การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 10 Gigabit Ethernet

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า # พอร์ต อัตราข้อมูลต่อพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ รองรับจัมโบ้เฟรม เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Ethernet Controller XXV710-AM1, FCmBGA, T&R Launched $98.98 Single 1GbE/10GbE/25GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller XXV710-AM2, FCmBGA, T&R Launched $132.68 Dual 1GbE/10GbE/25GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller XL710-AM1, FCmBGA, Tray End of Life 7 W $132.99 Single 1GbE/10GbE/40GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller XL710-AM2, FCmBGA, Tray End of Life 7 W $159.99 Dual 1GbE/10GbE/40GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller XL710-BM1, FCmBGA, Tray Launched 7 W $132.99 Single 1GbE/10GbE/40GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller XL710-BM2, FCmBGA, Tray Launched 7 W $159.99 Dual 1GbE/10GbE/40GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller X710-AM2, FCmBGA, Tray End of Life 7 W $85.99 Dual 10GbE/1GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller X710-BM2, FCmBGA, Tray Launched 7 W $85.99 Dual 10GbE/1GbE PCIe v3.0 (8.0GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Connection X557-AT4, Quad Port, FCBGA, Tray Launched 13.6 W $101.65 Quad 10GbE ใช่
Intel® Ethernet Connection X557-AT2, Dual Port, FCBGA, Tray Launched 6.8 W $52.42 Dual 10GbE ใช่
Intel® Ethernet Connection X557-AT, Single Port, FCBGA, Tray Launched 3.4 W $37.34 Single 10GbE ใช่
Intel® Ethernet Controller X550-BT2, Dual Port, FCBGA, Tray Launched 11 W $79.61 Dual 10/5.0/2.5/1 GbE (NBASE-T in Linux Only) PCIe v2.1 (5.0GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller X550-AT2, Dual Port, FCBGA, Tray Launched 11 W $79.61 Dual 10/5.0/2.5/1 GbE (NBASE-T in Linux Only) PCIe v3.0 (8.0GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller X550-AT, Single Port, FCBGA, Tray Launched 8 W $60.00 Single 10/5.0/2.5/1 GbE (NBASE-T in Linux Only) PCIe v3.0 (8.0GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller X540-AT2, Tray Launched 12.5 W $149.79 Dual 100Mb/1000Mb/10Gb PCIe v2.1 (5.0GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller X540-BT2, Tray Launched 14 W $124.34 Dual 100Mb/1000Mb/10Gb PCIe v2.1 (5.0GT/s) ใช่
Intel® 82599EB 10 Gigabit Ethernet Controller, Dual Port, Pb-free 2LI, FCBGA, Tray Launched $87.84 Dual 10GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s) ใช่
Intel® 82599ES 10 Gigabit Ethernet Controller, Dual Port, FCBGA, Tray Launched $74.99 Dual 10GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s) ใช่
Intel® 82599EN 10 Gigabit Ethernet Controller, Single Port, Pb-free 2LI, FCBGA, Tape Launched $73.82 Single 10GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s) ใช่
Intel® 82598EB 10 Gigabit Ethernet Controller, Dual Port, Pb-Free 2LI, FCBGA, Tray End of Life 6.5 W $87.84 Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s) ใช่
Intel® 82597EX 10 Gigabit Ethernet Controller, Single Port, CBGA, Tray End of Life ใช่ N/A Single PCI-X

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel