Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-5960X
  • Theo mã đặt hàng - BX80648I75960X
  • Theo mã SPEC - SR20Q
  • Theo tên thương hiệu - core m
  • Theo tên mã - Broadwell
  • Theo tần số - 4.40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Bộ lọc tính năng bộ xử lý

So sánh
So sánh tất cả
Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng Đồ họa bộ xử lý
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1540
(12M Cache, 2.00 GHz)
Q1'15 8 45 W N/A None
So sánh Intel® Xeon® Processor D-1520
(6M Cache, 2.20 GHz)
Q1'15 4 45 W N/A None
So sánh Intel® Atom™ x7-Z8700 Processor
(2M Cache, up to 2.40 GHz)
Q1'15 4 N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ x5-Z8500 Processor
(2M Cache, up to 2.24 GHz)
Q1'15 4 N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Atom™ x5-Z8300 Processor
(2M Cache, up to 1.84 GHz)
Q2'15 4 N/A Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658A v3
(30M Cache, 2.20 GHz)
Q1'15 12 105 W N/A
So sánh Intel® Core™ i7-4720HQ Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Q1 '15 4 47 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Core™ i7-4722HQ Processor
(6M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1 '15 4 37 W TRAY: $378.00 Intel® HD Graphics 4600
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2438L v3
(25M Cache, 1.80 GHz)
Q1'15 10 70 W TRAY: $1555.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2428L v3
(20M Cache, 1.80 GHz)
Q1'15 8 55 W TRAY: $811.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2418L v3
(15M Cache, 2.00 GHz)
Q1'15 6 50 W TRAY: $472.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2408L v3
(10M Cache, 1.80 GHz)
Q1'15 4 45 W TRAY: $256.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-1428L v3
(20M Cache, 2.00 GHz)
Q1'15 8 65 W TRAY: $608.00
So sánh Intel® Core™ i7-5650U Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $426.00 Intel® HD Graphics 6000
So sánh Intel® Core™ i7-5600U Processor
(4M Cache, up to 3.20 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $393.00 Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ i7-5557U Processor
(4M Cache, up to 3.40 GHz)
Q1'15 2 28 W TRAY: $426.00 Intel® Iris™ Graphics 6100
So sánh Intel® Core™ i7-5550U Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $426.00 Intel® HD Graphics 6000
So sánh Intel® Core™ i7-5500U Processor
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $393.00 Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ i5-5350U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $315.00 Intel® HD Graphics 6000
So sánh Intel® Core™ i5-5300U Processor
(3M Cache, up to 2.90 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ i5-5287U Processor
(3M Cache, up to 3.30 GHz)
Q1'15 2 28 W TRAY: $315.00 Intel® Iris™ Graphics 6100
So sánh Intel® Core™ i5-5257U Processor
(3M Cache, up to 3.10 GHz)
Q1'15 2 28 W TRAY: $315.00 Intel® Iris™ Graphics 6100
So sánh Intel® Core™ i5-5250U Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $315.00 Intel® HD Graphics 6000
So sánh Intel® Core™ i5-5200U Processor
(3M Cache, up to 2.70 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ i3-5157U Processor
(3M Cache, 2.50 GHz)
Q1'15 2 28 W TRAY: $315.00 Intel® Iris™ Graphics 6100
So sánh Intel® Core™ i3-5010U Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Core™ i3-5005U Processor
(3M Cache, 2.00 GHz)
Q1'15 2 15 W N/A Intel® HD Graphics 5500
So sánh Intel® Pentium® Processor 3805U
(2M Cache, 1.90 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $161.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 3755U
(2M Cache, 1.70 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Celeron® Processor 3205U
(2M Cache, 1.50 GHz)
Q1'15 2 15 W TRAY: $107.00 Intel® HD Graphics
So sánh Intel® Core™ M-5Y71 Processor
(4M Cache, up to 2.90 GHz)
Q4'14 2 4,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Core™ M-5Y51 Processor
(4M Cache, up to 2.60 GHz)
Q4'14 2 4,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Core™ M-5Y31 Processor
(4M Cache, up to 2.40 GHz)
Q4'14 2 4,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Core™ M-5Y10c Processor
(4M Cache, up to 2.00 GHz)
Q4'14 2 4,5 W TRAY: $281.00 Intel® HD Graphics 5300
So sánh Intel® Atom™ Processor Z3570
(2M Cache, up to 2.00 GHz)
Q3'14 4 N/A
So sánh Intel® Atom™ Processor E3805
(1M Cache, 1.33 GHz)
Q4'14 2 3 W TRAY: $31.00 None
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2699 v3
(45M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 18 145 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2698 v3
(40M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 16 135 W N/A
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2697 v3
(35M Cache, 2.60 GHz)
Q3'14 14 145 W BOX : $2706.00
TRAY: $2702.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2695 v3
(35M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 14 120 W BOX : $2428.00
TRAY: $2424.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2690 v3
(30M Cache, 2.60 GHz)
Q3'14 12 135 W BOX : $2094.00
TRAY: $2090.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2687W v3
(25M Cache, 3.10 GHz)
Q3'14 10 160 W BOX : $2145.00
TRAY: $2141.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2683 v3
(35M Cache, 2.00 GHz)
Q3'14 14 120 W TRAY: $1846.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2680 v3
(30M Cache, 2.50 GHz)
Q3'14 12 120 W BOX : $1749.00
TRAY: $1745.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2670 v3
(30M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 12 120 W BOX : $1593.00
TRAY: $1589.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2667 v3
(20M Cache, 3.20 GHz)
Q3'14 8 135 W TRAY: $2057.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2660 v3
(25M Cache, 2.60 GHz)
Q3'14 10 105 W BOX : $1449.00
TRAY: $1445.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2658 v3
(30M Cache, 2.20 GHz)
Q3'14 12 105 W TRAY: $1832.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650L v3
(30M Cache, 1.80 GHz)
Q3'14 12 65 W TRAY: $1329.00
So sánh Intel® Xeon® Processor E5-2650 v3
(25M Cache, 2.30 GHz)
Q3'14 10 105 W BOX : $1171.00
TRAY: $1166.00