Mẹo tìm kiếm

Có nhiều cách để tìm sản phẩm mà bạn đang cần tìm. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Theo sản phẩm số - i7-4770
  • Theo Mã đặt hàng - BX80635E52697V2
  • Theo Mã SPEC - SR19H
  • Theo tên thương hiệu - core i7
  • Theo tần số - 3.90 GHz
  • Theo kích cỡ bộ nhớ đệm - 8M
  • Theo tên mã - Haswell
  • Theo Đồ Họa Bộ Xử Lý - Iris

Các tiêu chí ở trên không chỉ áp dụng để tìm kiếm bộ xử lý mà còn tìm kiếm các sản phẩm khác trong danh mục của chúng tôi bao gồm bo mạch chủ, chipset, nối mạng, máy chủ và khung vỏ.

Bộ Dụng Cụ Máy Tính Để Bàn

Intel® NUC Boards Intel® Galileo Boards
Intel® NUC Kits

Chipset Máy Tính Để Bàn

Intel® MP30 Express Chipset Intel® G965 Express Chipset Intel® Q963 Express Chipset
Intel® 865G Chipset (embedded) Intel® G31 Express Chipset Intel® Q965 Express Chipset
Intel® 865GV Chipset (embedded) Intel® G33 Express Chipset Intel® Q33 Express Chipset
Intel® 875P Chipset Intel® G35 Express Chipset Intel® Q35 Express Chipset
Intel® 910GL Express Chipset Intel® G41 Express Chipset Intel® Q43 Express Chipset
Intel® 915G Express Chipset Intel® G43 Express Chipset Intel® Q45 Express Chipset
Intel® 915GL Express Chipset Intel® G45 Express Chipset Intel® Q57 Express Chipset
Intel® 915GV Express Chipset Intel® H55 Express Chipset Intel® Q65 Express Chipset
Intel® 915P Express Chipset Intel® H57 Express Chipset Intel® Q67 Express Chipset
Intel® 915PL Express Chipset Intel® H61 Express Chipset Intel® Q75 Express Chipset
Intel® 945G Express Chipset Intel® H67 Express Chipset Intel® Q77 Express Chipset
Intel® 945GC Express Chipset Intel® H77 Express Chipset Intel® Q85 Chipset
Intel® 945GZ Express Chipset Intel® H81 Chipset Intel® Q87 Chipset
Intel® 945P Express Chipset Intel® H87 Chipset Intel® X38 Express Chipset
Intel® 945PL Express Chipset Intel® H97 Chipset Intel® X48 Express Chipset
Intel® 946GZ Express Chipset Intel® P965 Express Chipset Intel® X79 Express Chipset
Intel® 946PL Express Chipset Intel® P31 Express Chipset Intel® Z68 Express Chipset
Intel® 955X Express Chipset Intel® P35 Express Chipset Intel® Z75 Express Chipset
Intel® 975X Express Chipset Intel® P43 Express Chipset Intel® Z77 Express Chipset
Intel® B65 Express Chipset Intel® P45 Express Chipset Intel® Z87 Chipset
Intel® B75 Express Chipset Intel® P55 Express Chipset Intel® Z97 Chipset
Intel® B85 Chipset Intel® P67 Express Chipset

Chipset di động

Intel® System Controller Hub UL11L Chipset Mobile Intel® 945GM Express Chipset Mobile Intel® HM75 Express Chipset
Intel® System Controller Hub US15L Chipset Mobile Intel® 945GME Express Chipset Mobile Intel® HM76 Express Chipset
Intel® System Controller Hub US15W Chipset Mobile Intel® 945GMS Express Chipset Mobile Intel® HM77 Express Chipset
Intel® System Controller Hub US15WP Chipset Mobile Intel® 945GSE Express Chipset Mobile Intel® PM965 Express Chipset
Intel® System Controller Hub US15WPT Chipset Mobile Intel® 945PM Express Chipset Mobile Intel® PM45 Express Chipset
Intel® System Controller Hub US15X Chipset Mobile Intel® GL40 Express Chipset Mobile Intel® PM55 Express Chipset
Mobile Intel® 852GM Chipset Mobile Intel® GLE960 Express Chipset Mobile Intel® QM57 Express Chipset
Mobile Intel® 852GME Chipset Mobile Intel® GL960 Express Chipset Mobile Intel® QM67 Express Chipset
Mobile Intel® 852GMV Chipset Mobile Intel® GS40 Express Chipset Mobile Intel® QM77 Express Chipset
Mobile Intel® 852PM Chipset Mobile Intel® GS45 Express Chipset Mobile Intel® QS57 Express Chipset
Mobile Intel® 855GM Chipset Mobile Intel® GME965 Express Chipset Mobile Intel® QS67 Express Chipset
Mobile Intel® 855GME Chipset Mobile Intel® GM965 Express Chipset Mobile Intel® QS77 Express Chipset
Mobile Intel® 910GML Express Chipset Mobile Intel® GM45 Express Chipset Mobile Intel® UM67 Express Chipset
Mobile Intel® 910GMLE Express Chipset Mobile Intel® HM55 Express Chipset Mobile Intel® UM77 Express Chipset
Mobile Intel® 915GM Express Chipset Mobile Intel® HM57 Express Chipset Intel® HM86 Chipset
Mobile Intel® 915GME Express Chipset Mobile Intel® HM65 Express Chipset Intel® HM87 Chipset
Mobile Intel® 915GMS Express Chipset Mobile Intel® HM67 Express Chipset Intel® QM87 Chipset
Mobile Intel® 915PM Express Chipset Mobile Intel® HM70 Express Chipset Intel® SM35 Express Chipset
Mobile Intel® 940GML Express Chipset

Phụ tùng và phụ kiện máy chủ

Server Accessories Server Services
Server Spares RAID Products