Intel® Celeron® Processor

Intel® Celeron® Processor

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช TDP กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Celeron® Processor J3455 Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB 10 W Intel® HD Graphics 500 $107.00
Intel® Celeron® Processor J3355 Launched Q3'16 2 2.00 GHz 2 MB 10 W Intel® HD Graphics 500 $107.00
Intel® Celeron® Processor J3160 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 6 W Intel® HD Graphics 400 N/A
Intel® Celeron® Processor J3060 Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 6 W Intel® HD Graphics 400 N/A
Intel® Celeron® Processor J1900 Launched Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 10 W Intel® HD Graphics $82.00
Intel® Celeron® Processor J1850 Launched Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 10 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor J1800 Launched Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 10 W Intel® HD Graphics $72.00
Intel® Celeron® Processor J1750 Launched Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 10 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor E1600 End of Interactive Support Q2'09 2 2.40 GHz 512 KB L2 65 W $58.00
Intel® Celeron® Processor E1500 End of Life Q3'06 2 2.20 GHz 512 KB L2 65 W $47.00
Intel® Celeron® Processor E1400 End of Interactive Support Q2'08 2 2.00 GHz 512 KB L2 65 W N/A
Intel® Celeron® Processor E1200 End of Interactive Support Q1'08 2 1.60 GHz 512 KB L2 65 W N/A
Intel® Celeron® Processor G3950 Launched Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB 51 W Intel® HD Graphics 610 $52.00
Intel® Celeron® Processor G3930T Launched Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB 35 W Intel® HD Graphics 610 $42.00
Intel® Celeron® Processor G3930 Launched Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB 51 W Intel® HD Graphics 610 $42.00
Intel® Celeron® Processor G3920 Launched Q4'15 2 2.90 GHz 2 MB SmartCache 51 W Intel® HD Graphics 510 $52.00
Intel® Celeron® Processor G3900T Launched Q4'15 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics 510 N/A
Intel® Celeron® Processor G3900 Launched Q4'15 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache 51 W Intel® HD Graphics 510 $42.00
Intel® Celeron® Processor G1850 Launched Q2'14 2 2.90 GHz 2 MB 53 W Intel® HD Graphics $52.00
Intel® Celeron® Processor G1840T End of Life Q2'14 2 2.50 GHz 2 MB 35 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G1840 End of Life Q2'14 2 2.80 GHz 2 MB 53 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G1830 End of Life Q1'14 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache 53 W Intel® HD Graphics $52.00
Intel® Celeron® Processor G1820T End of Life Q1'14 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G1820 Launched Q1'14 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache 53 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G1630 End of Life Q3'13 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache 55 W Intel® HD Graphics $52.00
Intel® Celeron® Processor G1620T Launched Q3'13 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G1620 Launched Q1'13 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache 55 W Intel® HD Graphics $40.00 - $42.00
Intel® Celeron® Processor G1610T Launched Q1'13 2 2.30 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G1610 Launched Q1'13 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache 55 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G555 End of Life Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache 65 W Intel® HD Graphics $52.00
Intel® Celeron® Processor G550T End of Life Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor G550 End of Life Q2'12 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache 65 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G540T End of Life Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor G540 Launched Q3'11 2 2.50 GHz 2 MB SmartCache 65 W Intel® HD Graphics $40.00 - $42.00
Intel® Celeron® Processor G530T End of Life Q3'11 2 2.00 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor G530 End of Life Q3'11 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache 65 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor G470 Launched Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $37.00
Intel® Celeron® Processor G465 End of Life Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $37.00
Intel® Celeron® Processor G460 End of Life Q4'11 1 1.80 GHz 1.5 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $37.00
Intel® Celeron® Processor G440 End of Life Q3'11 1 1.60 GHz 1 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor N3000 Launched Q1'15 2 1.04 GHz 2 MB L2 4 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N3010 Launched Q1'16 2 1.04 GHz 2 MB L2 4 W Intel® HD Graphics 400 $107.00
Intel® Celeron® Processor N3050 Launched Q1'15 2 1.60 GHz 2 MB L2 6 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N3060 Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 6 W Intel® HD Graphics 400 $107.00
Intel® Celeron® Processor N3150 Launched Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 6 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N3160 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 6 W Intel® HD Graphics 400 $107.00
Intel® Celeron® Processor N3350 Launched Q3'16 2 1.10 GHz 2 MB L2 6 W Intel® HD Graphics 500 $107.00
Intel® Celeron® Processor N3450 Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 6 W Intel® HD Graphics 500 $107.00
Intel® Celeron® Processor 3965U Launched Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache 15 W Intel® HD Graphics 610 $107.00
Intel® Celeron® Processor 3865U Launched Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB SmartCache 15 W Intel® HD Graphics 610 N/A
Intel® Celeron® Processor 3955U Launched Q4'15 2 2.00 GHz 2 MB SmartCache 15 W Intel® HD Graphics 510 $107.00
Intel® Celeron® Processor 3855U Launched Q4'15 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache 15 W Intel® HD Graphics 510 $107.00
Intel® Celeron® Processor 3765U Launched Q2'15 2 1.90 GHz 2 MB 15 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor 3755U Launched Q1'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor 3215U Launched Q2'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor 3205U Launched Q1'15 2 1.50 GHz 2 MB 15 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N2940 Launched Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 7.5 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N2930 Launched Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB 7.5 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N2920 End of Life Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB 7.5 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor N2910 Launched Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB 7.5 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor N2840 Launched Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 7.5 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N2830 Launched Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB 7.5 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N2820 Launched Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB 7.5 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor N2815 Launched Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB 7.5 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor N2810 Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB 7.5 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor N2808 Launched Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 4.5 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N2807 Launched Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB 4.3 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N2806 Launched Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB 4.5 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor N2805 Launched Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB 4.3 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 2981U Launched Q4'13 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache 15 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 2980U Launched Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache 15 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor 2970M Launched Q2'14 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache 37 W Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Celeron® Processor 2961Y Launched Q4'13 2 1.10 GHz 2 MB SmartCache 11.5 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 2957U Launched Q4'13 2 1.40 GHz 2 MB SmartCache 15 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor 2955U Launched Q3'13 2 1.40 GHz 2 MB SmartCache 15 W Intel® HD Graphics $107.00
Intel® Celeron® Processor 2950M Launched Q4'13 2 2.00 GHz 2 MB SmartCache 37 W Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Celeron® Processor 1037U Launched Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB SmartCache 17 W Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Celeron® Processor 1020M Launched Q1'13 2 2.10 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Celeron® Processor 1019Y Launched Q2'13 2 1.00 GHz 2 MB 10 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 1017U Launched Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB 17 W Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Celeron® Processor 1007U Launched Q1'13 2 1.50 GHz 2 MB SmartCache 17 W Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Celeron® Processor 1005M Launched Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB 35 W Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Celeron® Processor 1000M Launched Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $75.00
Intel® Celeron® Processor 925 Launched Q1'11 1 2.30 GHz 1 MB L2 35 W N/A
Intel® Celeron® Processor 900 End of Interactive Support Q1'09 1 2.20 GHz 1 MB L2 35 W N/A
Intel® Celeron® Processor B840 Launched Q3'11 2 1.90 GHz 2 MB L3 35 W Intel® HD Graphics $86.00
Intel® Celeron® Processor B830 Launched Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB L3 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor B820 Launched Q3'12 2 1.70 GHz 2 MB 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor B815 Launched Q1'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor B810 Launched Q1'11 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $72.00
Intel® Celeron® Processor B800 Launched Q2'11 2 1.50 GHz 2 MB L3 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 887 Launched Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB L3 17 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 877 Launched Q2'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 17 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 867 Launched Q1'12 2 1.30 GHz 2 MB L3 17 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 857 Launched Q3'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 17 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 847 Launched Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB L3 17 W Intel® HD Graphics $134.00
Intel® Celeron® Processor 807 Launched Q2'12 1 1.50 GHz 1.5 MB L3 17 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor B720 Launched Q1'12 1 1.70 GHz 1.5 MB L3 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor B710 Launched Q3'11 1 1.60 GHz 1.5 MB L3 35 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 797 Launched Q1'12 1 1.40 GHz 1.5 MB L3 17 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 787 Launched Q3'11 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 17 W Intel® HD Graphics N/A
Intel® Celeron® Processor 2002E Launched Q1'14 2 1.50 GHz 2 MB SmartCache 25 W Intel® HD Graphics $86.00
Intel® Celeron® Processor 2000E Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache 37 W Intel® HD Graphics $86.00
Intel® Celeron® Processor G3902E Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache 25 W Intel® HD Graphics 510 $107.00
Intel® Celeron® Processor G3900TE Launched Q4'15 2 2.30 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics 510 $42.00
Intel® Celeron® Processor G3900E Launched Q1'16 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics 510 $107.00
Intel® Celeron® Processor G1820TE Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $42.00
Intel® Celeron® Processor 1047UE Launched Q1'13 2 1.40 GHz 2 MB SmartCache 17 W Intel® HD Graphics $119.00
Intel® Celeron® Processor 1020E Launched Q1'13 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $76.00
Intel® Celeron® Processor 927UE Launched Q1'13 1 1.50 GHz 1 MB SmartCache 17 W Intel® HD Graphics $95.00
Intel® Celeron® Processor B810E Launched Q2'11 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache 35 W Intel® HD Graphics $72.00
Intel® Celeron® Processor 847E Launched Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB SmartCache 17 W Intel® HD Graphics $111.00
Intel® Celeron® Processor 827E Launched Q3'11 1 1.40 GHz 1.5 MB SmartCache 17 W Intel® HD Graphics $89.00
Intel® Celeron® Processor 807UE Launched Q4'11 1 1.00 GHz 1 MB SmartCache 10 W Intel® HD Graphics $98.00
Intel® Celeron® Processor 725C Launched Q2'12 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 10 W $90.00

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel