Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Giới thiệu về Công Nghệ Ảo Hóa Intel®

Với sự tăng cường về khả năng quản lý, bảo mật và sự linh hoạt trong các môi trường CNTT, công nghệ ảo hóa như Công nghệ Ảo hóa Intel® (Intel® VT) có phần cứng hỗ trợ kết hợp với các giải pháp ảo hóa dựa trên phần mềm mang đến khả năng sử dụng hệ thống tối đa bằng cách hợp nhất nhiều môi trường vào một máy chủ hoặc máy tính duy nhất. Việc tách phần mềm khỏi phần cứng cơ sở đã mở ra một thế giới mô hình sử dụng mới giúp giảm chi phí, tăng hiệu suất quản lý, củng cố bảo mật trong khi đảm bảo cơ sở hạ tầng điện toán của bạn có khả năng phục hồi tốt hơn trong trường hợp xảy ra thảm họa.

Để biết thêm thông tin về công nghệ, vui lòng truy cập: http://www.intel.com/technology/virtualization/

Nếu bạn muốn kiểm tra xem bộ xử lý trong hệ thống bạn đang sử dụng có hỗ trợ Công nghệ Ảo hóa Intel® hay không, vui lòng xem xét việc sử dụng Tiện ích Nhận dạng Bộ xử lý Intel®, có thể tải xuống từ Trung tâm Tải xuống

Dòng bộ xử lýHỗ trợ Intel® VT-xHỗ trợ Intel® EPT
Intel® High End Desktop Processors
Intel® Core™ M Processors
4th Generation Intel® Core™ i7 Extreme Processor
4th Generation Intel® Core™ i7 Processors
4th Generation Intel® Core™ i5 Processors
4th Generation Intel® Core™ i3 Processors
3rd Generation Intel® Core™ i7 Extreme Processor
3rd Generation Intel® Core™ i7 Processors
3rd Generation Intel® Core™ i5 Processors
3rd Generation Intel® Core™ i3 Processors
2nd Generation Intel® Core™ i7 Extreme Processor
2nd Generation Intel® Core™ i7 Processors
2nd Generation Intel® Core™ i5 Processors
2nd Generation Intel® Core™ i3 Processors
Previous Generation Intel® Core™ i7 Extreme Processor
Previous Generation Intel® Core™ i7 Processor
Previous Generation Intel® Core™ i5 Processor
Previous Generation Intel® Core™ i3 Processor
Intel® Xeon® Processor E7 Family
Intel® Xeon® Processor E5 v3 Family Khác nhau Theo Sản phẩm Khác nhau Theo Sản phẩm
Intel® Xeon® Processor E5-2600 v3 Product Family E5-2683V3 E5-2695V3 E5-2697V3 E5-2698V3 E5-2699V3 E5-2628LV3 E5-2650V3 E5-2660V3 E5-2670V3 E5-2690V3 E5-2609V3 E5-2643V3 E5-2648LV3 E5-2650LV3 E5-2658V3 E5-2680V3 E5-2687WV3 E5-2603V3 E5-2608LV3 E5-2618LV3 E5-2620V3 E5-2623V3 E5-2630V3 E5-2630LV3 E5-2637V3 E5-2640V3 E5-2667V3
E5-2685V3 Không Không
Intel® Xeon® Processor E5-1600 v3 Product Family E5-1603V3 E5-1607V3 E5-1620V3 E5-1630V3 E5-1650V3 E5-1660V3 E5-1680V3
Intel® Xeon® Processor E5 v2 Family
Intel® Xeon® Processor E5 Family
Intel® Xeon® Processor E3 v3 Family
Intel® Xeon® Processor E3 v2 Family
Intel® Xeon® Processor E3 Family
Intel® Xeon® Processor 7000 Sequence Khác nhau Theo Sản phẩm
Intel® Xeon® Processor 7000 Series 7020 7030 7040 7041 Không
Intel® Xeon® Processor 7100 Series 7110M 7110N 7120M 7120N 7130M 7130N 7140M 7140N 7150N Không
Intel® Xeon® Processor 7200 Series E7210 E7220 Không
Intel® Xeon® Processor 7300 Series E7310 E7320 E7330 E7340 X7350 L7345 Không
Intel® Xeon® Processor 7400 Series L7445 L7455 E7430 E7450 E7440 E7420 X7460 Không
Intel® Xeon® Processor 7500 Series E7520 E7530 E7540 L7545 L7555 X7542 X7550 X7560
Intel® Xeon® Processor 6000 Sequence
Intel® Xeon® Processor 5000 Sequence Khác nhau Theo Sản phẩm
Intel® Xeon® Processor 5000 Series 5030 5040 5050 5060 5070 5080 5063 Không
Intel® Xeon® Processor 5100 Series 5110 5120 5130 5140 5150 5160 5148 5128 5133 5138 5113 Không
Intel® Xeon® Processor 5300 Series E5310 E5320 E5345 X5355 E5335 L5320 L5310 X5365 L5335 L5318 Không
Intel® Xeon® Processor 5400 Series E5405 E5410 E5430 E5440 E5450 E5462 E5472 X5460 X5482 L5410 L5430 E5420 L5420 X5450 X5472 L5408 X5470 X5492 Không
Intel® Xeon® Processor 5200 Series L5248
E5205 X5260 X5272 L5238 E5240 L5240 E5220 X5270 L5215 Không
Intel® Xeon® Processor 5500 Series E5502 E5503 E5506 E5507 E5530 E5540 X5550 X5560 X5570 W5580 E5520 L5520 E5504 L5506 L5508 L5518 W5590 L5530
Intel® Xeon® Processor C5500 series EC5549 EC5539 LC5528 EC5509 LC5518
Intel® Xeon® Processor C3500 series EC3539 LC3528 LC3518
Intel® Xeon® Processor 5600 Series X5680 X5667 X5670 X5660 X5650 E5640 E5630 E5620 L5640 L5630 L5609 X5677 L5638 L5618 E5645 X5690 X5675 X5687 X5672 X5647 E5649 E5607 E5606 E5603
Intel® Xeon® Processor 3000 Sequence Khác nhau Theo Sản phẩm Khác nhau Theo Sản phẩm
Intel® Xeon® Processor 3000 Series 3040 3050 3060 3070 3065 Không
L3014 Không Không
Intel® Xeon® Processor 3200 Series X3210 X3220 X3230 Không
Intel® Xeon® Processor 3100 Series E3113
L3110 E3110 E3120 Không
Intel® Xeon® Processor 3300 Series X3353 X3363
X3320 X3350 X3360 X3323 X3330 X3370 L3360 X3380 Không
Intel® Xeon® Processor 3500 Series W3520 W3540 W3550 W3565 W3570 W3580 W3503 W3505 W3530
Intel® Xeon® Processor 3400 Series X3430 X3440 X3450 X3460 X3470 L3426 L3406 X3480
Intel® Xeon® Processor 3600 Series W3680 W3670 W3690
Intel® Itanium® Processor Khác nhau Theo Sản phẩm
Intel® Itanium® Processor 9000 Series 9010 9015 9020 9030 9040 9050 Không
Intel® Itanium® Processor 9100 Series 9150M 9110N 9120N 9130M 9140M 9140N 9150N 9152M Không
Intel® Itanium® Processor 9300 Series 9330 9310 9320 9340 9350 Không
Intel® Itanium® Processor 9500 Series 9560 9550 9540 9520
Intel® Atom™ Processor Khác nhau Theo Sản phẩm Không
Intel® Atom™ Processor Z500 Series Z540 Z530 Z520 Z550 Z530P Z520PT Z560 Không
Z510 Z500 Z515 Z510P Z510PT Không Không
Intel® Atom™ Processor 200 Series 230 Không Không
Intel® Atom™ Processor 300 Series 330 Không Không
Intel® Atom™ Processor N200 Series N270 N280 Không Không
Intel® Atom™ Processor N400 Series N450 N470 N455 N475 Không Không
Intel® Atom™ Processor D500 Series D510 D525 Không Không
Intel® Atom™ Processor D400 Series D410 D425 Không Không
Intel® Atom™ Processor Z600 Series Z600 Z615 Z625 Z670 Z650 Không Không
Intel® Atom™ Processor N500 Series N550 N570 Không Không
Intel® Atom™ Processor E600 Series E620 E620T E640 E640T E660 E660T E680 E680T E645C E645CT E665C E665CT Không
Intel® Atom™ Processor N2600 Series N2600 Không Không
Intel® Atom™ Processor N2800 Series N2800 Không Không
Intel® Atom™ Processor D2500 Series D2500 D2550 D2560 Không Không
Intel® Atom™ Processor D2700 Series D2700 Không Không
Intel® Atom™ Processor E3800 Series E3825 E3845 E3815 E3826 E3827 E3805 Không
Intel® Atom™ Processor for Smartphone and Tablet Khác nhau Theo Sản phẩm Không
Intel® Atom™ Processor Z2500 Series Z2580 Z2560 Z2520 Không
Intel® Atom™ Processor Z3400 Series Z3480 Z3460 Không
Intel® Atom™ Processor Z2700 Series Z2760 Không Không
Intel® Atom™ Processor Z3700 Series Z3740 Z3770 Z3770D Z3740D Z3795 Z3775 Z3775D Z3745 Z3745D Z3735D Z3735E Z3735F Z3735G Z3785 Z3736F Z3736G Không
Intel® Atom™ Processor Z3500 Series Z3560 Z3580 Z3530 Không
Intel® Atom™ Processor for Communications
Intel® Atom™ Processor for Server Khác nhau Theo Sản phẩm
Intel® Atom™ Processor S1200 Product Family for Server S1260 S1240 S1220 Không
Intel® Atom™ Processor C2000 Product Family for Server C2350 C2530 C2550 C2730 C2750
Intel® Atom™ Processor for Storage Không
Intel® Quark™ SoC Không
Intel® Pentium® Processor Khác nhau Theo Sản phẩm Khác nhau Theo Sản phẩm
Intel® Pentium® Processor G600 Series for Desktop G620 G620T G622 G630 G630T G632 G640 G640T G645 G645T
Intel® Pentium® Processor G800 Series for Desktop G840 G850 G860 G870 G860T
Intel® Pentium® Processor B900 Series for Mobile B915C
B925C Không
B940 B950 B960 B970 B980 Không Không
Intel® Pentium® Processor 900 Series for Mobile 957 967 977 987 997 Không Không
Intel® Pentium® Processor 300 Series for Desktop 350 Không
Intel® Pentium® Processor G2000 Series for Desktop G2120 G2100T G2130 G2020T G2020 G2010 G2120T G2140 G2030T G2030
Intel® Pentium® Processor 1400 Series for Server 1405 1403 1407 1405V2 1403V2
Intel® Pentium® Processor 2000 Series for Mobile 2020M 2117U 2129Y 2030M 2127U
Intel® Pentium® Processor J2000 Series for Desktop J2850 J2900 Không
Intel® Pentium® Processor 3000 Series for Mobile 3556U 3560Y 3550M 3558U 3561Y 3560M
Intel® Pentium® Processor N3000 Series for Mobile N3510 N3520 N3530 N3540 Không
Intel® Pentium® Processor G3000 Series for Desktop G3220 G3220T G3420 G3420T G3430 G3320TE G3450 G3450T G3440 G3440T G3240 G3240T G3258 G3460 G3250 G3250T
Intel® Pentium® Processor A1000 Series for Mobile A1018
Legacy Intel® Pentium® Processor Khác nhau Theo Sản phẩm Khác nhau Theo Sản phẩm
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 500 Series supporting Hyper-Threading Technology 518 532 538 548 552 Không Không
Intel® Pentium® 4 Processors with 533 MHz FSB 520 Không Không
Intel® Pentium® 4 Processor 500 Series 505 505J 506 511 511 515 516 519 519K Không Không
Intel® Pentium® 4 Processor 500 Series supporting Hyper-Threading Technology 517 520 520J 521 524 530 530J 531 540 540J 541 550 550 551 560 560J 561 570 571 550J 520J Không Không
Intel® Pentium® 4 Processor 600 Series 620 Không Không
Intel® Pentium® 4 Processor 600 Series supporting Hyper-Threading Technology 662 672 Không
630 631 640 641 650 651 660 661 670 Không Không
Intel® Pentium® D Processor 800 Series 805 820 830 840 Không Không
Intel® Pentium® D Processor 900 Series 920 930 940 950 960 Không
915 925 945 935 920 Không Không
Intel® Pentium® M Processor 700 Series 705 715 725 730 735 740 745 745A 750 755 760 765 770 780 718 738 758 778 713 723 733 753 773 Không Không
Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 800 Series for Desktop 840 Không Không
Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 900 Series for Desktop 955 965 Không
Intel® Pentium® Processor T2000 Series for Mobile T2060 T2080 T2130 Không
T2310 T2330 T2370 T2390 Không Không
Intel® Pentium® Processor E2000 Series for Desktop E2140 E2160 E2180 E2220 E2200 E2210 Không Không
Intel® Pentium® Processor E5000 Series for Desktop E5500 E5700 E5800 Không
E5200 Không Không
E5300 E5400 Xem Chi tiết THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Intel® Pentium® Processor T3000 Series for Mobile T3400 T3200 Không Không
Intel® Pentium® Processor T4000 Series for Mobile T4200 T4300 T4400 T4500 Không Không
Intel® Pentium® Processor E6000 Series for Desktop E6300 E6500 E6500K E6600 E6700 E6800 Không
Intel® Pentium® Processor SU2000 Series for Mobile SU2700 Không Không
Intel® Pentium® Processor G6000 Series for Desktop G6950 G6951 G6960
Intel® Pentium® Processor SU4000 Series for Mobile SU4100 Không Không
Intel® Pentium® Processor P6000 Series for Mobile P6000 P6100 P6200 P6300 Không Không
Intel® Pentium® Processor U5000 Series for Mobile U5400 U5600 Không Không
Intel® Celeron® Processor Khác nhau Theo Sản phẩm Khác nhau Theo Sản phẩm
Intel® Celeron® Processor E1000 Series for Desktop E1200 E1600 E1500 E1400 Không Không
Intel® Celeron® Processor 900 Series for Mobile 927UE Không
900 925 Không Không
Intel® Celeron® Processor G1000 Series for Desktop G1101 G1610 G1620 G1610T G1630 G1620T G1830 G1820 G1820T G1820TE G1850 G1840 G1840T
Intel® Celeron® Processor G500 Series for Desktop G530 G530T G540 G540T G550 G550T G555
Intel® Celeron® Processor B800 Series for Mobile B810 B810E B800 B840 B815 B820 B830 Không
Intel® Celeron® Processor 800 Series for Mobile 847 857
847E 827E 807UE 867 877 807 887 Không
Intel® Celeron® Processor G400 Series for Desktop G440 G460 G465 G470
Intel® Celeron® Processor B700 Series for Mobile B710 B720 Không
Intel® Celeron® Processor 700 Series for Mobile 787 725C
797 Không
Intel® Celeron® Processor 1000 Series for Mobile 1020M 1037U 1000M 1007U 1020E 1019Y 1017U 1005M
1047UE Không
Intel® Celeron® Processor 2000 Series for Mobile 2955U 2000E 2002E 2980U 2950M 2957U 2961Y 2981U 2970M
Intel® Celeron® Processor J1000 Series for Desktop J1850 J1750 J1800 J1900 Không
Intel® Celeron® Processor N2000 Series for Mobile N2910 N2810 N2805 N2806 N2815 N2820 N2920 N2830 N2807 N2930 N2808 N2840 N2940 Không
Legacy Intel® Celeron® Processor Khác nhau Theo Sản phẩm Khác nhau Theo Sản phẩm
Intel® Celeron® D Processor 300 Series 310 315 315J 320 325 326 325J 326 330 330 330J 331 335 335 335J 336 340 340J 341 345 345J 346 350 350J 351 352 355 356 360 347 365 Không Không
Intel® Celeron® M Processor 300 Series 310 320 330 340 350 360 370 380 390 333 353 373 383 Không Không
Intel® Celeron® M Processor 400 Series 410 420 430 440 450 423 443 Không Không
Intel® Celeron® M Processor 500 Series 520 530 523 Không Không
Intel® Celeron® Processor 400 Series for Desktop 445 Không
420 430 440 450 Không Không
Intel® Celeron® Processor 500 Series for Mobile 540 550 530 560 570 575 585 573 Không Không
Intel® Celeron® Processor 200 Series for Desktop 220 Không Không
Intel® Celeron® M Processor ULV 700 Series 723 722 743 Không Không
Intel® Celeron® Processor T1000 Series for Mobile T1700 T1600 Không Không
Intel® Celeron® Processor T3000 Series for Mobile T3100 T3000 T3300 Không Không
Intel® Celeron® Processor E3000 Series for Desktop E3200 E3300 E3400 E3500 Không
Intel® Celeron® Processor SU2000 Series for Mobile SU2300 Không
Intel® Celeron® Processor P4000 Series for Mobile P4500 P4505 P4600
Intel® Celeron® Processor P1000 Series for Server P1053 Không
Intel® Celeron® Processor U3000 Series for Mobile U3400 U3600 U3405 Không
Intel® Celeron® Processor ULV 700 Series 763 Không Không
Legacy Intel® Core™2 Processor Khác nhau Theo Sản phẩm Không
Intel® Core™2 Duo Processor E6000 Series E6300 E6400 E6600 E6700 E6320 E6420 E6540 E6550 E6750 E6850 E6405 E6305 Không
Intel® Core™2 Duo Processor T5000 Series T5600 Không
T5200 T5500 T5300 T5250 T5450 T5470 T5550 T5270 T5750 T5670 T5800 T5870 Không Không
Intel® Core™2 Duo Processor T7000 Series T7200 T7400 T7600 T7100 T7300 T7500 T7700 T7250 T7800 Không
Intel® Core™2 Extreme Processor X6000 Series X6800 Không
Intel® Core™2 Duo Processor E4000 Series E4300 E4400 E4500 E4600 E4700 Không Không
Intel® Core™2 Duo Processor L7000 Series L7200 L7400 L7300 L7500 L7700 Không
Intel® Core™2 Extreme Processor QX6000 Series QX6700 QX6800 QX6850 Không
Intel® Core™2 Duo Processor U7000 Series U7500 U7600 U7700 U7500 U7600 Không
Intel® Core™2 Quad Processor Q6000 Series Q6600 Q6700 Không
Intel® Core™2 Extreme Processor X7000 Series X7800 X7900 Không
Intel® Core™2 Solo Processor U2000 Series U2100 U2200 Không
Intel® Core™2 Duo Processor T8000 Series T8300 T8100 Không
Intel® Core™2 Duo Processor E8000 Series E8200 E8400 E8500 E8300 E8600 Không
E8190 Không Không
Intel® Core™2 Duo Processor T9000 Series T9300 T9500 T9400 T9600 T9800 T9550 T9900 Không
Intel® Core™2 Extreme Processor QX9000 Series for Desktop QX9650 QX9770 QX9775 Không
Intel® Core™2 Quad Processor Q9000 Series for Desktop Q9300 Q9450 Q9550 Q9400 Q9650 Q9500 Q9400S Q9550S Q9505 Q9505S Không
Intel® Core™2 Extreme Processor X9000 Series X9000 X9100 Không
Intel® Core™2 Duo Processor E7000 Series E7600 Không
E7200 E7300 Không Không
E7400 E7500 Xem Chi tiết THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Intel® Core™2 Duo Processor P9000 Series P9500 P9600 P9700 Không
Intel® Core™2 Duo Processor P8000 Series P8600 P8400 P8700 P8800 Không
Intel® Core™2 Quad Processor Q8000 Series Q8400 Q8400S Không
Q8200 Q8200S Không Không
Q8300 Xem Chi tiết THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Intel® Core™2 Duo Processor SL9000 Series SL9300 SL9400 SL9380 SL9600 Không
Intel® Core™2 Duo Processor SP9000 Series SP9300 SP9400 SP9600 Không
Intel® Core™2 Duo Processor SU9000 Series SU9300 SU9400 SU9600 Không
Intel® Core™2 Extreme Processor QX9000 Series for Mobile QX9300 Không
Intel® Core™2 Solo Processor SU3000 Series SU3300 SU3500 SU3500 Không
Intel® Core™2 Duo Processor P7000 Series P7370 P7570 Không
P7450 P7350 Không Không
P7550 Xem Chi tiết THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Intel® Core™2 Quad Processor Q9000 Series for Mobile Q9100 Q9000 Không
Intel® Core™2 Duo Processor T6000 Series T6670 T6570 Không
T6600 T6500 T6400 Không Không
Intel® Core™2 Solo Processor SL3000 Series SL3400 Không
Intel® Core™2 Duo Processor SU7000 Series SU7300 Không
Legacy Intel® Core™ Processor Khác nhau Theo Sản phẩm Không
Intel® Core™ Duo Processor L2000 Series L2300 L2400 L2500 Không
Intel® Core™ Duo Processor T2000 Series T2300 T2400 T2500 T2600 T2700 Không
T2050 T2250 T2300E T2350 T2450 Không Không
Intel® Core™ Duo Processor U2000 Series U2400 U2500 Không
Intel® Core™ Solo Processor T1000 Series T1300 T1350 T1400 T1250 Không Không
Intel® Core™ Solo Processor U1000 Series U1300 U1400 U1500 Không