โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ รุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Core™ i7-2960XM Processor Extreme Edition Launched Q4'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2920XM Processor Extreme Edition Launched Q1'11 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-990X Processor Extreme Edition End of Interactive Support Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB SmartCache $1059.00
Intel® Core™ i7-980X Processor Extreme Edition End of Interactive Support Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB SmartCache $1059.00
Intel® Core™ i7-975 Processor Extreme Edition End of Interactive Support Q2'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB SmartCache $1059.00
Intel® Core™ i7-965 Processor Extreme Edition End of Interactive Support Q4'08 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache $990.00
Intel® Core™ i7-940XM Processor Extreme Edition End of Interactive Support Q3'10 4 3.33 GHz 2.13 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Core™ i7-920XM Processor Extreme Edition End of Interactive Support Q3'09 4 3.20 GHz 2.00 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Core™2 Extreme Processor X9100 End of Interactive Support Q3'08 2 3.06 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Extreme Processor X9000 End of Interactive Support Q1'08 2 2.80 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Extreme Processor X7900 End of Interactive Support Q3'07 2 2.80 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Extreme Processor X7800 End of Interactive Support Q3'07 2 2.60 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X6800 End of Interactive Support Q3'06 2 2.93 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Extreme Processor QX9775 End of Interactive Support Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Extreme Processor QX9770 End of Interactive Support Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Extreme Processor QX9650 End of Interactive Support Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Extreme Processor QX9300 End of Interactive Support Q3'08 4 2.53 GHz 12 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Extreme Processor QX6850 End of Interactive Support Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Extreme Processor QX6800 End of Interactive Support Q2'07 4 2.93 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX6700 End of Interactive Support Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Core™ i7-3840QM Processor Launched Q3'12 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $568.00
Intel® Core™ i7-3820QM Processor Launched Q2'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $568.00
Intel® Core™ i7-3770T Processor Launched Q2'12 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $294.00
Intel® Core™ i7-3770S Processor End of Life Q2'12 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $294.00 - $305.00
Intel® Core™ i7-3770K Processor End of Life Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $332.00 - $342.00
Intel® Core™ i7-3770 Processor End of Life Q2'12 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $272.00 - $305.00
Intel® Core™ i7-3740QM Processor Launched Q3'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00 - $380.00
Intel® Core™ i7-3720QM Processor Launched Q2'12 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
Intel® Core™ i7-3689Y Processor Launched Q1'13 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® HD Graphics 4000 N/A
Intel® Core™ i7-3687U Processor Launched Q1'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $346.00
Intel® Core™ i7-3667U Processor Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $346.00
Intel® Core™ i7-3635QM Processor Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 N/A
Intel® Core™ i7-3632QM Processor Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 N/A
Intel® Core™ i7-3632QM Processor Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
Intel® Core™ i7-3630QM Processor Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
Intel® Core™ i7-3615QM Processor Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
Intel® Core™ i7-3615QE Processor Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $335.00
Intel® Core™ i7-3612QM Processor Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
Intel® Core™ i7-3612QM Processor Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
Intel® Core™ i7-3612QE Processor Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $363.00
Intel® Core™ i7-3610QM Processor Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
Intel® Core™ i7-3610QE Processor Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $335.00
Intel® Core™ i7-3555LE Processor Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $306.00
Intel® Core™ i7-3540M Processor Launched Q1'13 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $346.00
Intel® Core™ i7-3537U Processor Launched Q1'13 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $346.00
Intel® Core™ i7-3520M Processor Launched Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $346.00
Intel® Core™ i7-3517UE Processor Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $280.00
Intel® Core™ i7-3517U Processor Launched Q2'12 2 3.00 GHz 1.90 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 N/A
Intel® Core™ i5-3610ME Processor Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $235.00
Intel® Core™ i5-3570S Processor End of Life Q2'12 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $205.00
Intel® Core™ i5-3570T Processor Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $205.00
Intel® Core™ i5-3570K Processor End of Life Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00 - $235.00
Intel® Core™ i5-3570 Processor End of Life Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $213.00
Intel® Core™ i5-3550S Processor Launched Q2'12 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $197.00
Intel® Core™ i5-3550 Processor End of Life Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $205.00 - $213.00
Intel® Core™ i5-3475S Processor End of Life Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $201.00
Intel® Core™ i5-3470T Processor Launched Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $184.00
Intel® Core™ i5-3470S Processor Launched Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $195.00
Intel® Core™ i5-3470 Processor Launched Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $184.00 - $195.00
Intel® Core™ i5-3450S Processor End of Life Q2'12 4 3.50 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $184.00 - $195.00
Intel® Core™ i5-3450 Processor End of Life Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $195.00
Intel® Core™ i5-3439Y Processor Launched Q1'13 2 2.30 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4000 N/A
Intel® Core™ i5-3437U Processor Launched Q1'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 N/A
Intel® Core™ i5-3427U Processor Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Intel® Core™ i5-3380M Processor Launched Q1'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $266.00 - $269.00
Intel® Core™ i5-3360M Processor Launched Q2'12 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $266.00 - $269.00
Intel® Core™ i5-3350P Processor End of Life Q3'12 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache None $177.00
Intel® Core™ i5-3340S Processor End of Life Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00 - $187.00
Intel® Core™ i5-3340M Processor Launched Q1'13 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00 - $227.00
Intel® Core™ i5-3340 Processor End of Life Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00 - $187.00
Intel® Core™ i5-3339Y Processor Launched Q1'13 2 2.00 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4000 N/A
Intel® Core™ i5-3337U Processor Launched Q1'13 2 2.70 GHz 1.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Intel® Core™ i5-3330S Processor End of Life Q3'12 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00
Intel® Core™ i5-3330 Processor Launched Q3'12 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00 - $187.00
Intel® Core™ i5-3320M Processor Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00 - $227.00
Intel® Core™ i5-3210M Processor Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Intel® Core™ i5-3317U Processor Launched Q2'12 2 2.60 GHz 1.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Intel® Core™ i5-3230M Processor Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Intel® Core™ i5-3230M Processor Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 N/A
Intel® Core™ i5-3210M Processor Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Intel® Core™ i3-3250T Processor Launched Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
Intel® Core™ i3-3250 Processor Launched Q2'13 2 3.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
Intel® Core™ i3-3245 Processor End of Life Q2'13 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $134.00 - $144.00
Intel® Core™ i3-3240T Processor Launched Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
Intel® Core™ i3-3240 Processor Launched Q3'12 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
Intel® Core™ i3-3229Y Processor Launched Q1'13 2 1.40 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4000 N/A
Intel® Core™ i3-3227U Processor Launched Q1'13 2 1.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Intel® Core™ i3-3225 Processor End of Life Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $134.00
Intel® Core™ i3-3220T Processor Launched Q3'12 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
Intel® Core™ i3-3220 Processor Launched Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $112.00 - $117.00
Intel® Core™ i3-3217UE Processor Launched Q3'12 2 1.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $221.00
Intel® Core™ i3-3217U Processor Launched Q2'12 2 1.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Intel® Core™ i3-3210 Processor End of Life Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
Intel® Core™ i3-3130M Processor Launched Q1'13 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 N/A
Intel® Core™ i3-3120ME Processor Launched Q3'12 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $199.00
Intel® Core™ i3-3120M Processor Launched Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Intel® Core™ i3-3115C Processor Launched Q3'13 2 2.50 GHz 4 MB L3 $293.00
Intel® Core™ i3-3110M Processor Launched Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
Intel® Core™ i7-2860QM Processor Launched Q4'11 4 3.60 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $568.00
Intel® Core™ i7-2820QM Processor Launched Q1'11 4 3.40 GHz 2.30 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $570.00
Intel® Core™ i7-2760QM Processor Launched Q4'11 4 3.50 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $378.00
Intel® Core™ i7-2720QM Processor Launched Q1'11 4 3.30 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2715QE Processor Launched Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $295.00
Intel® Core™ i7-2710QE Processor Launched Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $295.00
Intel® Core™ i7-2700K Processor End of Life Q4'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2677M Processor Launched Q2'11 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2670QM Processor Launched Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2675QM Processor Launched Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2657M Processor Launched Q1'11 2 2.70 GHz 1.60 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2655LE Processor Launched Q1'11 2 2.90 GHz 2.20 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $306.00
Intel® Core™ i7-2649M Processor Launched Q1'11 2 3.20 GHz 2.30 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2640M Processor Launched Q4'11 2 3.50 GHz 2.80 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2637M Processor Launched Q2'11 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2635QM Processor Launched Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2630QM Processor Launched Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2629M Processor Launched Q1'11 2 3.00 GHz 2.10 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2620M Processor Launched Q1'11 2 3.40 GHz 2.70 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2617M Processor Launched Q1'11 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2610UE Processor Launched Q1'11 2 2.40 GHz 1.50 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $280.00
Intel® Core™ i7-2600S Processor End of Life Q1'11 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Intel® Core™ i7-2600K Processor End of Life Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i7-2600 Processor Launched Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $261.00
Intel® Core™ i5-2557M Processor Launched Q2'11 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i5-2550K Processor End of Life Q1'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache $235.00
Intel® Core™ i5-2540M Processor Launched Q1'11 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $269.00
Intel® Core™ i5-2537M Processor Launched Q1'11 2 2.30 GHz 1.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i5-2520M Processor Launched Q1'11 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i5-2515E Processor Launched Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $250.00
Intel® Core™ i5-2510E Processor Launched Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $236.00
Intel® Core™ i5-2500T Processor End of Life Q1'11 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Intel® Core™ i5-2500S Processor End of Life Q1'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Intel® Core™ i5-2500K Processor End of Life Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i5-2500 Processor End of Life Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Intel® Core™ i5-2467M Processor Launched Q2'11 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i5-2450P Processor End of Life Q1'12 4 3.50 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache $205.00
Intel® Core™ i5-2450M Processor Launched Q1'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i5-2435M Processor Launched Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i5-2430M Processor Launched Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i5-2410M Processor Launched Q1'11 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i5-2405S Processor End of Life Q2'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i5-2400S Processor End of Life Q1'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Intel® Core™ i5-2400 Processor Launched Q1'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $174.00
Intel® Core™ i5-2390T Processor End of Life Q1'11 2 3.50 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Intel® Core™ i5-2380P Processor End of Life Q1'12 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache $187.00
Intel® Core™ i5-2320 Processor End of Life Q3'11 4 3.30 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $177.00
Intel® Core™ i5-2310 Processor End of Life Q2'11 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Intel® Core™ i5-2300 Processor End of Life Q1'11 4 3.10 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $187.00
Intel® Core™ i3-2377M Processor Launched Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB SmartCache N/A
Intel® Core™ i3-2375M Processor Launched Q1'13 2 1.50 GHz 3 MB SmartCache N/A
Intel® Core™ i3-2370M Processor Launched Q1'12 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i3-2367M Processor Launched Q4'11 2 1.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $250.00
Intel® Core™ i3-2365M Processor Launched Q3'12 2 1.40 GHz 3 MB SmartCache N/A
Intel® Core™ i3-2357M Processor Launched Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i3-2350M Processor Launched Q4'11 2 2.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i3-2348M Processor Launched Q1'13 2 2.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i3-2340UE Processor Launched Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $209.00
Intel® Core™ i3-2330M Processor Launched Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i3-2330E Processor Launched Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $187.00
Intel® Core™ i3-2328M Processor Launched Q3'12 2 2.20 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i3-2312M Processor Launched Q2'11 2 2.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i3-2310M Processor Launched Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
Intel® Core™ i3-2310E Processor Launched Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $187.00
Intel® Core™ i3-2130 Processor End of Life Q3'11 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $117.00
Intel® Core™ i3-2125 Processor End of Life Q3'11 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $134.00 - $144.00
Intel® Core™ i3-2120T Processor End of Life Q3'11 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $121.00
Intel® Core™ i3-2120 Processor Launched Q1'11 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $110.00 - $120.00
Intel® Core™ i3-2115C Processor Launched Q2'12 2 2.00 GHz 3 MB SmartCache $293.00
Intel® Core™ i3-2105 Processor End of Life Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $134.00
Intel® Core™ i3-2102 Processor End of Life Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
Intel® Core™ i3-2100T Processor End of Life Q1'11 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $132.00
Intel® Core™ i3-2100 Processor End of Life Q1'11 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $120.00
Intel® Core™ i7-920 Processor End of Interactive Support Q4'08 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Core™ i7-860 Processor End of Interactive Support Q3'09 4 3.46 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache $257.00 - $305.00
Intel® Core™ i7-820QM Processor End of Interactive Support Q3'09 4 3.06 GHz 1.73 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Core™ i7-720QM Processor End of Interactive Support Q3'09 4 2.80 GHz 1.60 GHz 6 MB SmartCache $380.00
Intel® Core™ i7-610E Processor End of Interactive Support Q1'10 2 3.20 GHz 2.53 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics $232.00
Intel® Core™ i5-680 Processor End of Interactive Support Q2'10 2 3.86 GHz 3.60 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics $305.00
Intel® Core™ i5-480M Processor End of Interactive Support Q1'11 2 2.93 GHz 2.66 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i3-560 Processor End of Interactive Support Q3'10 2 3.33 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics $117.00
Intel® Core™ i3-390M Processor End of Interactive Support Q1'11 2 2.66 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i7-980 Processor End of Interactive Support Q2'11 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB SmartCache $594.00
Intel® Core™ i7-970 Processor End of Interactive Support Q3'10 6 3.46 GHz 3.20 GHz 12 MB SmartCache $594.00
Intel® Core™ i7-960 Processor End of Interactive Support Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Core™ i7-950 Processor End of Interactive Support Q2'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Core™ i7-940 Processor End of Interactive Support Q4'08 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache $555.00
Intel® Core™ i7-930 Processor End of Interactive Support Q1'10 4 3.06 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Core™ i7-880 Processor End of Interactive Support Q2'10 4 3.73 GHz 3.06 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Core™ i7-875K Processor End of Interactive Support Q2'10 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache $353.00
Intel® Core™ i7-870S Processor End of Interactive Support Q2'10 4 3.60 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache N/A
Intel® Core™ i7-870 Processor End of Interactive Support Q3'09 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Intel® Core™ i7-860S Processor End of Interactive Support Q1'10 4 3.46 GHz 2.53 GHz 8 MB SmartCache $362.00
Intel® Core™ i7-840QM Processor End of Interactive Support Q3'10 4 3.20 GHz 1.86 GHz 8 MB SmartCache $570.00
Intel® Core™ i7-740QM Processor End of Interactive Support Q3'10 4 2.93 GHz 1.73 GHz 6 MB SmartCache $380.00
Intel® Core™ i7-680UM Processor End of Interactive Support Q3'10 2 2.53 GHz 1.46 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i7-660UM Processor End of Interactive Support Q2'10 2 2.40 GHz 1.33 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i7-660UE Processor End of Interactive Support Q1'10 2 2.40 GHz 1.33 GHz 4 MB Intel® HD Graphics $248.00
Intel® Core™ i7-660LM Processor End of Interactive Support Q3'10 2 3.06 GHz 2.26 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i7-640UM Processor End of Interactive Support Q1'10 2 2.27 GHz 1.20 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i7-640M Processor End of Interactive Support Q3'10 2 3.46 GHz 2.80 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i7-640LM Processor End of Interactive Support Q1'10 2 2.93 GHz 2.13 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i7-620UM Processor End of Interactive Support Q1'10 2 2.13 GHz 1.06 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i7-620UE Processor Launched Q1'10 2 2.13 GHz 1.06 GHz 4 MB SmartCache Integrated $248.00
Intel® Core™ i7-620M Processor End of Interactive Support Q1'10 2 3.33 GHz 2.66 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics $250.00
Intel® Core™ i7-620LM Processor End of Interactive Support Q1'10 2 2.80 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i7-620LE Processor Launched Q1'10 2 2.80 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache Integrated $247.00
Intel® Core™ i5-760 Processor End of Interactive Support Q3'10 4 3.33 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache $213.00
Intel® Core™ i5-750S Processor End of Interactive Support Q1'10 4 3.20 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache $279.00
Intel® Core™ i5-750 Processor End of Interactive Support Q3'09 4 3.20 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache $193.00 - $213.00
Intel® Core™ i5-670 Processor End of Interactive Support Q1'10 2 3.73 GHz 3.46 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics $305.00
Intel® Core™ i5-661 Processor End of Interactive Support Q1'10 2 3.60 GHz 3.33 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics $177.00
Intel® Core™ i5-660 Processor End of Interactive Support Q1'10 2 3.60 GHz 3.33 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics $177.00 - $193.00
Intel® Core™ i5-655K Processor End of Interactive Support Q2'10 2 3.46 GHz 3.20 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics $177.00
Intel® Core™ i5-650 Processor End of Interactive Support Q1'10 2 3.46 GHz 3.20 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics $177.00
Intel® Core™ i5-580M Processor End of Interactive Support Q3'10 2 3.33 GHz 2.66 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i5-560UM Processor End of Interactive Support Q3'10 2 2.13 GHz 1.33 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i5-560M Processor End of Interactive Support Q3'10 2 3.20 GHz 2.66 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i5-540UM Processor End of Interactive Support Q2'10 2 2.00 GHz 1.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i5-540M Processor End of Interactive Support Q1'10 2 3.07 GHz 2.53 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $269.00
Intel® Core™ i5-520UM Processor End of Interactive Support Q1'10 2 1.87 GHz 1.07 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i5-520M Processor End of Interactive Support Q1'10 2 2.93 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $210.00 - $227.00
Intel® Core™ i5-520E Processor Launched Q1'10 2 2.93 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache Integrated $210.00
Intel® Core™ i5-470UM Processor End of Interactive Support Q4'10 2 1.86 GHz 1.33 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i5-460M Processor End of Interactive Support Q3'10 2 2.80 GHz 2.53 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i5-450M Processor End of Interactive Support Q2'10 2 2.66 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i5-430UM Processor End of Interactive Support Q2'10 2 1.73 GHz 1.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i5-430M Processor End of Interactive Support Q1'10 2 2.53 GHz 2.26 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i3-550 Processor End of Interactive Support Q2'10 2 3.20 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics $117.00
Intel® Core™ i3-540 Processor End of Interactive Support Q1'10 2 3.06 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics $109.00 - $117.00
Intel® Core™ i3-530 Processor End of Interactive Support Q1'10 2 2.93 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics $117.00
Intel® Core™ i3-380UM Processor End of Interactive Support Q4'10 2 1.33 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i3-380M Processor End of Interactive Support Q3'10 2 2.53 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i3-370M Processor End of Interactive Support Q3'10 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i3-350M Processor End of Interactive Support Q1'10 2 2.26 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i3-330UM Processor End of Interactive Support Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Intel® Core™ i3-330M Processor End of Interactive Support Q1'10 2 2.13 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $177.00
Intel® Core™ i3-330E Processor End of Interactive Support Q1'10 2 2.13 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $138.00
Intel® Core™2 Quad Processor Q9650 End of Interactive Support Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 $339.00
Intel® Core™2 Quad Processor Q9550S End of Interactive Support Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 $340.00
Intel® Core™2 Quad Processor Q9550 End of Interactive Support Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 $287.00
Intel® Core™2 Quad Processor Q9505S End of Interactive Support Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Quad Processor Q9505 End of Interactive Support Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 $234.00
Intel® Core™2 Quad Processor Q9500 End of Interactive Support 4 2.83 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Quad Processor Q9450 End of Interactive Support Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Quad Processor Q9400S End of Interactive Support Q1'09 4 2.66 GHz 6 MB L2 $254.00
Intel® Core™2 Quad Processor Q9400 End of Interactive Support Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 $180.00 - $200.00
Intel® Core™2 Quad Processor Q9300 End of Interactive Support Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 $200.00
Intel® Core™2 Quad Processor Q9100 End of Interactive Support Q3'08 4 2.26 GHz 12 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Quad Processor Q9000 End of Interactive Support Q1'09 4 2.00 GHz 6 MB L2 $364.00
Intel® Core™2 Quad Processor Q8400S End of Interactive Support Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 $232.00
Intel® Core™2 Quad Processor Q8400 End of Interactive Support Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 $179.00
Intel® Core™2 Quad Processor Q8300 End of Interactive Support Q4'08 4 2.50 GHz 4 MB L2 $179.00
Intel® Core™2 Quad Processor Q8200S End of Interactive Support Q1'09 4 2.33 GHz 4 MB L2 $232.00
Intel® Core™2 Quad Processor Q8200 End of Interactive Support Q3'08 4 2.33 GHz 4 MB L2 $179.00
Intel® Core™2 Quad Processor Q6700 End of Interactive Support Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q6600 End of Interactive Support Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor E8600 End of Interactive Support Q3'08 2 3.33 GHz 6 MB L2 $285.00
Intel® Core™2 Duo Processor E8500 End of Interactive Support Q1'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 $200.00
Intel® Core™2 Duo Processor E8400 End of Interactive Support Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 $149.00 - $179.00
Intel® Core™2 Duo Processor E8300 End of Interactive Support Q2'08 2 2.83 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor E8200 End of Interactive Support Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor E8190 End of Interactive Support Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor E7600 End of Interactive Support Q2'09 2 3.06 GHz 3 MB L2 $147.00
Intel® Core™2 Duo Processor E7500 End of Interactive Support Q1'09 2 2.93 GHz 3 MB L2 $125.00
Intel® Core™2 Duo Processor E7400 End of Interactive Support Q1'08 2 2.80 GHz 3 MB L2 $110.00 - $125.00
Intel® Core™2 Duo Processor E7300 End of Interactive Support Q3'08 2 2.66 GHz 3 MB L2 $117.00
Intel® Core™2 Duo Processor E7200 End of Interactive Support Q2'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor E6850 End of Interactive Support Q3'07 2 3.00 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor E6750 End of Interactive Support Q3'07 2 2.66 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6700 End of Interactive Support Q3'06 2 2.66 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6600 End of Interactive Support Q3'06 2 2.40 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor E6550 End of Interactive Support Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor E6540 End of Interactive Support Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6420 End of Interactive Support Q2'07 2 2.13 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6320 End of Interactive Support Q2'07 2 1.86 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6400 End of Interactive Support Q3'06 2 2.13 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6300 End of Interactive Support Q3'06 2 1.86 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor E4700 End of Interactive Support Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor E4600 End of Interactive Support Q4'07 2 2.40 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor E4500 End of Interactive Support Q3'07 2 2.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4400 End of Interactive Support Q2'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4300 End of Interactive Support Q3'06 2 1.80 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor L7700 End of Interactive Support Q3'07 2 1.80 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo L7500 End of Interactive Support Q3'06 2 1.60 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo L7400 End of Interactive Support Q3'06 2 1.50 GHz 4 MB L2 $241.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo L7300 End of Interactive Support Q2'07 2 1.40 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo L7200 End of Interactive Support Q1'07 2 1.33 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo L2400 End of Interactive Support Q1'06 2 1.66 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo L2300 End of Interactive Support 2 1.50 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo L2500 End of Interactive Support 2 1.83 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor P9700 End of Interactive Support Q2'09 2 2.80 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor P9600 End of Interactive Support Q4'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor P9500 End of Interactive Support Q3'08 2 2.53 GHz 6 MB L2 $364.00
Intel® Core™2 Duo Processor P8800 End of Interactive Support Q2'09 2 2.66 GHz 3 MB L2 $253.00
Intel® Core™2 Duo Processor P8700 End of Interactive Support Q4'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor P8600 End of Interactive Support Q3'08 2 2.40 GHz 3 MB L2 $211.00
Intel® Core™2 Duo Processor P8400 End of Interactive Support Q3'08 2 2.26 GHz 3 MB L2 $199.00 - $211.00
Intel® Core™2 Duo Processor P7570 End of Interactive Support Q3'09 2 2.26 GHz 3 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor P7550 End of Interactive Support Q3'09 2 2.26 GHz 3 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor P7450 End of Interactive Support Q1'09 2 2.13 GHz 3 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor P7370 End of Interactive Support Q4'08 2 2.00 GHz 3 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor P7350 End of Interactive Support Q3'08 2 2.00 GHz 3 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor SL9300 End of Interactive Support Q3'08 2 1.60 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor SL9600 End of Interactive Support Q1'09 2 2.13 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor SL9400 End of Interactive Support Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2 $247.00
Intel® Core™2 Duo Processor SL9380 End of Interactive Support Q3'08 2 1.80 GHz 6 MB L2 $247.00
Intel® Core™2 Duo Processor SP9600 End of Interactive Support Q1'09 2 2.53 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor SP9400 End of Interactive Support Q3'08 2 2.40 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor SP9300 End of Interactive Support Q3'08 2 2.26 GHz 6 MB L2 $247.00
Intel® Core™2 Duo Processor SU9600 End of Interactive Support Q1'09 2 1.60 GHz 3 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor SU9400 End of Interactive Support Q3'08 2 1.40 GHz 3 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor SU9300 End of Interactive Support Q3'08 2 1.20 GHz 3 MB L2 $245.00
Intel® Core™2 Duo Processor T9900 End of Interactive Support Q2'09 2 3.06 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T9800 End of Interactive Support Q4'08 2 2.93 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T9600 End of Interactive Support Q3'08 2 2.80 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T9550 End of Interactive Support Q4'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T9500 End of Interactive Support Q1'08 2 2.60 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T9400 End of Interactive Support Q3'08 2 2.53 GHz 6 MB L2 $250.00 - $331.00
Intel® Core™2 Duo Processor T9300 End of Interactive Support Q1'08 2 2.50 GHz 6 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T7800 End of Interactive Support Q3'07 2 2.60 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T8300 End of Interactive Support Q1'08 2 2.40 GHz 3 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T8100 End of Interactive Support Q1'08 2 2.10 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7700 End of Interactive Support Q2'07 2 2.40 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7600 End of Interactive Support Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7500 End of Interactive Support Q3'06 2 2.20 GHz 4 MB L2 $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7400 End of Interactive Support Q3'06 2 2.16 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7300 End of Interactive Support Q2'07 2 2.00 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T7250 End of Interactive Support Q3'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7200 End of Interactive Support 2 2.00 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7100 End of Interactive Support Q2'07 2 1.80 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T6670 End of Interactive Support Q3'09 2 2.20 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T6600 End of Interactive Support Q1'09 2 2.20 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T6500 End of Interactive Support Q2'09 2 2.10 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T6400 End of Interactive Support Q1'09 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T5870 End of Interactive Support 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T5800 End of Interactive Support Q4'08 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T5750 End of Interactive Support Q1'08 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T5670 End of Interactive Support Q2'08 2 1.80 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5600 End of Interactive Support 2 1.83 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T5550 End of Interactive Support 2 1.83 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5500 End of Interactive Support 2 1.66 GHz 2 MB L2 $177.00
Intel® Core™2 Duo Processor T5470 End of Interactive Support 2 1.60 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T5450 End of Interactive Support 2 1.66 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5300 End of Interactive Support 2 1.73 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T5270 End of Interactive Support 2 1.40 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor T5250 End of Interactive Support 2 1.50 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2700 End of Interactive Support 2 2.33 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5200 End of Interactive Support 2 1.60 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2600 End of Interactive Support 2 2.16 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2500 End of Interactive Support Q1'06 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2450 End of Interactive Support 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2400 End of Interactive Support 2 1.83 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2350 End of Interactive Support 2 1.86 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2300E End of Interactive Support 2 1.66 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2300 End of Interactive Support 2 1.66 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2250 End of Interactive Support 2 1.73 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2050 End of Interactive Support 2 1.60 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor U7700 End of Interactive Support Q1'08 2 1.33 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Duo Processor U7600 End of Interactive Support 2 1.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo U7600 End of Interactive Support Q2'07 2 1.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo U7500 End of Interactive Support Q3'06 2 1.06 GHz 2 MB L2 $241.00
Intel® Core™2 Duo Processor U7500 End of Interactive Support Q3'06 2 1.06 GHz 2 MB L2 $241.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo U2500 End of Interactive Support Q1'06 2 1.20 GHz 2 MB L2 $273.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo U2400 End of Interactive Support 2 1.06 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Solo Processor ULV SU3300 End of Interactive Support Q3'08 1 1.20 GHz 3 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Solo Processor ULV SU3500 End of Interactive Support Q2'09 1 1.40 GHz 3 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Solo Processor U2200 End of Interactive Support Q3'07 1 1.20 GHz 1 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Solo Processor U2100 End of Interactive Support Q3'07 1 1.06 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo U1500 End of Interactive Support 1 1.33 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo U1400 End of Interactive Support 1 1.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo U1300 End of Interactive Support 1 1.06 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo T1400 End of Interactive Support 1 1.83 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo T1350 End of Interactive Support 1 1.86 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo T1300 End of Interactive Support 1 1.66 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™ Solo Processor T1250 End of Interactive Support 1 1.73 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Core™2 Solo Processor SU3500 End of Interactive Support Q2'09 1 1.30 GHz 3 MB N/A

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel