Các mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo Số Hiệu Sản Phẩm - i7-5960X
  • Theo Mã Đặt Hàng - BX80648I75960X
  • Theo Mã THÔNG SỐ - SR20Q
  • Theo Tên Thương Hiệu - core m
  • Theo Tên Mã - Haswell
  • Theo Tần Số - 4,40 GHz
  • Theo đồ họa bộ xử lý - Iris
  • Theo Socket - LGA2011-v3

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Các Bộ xử lý Di động

7th Generation Intel® Core™ i7 Processors 3rd Generation Intel® Core™ i5 Processors
7th Generation Intel® Core™ i5 Processors 3rd Generation Intel® Core™ i3 Processors
7th Generation Intel® Core™ i3 Processors 2nd Generation Intel® Core™ i7 Extreme Processor
7th Generation Intel® Core™ m3 Processors 2nd Generation Intel® Core™ i7 Processors
6th Generation Intel® Core™ i7 Processors 2nd Generation Intel® Core™ i5 Processors
6th Generation Intel® Core™ i5 Processors 2nd Generation Intel® Core™ i3 Processors
6th Generation Intel® Core™ i3 Processors Previous Generation Intel® Core™ i7 Extreme Processor
6th Generation Intel® Core™ m7 Processors Previous Generation Intel® Core™ i7 Processor
6th Generation Intel® Core™ m5 Processors Previous Generation Intel® Core™ i5 Processor
6th Generation Intel® Core™ m3 Processors Previous Generation Intel® Core™ i3 Processor
5th Generation Intel® Core™ M Processors Intel® Xeon® Processor E3 v5 Family
5th Generation Intel® Core™ i7 Processors Intel® Atom™ Processor
5th Generation Intel® Core™ i5 Processors Intel® Atom™ Processor for Smartphone and Tablet
5th Generation Intel® Core™ i3 Processors Intel® Pentium® Processor
4th Generation Intel® Core™ i7 Extreme Processor Legacy Intel® Pentium® Processor
4th Generation Intel® Core™ i7 Processors Intel® Celeron® Processor
4th Generation Intel® Core™ i5 Processors Legacy Intel® Celeron® Processor
4th Generation Intel® Core™ i3 Processors Legacy Intel® Core™2 Processor
3rd Generation Intel® Core™ i7 Extreme Processor Legacy Intel® Core™ Processor
3rd Generation Intel® Core™ i7 Processors

Bộ xử lý nhúng

7th Generation Intel® Core™ i3 Processors Intel® Xeon® Processor E3 v5 Family
6th Generation Intel® Core™ i7 Processors Intel® Xeon® Processor E3 v4 Family
6th Generation Intel® Core™ i5 Processors Intel® Xeon® Processor E3 v3 Family
6th Generation Intel® Core™ i3 Processors Intel® Xeon® Processor E3 v2 Family
5th Generation Intel® Core™ i7 Processors Intel® Xeon® Processor E3 Family
5th Generation Intel® Core™ i5 Processors Intel® Xeon® Processor D Family
5th Generation Intel® Core™ i3 Processors Intel® Xeon® Processor 5000 Sequence
4th Generation Intel® Core™ i7 Processors Intel® Xeon® Processor 3000 Sequence
4th Generation Intel® Core™ i5 Processors Legacy Intel® Xeon® Processor
4th Generation Intel® Core™ i3 Processors Intel® Atom™ Processor
3rd Generation Intel® Core™ i7 Processors Intel® Atom™ Processor for Smartphone and Tablet
3rd Generation Intel® Core™ i5 Processors Intel® Atom™ Processor for Communications
3rd Generation Intel® Core™ i3 Processors Intel® Atom™ Processor for Storage
2nd Generation Intel® Core™ i7 Processors Intel® Quark™ SoC
2nd Generation Intel® Core™ i5 Processors Intel® Pentium® Processor
2nd Generation Intel® Core™ i3 Processors Legacy Intel® Pentium® Processor
Previous Generation Intel® Core™ i7 Processor Intel® Celeron® Processor
Previous Generation Intel® Core™ i5 Processor Legacy Intel® Celeron® Processor
Previous Generation Intel® Core™ i3 Processor Legacy Intel® Core™2 Processor
Intel® Xeon® Processor E5 v4 Family Legacy Intel® Core™ Processor
Intel® Xeon® Processor E5 v3 Family Storage Processor Family
Intel® Xeon® Processor E5 v2 Family Intel® EP80579 Integrated Processor
Intel® Xeon® Processor E5 Family

Các Chipset Máy Để Bàn

Intel® Z170 Chipset Intel® Q963 Express Chipset Intel® G31 Express Chipset
Intel® Z97 Chipset Intel® P67 Express Chipset Intel® G965 Express Chipset
Intel® Z87 Chipset Intel® P55 Express Chipset Intel® B150 Chipset
Intel® Z77 Express Chipset Intel® P45 Express Chipset Intel® B85 Chipset
Intel® Z75 Express Chipset Intel® P43 Express Chipset Intel® B75 Express Chipset
Intel® Z68 Express Chipset Intel® P35 Express Chipset Intel® B65 Express Chipset
Intel® X99 Chipset Intel® P31 Express Chipset Intel® 975X Express Chipset
Intel® X79 Express Chipset Intel® P965 Express Chipset Intel® 955X Express Chipset
Intel® X48 Express Chipset Intel® NM10 Express Chipset Intel® 946PL Express Chipset
Intel® X38 Express Chipset Intel® H170 Chipset Intel® 946GZ Express Chipset
Intel® Q170 Chipset Intel® H110 Chipset Intel® 945PL Express Chipset
Intel® Q150 Chipset Intel® H97 Chipset Intel® 945P Express Chipset
Intel® Q87 Chipset Intel® H87 Chipset Intel® 945GZ Express Chipset
Intel® Q85 Chipset Intel® H81 Chipset Intel® 945GC Express Chipset
Intel® Q77 Express Chipset Intel® H77 Express Chipset Intel® 945G Express Chipset
Intel® Q75 Express Chipset Intel® H67 Express Chipset Intel® 915PL Express Chipset
Intel® Q67 Express Chipset Intel® H61 Express Chipset Intel® 915P Express Chipset
Intel® Q65 Express Chipset Intel® H57 Express Chipset Intel® 915GV Express Chipset
Intel® Q57 Express Chipset Intel® H55 Express Chipset Intel® 915GL Express Chipset
Intel® Q45 Express Chipset Intel® G45 Express Chipset Intel® 915G Express Chipset
Intel® Q43 Express Chipset Intel® G43 Express Chipset Intel® 910GL Express Chipset
Intel® Q35 Express Chipset Intel® G41 Express Chipset Intel® 875P Chipset
Intel® Q33 Express Chipset Intel® G35 Express Chipset Intel® MP30 Express Chipset
Intel® Q965 Express Chipset Intel® G33 Express Chipset

Chipset di động

Intel® SM35 Express Chipset Mobile Intel® HM67 Express Chipset Mobile Intel® 915GMS Express Chipset
Intel® QM87 Chipset Mobile Intel® HM65 Express Chipset Mobile Intel® 915GME Express Chipset
Intel® HM87 Chipset Mobile Intel® HM57 Express Chipset Mobile Intel® 915GM Express Chipset
Intel® HM86 Chipset Mobile Intel® HM55 Express Chipset Mobile Intel® 910GMLE Express Chipset
Mobile Intel® UM77 Express Chipset Mobile Intel® GM45 Express Chipset Mobile Intel® 910GML Express Chipset
Mobile Intel® UM67 Express Chipset Mobile Intel® GM965 Express Chipset Mobile Intel® 855GME Chipset
Mobile Intel® QS77 Express Chipset Mobile Intel® GME965 Express Chipset Mobile Intel® 855GM Chipset
Mobile Intel® QS67 Express Chipset Mobile Intel® GS45 Express Chipset Mobile Intel® 852PM Chipset
Mobile Intel® QS57 Express Chipset Mobile Intel® GS40 Express Chipset Mobile Intel® 852GMV Chipset
Mobile Intel® QM170 Chipset Mobile Intel® GL960 Express Chipset Mobile Intel® 852GME Chipset
Mobile Intel® QM77 Express Chipset Mobile Intel® GM965 Express Chipset Mobile Intel® 855GME Chipset
Mobile Intel® QM67 Express Chipset Mobile Intel® GLE960 Express Chipset Mobile Intel® 855GME Chipset
Mobile Intel® QM57 Express Chipset Mobile Intel® GL40 Express Chipset Mobile Intel® 855PM Chipset
Mobile Intel® PM55 Express Chipset Mobile Intel® CM236 Chipset Mobile Intel® 852GM Chipset
Mobile Intel® PM45 Express Chipset Mobile Intel® 945PM Express Chipset Intel® System Controller Hub US15X Chipset
Mobile Intel® PM965 Express Chipset Mobile Intel® 945GSE Express Chipset Intel® System Controller Hub US15WPT Chipset
Mobile Intel® HM170 Chipset Mobile Intel® 945GMS Express Chipset Intel® System Controller Hub US15WP Chipset
Mobile Intel® HM77 Express Chipset Mobile Intel® 945GME Express Chipset Intel® System Controller Hub US15W Chipset
Mobile Intel® HM76 Express Chipset Mobile Intel® 945GM Express Chipset Intel® System Controller Hub US15L Chipset
Mobile Intel® HM75 Express Chipset Mobile Intel® 940GML Express Chipset Intel® System Controller Hub UL11L Chipset
Mobile Intel® HM70 Express Chipset Mobile Intel® 915PM Express Chipset

Tên mã ổ đĩa thể rắn

Pleasant Star Temple Star Sierra Star
Loyd Star Pro