Intel® Xeon® Processor 5000 Sequence

Intel® Xeon® Processor 5000 Sequence

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช # คอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Xeon® Processor X5690 End of Life Q1'11 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB SmartCache 6 $1663.00 - $1666.00
Intel® Xeon® Processor X5687 End of Life Q1'11 3.86 GHz 3.60 GHz 12 MB SmartCache 4 $1663.00
Intel® Xeon® Processor X5680 End of Life Q1'10 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB SmartCache 6 $1663.00 - $1666.00
Intel® Xeon® Processor X5677 End of Life Q1'10 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB SmartCache 4 $1663.00
Intel® Xeon® Processor X5675 End of Life Q1'11 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB SmartCache 6 $1440.00 - $1443.00
Intel® Xeon® Processor X5672 End of Life Q1'11 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB SmartCache 4 N/A
Intel® Xeon® Processor X5670 End of Life Q1'10 3.33 GHz 2.93 GHz 12 MB SmartCache 6 $1440.00 - $1443.00
Intel® Xeon® Processor X5667 End of Life Q1'10 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB SmartCache 4 $1440.00
Intel® Xeon® Processor X5660 End of Life Q1'10 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB SmartCache 6 $1219.00 - $1222.00
Intel® Xeon® Processor X5650 End of Life Q1'10 3.06 GHz 2.66 GHz 12 MB SmartCache 6 $996.00 - $999.00
Intel® Xeon® Processor X5647 End of Life Q1'11 3.20 GHz 2.93 GHz 12 MB SmartCache 4 $774.00
Intel® Xeon® Processor L5640 End of Life Q1'10 2.80 GHz 2.26 GHz 12 MB SmartCache 6 $996.00 - $999.00
Intel® Xeon® Processor L5638 Launched Q1'10 2.40 GHz 2.00 GHz 12 MB 6 $541.00
Intel® Xeon® Processor L5630 End of Life Q1'10 2.40 GHz 2.13 GHz 12 MB SmartCache 4 $551.00 - $554.00
Intel® Xeon® Processor L5618 Launched Q1'10 2.26 GHz 1.87 GHz 12 MB 4 $451.00
Intel® Xeon® Processor L5609 End of Life Q1'10 1.86 GHz 1.86 GHz 12 MB SmartCache 4 $440.00
Intel® Xeon® Processor E5649 Launched Q1'11 2.93 GHz 2.53 GHz 12 MB SmartCache 6 $774.00 - $777.00
Intel® Xeon® Processor E5645 Launched Q1'10 2.67 GHz 2.40 GHz 12 MB SmartCache 6 $541.00 - $554.00
Intel® Xeon® Processor E5640 End of Life Q1'10 2.93 GHz 2.66 GHz 12 MB SmartCache 4 $774.00 - $777.00
Intel® Xeon® Processor E5630 End of Life Q1'10 2.80 GHz 2.53 GHz 12 MB SmartCache 4 $551.00 - $554.00
Intel® Xeon® Processor E5620 Launched Q1'10 2.66 GHz 2.40 GHz 12 MB SmartCache 4 $379.00 - $391.00
Intel® Xeon® Processor E5607 Launched Q1'11 2.26 GHz 8 MB SmartCache 4 $276.00 - $279.00
Intel® Xeon® Processor E5606 End of Life Q1'11 2.13 GHz 8 MB SmartCache 4 $219.00 - $227.00
Intel® Xeon® Processor E5603 End of Life Q1'11 1.60 GHz 4 MB SmartCache 4 $188.00 - $195.00
Intel® Xeon® Processor X5570 Launched Q1'09 3.33 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache 4 N/A
Intel® Xeon® Processor X5560 Launched Q1'09 3.20 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache 4 N/A
Intel® Xeon® Processor X5550 Launched Q1'09 3.06 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache 4 N/A
Intel® Xeon® Processor W5590 Launched Q3'09 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB SmartCache 4 N/A
Intel® Xeon® Processor W5580 Launched Q1'09 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache 4 N/A
Intel® Xeon® Processor L5530 Launched Q3'09 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache 4 N/A
Intel® Xeon® Processor L5520 Launched Q1'09 2.48 GHz 2.26 GHz 8 MB SmartCache 4 N/A
Intel® Xeon® Processor L5506 Launched Q1'09 2.13 GHz 4 MB SmartCache 4 N/A
Intel® Xeon® Processor E5540 Launched Q1'09 2.80 GHz 2.53 GHz 8 MB SmartCache 4 $940.00
Intel® Xeon® Processor E5530 Launched Q1'09 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache 4 N/A
Intel® Xeon® Processor E5520 Launched Q1'09 2.53 GHz 2.26 GHz 8 MB SmartCache 4 N/A
Intel® Xeon® Processor E5507 Launched Q1'10 2.26 GHz 4 MB SmartCache 4 N/A
Intel® Xeon® Processor E5506 Launched Q1'09 2.13 GHz 4 MB SmartCache 4 N/A
Intel® Xeon® Processor E5504 Launched Q1'09 2.00 GHz 4 MB SmartCache 4 $221.00
Intel® Xeon® Processor E5503 Launched Q1'10 2.00 GHz 4 MB SmartCache 2 N/A
Intel® Xeon® Processor E5502 Launched Q1'09 1.86 GHz 4 MB SmartCache 2 N/A
Intel® Xeon® Processor X5492 End of Life Q3'08 3.40 GHz 12 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor X5482 End of Life Q4'07 3.20 GHz 12 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor X5472 End of Life Q4'07 3.00 GHz 12 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor X5470 End of Life Q3'08 3.33 GHz 12 MB L2 4 $1467.00
Intel® Xeon® Processor X5460 End of Life Q4'07 3.16 GHz 12 MB L2 4 $1245.00
Intel® Xeon® Processor X5450 End of Life Q4'07 3.00 GHz 12 MB L2 4 $912.00
Intel® Xeon® Processor L5430 End of Life Q3'08 2.66 GHz 12 MB L2 4 $601.00
Intel® Xeon® Processor L5420 End of Life Q1'08 2.50 GHz 12 MB L2 4 $413.00
Intel® Xeon® Processor L5410 Launched Q1'08 2.33 GHz 12 MB L2 4 $351.00 - $393.00
Intel® Xeon® Processor E5472 End of Life Q4'07 3.00 GHz 12 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor E5462 End of Life Q4'07 2.80 GHz 12 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor E5450 End of Life Q4'07 3.00 GHz 12 MB L2 4 $969.00
Intel® Xeon® Processor E5440 Launched Q1'08 2.83 GHz 12 MB L2 4 $703.00 - $735.00
Intel® Xeon® Processor E5430 End of Life Q4'07 2.66 GHz 12 MB L2 4 $491.00
Intel® Xeon® Processor E5420 End of Life Q4'07 2.50 GHz 12 MB L2 4 $347.00
Intel® Xeon® Processor E5410 End of Life Q4'07 2.33 GHz 12 MB L2 4 $284.00
Intel® Xeon® Processor E5405 End of Life Q4'07 2.00 GHz 12 MB L2 4 $231.00
Intel® Xeon® Processor X5365 End of Life Q3'07 3.00 GHz 8 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor X5355 End of Life Q4'06 2.66 GHz 8 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor L5335 End of Life Q3'07 2.00 GHz 8 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor L5320 End of Life Q1'07 1.86 GHz 8 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor L5318 End of Life Q1'07 1.60 GHz 8 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor L5310 End of Life Q1'07 1.60 GHz 8 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor E5345 Launched Q1'07 2.33 GHz 8 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor E5335 End of Life Q1'07 2.00 GHz 8 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor E5320 End of Life Q4'06 1.86 GHz 8 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor E5310 End of Life Q4'06 1.60 GHz 8 MB L2 4 N/A
Intel® Xeon® Processor X5272 End of Life Q4'07 3.40 GHz 6 MB L2 2 N/A
Intel® Xeon® Processor X5270 Launched Q3'08 3.50 GHz 6 MB L2 2 N/A
Intel® Xeon® Processor X5260 Launched Q4'07 3.33 GHz 6 MB L2 2 N/A
Intel® Xeon® Processor L5240 Launched Q2'08 3.00 GHz 6 MB L2 2 N/A
Intel® Xeon® Processor L5215 Launched Q3'08 1.86 GHz 6 MB L2 2 N/A
Intel® Xeon® Processor E5220 Launched Q1'08 2.33 GHz 6 MB L2 2 $317.00
Intel® Xeon® Processor E5205 End of Life Q4'07 1.86 GHz 6 MB L2 2 N/A
Intel® Xeon® Processor LV 5148 Launched Q2'06 2.33 GHz 4 MB L2 2 N/A
Intel® Xeon® Processor LV 5138 Launched Q2'06 2.13 GHz 4 MB L2 2 $494.00
Intel® Xeon® Processor LV 5133 Launched 2.20 GHz 4 MB L2 2 N/A
Intel® Xeon® Processor LV 5128 Launched Q2'06 1.86 GHz 4 MB L2 2 N/A
Intel® Xeon® Processor LV 5113 Launched 1.60 GHz 4 MB L2 2 N/A
Intel® Xeon® Processor 5160 End of Life 3.00 GHz 4 MB L2 2 N/A
Intel® Xeon® Processor 5150 End of Life 2.66 GHz 4 MB L2 2 N/A
Intel® Xeon® Processor 5140 Launched Q2'06 2.33 GHz 4 MB L2 2 $478.00
Intel® Xeon® Processor 5130 Launched Q2'06 2.00 GHz 4 MB L2 2 N/A
Intel® Xeon® Processor 5120 End of Life 1.86 GHz 4 MB L2 2 N/A
Intel® Xeon® Processor 5110 End of Life 1.60 GHz 4 MB L2 2 N/A
Intel® Xeon® Processor 5080 End of Life 3.73 GHz 4 MB L2 2 $851.00
Intel® Xeon® Processor 5070 End of Life 3.46 GHz 4 MB L2 2 N/A
Intel® Xeon® Processor 5063 End of Life 3.20 GHz 4 MB L2 2 $369.00
Intel® Xeon® Processor 5060 End of Life 3.20 GHz 4 MB L2 2 N/A
Intel® Xeon® Processor 5050 End of Life 3.00 GHz 4 MB L2 2 $177.00
Intel® Xeon® Processor 5040 End of Life 2.83 GHz 4 MB L2 2 N/A
Intel® Xeon® Processor 5030 End of Life 2.66 GHz 4 MB L2 2 N/A
Intel® Xeon® Processor LC5528 Launched Q1'10 2.53 GHz 2.13 GHz 8 MB L3 4 $493.00
Intel® Xeon® Processor LC5518 Launched Q1'10 2.13 GHz 1.73 GHz 8 MB L3 4 $493.00
Intel® Xeon® Processor EC5549 Launched Q1'10 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB L3 4 $503.00
Intel® Xeon® Processor EC5539 Launched Q1'10 2.27 GHz 4 MB L3 2 $417.00
Intel® Xeon® Processor EC5509 Launched Q1'10 2.00 GHz 8 MB L3 4 $286.00
Intel® Xeon® Processor LC3528 Launched Q1'10 1.87 GHz 1.73 GHz 4 MB L3 2 $326.00
Intel® Xeon® Processor LC3518 Launched Q1'10 1.73 GHz 2 MB L3 1 $221.00
Intel® Xeon® Processor EC3539 Launched Q1'10 2.13 GHz 8 MB L3 4 $326.00
Intel® Xeon® Processor L5518 Launched Q1'09 2.40 GHz 2.13 GHz 8 MB SmartCache 4 $504.00
Intel® Xeon® Processor L5508 Launched Q1'09 2.40 GHz 2.00 GHz 8 MB SmartCache 2 $403.00
Intel® Xeon® Processor L5408 Launched Q1'08 2.13 GHz 12 MB L2 4 $494.00
Intel® Xeon® Processor L5238 Launched Q1'08 2.66 GHz 6 MB L2 2 $560.00
Intel® Xeon® Processor E5240 Launched Q1'08 3.00 GHz 6 MB L2 2 $649.00

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Intel อาจเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตของการผลิต ข้อมูลจำเพาะ และรายละเอียดและของผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลในที่นี้จะถูกจัดให้ในลักษณะ "ตามสภาพ" และ Intel มิได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล หรือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ความพร้อมใช้ ความสามารถในการทำงาน หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายระบบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือระบบใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง

ในขณะนี้ยังไม่มี SKU "ที่ประกาศแล้ว" โปรดดูความพร้อมในการทำตลาดได้จากวันเปิดตัว

‡ คุณสมบัตินี้อาจไม่มีในทุกระบบการประมวลผล โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายระบบเพื่อดูว่าระบบของคุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้หรืออ้างอิงข้อมูลจำเพาะของระบบ (มาเธอร์บอร์ด, โปรเซสเซอร์, ชิปเซ็ต, พาวเวอร์ซัพพลาย, HDD, กราฟิกคอนโทรลเลอร์, หน่วยความจำ, BIOS, ไดรเวอร์, Virtual Machine Monitor-VMN, ซอฟท์แวร์แพลตฟอร์ม และ/หรือระบบปฏิบัติการ) สำหรับความเข้ากันได้ของคุณสมบัติ ฟังก์ชันการทำงาน, ประสิทธิภาพ และประโยชน์อื่นๆ ของคุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของระบบ

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ ("RCP") เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ไม่รวมภาษี ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ราคาอาจมีความแตกต่างกันตามชนิดของหีบห่อและปริมาณการขนส่ง และอาจมีจัดโปรโมชั่นพิเศษร่วมด้วย หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP เหล่านี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel โปรดประสานงานกับตัวแทน Intel ที่เหมาะสมของคุณ เพื่อขอรับใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel