W TRAY: $4616.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4650 v3
(30M Cache, 2.10 GHz)
Q2'15 12 105 W TRAY: $3838.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4648 v3
(30M Cache, 1.70 GHz)
Q2'15 12 105 W TRAY: $2405.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4640 v3
(30M Cache, 1.90 GHz)
Q2'15 12 105 W TRAY: $2859.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4627 v3
(25M Cache, 2.60 GHz)
Q2'15 10 135 W TRAY: $2225.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4620 v3
(25M Cache, 2.00 GHz)
Q2'15 10 105 W TRAY: $1668.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-4610 v3
(25M Cache, 1.70 GHz)
Q2'15 10 105 W TRAY: $1219.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4850 v3
(35M Cache, 2.20 GHz)
Q2'15 14 115 W TRAY: $3003.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4830 v3
(30M Cache, 2.10 GHz)
Q2'15 12 115 W TRAY: $2170.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4820 v3
(25M Cache, 1.90 GHz)
Q2'15 10 115 W TRAY: $1502.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-4809 v3
(20M Cache, 2.00 GHz)
Q2'15 8 115 W TRAY: $1223.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8893 v3
(45M Cache, 3.20 GHz)
Q2'15 4 140 W TRAY: $6841.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8891 v3
(45M Cache, 2.80 GHz)
Q2'15 10 165 W TRAY: $6841.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8890 v3
(45M Cache, 2.50 GHz)
Q2'15 18 165 W TRAY: $7174.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8880L v3
(45M Cache, 2.00 GHz)
Q2'15 18 115 W TRAY: $6063.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8880 v3
(45M Cache, 2.30 GHz)
Q2'15 18 150 W TRAY: $5895.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8870 v3
(45M Cache, 2.10 GHz)
Q2'15 18 140 W TRAY: $4672.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8867 v3
(45M Cache, 2.50 GHz)
Q2'15 16 165 W TRAY: $4672.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E7-8860 v3
(40M Cache, 2.20 GHz)
Q2'15 16 140 W TRAY: $4061.00 None
So sánh Intel® Atom™ x3-C3405 Processor
(1M Cache, up to 1.40 GHz)
Q1'15 4 N/A Integrated
So sánh Intel® Core™ i3-5020U Processor
(3M Cache, 2.20 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ i3-5015U Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $275.00 Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ i3-4370T Processor
(4M Cache, 3.30 GHz)
Q1'15 2 35 W TRAY: $138.00 Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4170T Processor
(3M Cache, 3.20 GHz)
Q1'15 2 35 W TRAY: $117.00 Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Core™ i3-4170 Processor
(3M Cache, 3.70 GHz)
Q1'15 2 54 W BOX : $117.00
TRAY: $117.00
Intel® HD Graphics 4400
So sánh Intel® Pentium® Processor N3700
(2M Cache, up to 2.40 GHz)
Q1'15 4 6 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3470
(3M Cache, 3.60 GHz)
Q1'15 2 53 W TRAY: $86.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Pentium® Processor G3460T
(3M Cache, 3.00 GHz)
Q1'15 2 35 W TRAY: $75.00 Intel® HD Graphics