ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ # คอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Pentium® Processor G4600T Launched Q1'17 3.00 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G4600 Launched Q1'17 3.60 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630 2 $75.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G4620 Launched Q1'17 3.70 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630 2 $86.00 - $93.00
Intel® Pentium® Processor G4560T Launched Q1'17 2.90 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 610 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G4500 Launched Q3'15 3.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 530 2 $75.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G4500T Launched Q3'15 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 530 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G4520 Launched Q3'15 3.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 530 2 $86.00 - $93.00
Intel® Pentium® Processor G4560 Launched Q1'17 3.50 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 610 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G4400 Launched Q3'15 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G4400T Launched Q3'15 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G3470 Launched Q1'15 3.60 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 2 $86.00
Intel® Pentium® Processor G3460T Launched Q1'15 3.00 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G3460 End of Life Q3'14 3.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G3450T End of Life Q3'14 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G3450 End of Life Q2'14 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G3440T End of Life Q2'14 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G3440 Launched Q2'14 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G3430 End of Life Q3'13 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $86.00 - $93.00
Intel® Pentium® Processor G3420T End of Life Q3'13 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G3420 End of Life Q3'13 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G3260T Launched Q1'15 2.90 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G3260 Launched Q1'15 3.30 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G3258 Launched Q2'14 3.20 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 2 $72.00
Intel® Pentium® Processor G3250T End of Life Q3'14 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G3250 End of Life Q3'14 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $50.00 - $64.00
Intel® Pentium® Processor G3240T End of Life Q2'14 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G3240 End of Life Q2'14 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $54.00 - $64.00
Intel® Pentium® Processor G3220T End of Life Q3'13 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G3220 End of Life Q3'13 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $54.00 - $64.00
Intel® Pentium® Processor J4205 Launched 1.50 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 505 4 $161.00
Intel® Pentium® Processor J3710 Launched Q1'16 1.60 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 405 4 N/A
Intel® Pentium® Processor J2900 Launched Q4'13 2.41 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 4 $94.00
Intel® Pentium® Processor J2850 Launched Q3'13 2.41 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 4 N/A
Intel® Pentium® Processor G2140 End of Life Q2'13 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $86.00 - $93.00
Intel® Pentium® Processor G2130 Launched Q1'13 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G2120T End of Life Q2'13 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G2120 Launched Q3'12 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $67.00 - $82.00
Intel® Pentium® Processor G2100T End of Life Q3'12 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G2030T Launched Q2'13 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G2030 Launched Q2'13 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G2020T Launched Q1'13 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G2020 End of Life Q1'13 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G2010 End of Life Q1'13 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G870 End of Life Q2'12 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $82.00
Intel® Pentium® Processor G860T End of Life Q2'12 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor G860 End of Life Q3'11 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G850 Launched Q2'11 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $67.00 - $75.00
Intel® Pentium® Processor G840 End of Life Q2'11 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $75.00
Intel® Pentium® Processor G645T End of Life Q3'12 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G645 End of Life Q3'12 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G640T End of Life Q2'12 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00 - $72.00
Intel® Pentium® Processor G640 End of Life Q2'12 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G632 End of Life Q3'11 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor G630T End of Life Q3'11 2.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $72.00
Intel® Pentium® Processor G630 End of Life Q3'11 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G622 End of Life Q2'11 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor G620T End of Life Q2'11 2.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $70.00 - $77.00
Intel® Pentium® Processor G620 End of Life Q2'11 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor 4415U Launched Q1'17 2.30 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 610 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 4410Y Launched Q1'17 1.50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 615 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 4405Y Launched Q3'15 1.50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 515 2 $161.00
Intel® Pentium® Processor 4405U Launched Q3'15 2.10 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510 2 $161.00
Intel® Pentium® Processor N4200 Launched Q3'16 1.10 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 505 4 $161.00
Intel® Pentium® Processor N3540 Launched Q3'14 2.16 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 4 $161.00
Intel® Pentium® Processor N3530 Launched Q1'14 2.16 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 4 $161.00
Intel® Pentium® Processor N3520 Launched Q4'13 2.17 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 4 $161.00
Intel® Pentium® Processor N3510 Launched Q3'13 2.00 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 4 N/A
Intel® Pentium® Processor N3700 Launched Q1'15 1.60 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 4 $161.00
Intel® Pentium® Processor N3710 Launched Q1'16 1.60 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 405 4 $161.00
Intel® Pentium® Processor 3550M Launched Q4'13 2.30 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $134.00
Intel® Pentium® Processor 3556U Launched Q3'13 1.70 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 3558U Launched Q4'13 1.70 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $161.00
Intel® Pentium® Processor 3560M Launched Q2'14 2.40 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 2 $134.00
Intel® Pentium® Processor 3560Y Launched Q3'13 1.20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 3561Y Launched Q4'13 1.20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $161.00
Intel® Pentium® Processor 3805U Launched Q1'15 1.90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 2 $161.00
Intel® Pentium® Processor 3825U Launched Q1'15 1.90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 2 $161.00
Intel® Pentium® Processor 2129Y Launched Q1'13 1.10 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 2127U Launched Q3'13 1.90 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $134.00
Intel® Pentium® Processor 2117U Launched Q3'12 1.80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $134.00
Intel® Pentium® Processor 2030M Launched Q1'13 2.50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $134.00
Intel® Pentium® Processor 2020M Launched Q3'12 2.40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $134.00
Intel® Pentium® Processor A1020 Launched Q1'16 2.41 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 4 $86.00
Intel® Pentium® Processor A1018 End of Life Q3'13 2.10 GHz 1 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor B980 Launched Q2'12 2.40 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor B970 Launched Q1'12 2.30 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor B960 Launched Q4'11 2.20 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor B950 End of Life Q2'11 2.10 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor B940 Launched Q2'11 2.00 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 977 Launched Q1'12 1.40 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 967 Launched Q4'11 1.30 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 957 Launched Q2'11 1.20 GHz 2 MB L3 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 987 Launched Q3'12 1.50 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor 997 Launched Q3'12 1.60 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics 2 N/A
Intel® Pentium® Processor D1519 Launched Q2'16 2.10 GHz 1.50 GHz 6 MB None 4 $200.00
Intel® Pentium® Processor D1517 Launched Q4'15 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB None 4 $194.00
Intel® Pentium® Processor D1509 Launched Q4'15 1.50 GHz 1.50 GHz 3 MB None 2 $156.00
Intel® Pentium® Processor D1508 Launched Q4'15 2.60 GHz 2.20 GHz 3 MB None 2 $129.00
Intel® Pentium® Processor D1507 Launched Q4'15 1.20 GHz 1.20 GHz 3 MB None 2 $103.00
Intel® Pentium® Processor 1405 End of Life Q2'12 1.80 GHz 1.20 GHz 5 MB SmartCache 2 N/A
Intel® Pentium® Processor G4400TE Launched Q4'15 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510 2 $64.00
Intel® Pentium® Processor G3320TE Launched Q3'13 2.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2 $70.00
Intel® Pentium® Processor 1405 v2 Launched Q1'14 1.40 GHz 6 MB SmartCache 2 $156.00
Intel® Pentium® Processor B925C Launched Q4'13 2.00 GHz 4 MB L3 2 N/A
Intel® Pentium® Processor B915C Launched Q2'12 1.50 GHz 3 MB L3 2 $168.00

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Intel อาจเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตของการผลิต ข้อมูลจำเพาะ และรายละเอียดและของผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลในที่นี้จะถูกจัดให้ในลักษณะ "ตามสภาพ" และ Intel มิได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล หรือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ความพร้อมใช้ ความสามารถในการทำงาน หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายระบบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือระบบใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง

ในขณะนี้ยังไม่มี SKU "ที่ประกาศแล้ว" โปรดดูความพร้อมในการทำตลาดได้จากวันเปิดตัว

‡ คุณสมบัตินี้อาจไม่มีในทุกระบบการประมวลผล โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายระบบเพื่อดูว่าระบบของคุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้หรืออ้างอิงข้อมูลจำเพาะของระบบ (มาเธอร์บอร์ด, โปรเซสเซอร์, ชิปเซ็ต, พาวเวอร์ซัพพลาย, HDD, กราฟิกคอนโทรลเลอร์, หน่วยความจำ, BIOS, ไดรเวอร์, Virtual Machine Monitor-VMN, ซอฟท์แวร์แพลตฟอร์ม และ/หรือระบบปฏิบัติการ) สำหรับความเข้ากันได้ของคุณสมบัติ ฟังก์ชันการทำงาน, ประสิทธิภาพ และประโยชน์อื่นๆ ของคุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของระบบ

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ ("RCP") เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ไม่รวมภาษี ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ราคาอาจมีความแตกต่างกันตามชนิดของหีบห่อและปริมาณการขนส่ง และอาจมีจัดโปรโมชั่นพิเศษร่วมด้วย หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP เหล่านี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel โปรดประสานงานกับตัวแทน Intel ที่เหมาะสมของคุณ เพื่อขอรับใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel