ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า # คอร์ TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Pentium® 4 Processor 505 End of Interactive Support N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 505/505J End of Interactive Support Q1'05 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 506 End of Interactive Support Q2'05 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 511 End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 511 End of Interactive Support N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 515/515J End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 516 End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 519J End of Interactive Support N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 519K End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 517 supporting HT Technology End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 520 supporting HT Technology End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 520/520J supporting HT Technology End of Interactive Support N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 520/521 supporting HT Technology End of Interactive Support N/A 1 89 W
Intel® Pentium® 4 Processor 520/521 supporting HT Technology End of Interactive Support N/A 1 89 W
Intel® Pentium® 4 Processor 520J supporting HT Technology End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 521 supporting HT Technology End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 524 supporting HT Technology End of Interactive Support Q2'06 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 530/530J supporting HT Technology End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 530J supporting HT Technology End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 531 supporting HT Technology End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 540/540J supporting HT Technology End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 540J supporting HT Technology End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 541 supporting HT Technology End of Interactive Support Q3'04 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 550 supporting HT Technology End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 550/550J supporting HT Technology End of Interactive Support N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 550J supporting HT Technology End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 551 supporting HT Technology End of Interactive Support Q2'05 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 560/560J supporting HT Technology End of Interactive Support N/A 1 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 560J supporting HT Technology End of Interactive Support N/A 1 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 561 supporting HT Technology End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 570J supporting HT Technology End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 571 supporting HT Technology End of Interactive Support Q3'05 N/A 1 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 620 supporting HT Technology End of Interactive Support N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 630 supporting HT Technology End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 631 supporting HT Technology End of Interactive Support Q1'06 N/A 1 86 W
Intel® Pentium® 4 Processor 640 supporting HT Technology End of Interactive Support Q1'05 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 641 supporting HT Technology End of Interactive Support Q1'06 N/A 1 86 W
Intel® Pentium® 4 Processor 650 supporting HT Technology End of Interactive Support Q1'05 N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 651 supporting HT Technology End of Interactive Support Q2'06 N/A 1 86 W
Intel® Pentium® 4 Processor 660 supporting HT Technology End of Interactive Support Q1'05 N/A 1 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 661 supporting HT Technology End of Interactive Support Q1'06 N/A 1 86 W
Intel® Pentium® 4 Processor 662 supporting HT Technology End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 670 supporting HT Technology End of Interactive Support Q2'05 N/A 1 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 672 supporting HT Technology End of Interactive Support Q4'05 N/A 1 115 W
Intel® Pentium® 4 Processor 745 supporting HT Technology End of Interactive Support N/A 1 81.9 W
Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.46 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 110.7 W
Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.73 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB End of Interactive Support Q4'04 N/A 1 115 W
Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 92.1 W
Pentium® 4 Processor Extreme Edition supporting HT Technology 3.40 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 102.9 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 81.8 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66.2 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.60 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 69 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 69.7 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 N/A 1 89 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 N/A 1 89 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 81.9 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.00E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 89 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 N/A 1 103 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 82 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 N/A 1 103 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 N/A 1 103 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40 GHz, 512K Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 89 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.40E GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 N/A 1 103 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.80 GHz, 1M Cache, 800 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 65 W
Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 4.00 GHz, 2M Cache, 1066 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
Intel® Pentium® 4 Processor 1.30 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 51.6 W
Intel® Pentium® 4 Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 54.7 W
Intel® Pentium® 4 Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 57.8 W
Intel® Pentium® 4 Processor 1.60 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 61 W
Intel® Pentium® 4 Processor 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 38 W
Intel® Pentium® 4 Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 64 W
Intel® Pentium® 4 Processor 1.70 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66.7 W
Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68.1 W
Intel® Pentium® 4 Processor 1.90 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 69.2 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 71.8 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 54.3 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 57.1 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 59.8 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 61 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 62.6 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68.4 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.26 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 58 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 89 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 59.8 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.53 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 61.5 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.66 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 89 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66.1 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 84 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 N/A 1 68.4 W
Intel® Pentium® 4 Processor 2.80A GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 103 W
Intel® Pentium® D Processor 805 End of Interactive Support Q1'05 $93.00 2 95 W
Intel® Pentium® D Processor 820 End of Interactive Support Q2'05 $74.00 2 95 W
Intel® Pentium® D Processor 830 End of Interactive Support Q2'05 $316.00 2 130 W
Intel® Pentium® D Processor 840 End of Interactive Support Q2'05 $423.00 2 130 W
Intel® Pentium® D Processor 915 End of Interactive Support Q3'06 $74.00 2 95 W
Intel® Pentium® D Processor 920 End of Interactive Support Q1'06 N/A 2 95 W
Intel® Pentium® D Processor 925 End of Interactive Support Q3'06 $74.00 2 95 W
Intel® Pentium® D Processor 930 End of Interactive Support Q1'06 $178.00 2 95 W
Intel® Pentium® D Processor 935 End of Interactive Support Q1'07 $84.00 2 95 W
Intel® Pentium® D Processor 940 End of Interactive Support Q1'06 $183.00 2 130 W
Intel® Pentium® D Processor 945 End of Interactive Support Q3'06 $163.00 2 95 W
Intel® Pentium® D Processor 950 End of Interactive Support Q1'06 $224.00 2 130 W
Intel® Pentium® D Processor 960 End of Interactive Support Q2'06 $316.00 2 130 W
Intel® Pentium® D Processor 920 End of Interactive Support Q1'06 N/A 2 95 W
Intel® Pentium® II Processor 350 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21.5 W
Intel® Pentium® II Processor 400 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24.3 W
Intel® Pentium® II Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 27.1 W
Intel® Pentium® II Processor 233 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34.8 W
Intel® Pentium® II Processor 266 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 16.8 W
Intel® Pentium® II Processor 300 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21.5 W
Intel® Pentium® II Processor 333 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20.6 W
Intel® Pentium® III Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 29 W
Intel® Pentium® III Processor 1.10 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 33 W
Intel® Pentium® III Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 25.3 W
Intel® Pentium® III Processor 500 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13.2 W
Intel® Pentium® III Processor 500 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 28 W
Intel® Pentium® III Processor 550 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 14.5 W
Intel® Pentium® III Processor 550 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30.8 W
Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 19.5 W
Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34.5 W
Intel® Pentium® III Processor 650 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 17 W
Intel® Pentium® III Processor 700 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 18.3 W
Intel® Pentium® III Processor 750 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 19.5 W
Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20.8 W
Intel® Pentium® III Processor 850 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 22.5 W
Intel® Pentium® III Processor 900 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 23.2 W
Intel® Pentium® III Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 29 W
Intel® Pentium® III Processor 1.13 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29.1 W
Intel® Pentium® III Processor 1.20 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29.9 W
Intel® Pentium® III Processor 1.33 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29.9 W
Intel® Pentium® III Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 31.2 W
Intel® Pentium® III Processor 533 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 14 W
Intel® Pentium® III Processor 533 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 29.7 W
Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 15.8 W
Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34.5 W
Intel® Pentium® III Processor 667 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 17.5 W
Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 22.8 W
Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20.8 W
Intel® Pentium® III Processor 866 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 N/A 1 26.1 W
Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 27.3 W
Intel® Pentium® Pro Processor 150 MHz, 256K Cache, 60 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 31.7 W
Intel® Pentium® Pro Processor 180 MHz, 256K Cache, 60 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 31.7 W
Intel® Pentium® Pro Processor 166 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
Intel® Pentium® Pro Processor 200 MHz, 1M Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 44 W
Intel® Pentium® Pro Processor 200 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
Intel® Pentium® Pro Processor 200 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 37.9 W
Intel® Pentium® Processor E2140 End of Interactive Support Q2'07 N/A 2 65 W
Intel® Pentium® Processor E2160 End of Interactive Support Q3'06 N/A 2 65 W
Intel® Pentium® Processor E2180 End of Interactive Support Q3'07 N/A 2 65 W
Intel® Pentium® Processor E2200 End of Interactive Support Q4'07 N/A 2 65 W
Intel® Pentium® Processor E2220 End of Interactive Support Q1'08 N/A 2 65 W
Intel® Pentium® Processor E5200 End of Interactive Support Q3'08 $72.00 2 65 W
Intel® Pentium® Processor E5300 End of Interactive Support Q1'08 $62.00 - $72.00 2 65 W
Intel® Pentium® Processor E5400 End of Interactive Support Q1'09 $67.00 2 65 W
Intel® Pentium® Processor E5500 End of Interactive Support Q2'10 $72.00 2 65 W
Intel® Pentium® Processor E5700 End of Interactive Support Q3'10 $64.00 2 65 W
Intel® Pentium® Processor E5800 End of Interactive Support Q4'10 $72.00 2 65 W
Intel® Pentium® Processor E6300 End of Interactive Support Q2'09 $77.00 2 65 W
Intel® Pentium® Processor E6500 End of Interactive Support Q1'08 $68.00 - $75.00 2 65 W
Intel® Pentium® Processor E6500K End of Interactive Support Q3'09 N/A 2 65 W
Intel® Pentium® Processor E6600 End of Interactive Support Q1'10 $75.00 2 65 W
Intel® Pentium® Processor E6700 End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 65 W
Intel® Pentium® Processor E6800 End of Interactive Support Q3'10 $93.00 2 65 W
Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 840 End of Interactive Support Q2'05 N/A 2 130 W
Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 955 End of Interactive Support Q1'06 $999.00 2 130 W
Intel® Pentium® Processor Extreme Edition 965 End of Interactive Support Q1'06 $999.00 2 130 W
Intel® Pentium® Processor G6951 End of Interactive Support Q3'11 N/A 2 73 W
Intel® Pentium® Processor G6950 End of Interactive Support Q1'10 $77.00 - $96.00 2 73 W
Intel® Pentium® Processor G6960 End of Interactive Support Q1'11 N/A 2 73 W
Intel® Pentium® Processor 100 MHz, 50 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
Intel® Pentium® Processor 75 MHz, 50 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
Intel® Pentium® Processor 120 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
Intel® Pentium® Processor 150 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
Intel® Pentium® Processor 90 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 133 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 150 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 166 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13.1 W
Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 200 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 15.7 W
Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 233 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 17 W
Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 266 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
Intel® Pentium® Processor with MMX™ Technology 300 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
Intel® Pentium® M Processor 705 End of Interactive Support N/A 1 24.5 W
Intel® Pentium® M Processor 715 End of Interactive Support N/A 1 7.5 W
Intel® Pentium® M Processor 725 End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 7.5 W
Intel® Pentium® M Processor 730 End of Interactive Support N/A 1 27 W
Intel® Pentium® M Processor 735 End of Interactive Support N/A 1 7.5 W
Intel® Pentium® M Processor 740 End of Interactive Support N/A 1 27 W
Intel® Pentium® M Processor 745 Launched Q2'04 N/A 1 7.5 W
Intel® Pentium® M Processor 745A End of Interactive Support Q2'04 N/A 1 21 W
Intel® Pentium® M Processor 750 End of Interactive Support N/A 1 27 W
Intel® Pentium® M Processor 755 End of Interactive Support N/A 1 7.5 W
Intel® Pentium® M Processor 760 Launched Q2'04 N/A 1 27 W
Intel® Pentium® M Processor 765 End of Interactive Support N/A 1 7.5 W
Intel® Pentium® M Processor 770 End of Interactive Support N/A 1 27 W
Intel® Pentium® M Processor 780 End of Interactive Support N/A 1 27 W
Intel® Pentium® M Processor LV 718 End of Interactive Support N/A 1 12 W
Intel® Pentium® M Processor LV 738 Launched Q2'04 N/A 1 7.5 W
Intel® Pentium® M Processor LV 758 End of Interactive Support N/A 1 7.5 W
Intel® Pentium® M Processor LV 778 End of Interactive Support N/A 1 7.5 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 713 End of Interactive Support N/A 1 7 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 723 End of Interactive Support N/A 1 5 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 733/733J End of Interactive Support N/A 1 5 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 753 End of Interactive Support N/A 1 5.5 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 773 End of Interactive Support N/A 1 5.5 W
Intel® Pentium® M Processor 1.70 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24.5 W
Intel® Pentium® M Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 24.5 W
Intel® Pentium® M Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24.5 W
Intel® Pentium® M Processor 1.40 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
Intel® Pentium® M Processor 1.30 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
Intel® Pentium® M Processor LV 1.10 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Launched Q2'03 N/A 1 12 W
Intel® Pentium® M Processor LV 1.20 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 12 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 1.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
Intel® Pentium® M Processor ULV 900 MHz, 1M Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
Intel® Pentium® Processor P6000 End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 35 W
Intel® Pentium® Processor P6100 End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W
Intel® Pentium® Processor P6200 End of Interactive Support Q3'10 N/A 2 35 W
Intel® Pentium® Processor P6300 End of Interactive Support Q1'11 N/A 2 35 W
Intel® Pentium® Processor T2060 End of Life Q1'07 N/A 2 31 W
Intel® Pentium® Processor T2080 End of Interactive Support Q2'07 N/A 2 31 W
Intel® Pentium® Processor T2130 End of Interactive Support Q2'07 N/A 2 31 W
Intel® Pentium® Processor T2310 End of Interactive Support Q4'07 N/A 2 35 W
Intel® Pentium® Processor T2330 End of Interactive Support Q4'07 N/A 2 35 W
Intel® Pentium® Processor T2370 End of Interactive Support Q1'08 N/A 2 35 W
Intel® Pentium® Processor T2390 End of Interactive Support N/A 2 35 W
Intel® Pentium® Processor T3200 End of Interactive Support N/A 2 35 W
Intel® Pentium® Processor T3400 End of Interactive Support Q4'08 N/A 2 35 W
Intel® Pentium® Processor T4200 End of Interactive Support Q1'09 N/A 2 35 W
Intel® Pentium® Processor T4300 End of Interactive Support N/A 2 35 W
Intel® Pentium® Processor T4500 End of Interactive Support Q1'10 N/A 2 35 W
Intel® Pentium® Processor T4400 End of Interactive Support Q4'09 N/A 2 35 W
Intel® Pentium® Processor U5400 End of Interactive Support Q2'10 N/A 2 18 W
Intel® Pentium® Processor U5600 End of Interactive Support Q1'11 N/A 2 18 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 518 supporting HT Technology End of Interactive Support N/A 1 88 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 532 supporting HT Technology End of Interactive Support N/A 1 88 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 538 supporting HT Technology End of Interactive Support N/A 1 88 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 548 supporting HT Technology End of Interactive Support N/A 1 88 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 552 supporting HT Technology End of Interactive Support N/A 1 88 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.30 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 35 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.20 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 35 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.00 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.90 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.70 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Launched Q1'02 N/A 1 30 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 26.9 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 25.8 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20.8 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 59.8 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 66.1 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 68.4 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 70 W
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor supporting HT Technology 3.20 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 76 W
Mobile Intel® Pentium® II Processor 233 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 9 W
Mobile Intel® Pentium® II Processor 266 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 10.3 W
Mobile Intel® Pentium® II Processor 266 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 10.3 W
Mobile Intel® Pentium® II Processor 300 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 11.6 W
Mobile Intel® Pentium® II Processor 300 MHz, 512K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 11.1 W
Mobile Intel® Pentium® II Processor 333 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 11.8 W
Mobile Intel® Pentium® II Processor 366 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13.1 W
Mobile Intel® Pentium® II Processor 400 MHz, 256K Cache, 66 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 13.1 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M ULV 700 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.00 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20.5 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.06 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.13 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21.8 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.20 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.26 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 22 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 1.33 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 866 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 19.5 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M 933 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 20.1 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 1.00 GHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 450 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 15.5 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 500 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 16.8 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 34.5 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 650 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21.5 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 700 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 23 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 750 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24.6 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 25.9 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 850 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 27.5 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 900 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 30.7 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor LV 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 9.7 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 400 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 10.1 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 700 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 7 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 750 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 24.6 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 5.9 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 1.06 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 21 W
Mobile Intel® Pentium® III Processor 800 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 9.8 W
Intel® Pentium® III Processor - S 1.00 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 12.1 W
Intel® Pentium® III Processor - S 1.40 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 32.2 W
Intel® Pentium® III Processor - S 1.26 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 N/A 1 30.4 W
Intel® Pentium® III Processor - S 1.13 GHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support N/A 1 28.7 W
Intel® Pentium® III Processor - S 933 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 N/A 1 11.61 W
Intel® Pentium® III Processor - S 800 MHz, 512K Cache, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 N/A 1 10.63 W

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Intel อาจเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตของการผลิต ข้อมูลจำเพาะ และรายละเอียดและของผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลในที่นี้จะถูกจัดให้ในลักษณะ "ตามสภาพ" และ Intel มิได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล หรือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ความพร้อมใช้ ความสามารถในการทำงาน หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายระบบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือระบบใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง

ในขณะนี้ยังไม่มี SKU "ที่ประกาศแล้ว" โปรดดูความพร้อมในการทำตลาดได้จากวันเปิดตัว

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ ("RCP") เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ไม่รวมภาษี ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ราคาอาจมีความแตกต่างกันตามชนิดของหีบห่อและปริมาณการขนส่ง และอาจมีจัดโปรโมชั่นพิเศษร่วมด้วย หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP เหล่านี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel โปรดประสานงานกับตัวแทน Intel ที่เหมาะสมของคุณ เพื่อขอรับใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ

TDP ของระบบและ TDP สูงสุดจะกำหนดจากการจำลองสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด TDP ที่เกิดขึ้นจริงอาจมีค่าต่ำกว่า ถ้าไม่ได้ใช้ I/O ทั้งหมดสำหรับชิปเซ็ต

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel